skip to Main Content

Nieuws

Goed op de hoogte blijven van het laatste cao-nieuws en de dynamiek op de arbeidsmarkt? Kijk dan geregeld op deze pagina. Of neem gewoon een (gratis) abonnement op onze nieuwsbrief.

FBZ teleurgesteld in RIVM wegens gebrek aan transparantie over mondmaskers

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de richtlijn voor het gebruik van mondmaskers in de…

Meer aandacht kabinet nodig voor verbetering werkomstandigheden

Precies volgens de verwachtingen staan de voornemens van het kabinet bij Prinsjesdag geheel in het…

Algemene beschouwingen: meer nodig voor structurele verbetering arbeidsvoorwaarden

Zorgmedewerkers uit alle sectoren hebben op 16 september voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen de Tweede…

Op zoek naar inspiratie voor je loopbaan?

Aan het begin van een nieuw seizoen denken veel mensen na over nieuwe activiteiten in…

Nationale HR Zorg Award 2020: op zoek naar werkplezier in coronatijd

Elke zorgorganisatie in Nederland kan meedoen aan de vierde Nationale HR Zorg Award. Bij deze…

‘Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden’

‘Als ik een advies geef, krijg ik regelmatig van verzorgenden terug dat ze er de…

‘Het gaat steeds meer om kwantiteit’

‘Het lijkt erop dat het in de zorg steeds meer gaat om de kwantiteit in…

‘Jonge mensen haken snel weer af’

‘Er kiezen te weinig jonge mensen voor de psychiatrie en degenen die het wel doen,…

‘Er moet geld bij om te zorgen dat mensen het blijven volhouden’

‘Iedereen heeft het er altijd over dat er al zoveel geld naar de zorg gaat.…

Vakbonden: 2,25 miljard euro extra nodig voor de zorg

FNV, FBZ en CNV hebben berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is…

“De druk is heel erg hoog”

“De druk in de zorg is heel erg hoog en het stoort me, nu de…

“Iedereen in de zorg verdient een 10”

“Zo’n vijftig procent van de zorgmedewerkers heeft wel eens overwogen de zorg te verlaten. Ik…

Eerste filmpje #een10voordezorg online

“Iedereen in de zorg is gedreven en ambitieus om elke dag het beste te doen…

Vakbonden in actie voor structureel betere beloning zorgmedewerkers

FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn – de drie grootste vakbonden…

Coronarichtlijnen voor medewerkers in de ggz

De cao-partijen van de Cao GGZ hebben overeenstemming bereikt over een schema voor persoonlijke beschermingsmiddelen…

‘Onbetaalde overwerkuren’-kwestie anios aangekaart

FBZ heeft van De Jonge Specialist (DJS) en de LAD diverse signalen ontvangen dat anios…

Handreiking omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona in gehandicaptenzorg

De verwachting is dat het coronavirus nog een tijd onder ons zal blijven. Daarom hebben…

Mag mijn werkgever mij verplichten vakantieverlof op te nemen voor thuisquarantaine?

Joke de Wit* staat op het punt oma te worden. Haar dochter woont in de…

Infographics: nieuwste cijfers en trends zorgarbeidsmarkt

Het onderzoeksprogramma zorg en welzijn (AZW) heeft voor alle branches in zorg en welzijn een…

Start voorbereiding Cao Jeugdzorg vanaf 2021

De huidige Cao Jeugdzorg loopt nog tot en met 31 december 2020. Voordat de onderhandelingen…

Op vakantie in coronatijd? Bekijk onze uitgebreide FAQ

In deze periode krijgen we veel corona-gerelateerde vragen van leden in verband met hun vakantieplannen.…

Weg vrij voor nieuw pensioenstelsel

Nu het FNV-ledenparlement ook heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord, staan alle seinen…

Corona-overeenkomst voor jeugdzorg een feit

De achterban van Jeugdzorg Nederland en van de vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben ingestemd…

Partijen onderhandelen weer over nieuwe Cao Kraamzorg

Tijdens het overleg op 29 juni hebben werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FNV, FBZ, CNV…

Brochures arbeidsongeschiktheid vernieuwd voor umc-werknemers

De cao-partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC, hebben de twee brochures over…

Casus: moet ik vakantiedagen opnemen als er te weinig werk is?

Yolanda van Huffelen* bood tijdens de coronacrisis ondersteuning aan andere afdelingen in het verzorgingshuis, maar…

VVT: meer tijd voor zorg door minder regels

Voor zorgmedewerkers is het zorgplan in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze twijfelen…

Jeugdzorg Werkt! organiseert trainingen/workshops om werkdruk aan te pakken

De aanpak van werkdruk is een van de speerpunten voor werknemers in de jeugdzorg. Daarom…

Opname persoonlijk budget verlengd voor werknemers umc’s

Het benutten van het persoonlijk budget is vanwege de COVID-19 crisis niet altijd mogelijk voor…

FBZ: bonus moet gelden voor álle zorgmedewerkers

FBZ vindt dat de bonus voor zorgpersoneel moet gelden voor álle zorgmedewerkers die zich tijdens…

FBZ, FNV en CNV pleiten voor structureel hogere beloning

Samen met de FNV en het CNV roept FBZ Tweede Kamerleden op om kleur te…

FBZ over SER-rapport toekomst zorg: tijd voor vertrouwen in zorgprofessional

Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden en het tekort…

Tekst Cao Onderzoekinstellingen 2020 online

De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Onderzoekinstellingen zijn verwerkt in een nieuwe cao-tekst.…

Gesprekken over uitwerking pensioenakkoord afgerond

Minister Koolmees presenteerde 12 juni de uitwerking van het pensioenakkoord waaraan kabinet en sociale partners…

Cao Ziekenhuizen: actuele afspraken op een rij

Werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV en NU’91 hebben op 9 juni jl. geconstateerd dat het na…

Ook werknemers in de jeugdzorg kunnen nu gezond en veilig aan het werk dankzij corona-protocol

FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben samen met Jeugdzorg Nederland…

Definitief akkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben…

Casus: Wat kan je doen als een concurrentiebeding je loopbaan in de weg staat?

Na een paar jaar in dienst te zijn geweest bij zijn werkgever, wil tandarts Michiel…

Handreiking ‘Veilig werken’ biedt duidelijkheid voor iedere zorgprofessional

De afgelopen weken hebben FNV, CNV, NU’91 en FBZ er als werknemersorganisaties samen op aangedrongen…

Tijdsparen in de VVT om minder of eerder te stoppen kan al

Cao-partijen in de VVT werken momenteel de afspraken over het invoeren van het zogeheten BalansBudget…

Landelijke handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 ook voor VVT

Voor werkgeversorganisaties en vakbonden in de VVT staat voorop dat medewerkers veilig hun werk moeten…

Onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor de arbeidsmarkt

De komende vijf maanden observeert onderzoeksbureau Newcom, in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en…

Achterban AC/FBZ brengt stem uit over onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

De achterbanraadpleging is van start over het onderhandelaarsakkoord dat AC/FBZ en de andere bonden 11…

IZZ doet onderzoek naar gezond werken tijdens de COVID-19-uitbraak

Werken in de zorg is bijdragen aan de maatschappij. Echter staat de zorg enorm onder…

FBZ behartigt werknemersbelangen van steeds meer zorgprofessionals

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat FBZ in 2020 de werknemersbelangen van ruim 38.000 professionals…

Actuele App Cao Ziekenhuizen 2019-2021

Onlangs verscheen de tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2019-2021 al als pdf. Maar nu…

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor Cao Nederlandse Universiteiten 2020

Werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over…

‘Groeimagazine’ voor aanpak werkdruk bij universiteiten

Universiteiten staan voor de uitdaging om de werkdruk en prestatiedruk beheersbaar te houden. Cijfers geven…

Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent.…

Cao Ziekenhuizen: declareren collegegeld coassistenten wordt in veel gevallen mogelijk

Goed nieuws voor coassistenten: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een handreiking voor ziekenhuizen…

Cao Ziekenhuizen: min-uren zijn tijdens de coronacrisis niet aan de orde

Zorgvakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV hebben overleg gehad met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen…

Aanvullend beleid voor opnemen en intrekken vakantieverlof: mag dat?

FBZ heeft de afgelopen weken signalen gekregen van zorgprofessionals dat hun werkgever tijdelijk beleid heeft…

Lees nu het Jaarverslag FBZ 2019

Het afsluiten van cao’s ging in 2019 niet eenvoudig. Keer op keer kreeg FBZ aan…

Vakbonden jeugdzorg willen ‘Corona-afspraken’ maken met werkgevers

De vakbonden van de Cao Jeugdzorg-tafel (FNV, CNV en FBZ) hebben vandaag een brief gestuurd naar…

Website Cao Jeugdzorg vernieuwd

Werkt u onder de Cao Jeugdzorg en zoekt u informatie over salaris of verlof? De…

Tips om mentaal en fysiek fit te blijven

De zorg staat momenteel flink onder druk als gevolg van COVID-19. Sommige zorgprofessionals kunnen hun…

Brandbrief FBZ aan ministers van VWS

FBZ heeft vandaag een brandbrief gestuurd aan ministers De Jonge en Van Rijn van VWS…

Cao VVT 2019-2021 nu van toepassing op hele sector

De Cao VVT 2019-2021 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend…

Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

De Cao GGZ 2019-2020 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent…

Individuele juridische dienstverlening voor alle NVO-leden in loondienst

Vanaf woensdag 1 april kunnen alle 7.000 leden van NVO in loondienst gratis en rechtstreeks…

#mijnhartvoordezorg als steun voor zorgprofessionals

Om alle mensen in de zorg te steunen in de strijd tegen COVID-19, roepen verenigingen…

App Cao Gehandicaptenzorg vernieuwd

Wilt u snel en eenvoudig de Cao Gehandicaptenzorg inzien? Download dan nu de app Cao…

Tools corona-crisis voor zorgprofessionals

Verenigingen ondersteunen hun zorgprofessionals vakinhoudelijk bij de bestrijding van de corona-crisis. Zo gelden er richtlijnen…

Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen…

Nieuw platform koppelt zorgpersoneel aan vacatures voor COVID-19

Er is een vacatureplatform gelanceerd dat zorgmedewerkers die een bijdrage willen én kunnen leveren in…

Arbeidsrechtelijke vragen over COVID-19? 

Het coronavirus leidt bij zorgprofessionals niet alleen tot zorginhoudelijke maar ook tot arbeidsrechtelijke vragen. Op…

Ziekteverzuim in 2019 verder toegenomen

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid steeg in 2019 tot 4,4 procent…

FBZ laat eigen bijeenkomsten en vergaderingen via videoconferentie plaatsvinden

Alle zorgprofessionals hebben direct of indirect te maken met het coronavirus (COVID-19). Op grond van…

Duidelijkheid over inschaling bestaande opleidelingen in de ggz

GGZ Nederland heeft onlangs de juridische grondslag laten toetsen van het cao-artikel rond de inschaling…

Cao Onderzoekinstellingen 2020 een feit

De achterban van AC/FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen. Ook…

Onderzoeksprogramma AZW brengt trends arbeidsmarkt zorgbranches in kaart

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn heeft via infographics opvallende trends in de verschillende branches…

Adempauze voor onderhandelingen Cao Kraamzorg

De cao onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg verlopen moeizaam. Tijdens de laatste onderhandelingsronde zijn…

Krijg ik nog loon als mijn werkgever uitstel van betaling heeft aangevraagd?

Esther van Engelen werkt bij een kleine zorgorganisatie met vijftien medewerkers. Ze is door de…

Liever geen sociaal plan dan een slecht sociaal plan

Met de meeste werkgevers van zorginstellingen lukt het in goed overleg tot een sociaal plan…

U kunt uw contributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging heeft de…

Cao Jeugdzorg nu van toepassing op hele branche

De Cao Jeugdzorg is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent…

Werkzaam in de VVT? Vul de enquête in over stoppen na 45 werkjaren

In de Cao VVT 2019-2021 staan afspraken die werknemers meer regie geven over hun werk-/privébalans…

App Cao-VVT vernieuwd

De app voor de Cao VVT is geheel vernieuwd. De afspraken uit de Cao VVT…

Overeenstemming over teksten Cao Ziekenhuizen

In januari en februari is hard gewerkt aan het omzetten van het onderhandelaarsresultaat voor de…

Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te…

FBZ: betrek zorgprofessionals bij flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

Beperk flex, pak de oorzaken van het toenemende zzp-schap aan en betrek zorgprofessionals bij de…

Nieuwe baan? Laat je contract checken door een jurist van FBZ Rechtshulp

Aan het rondkijken naar een nieuwe baan? Of misschien al een sollicitatiebrief de deur uit…

Met Zorginspirator regisseren professionals hun carrière

Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig…

Inspectie SZW voert campagne om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken

Werkstress, oftewel pychosociale arbeidsbelasting (PSA), komt in bijna elke sector en op elke leeftijd voor.…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Onderzoekinstellingen

Vakbonden AC/FBZ, FNV Overheid, CNV Overheid en AOb hebben met werkgeversorganisatie WVOI een onderhandelaarsakkoord bereikt…

Grote maatschappelijke steun voor manifest Lijm de Zorg

Het manifest Lijm de Zorg is een initiatief van patiënten en hulpverleners om de ggz…

ABP zal beter informeren over opties bij AOW-leeftijd

Naar aanleiding van een klacht van een gepensioneerde over de effecten van het verschuiven van…

Andere oplossingen nodig voor terugdringen flex arbeidsmarkt

FBZ herkent de analyse van de commissie Borstlap dat flexibilisering op de arbeidsmarkt compleet is…

Cao Kraamzorg: hoe kunnen we onze eisen kracht bij zetten?

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg zijn weer hervat. Helaas liggen de inzet van…

Magazine werkplezier werkt: boordevol inspiratie voor werkplezier in de jeugdzorg

Partijen in het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg hebben een online inspiratiemagazine over werkplezier uitgebracht. Het bevat…

Ervaringsdeskundigen jeugdzorg zetten hun hulpverlener in het zonnetje

Ervaringsdeskundigen van ExpEx (Experienced Experts) starten een videocampagne om positieve herinneringen aan hun hulpverlener te…

OR-lid? Agendeer de werkdruk in uw ggz-instelling

Hoe kunnen werknemers en werkgevers samen de werkdruk aanpakken? Dat is kort gezegd de insteek…

Vakbonden en Pluryn maken constructieve afspraken over sluiting en afbouw Hoenderloo Groep

Drie van de vier vakbonden en jeugdzorginstelling Pluryn maken in goed overleg afspraken om de…

Nieuwe brancherapportages en infographics arbeidsmarkt

Voor iedere branche binnen de sector zorg en welzijn heeft het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en…

Mijn functie wordt ineens minder gewaardeerd. Wat nu?

Renée van Bommel* is diëtist bij een instelling voor ouderen. De instelling heeft de functie…

FBZ behartigt nu ook werknemersbelangen van Bachelor Medisch Hulpverleners

Met de toetreding van de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) per 1 januari…

Aanbevelingen WRR voor verbetering van kwaliteit van werk

Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen…

Nieuwe tekst Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

De tekst voor de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is vastgesteld en nu te downloaden op de…

Nieuwe Arbocatalogus VVT: nu óók voor medewerkers

FBZ lanceert samen met ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en…

FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het aangaan van de nieuwe Cao…

Ins en outs wijzigingen Wet arbeidsmarkt in balans

Vanaf 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in…

Goed werkgeverschap essentieel voor behoud jonge zorgmedewerkers

Het lukt zorginstellingen steeds beter om nieuw personeel te werven, maar het lukt niet om…

Cao VVT: nieuwe tekst beschikbaar

De afspraken uit het onderhandelingsresultaat Cao VVT zijn uitgewerkt tot een definitieve tekst. Deze tekst…

Onderzoek RTL Nieuws: Risico’s door personeelstekort ziekenhuis

Het tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen leidt tot gevaarlijke situaties voor patiënten. Dat blijkt uit…

Van VeiligPlus-aanpak naar InDialoog

Al sinds 2016 werkt StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg) met de VeiligPlus-aanpak aan veilig werken in…

Tekst nieuwe Cao GGZ gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao GGZ 2019-2021 is als webversie beschikbaar. Hierin zijn alle…

Kun je sneller ontslagen worden door de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans?

Oefentherapeut Karin de Vree heeft een slecht functioneringsgesprek gehad. Ze heeft in diverse media iets…

Inzet voor cao’s in 2020

Een minimale looneis van 4%, voldoende hersteltijd in roosters en meer regelingen voor levensfasebewust personeelsbeleid:…

Eindelijk resultaat voor nieuwe Cao Ziekenhuizen na maandenlang actietraject

Na een lange periode van actievoeren en een zeer intensief onderhandelingstraject is het in de…

Tekst Cao Onderzoekinstellingen is Wnra-proof

In verband met de inwerkingtreding van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per januari 2020, zijn…

FBZ federatiepartner rijker: VKGL sluit zich aan

De Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) is vanaf 1 januari 2020 aangesloten bij FBZ, de…

Tekst nieuwe Cao Jeugdzorg beschikbaar

De tekst voor de nieuwe Cao Jeugdzorg is beschikbaar. In de tekst zijn alle afspraken…

Corien van der Haar benoemd tot bestuurslid FBZ

De algemene vergadering heeft ingestemd met de benoeming van Corien van der Haar als bestuurslid…

Actuele ontwikkelingen voor umc-medewerkers

De cao-partijen voor de Cao UMC hebben een landelijke afspraak gemaakt over de compensatie van…

CBS: Meer werknemers in de zorg stromen in dan er weggaan

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal…

Alle cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat Cao VVT

De nieuwe Cao VVT is een feit. De leden van vakbonden FNV Zorg & Welzijn,…

Tweede Kamer akkoord met tijdelijke regeling om pensioenverlaging te voorkomen

Op 21 november debatteerde de Tweede Kamer met minister Koolmees over een tijdelijke regeling om…

Verkenning moet overleg over nieuwe Cao Ziekenhuizen op gang brengen

Met heel veel ziekenhuismedewerkers beleefden we een memorabele landelijke staking op 20 november bij 83…

Casus rechtshulp: mag een werkgever aanvullend geboorteverlof weigeren?

Stefan in ‘t Veld is ergotherapeut en werkt bij een gezondheidscentrum in een kleine plaats…

Uitstel onderhandelingen Cao Kraamzorg

Op 30 oktober jl. kwamen cao-partijen (werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV en…

Verkenner aangesteld om cao-impasse te doorbreken

Minister Bruins van Medische Zorg schuift verkenner Wim Kooijman naar voren om de cao-impasse te…

Nog 1 dag te gaan: landelijke ziekenhuisstaking op 20 november

Dit is de eindstand: op woensdag 20 november doen 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4…

Landelijke ziekenhuisstaking 20 november: wie doen allemaal mee?

In totaal: 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. Bekijk de interactieve kaart. Ziekenhuislocaties die…

Landelijke ziekenhuisstaking 20 november: de puntjes op de i

Op woensdag 20 november is het zover: de landelijke actiedag waarbij bijna alle ziekenhuizen door…

Leden denken mee tijdens onderhandelingen Cao Kraamzorg

Onlangs kwamen cao-partijen Bo Geboortezorg (namens werkgevers) en FBZ, FNV en CNV (namens werknemers) bijeen…

Doe mee aan RTL Nieuws onderzoek over gevolgen personeelstekorten

In alle zorgsectoren spelen personeelstekorten. RTL Nieuws onderzoekt welke invloed dit heeft op de dagelijkse…

Nagenoeg gehele FBZ-achterban stemt in met Cao VVT

Leden van verenigingen die werkzaam zijn onder de Cao VVT konden afgelopen weken hun stem…

Intimidatie door jouw ziekenhuiswerkgever: wat doe je in zo’n geval?

Natuurlijk hebben ziekenhuiswerkgevers liever niet dat hun werknemers actie voeren. Dat is niet goed voor…

Nieuwe Cao Jeugdzorg is een feit

Inmiddels is de uitslag van de ledenraadplegingen van alle cao-partijen (werkgevers en werknemers) bekend: een…

Geen gedwongen ontslagen bij Treant

Na de bekendmaking dat werkgever Treant 500 banen schrapt is op 10 oktober een ledenbijeenkomst…

“Dat het in Nederland zo gesteld is met de zorg, is écht gênant”

Werknemers in ziekenhuizen luiden de noodklok. Personeelstekorten zijn enorm, maar geen enkele zorgmedewerker laat patiënten…

Bijna alle ziekenhuizen doen mee aan ‘ziekenhuisstaking’ op 20 november

Actiecomités van 82 ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben gereageerd op de oproep van de vakbonden FNV,…

Al ruim de helft van de ziekenhuizen geeft gehoor aan oproep landelijke staking

De actiecomités in de algemene ziekenhuizen hebben nu al 55 ziekenhuizen doorgegeven waar medewerkers mee…

Ook biomedisch technologen hebben toegang tot FBZ Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen ontdekken de meerwaarde van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. Vanaf 1…

Zeer ruime meerderheid achterban FBZ stemt in met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Afgelopen weken hebben de leden van aangesloten verenigingen hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsakkoord voor…

Steeds meer jeugdzorginstellingen onder financiële druk

Ondanks een omzetstijging en meer cliënten schrijft bijna een kwart van de instellingen in de…

Universiteitsbonden roepen medezeggenschap op de druk richting Den Haag op te voeren

Zolang er nog geen fatsoenlijk landelijk akkoord voor de financiering van het wetenschappelijk onderwijs is,…

Veranderingen per 1 januari 2020 voor werknemers umc’s en overheid

Wie in een umc, universiteit, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling werkt, is formeel in de…

Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht

Vandaag (17 oktober) roepen werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg &…

Alleen-spoed voor zeven ziekenhuizen tijdens de cao-acties ziekenhuizen

Ziekenhuismedewerkers uit Alkmaar, Den Helder, Sneek, Den Haag, Nieuwegein, Utrecht en Woerden, waar in totaal…

Vernieuwing in Cao VVT

Werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 en werkgeversvereniging ActiZ …

Voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Het ministerie van SZW start een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de…

Cao-acties ziekenhuizen: NVZ maakt rare sprongen

Terwijl de vakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV nog vorige week de Nederlandse Vereniging van…

Ruim 20.000 ziekenhuismedewerkers nemen het estafettestokje over

Ziekenhuismedewerkers uit Amsterdam, Breda, Oosterhout, Hoorn, Purmerend, Zwolle, Meppel, Roosendaal en Bergen op Zoom, waar…

Kan je zomaar ontslagen worden bij niet goed functioneren?

Chantal de Jong* is 45 jaar en is tandarts. Ze werkt bijna vijf jaar bij…

Cao-akkoord voor de jeugdzorg

We zijn recent uitgenodigd door de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland om te praten over een…

Wat doet FBZ voor zorgprofessionals bij Treant?

FBZ organiseert binnenkort samen met de andere werknemersorganisaties een bijeenkomst voor de medewerkers die werken…

Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk

Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot…

Cao Ziekenhuizen binnen handbereik: de keuze is aan NVZ

Ziekenhuisvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU'91 roepen in een open brief de raden van bestuur…

Vier redenen waarom de bonden het voorstel van de NVZ niet zien zitten

De NVZ verpakt haar nieuwe bod mooi, maar je kan je er lelijk op verkijken.…

Cao-partijen VVT zetten alles op alles voor een nieuwe cao

FBZ en de andere bonden hebben met de werkgevers in de VVT afgesproken alles op…

Zorgvakbonden tekenen alleen voor goede cao álle ziekenhuismedewerkers

Woensdagavond 25 september zijn vakbonden FNV, FBZ, NU'91 en CNV niet verder gekomen met de…

Werkzaam in de jeugdzorg? Kom op 11 november naar het event Werkplezier XL

Hoe verhoog je je werkplezier? En dat van je medewerkers? Wat zorgt voor meer werkgeluk? Hoe versterk je je eigen veerkracht? Dit zijn enkele voorbeelden van thema’s die aan bod komen tijdens het gratis event Werkplezier XL, op maandagmiddag 11 november in Nieuwegein.

Voorbereidingen nieuwe Cao Kraamzorg

Onze achterban kan de komende weken input leveren voor de nieuwe Cao Kraamzorg. Omdat deze cao eind 2019 afloopt zijn de eerste voorbereidingen van start.

Ziekenhuismedewerkers in Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem pakken estafettestokje zondagsdiensten over

Ziekenhuismedewerkers van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam (2 oktober), het Franciscus Vlietland in Schiedam (2 oktober), het Martini Ziekenhuis in Groningen (3 oktober) en het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid (3 oktober) voeren volgende week acties in het kader van de cao-acties ziekenhuizen. Dan draaien zij 24 uur lang zondagsdiensten*; de ‘stakingsvariant voor ziekenhuizen’. De operatiekamers, radiologie en tientallen andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

Deze week zondagsdiensten in Drachten, Heerlen en Sittard

Ziekenhuismedewerkers van het Nij Smellinghe in Drachten en het Zuyderland in Sittard en Heerlen pakken het estafettestokje over in de ziekenhuisacties voor een goede cao. Zij draaien op donderdag 26 september zondagsdiensten. De operatiekamers, radiologie en tal van andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

Akkoord voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg mooie opsteker voor de sector

Na een lange dag van intensieve onderhandelingen bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 uiteindelijk in de nacht van 17 op 18 september een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Dat is goed nieuws voor de 170.000 werknemers in deze sector. Er zijn tal van afspraken gemaakt die het aantrekkelijk maken om in de gehandicaptenzorg te blijven werken.

In september en oktober estafetteacties in veel ziekenhuizen

Ziekenhuiswerknemers in heel Nederland, van oost tot west en van noord tot zuid, staan klaar om het hardste actiemiddel, de zondagsdienst, in te zetten om zo de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) te overtuigen om met betere voorstellen voor de Cao Ziekenhuizen te komen. Om te beginnen in minstens 17 ziekenhuizen, en meer als nodig. Zo voeren werknemers en bonden de druk op de NVZ en de ziekenhuisbesturen op. Ze laten er geen enkel misverstand over bestaan dat er echt een goede cao moet komen.

Universiteiten verschuiven geen geld van alfastudies naar bèta en techniek

Minister Van Engelshoven van onderwijs wil budgetten tussen de studierichtingen verdelen ten gunste van bèta en techniek. Maar de algemene universiteiten vinden dat geen goed plan. Ze volgen een andere koers omdat ze juist interdisciplinaire samenwerking willen bevorderen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

Hoe zit het met je loon als je langdurig ziek bent?

Karl Derksen* werkt als diëtist een ziekenhuis. Vorig jaar werd Karl ziek en kon zijn…

Financiële resultaten ggz-sector flink verslechterd

Ondanks een flinke omzetstijging en meer cliënten (bijna 1 miljoen) zijn de financiële resultaten van de ggz-sector in 2018 flink verslechterd. Het gezamenlijk behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met maar liefst 65% tot 38 miljoen euro.

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

De contributie die u als lid betaalt voor het lidmaatschap van uw vereniging (mits die federatiepartner is van FBZ), heeft de status van vakbondscontributie. Als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging over dit jaar, dan moet u dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het levert u in elk geval flink voordeel op. U kunt uw verzoek nog tot half november bij uw werkgever indienen. Eerder kan natuurlijk ook.

Verzuim en verloop bij zorginstellingen opnieuw gestegen

Opnieuw nam het ziekteverzuim in de zorgsector toe en verlieten meer medewerkers de sector. Vooral de gehandicaptenzorg, de vvt en de ggz hebben hier last van. De onderzoekers voorzien voorlopig geen verbetering. Dat staat in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019 van accountants- en advieskantoor EY.

Werknemersorganisatie FBZ zoekt nieuw bestuurslid

Als expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden heeft werknemersorganisatie FBZ een stevige positie verworven in het vakbondsveld. We maken ons aantoonbaar sterk voor de arbeidsvoorwaarden van ruim 36.000 artsen en paramedici.

FBZ roept werkgevers in de jeugdzorg op tot goed werkgeverschap

FBZ roept namens haar achterban de werkgevers in de jeugdzorg op goed werkgeverschap te tonen en alles op alles te zetten om middelen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg te verkrijgen zodat het overleg over een nieuwe Cao Jeugdzorg echt kan gaan plaatsvinden.

Cao Ziekenhuizen: NVZ verschuilt zich achter politiek

In een brief aan Minister Bruins vraagt NVZ-voorzitter Ad Melkert om geld uit Den Haag om salarisverhogingen voor het personeel te kunnen doorvoeren. FBZ vindt dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de verantwoordelijkheid over hun personeel zelf moet nemen, in plaats van deze af te schuiven op de politiek.

Actie #breekeenlansvoordeco groot succes

Honderden geneeskundestudenten, artsen en zorgprofessionals hebben op 22 augustus één ding duidelijk gemaakt: er moet een tegemoetkoming komen voor álle coassistenten. Op Facebook, Instagram en Twitter werden massaal foto’s en filmpjes gedeeld waarin een lans werd gebroken voor de co, waardoor #breekeenlansvoordeco lange tijd trending topic was op Twitter. De Geneeskundestudent en de LAD zijn dankbaar voor de steun en bedanken iedereen die heeft meegedaan.

Zorgbenchmark 2019: financiële schets zorgsectoren

De benchmark zorgrating 2019 schetst op basis van financiële analyse van 900 zorginstellingen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de sector. De rating maakt onderscheid in vier deelsectoren: ggz, gehandicaptenzorg, vvt en ziekenhuizen. De belangrijkste conclusies.

Coassistenten en artsen in actie voor tegemoetkoming

Coassistenten en artsen in heel Nederland doen vandaag mee aan de actiedag #breekeenlansvoordeco, omdat ze een tegemoetkoming willen in algemene ziekenhuizen. Nu krijgen alleen co's in umc's zo'n tegemoetkoming. De tegemoetkoming is een van de punten uit de inzet van FBZ voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen.

Nieuwe Cao GGZ een feit

Een ruime meerderheid van de leden van FBZ-verenigingen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. Ook de leden van de andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de nieuwe cao een feit is. Het salaris stijgt tussen 1 juni 2019 en 1 december 2021 met gemiddeld 3,3% per jaar en er komt een onderzoek naar gezonde roosters.

Veel partijen in zorg en welzijn dragen Manifest voor het Kind

Op de Internationale Dag van het Kind op 1 juni 2019 onderstrepen vele organisaties die…

Vakbonden spreken met Jeugdzorg Nederland over noodzakelijke stimulansen

Omdat Jeugdzorg Nederland bij de start van de onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg liet…

Ziekenhuismedewerkers sturen hun vakantiegroet

Namens de 200.000 ziekenhuismedewerkers overhandigden de bonden tijdens de algemene ledenvergadering van de NVZ eind…

Als je thuiszit door een conflict op het werk: biedt mediation uitkomst?

Mieke Bruinsma* meldt zich ziek vanwege spannings- en vermoeidheidsklachten. Die worden veroorzaakt door een conflict…

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland

Actiecomités in ziekenhuizen en vakbonden gebruiken de zomerperiode om nieuwe zondagsdiensten voor te bereiden. Vanaf…

Kosten externe inhuur VVT met 19% gestegen

De kosten van de externe inhuur van personeel in de vvt zijn in 2018 met…

Zondagsdienst bij het Catharina Ziekenhuis: een heus spektakel

Vijf afdelingen bij het Catharina Ziekenhuis sloten op 10 juli 2019 hun deuren voor niet-spoedeisende…

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over…

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg zitten muurvast: bonden beraden zich

De onderhandelingen over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg zijn op 28 juni jl. helaas vastgelopen. Werknemersorganisaties…

Inspirerende voorbeelden voor veilig werken in de gehandicaptenzorg

Steeds meer organisaties zijn aan de slag met de VeiligPlus-aanpak zodat werknemers veilig kunnen werken…

Generatieregeling UMCG

In het UMCG is met twee werknemersorganisaties (FNV en CNV) een akkoord bereikt over een…

Cao-tekst Nederlandse Universiteiten anticipeert op Wnra

In verband met de inwerkingtreding van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per januari 2020, zijn…

Ziekenhuiswerknemers gaan actiezomer in

De financiële positie van ziekenhuizen is vorig jaar verder verbeterd en toch is er volgens…

Zorgelijke situatie kraamzorgorganisaties; meeste draaien verlies

De meeste kraamzorgorganisaties in Nederland draaiden de afgelopen jaren verlies. De verwachting is dat de…

Petitie tegen dreigende bezuinigingen op medische alfa- en gammastudies

Verschillende partijen, waaronder AC/FBZ, vinden dat de voorgenomen verschuivingen van universiteitsbudgetten niet ten koste mogen…

Alkmaar trapt acties af voor een goede cao Ziekenhuizen

Tijdens de werknemersbijeenkomst op 24 juni kwamen op honderden werknemers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in…

Nog weinig schot in overleg nieuwe Cao GGZ

Werknemersorganisaties zijn in het overleg van 20 juni met GGZ Nederland geen millimeter opgeschoten om…

Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum voor betere cao: werknemers voeren actie

Werkgeversorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is niet ingegaan op het ultimatum voor een…

7 op de 10 zorgprofessionals kunnen zich vinden in pensioenakkoord

Ruim 1.400 artsen, zorgprofessionals en paramedici reageerden op een poll die werknemersorganisatie FBZ en de…

Meer tijd nodig voor nieuwe Cao VVT

Er is meer tijd nodig om tot een nieuwe Cao VVT te komen omdat werkgeversorganisaties…

Werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NVZ

Werknemersorganisaties waaronder ook FBZ geven de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tot woensdag 19 juni…

Nog geen goed totaalpakket voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Tijdens de onderhandelingen op 6 juni jl. voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg maakte werkgeversorganisatie VGN…

Actietraject Cao Ziekenhuizen: wat gaat er gebeuren?

Op 3 juni is het overleg over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastgelopen. De werknemersorganisaties hebben…

Gezocht: ideeën voor gezond roosteren in de ggz

Heeft u een goed idee om gezond te roosteren in de ggz en medewerkers minder…

Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk

Op 3 juni is het overleg over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastgelopen. De vakbonden hebben…

Consultatie wetsvoorstel: betere positie werknemers bij doorstart

Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden…

Beschikbaar budget is hobbel voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg in maart bleek een groot verschil tussen…

Wet Arbeidsmarkt in Balans: anticiperen op wijzigingen arbeidsrecht

Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in op 28 mei 2019 met het wetsvoorstel…

Sneller dan verwacht loopt personeelstekort terug

Het personeelstekort in de zorg loopt sneller terug dan verwacht. Het kabinet pompt veel geld…

Rollen werkgevers en werknemers in de jeugdzorg bij arbeidsvoorwaarden

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het overleg met de overheid over financiële ruimte voor de jeugdzorg.…

Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

Tijdens de eerste onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ op 23 mei hebben GGZ Nederland…

Ultieme poging bonden om nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand te brengen

Cao-partijen hebben op 21 mei onderhandelingen gevoerd om te komen tot een nieuwe Cao Ziekenhuizen…

Jaarverslagen 2018 pensioenfondsen PFZW en ABP

PFZW spreekt over een lastig jaar. De financiële situatie liet een (gedeeltelijke) indexering van de…

Jaarverslag FBZ 2018 beschikbaar

Aan meerdere cao-tafels was het in 2018 onrustig. Tegen de achtergrond van een economie die…

FBZ Rechtshulp staat bij met raad en daad

Een groep physician assistants (PA’s) vroeg FBZ Rechtshulp om hulp in verband met een slepend…

Wetswijziging voor werknemers bij overheidsinstelling

Werknemers in een umc, universiteit, onderzoekinstelling, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling, zijn in de meeste…

Nieuwe pensioenactiedag op 29 mei

De drie vakcentrales (FNV, CNV en VCP) voeren op 29 mei actie om het kabinet…

CBS: nieuw hoogtepunt spanning arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal…

App Cao UMC vernieuwd

De app voor de Cao UMC is geheel vernieuwd. De afspraken uit de Cao UMC…

Arbeidsmarkontwikkelingen in het sociale domein

Werken in het sociale domein is aan tal van veranderingen onderhevig. Daarom heeft onderzoeksbureau Regioplan…

Ook ergotherapeuten, lactatiekundigen en biomedisch technologen hebben toegang tot FBZ Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen maken gebruik van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. Nu hebben ook…

Teleurstellend loonbod Cao Ziekenhuizen

Voor de 200.000 werknemers in de ziekenhuizen is er nog geen zicht op koopkrachtverbetering. Na…

Eerste Kamer zet nog veel vraagtekens bij WAB

De Eerste Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze moet de…

FBZ blijft kritisch op plannen InEen voor Cao Gezondheidscentra

Werkgeversorganisatie InEen heeft deze week samen met werknemersorganisaties NVDA en FNV een bericht uitgebracht over…

Inzicht in vertrekredenen moet onnodig vertrek voorkomen

Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun…

FBZ groeit naar ruim 36.000 leden

Met zo’n 2.500 nieuwe leden groeit het ledental van FBZ in 2019 naar ruim 36.000.…

Uitgebreid thema’s verkend tijdens derde onderhandelronde Cao Ziekenhuizen

Tijdens de derde onderhandelronde op 12 april 2019 hebben cao-partijen uitgebreid belangrijke thema’s voor de…

Suggesties gevraagd voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De Cao Nederlandse Universiteiten eindigt op 31 december 2019. Daarom stellen we onze achterban via…

Verkennende fase Cao VVT bijna afgerond

Op maandag 25 maart voerden cao-partijen overleg voor een nieuwe Cao VVT. Een aantal onderwerpen…

Onderzoek psychosociale belasting op de spoedeisende hulp

Werken op de spoedeisende hulp (SEH) is werken onder bijzondere omstandigheden. Veel hectiek, onverwachte gebeurtenissen,…

Cao Jeugdzorg automatisch verlengd tot 1 april 2020

De cao had 1 april 2019 als einddatum. Maar omdat de cao niet is opgezegd…

Thema flex centraal tijdens tweede ronde Cao Ziekenhuizen

Tijdens het tweede overleg over een nieuwe Cao Ziekenhuizen op 1 april hebben cao-partijen uitgebreid…

Leon van Halder overleden

FBZ ontving gisteren het droevige bericht dat Leon van Halder (1955), tot voor kort bestuursvoorzitter…

Verdieping thema’s centraal tijdens derde overleg Cao Gehandicaptenzorg

Tijdens het derde overleg over een nieuwe cao op 26 maart zijn cao-partijen dieper ingegaan…

Actieplan voor de jeugdzorg moet financiële ruimte creëren

Bij de start van onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg lieten de werkgevers weten geen…

Schrapsessies bestrijden de regeldruk in de VVT

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met als doel om onnodige regeldruk te verminderen, kwamen…

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

De contributie die u als lid betaalt voor het lidmaatschap van uw vereniging (mits die…

Onderhandelingen nieuwe Cao Ziekenhuizen officieel gestart

Op dinsdag 19 maart zijn de onderhandelingen voor de ruim 200.000 werknemers in de ziekenhuizen…

Ook geestelijk verzorgers en orthopedagogen kunnen nu terecht bij FBZ Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen maken gebruik van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. FBZ sloot met…

Duidelijkheid nodig over pensioenopbouw in ggz

NIP en FBZ vinden het van groot belang dat voor zoveel mogelijk leden het pensioen…

Doe mee aan de hackathon ‘Droombaan in de ggz’

Het O&O-fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds waarbinnen de cao-partijen van de Cao GGZ samenwerken, organiseert op…

FBZ steunt pensioenactiedag op 18 maart

Op 18 maart doen werknemers in vrijwel alle sectoren mee aan de landelijke pensioenactiedag. Doel…

Stand van zaken nieuwe Cao VVT

Het overleg over een nieuwe Cao VVT tussen werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV en…

Generatiebeleid voor werknemers umc’s

De cao-partijen voor de Cao UMC zijn op 8 maart een Kader Generatiebeleid overeengekomen, dat…

UWV: meer dan 140 duizend zorgvacatures in 2019

De personeelstekorten in de zorgsector nemen toe, waarschuwt uitkeringsinstantie UWV. In 2018 zijn er naar…

Aan de slag met veilig werken in de gehandicaptenzorg

Hoe jaag je de dialoog over veilig werken in de gehandicaptenzorg aan? Met dat vraagstuk…

Tweede onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

De cao-partijen voor de Cao Gehandicaptenzorg (werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91)…

Vakbonden in jeugdzorg eisen aanvalsplan tegen bezuinigingsbeleid

Jeugdzorg Nederland moet uiterlijk 19 maart een aanvalsplan opleveren om geld vrij te maken voor…

Behoud kwaliteit wetenschappelijk onderwijs vraagt om meer investering

AC/FBZ staat achter het doel van de landelijke actie op 15 maart van werknemers in…

Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen komt goed van de grond

Zo’n 36 procent van de ondervraagde HR-medewerkers en OR-leden in algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale…

Grote zorgen over Cao Jeugdzorg

De drie werknemersorganisaties die aan tafel zitten voor de Cao Jeugdzorg houden een crisisberaad, aangezien…

FBZ Rechtshulp ook voor diëtisten

Vanaf 1 maart staan de experts van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice, ook klaar voor…

Aantal medewerkers VVT aanzienlijk gegroeid

Uit cijfers van het onderzoeksprogramma AZW blijkt dat het aantal medewerkers in de VVT tussen…

Werkgevers mogen niet tornen aan vergoeding wachtdienst kraamverzorgenden

Kraamverzorgenden mogen maximaal achtereen twee blokken van 8 uur wachtdienst draaien. Per blok ontvangen ze…

Alle werkgevers moeten nu Cao Kraamzorg toepassen

Vanaf 15 februari moeten alle werkgevers de cao toepassen. Dat komt omdat de minister van…

FBZ ondersteunt acties vakcentrales voor beter pensioen

Op 11 februari jl. begonnen zichtbare acties van politiebonden in Den Haag voor een beter…

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 5 februari jl. de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen.…

Eerste gesprek over nieuwe Cao Jeugdzorg niet hoopgevend

De gesprekken over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn 5 februari gestart. Werkgevers hebben ons direct…

Rapport Verkenning Arbeidsmarkt jeugdsector van VWS brengt geen nieuws

Sociale partners binnen de jeugdzorg vinden dat er meer nodig is van minister Hugo de…

Aftrap onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg

Omdat de huidige cao eind maart afloopt, zijn afgelopen tijd de voorbereidingen gestart voor de…

Eerste maand rechtshulp levert variëteit aan vragen/kwesties

Vanuit het team arbeidsjuristen behandelt Marlies Welschen arbeidsrechtelijke vragen en kwesties van NAPA-leden en van…

Bovengemiddelde groei werknemersbanen in zorg en welzijn

In het derde kwartaal van 2018 waren er 1,4 miljoen werknemersbanen in de zorg en…

Opnieuw minder zorginstellingen verliesgevend

Volgens nieuwste cijfers van het CBS zijn er minder verliesgevende zorginstellingen in 2017 dan in…

Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit…

Herverzekering derde WW-jaar voor de hele VVT een feit

Onlangs heeft SZW de regeling voor herverzekering van het derde WW-jaar algemeen verbindend verklaard, waarmee…

5 feb: Start onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 5 februari a.s. gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao Jeugdzorg van start. De…

Kom naar de ‘slimme ochtenddienst’ op 14 maart

Hoe maak je een rooster zodanig dat werknemers optimaal worden ingezet? Voor veel zorginstellingen is…

Tips voor gezond werken via Dokterhoe

Dokterhoe, een website voor alle werknemers van umc’s, is vernieuwd. De website bevat praktische informatie…

Nieuwe factsheet Samen krijgen we meer voor elkaar

De beroeps(vereniging) ondersteunt leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen…

Eerste vragen stromen binnen bij FBZ Rechtshulp

Vanaf 2019 biedt FBZ ook individuele dienstverlening aan, een nieuw aanbod van FBZ, de werknemersorganisatie…

Welke beroepsgroepen vertegenwoordigt FBZ?

Het aantal (para)medisch beroepsgroepen die FBZ aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van…

Gehandicaptenzorg deelt voorbeelden over veilig werken

Professionals in de gehandicaptenzorg staan soms voor lastige keuzes. Kiezen ze voor hun eigen veiligheid…

Wat verandert er op 1 januari 2019?

Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie…

Overzicht zorgverzekeringen 2019

Zorgverzekeraars hebben hun premies en voorwaarden voor 2019 bekendgemaakt. Welke kortingen/aanbiedingen zijn er zoal? Een…

Situatie Cao Gezondheidscentra steeds verontrustender

Ondanks het aanbod van FBZ om samen te zoeken naar oplossingen, is ontmanteling van de…

Vergoeding coassistenten uiterlijk in april uitbetaald

Coassistenten in een umc krijgen de maandelijkse vergoeding die onlangs in de Cao UMC is…

Cao-partijen maken concrete afspraken over terugdringen werkdruk in umc’s

AC/FBZ heeft samen met de andere werknemersorganisaties nadere afspraken gemaakt met de NFU over het…

Meer griep bij nachtdienst in het ziekenhuis

Ziekenhuismedewerkers die regelmatig nachtdiensten draaien, hebben 20 procent meer kans op griep- en luchtwegklachten dan…

Nieuw arbeidsmarktplatform: Jeugdzorg werkt!

Om de werknemers in de jeugdzorg beter van dienst te kunnen zijn hebben sociale partners…

Steeds moeilijker voor zestigplussers om gezond de AOW te halen

Zestigplussers hebben steeds meer moeite om gezond de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. De kans dat…

Pensioenpremies PFZW en ABP voor 2019 bekend

PFZW Bij PFZW blijft de pensioenpremie voor 2019 op hetzelfde niveau als 2018: 23,5% van…

FBZ start met rechtshulp

Over een aantal weken gaat FBZ Rechtshulp van start, de individuele ledenservice van FBZ. Vanaf…

Teken de petitie tegen ontmanteling Cao Gezondheidscentra

Ontmanteling van de Cao Gezondheidscentra kan grote gevolgen hebben voor uw arbeidsvoorwaarden. FBZ heeft daarom…

GGZ Nederland publiceert kencijfers ggz-arbeidsmarkt

De ggz is een razend interessante zorgsector om in te werken. Toch heeft ook de…

Idee ‘Hack de Procedure Dag’ sterk concept voor de ouderenzorg

‘Hack de Procedure Dag’ is het winnende idee van het team van zorgmedewerkers en werkgevers…

Ziekteverzuim ggz gestegen

In het derde kwartaal van 2018 komt in de ggz het verzuimpercentage op 5,57. In…

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019: onze ambities voor de nieuwe cao’s

De algemene vergadering van FBZ heeft het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2019 vastgesteld. FBZ zet zich in…

InEen zegt Cao Gezondheidscentra op

Werkgeversorganisatie InEen heeft de Cao Gezondheidscentra/ Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019…

Achterban FBZ levert input voor de nieuwe Cao VVT

Binnenkort start de voorbereidingsfase voor een nieuwe Cao VVT omdat de huidige cao eind juni…

Verzuim VVT in alle regio’s gestegen

Het verzuimpercentage van VVT is in het derde kwartaal gestegen van 6,03 in 2017 naar…

FBZ dient bedenkingen in tegen herverzekering derde WW-jaar VVT

FBZ vindt het om tal van redenen geen goede ontwikkeling als de afspraken voor herverzekering…

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Het kabinet heeft op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het CBS de…

In de VVT leidt zeggenschap over werktijden tot meer tevredenheid

Ruimte geven aan medewerkers en teams om samen met cliënten de juiste zorg op het…

Maak kennis met de vaktherapeut in de week van 12 t/m 18 november

Vaktherapie is een andere manier van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek. Niet praten maar…

Umc’s staan er financieel gezond voor

De acht universitair medisch centra in Nederland zijn financieel 'kerngezond', dit in tegenstelling tot een…

Grote zorgen over gevolgen ontmanteling Cao Gezondheidscentra

Ruim 100 werknemers uit gezondheidscentra kwamen op 30 oktober en 5 november naar de FBZ-bijeenkomsten…

Cao UMC is een feit

Alle werknemersorganisaties die aan tafel zitten bij de Cao UMC hebben intussen ingestemd met het…

Veel inzet onbevoegd personeel in zorg

In veel zorginstellingen worden mensen ingezet die het werk dat ze uitvoeren niet mogen én…

Werkzaam in de ouderenzorg? Bouw dan mee aan een toekomstbestendige ouderenzorg!

Doe mee aan de hackathon die VWS, werkgevers en vakbonden, waaronder FBZ, op 29 en…

Universiteit Utrecht stapt af van tijdelijke contracten

Tijdelijke docenten krijgen vanaf volgend jaar een contract voor vier jaar. Universiteit Utrecht (UU) wil…

FBZ breidt uit met NVGzP

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) is per 1 januari 2019 nieuwe federatiepartner van FBZ.…

Publiekscampagne Ik Zorg moet nieuwe werknemers aantrekken

Op 1 november gaven minister Hugo de Jonge, minister Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis…

AC/FBZ stemt in met eindbod Cao UMC

AC/FBZ heeft vandaag aan de NFU laten weten in te stemmen met het eindbod voor…

Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart

De Cao Jeugdzorg 2017-2019 loopt per 1 april af. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe…

Voorbereidingen nieuwe Cao Gehandicaptenzorg van start

De huidige Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 loopt 31 maart a.s. af. Voordat de onderhandelingen over de…

Input gevraagd voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen

De huidige Cao Ziekenhuizen 2017-2019 loopt per 1 april af. Voordat de onderhandelingen over de…

Veel vragen over situatie MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen

Het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn donderdag 25 oktober failliet verklaard. Wat betekent…

Cao VVT-app is vernieuwd. App jij ‘m weer?

In verband met de vernieuwde arbeidsvoorwaarden in de Cao VVT 2018-2019 is de bijbehorende app…

Cao-partijen gehandicaptenzorg hervatten overleg voor uitwerking cao-afspraken

VGN en de werknemersorganisaties hebben het overleg over zowel de arbeidsvoorwaarden in de gehandicaptenzorg als…

Safe the date Schrapsessie Regeldruk in verpleeghuiszorg: 27 november

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar gaan we wat aan doen tijdens…

Voortgangsbrief Actieprogramma Werken in de zorg

Op 4 oktober jl. informeerde minister De Jonge de Tweede Kamer over de voortgang van…

Meer verlof voor partner bij geboorte baby

De instemming van de Tweede Kamer met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) betekent…

VGVZ blij met doorbraak financiering voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden…

Campagne Ik Check Oud wil jongeren inspireren voor de ouderenzorg

Om zoveel mogelijk jongeren een goed beeld te geven van hoe mooi, leuk en grappig…

Welke beroepsgroepen mogen wat in de geneeskunde?

Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn sinds 1 september 2018 definitief bevoegd om onder randvoorwaarden…

Nieuwe Cao Gezondheidscentra een feit, maar achterban FBZ wil geen ontmanteling van de cao

De leden van alle beroepsverenigingen aangesloten bij FBZ en onder deze cao vallen hebben ingestemd…

Cao-tekst Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019 beschikbaar

Cao-partijen hebben de tekst van de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten vastgesteld. In juli stemden de…

Cao VVT 2018-2019 nu van toepassing op hele branche

De Cao VVT is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent…

Zorgmedewerkers opnieuw vaker naar fysiotherapeut en psycholoog

Het aantal zorgmedewerkers dat zelf gebruik maakte van fysiotherapie en psychische zorg is in 2017…

Rijksoverheid: Ontwikkelen tijdens loopbaan moet vanzelfsprekend worden

Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom…

“Eindbod Cao UMC is marktconform”

De NFU heeft op 19 september een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. “De…

Dit is hoe wij onze leden raadplegen bij een cao

Omdat FBZ aan cao-tafels meestal 8, vaak 12 en soms ook alle 19 (beroeps)verenigingen vertegenwoordigt,…

Arts heeft steeds vaker te maken met intimidatie

Artsen hebben vaker te maken met intimidatie door patiënten of derden. Van de dokters in…

SER lanceert nieuwe handreiking voor de OR: In vijf stappen naar een scholingsplan

Goede scholing is belangrijk voor elke ondernemingsraad (OR). Maar hoe pakken ze dit aan? Nieuwe…

Toegenomen verzuim gehandicaptenzorg betreft alle leeftijdsklassen

Er is een stijging zichtbaar in het ziekteverzuim in de gehandicaptensector in alle leeftijdsklassen. Dit…

Geen perspectief op nieuwe Cao UMC

Op 6 september hebben de werknemersorganisaties een tweede informeel verkennend gesprek gehad met de NFU.…

Zorgrendement neemt toe bij penibel personeelsplaatje

Na jaren van daling steeg de winst van zorgaanbieders in Nederland in 2017 van 1…

SZW rapporteert over stages na opleiding (werkervaringsplaatsen)

De NVO en het NIP hebben input gegeven voor een onderzoek door het ministerie van…

Informeel gesprek met NFU krijgt vervolg

Op 30 augustus heeft AC/FBZ samen met de andere werknemersorganisaties een informeel verkennend gesprek gehad…

Landelijke OR-dag ziekenhuizen: Impact van technologie

Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche? Wat betekent…

Aantal werknemers zorg en welzijn stijgt sterk

  In alle branches in de zorg- en welzijnssector is de werkgelegenheid vorig jaar fors…

Achterban FBZ stemt in met onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg

De leden van AVBZ/VHP-zorg (kraamverzorgers) en NVL (lactatiekundigen) hebben aangegeven dat ze kunnen instemmen met…

Al 6.500 umc-medewerkers kwamen in actie

Er is nog geen beweging bij de NFU, anders dan de uitnodiging voor een informeel…

Toename zzp’ers in de zorg

Dagblad Trouw berichtte onlangs dat er in de Nederlandse ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties 50…

(Bijna) afgestudeerd psycholoog of pedagoog? Maak een goede start op de arbeidsmarkt

Als net afgestudeerde psycholoog of pedagoog ben je vaak allang blij dat je een baan…

Werkgevers pakken werkstress actiever aan

Steeds meer werkgevers voeren actief beleid tegen werkstress. In 2014 deed 69 procent dit, in…

Startfinanciering voor plan van aanpak werk- en regeldruk ggz

Ggz-instellingen kunnen via het O&O-fonds GGZ een startfinanciering krijgen voor de uitvoering van een plan…

Tekst Cao VVT beschikbaar

De tekst van de nieuwe Cao VVT is beschikbaar. Hierin zijn alle afspraken uit het…

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg

De vier werknemersorganisaties (FBZ, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en NU’91) die…

Meer acties in umc’s

Werknemers in umc’s laten er deze zomer geen twijfel over bestaan dat ze een goede…

Goede voorbeelden hoe veilig te werken in de gehandicaptenzorg

Professionals in de gehandicaptenzorg staan soms voor lastige keuzes. Kiezen ze voor hun eigen veiligheid…

OR krijgt meer invloed op beloningen en vergoedingen bestuurders

De OR (bij meer dan 100 werknemers) heeft uitbreiding van zijn overlegrecht gekregen door de…

Ouderenzorg steeds afhankelijker van vrijwilligers

Verpleeghuizen worden door het tekort aan medewerkers steeds afhankelijker van vrijwilligers en stagiaires. Dat meldt…

SSFG Symposium over aanpak van uitdagingen in de gezondheidscentra

Sociale partners in SSFG, waaronder FBZ, nodigen de medezeggenschap: leden van PvT, OR, Lokaal Overleg…

Checklist ‘Gezonde roosters en belastende diensten’ binnenkort beschikbaar

De checklist ‘Gezonde roosters en belastende diensten’ voor werknemers in de ggz komt binnenkort beschikbaar,…

Treant wijst bonden de deur

Tijdens een overleg over een enquête onder het personeel heeft Treant vakbonden FNV, FBZ, CNV…

De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen!

De aftrap is maandag 9 juli met stiptheidsacties in het LUMC. En komende weken volgen…

Nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten een feit!

Met de instemming van de leden is de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten (NU) een feit.…

Salarissen Cao VVT per 1 oktober 2018

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de Cao VVT verhoogd met 4%. Binnenkort…

Bonden trekken overleg Cao Kraamzorg vlot; hoogste tijd voor een resultaat!

Al ruim een half jaar wordt er overlegd over een nieuwe Cao Kraamzorg, maar er…

Werknemers denken en doen mee om een goede Cao UMC voor elkaar te krijgen!

Uit de reactie van de NFU op het ultimatum van AC/FBZ, CMHF, FNV en CNV…

Plannen van aanpak werkdruk universiteiten beschikbaar

Conform cao-afspraken hebben alle universiteiten een werkplan over werkdruk en duurzame inzetbaarheid opgesteld. Gedurende de…

Rol voor fysiotherapeuten en diëtisten bij leefstijlcoaching overgewicht en obesitas

Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het…

Sociale partners lanceren reeleprijzenwijzer.nl

De sociale partners in de VVT hebben gezamenlijk het initiatief genomen om reeleprijzenwijzer te lanceren.…

Acties in voorbereiding voor een goede Cao UMC

Het ultimatum dat de werknemersorganisaties in de zorg afgelopen week aan de Nederlandse Federatie van…

Door griepgolf bovengemiddeld ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is…

Update Cao Gezondheidscentra

Werkgeversvereniging InEen wil onderzoeken of de werknemers die nu onder de Cao Gezondheidscentra vallen, onder…

Werknemersorganisaties stellen een ultimatum aan de NFU

Samen met de andere werknemersorganisaties heeft AC-FBZ vandaag een brief verstuurd aan de NFU waarin…

Campagne Ikkanhet.nl over rol NVO-pedagoog en orthopedagoog

De NVO voert samen met haar 8.000 leden campagne om meer bekendheid te geven aan…

Universiteiten willen nieuwe baankansen realiseren

Door de inwerkingtreding van de Quotumwet is de urgentie toegenomen om mensen met een arbeidsbeperking…

Cao Ziekenhuizen nu van toepassing op alle algemene ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat…

FVB: Opleidingen wijzigen naam van Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie naar Vaktherapie

Vaktherapie wordt de overkoepelende benaming voor de verschillende opleidingsrichtingen, zoals beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie…

Achterbannen alle cao-partijen stemmen in met akkoord nieuwe Cao VVT

De achterbannen van alle cao-partijen (ActiZ, BTN, FNV, CNV, FBZ en NU’91) hebben ingestemd met…

Binnenkort: bijeenkomsten in alle umc’s

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liggen stil. Werkgevers blijven vasthouden aan hun voorstellen.…

FWG ontwikkelt missing link voor de zorgarbeidsmarkt

Welke mensen hebben we nu en in de toekomst nodig en hoe realiseren we dat?…

Twee vertegenwoordigers Ambtenarencentrum in Verantwoordingsorgaan ABP

Namens het Ambtenarencentrum (AC) nemen Henk Kingma en Peter van der Spoel deel aan het…

UWV: nog nooit zoveel banen in Nederland

De gunstige economische ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2017 steeg het aantal…

Vakbonden blazen gesprek met werkgevers over Cao Kraamzorg af

Tijdens de eerste formele onderhandelingsronde op 15 mei constateerden FNV, FBZ, CNV en NU’91 dat…

Bedrijfscommissies van de SER bieden hulp bij medezeggenschap

De door de Sociaal-Economische Raad (SER) ingestelde bedrijfscommissies bemiddelen in geval van conflicten rondom medezeggenschap.…

Onderzoek NOS: Personeelstekorten ziekenhuizen nemen dramatisch toe

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat er in 63 (van de 90 aangeschreven) ziekenhuizen…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De vakbonden/werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en VAWO/CMHF en de VSNU zijn gekomen tot een…

Fysiotherapeuten demonstreren tegen overbodige administratieve regels

De demonstratie van de Actiegroep Fysiotherapie op 30 mei in Den Haag voor het versneld…

Medezeggenschapsdag ziekenhuizen op 29 november over impact van technologie

Welke invloed hebben nieuwe technologieën in de branche ziekenhuizen? Welke gevolgen kunnen technologische ontwikkelingen hebben…

Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen

De vier werknemersorganisaties (FNV, AC-FBZ, CMHF en CNV) hebben op 28 mei opnieuw met de…

Inperken ‘expatsubsidie’ geen goed idee

Het kabinet wil vanaf volgend jaar bezuinigen op de zogeheten ‘expatsubsidie’. Dit is een fiscale…

Jaarverslag 2017 beschikbaar

Voor de leden van (beroeps)verenigingen met een dienstverband zet cao-partij FBZ zich onverminderd in op…

Arbeidsmarktmonitor UMC in de maak

SoFoKleS, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor onder andere umc’s, gaat samen met TNO en FWG…

Grotendeels afwijzende reacties op Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

De internetconsultatie over het Wetsontwerp Arbeidsmarkt in Balans, in de volksmond aangeduid als Flexwet, sloot…

Werkgeversvoorstellen nieuwe Cao Kraamzorg onder de maat: vakbonden schorten overleg op

Tijdens de eerste formele onderhandelingsronde op 15 mei 2018 hebben werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV en…

Symposium over uitdagingen in gezondheidscentra

Hoe houd je de werkdruk in gezondheidscentra in de hand en hoe anticipeer je op…

Workshop Gezonde roosters en belastende diensten ggz op 29 mei

Op 29 mei vindt een workshop plaats over de checklist gezonde roosters en belastende diensten.…

Cao-partijen VVT sluiten onderhandelaarsakkoord met 4% loonsverhoging!

Onderhandelaarsakkoord Cao VVT 2018- 2019Werkgeversorganisaties ActiZ, BTN en werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben…

VGN schort al het reguliere overleg met werknemersorganisaties in de gehandicaptenzorg op

Sinds medio december weigert werkgeversorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) te overleggen met de werknemersorganisaties. VGN…

Nog geen nieuwe Cao UMC

Op 25 april hebben de werknemersorganisaties opnieuw gesproken met de NFU over een nieuwe Cao…

Gezond organisatieklimaat levert lager ziekteverzuim op

In zorgorganisaties waar veel aandacht is voor gezond en veilig werken, zijn medewerkers daadwerkelijk lichamelijk…

Tekst Cao Onderzoekinstellingen 2018-2019 beschikbaar

Werkgeversorganisatie WVOI heeft de tekst van de nieuwe Cao Onderzoekinstellingen online op haar website gepubliceerd.…

VGVZ en FBZ feliciteren Marieke Termeer met plek in de OR

Geestelijk verzorger Marieke Termeer neemt opnieuw plaats in de OR van Lunet Zorg, een Brabantse…

Vooral ambtenaren honkvast

Een op de drie werknemers zit tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Vooral bij…

Steeds meer flexibele contracten

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tussen 2003 en 2017 toegenomen met 856…

Gezond en veilig werken in de ggz met vernieuwde arbocatalogus en antistress-app

Op de landelijke P&O-/OR-dag lanceerden werkgevers en werknemers in de ggz de compleet vernieuwde arbocatalogus…

Update Cao UMC: werknemers willen een goede cao!

De afgelopen weken hebben ruim 850 werknemers de bijeenkomsten in de acht umc’s bezocht over…

FBZ groeit verder: nu ruim 34.000 leden

Factsheet FBZ maakt zich sterk voor uw arbeidsvoorwaardenCao-partij FBZ blijft groeien. Afgelopen jaar zijn er…

Cao-partijen Kraamzorg wisselen inzetten uit

Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en werknemersorganisaties CNV, FBZ, FNV en NU’91 hebben op 10 april jl.…

Update Cao Gezondheidscentra: onderzoek naar voorstel werkgever

In november 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra…

Martini Ziekenhuis bijt spits af met generatieregeling

De regeling Generatiebeleid die sinds 1 januari 2018 in het Martini Ziekenhuis van kracht is,…

Personeelstekorten ggz nemen alleen maar toe

GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen over het tekort aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg.…

Zorgorganisaties in dialoog over veilig werken in gehandicaptenzorg

Professionals in de gehandicaptenzorg staan soms voor lastige keuzes. Kiezen ze voor hun eigen veiligheid…

Cao Gehandicaptenzorg nu van toepassing op de hele branche

De Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat…

FWG Gehandicaptenzorg deelt functies eenvoudig en transparant in

Vanaf 1 april is FWG Gehandicaptenzorg beschikbaar. De branche gehandicaptenzorg deelt vanaf dan functies in…

App ‘Goedenacht’ uitgebreid met stappenteller en nieuwe recepten

Vijftien nieuwe recepten, een stappenteller en kennis over feiten en fabels. Veel nieuwe informatie in…

Aangesloten bij pensioenfonds ABP? Stem op onze AC-kandidaat voor invloed op uw pensioen!

In april kiezen ABP-deelnemers een nieuw verantwoordingsorgaan. Van 3 tot en met 20 april kan…

Zorgprofessionals presenteren 62 schrappunten voor minder administratieve lasten

Een einde aan oeverloze afvinklijstjes, controleren om het controleren, elke wijziging van een zorgplan laten…

Carinova trekt verzuimprotocol met onmiddellijke ingang in

In een constructief gezamenlijk overleg op 27 maart 2018 tussen werknemersorganisaties FBZ, CNV, NU’91, FNV,…

Rijksoverheid informeert onderwijssector over verandering rechtspositie medewerkers

Vanaf 2020 wordt de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs…

Sociale partners in gesprek over nieuwe Cao VVT

De VVT-sector staat voor een aantal fikse uitdagingen. Uitdagingen die niemand alleen te lijf kan…

Een nieuwe Cao UMC nog ver weg: werknemersorganisaties willen verbeteringen en geen verslechteringen

Op donderdag 22 maart hebben de vier werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV opnieuw gesproken…

Aan de slag met werkdruk en regeldruk in de ggz op 19 april

Op donderdag 19 april 2018 organiseert O&O-fonds GGZ de jaarlijkse landelijke P&O-/OR-dag. In een aantal…

Sociaal fonds SSFG breidt activiteiten gezondheidscentra uit

In 2017 lanceerde de SSFG een nieuwe website en werd het SSFG Symposium: Medezeggenschap in…

Oplossingsrichtingen voor aanpak werkdruk universiteiten

Hoe kunnen universiteiten omgaan met werkdruk onder wetenschappers? In oktober 2017 kwamen wetenschappers, HR-medewerkers, leidinggevenden…

Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord Cao Onderzoekinstellingen

De achterban van AC/FBZ heeft met grote overtuiging ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe…

Werkdruk huisarts bedreigt kwaliteit zorg

De kwaliteit van de huisartsenzorg staat onder druk door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen.…

Teleurstelling over nieuwe inzet NFU

De NFU heeft een nieuwe inzet voor de Cao UMC opgesteld, die ze op 14…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Onderzoekinstellingen

Op 12 februari hebben de cao-partijen, waaronder AC/FBZ, een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao…

Actieprogramma Werken in de zorg pakt personeelstekort aan

Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholen, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen…

Onderzoek fusies & overnames in gezondheidszorg 2017

Het aantal fusies en overnames in de gezondheidszorg blijft toenemen. Met in totaal 81 transacties…

FBZ ondertekent Rotterdams actieplan voor behoud zorgmedewerkers

Vijfentwintig bestuurders uit de zorg, het onderwijs en de gemeente Rotterdam ondertekenden 7 maart 2018…

UWV verwacht 1,5% banengroei in de zorg

UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1…

12 t/m 17 maart: Week van Zorg en Welzijn

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn openen honderden zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren om…

Vooral hoogopgeleide fulltimer schoolt zich bij

Hoe meer uren ze werken, hoe groter de kans dat werknemers zich bijscholen. Ook wie…

OR professionals FBZ via LinkedIn verbonden

Artsen, medisch specialisten, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals die namens een federatiepartner in de OR…

Ziekteverzuim jonge zorgmedewerkers stijgt

Voor het eerst sinds vier jaar stijgt het ziekteverzuim niet alleen bij oudere zorgmedewerkers, maar…

Uitdaging belangrijkste reden jongeren voor keuze algemeen ziekenhuis

De uitdaging van het werk met een variatie aan handelingen is de belangrijkste reden om…

Teken de petitie om knelpunten jeugdzorg op te lossen

FBZ is samen met CNV, FNV en Jeugdzorg Nederland in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een…

Nieuwe factsheet: FBZ maakt zich sterk voor uw arbeidsvoorwaarden

Professionals die lid zijn van een van de federatiepartners van FBZ genieten van de voordelen…

Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

De Cao GGZ 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent…

Arbocatalogus Gehandicaptenzorg: veilig en gezond werken

De Arbocatalogus Gehandicaptenzorg helpt veelvoorkomende arbeidsrisico’s in deze branche te herkennen en aan te pakken.…

Cao-inzet van NFU van tafel

Op donderdag 8 februari heeft het eerste overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao UMC. De…

Voordelen nul-urencontract in VVT groter dan nadelen

Uit onderzoek in de branche VVT, dat volgens cao-afspraken is uitgevoerd door bureau ICSB, blijkt…

Veel werknemers willen eerder stoppen met werken dan overheid beoogt

Langer doorwerken wordt door de overheid van groot belang geacht. Maar hoe gemotiveerd zijn werknemers…

Verlies van kwaliteit van zorg en structurele arbeidsplaatsen door misbruik flexibele schil

Het gros van de werknemers met een tijdelijk contract in de zorg doet werk dat…

Praat mee over de Arbocatalogus VVT!

De Arbocatalogus VVT is sinds 2008 de bron van richtlijnen, maatregelen en goede praktijken voor…

Nieuwe App Cao Gehandicaptenzorg geeft snel inzicht in cao-afspraken

Medewerkers en werkgevers in de gehandicaptenzorg hebben vanaf nu sneller inzicht in hun cao-afspraken met…

Inspectie SZW inspecteert de ggz in 2018

De sector zorg en welzijn heeft de afgelopen jaren minder aandacht gekregen van de Inspectie…

Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016

Van alle instellingen in de grootste zorgsectoren was 30 procent verliesgevend in 2016. Dat was…

Vier speerpunten voor duurzame inzetbaarheid in de VVT

Hoe kunnen werkgevers én werknemers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid? In de werksessies Duurzame…

Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg

Vanaf 2016 is de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs verkort. In de Cao Jeugdzorg…

ABP verlengt anw-compensatie tot 1 mei

ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1…

Aanpak van bureaucratie in de zorg

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gaan vanaf volgende week de bureaucratie te lijf. Met steun…

Interactieve en geactualiseerde app Cao Ziekenhuizen

De app van de Cao Ziekenhuizen is vernieuwd en geactualiseerd in verband met de nieuwe…

Maarten Faas nieuwe voorzitter werknemersorganisatie FBZ

Maarten Faas is aangetreden als de nieuwe voorzitter van FBZ. FBZ timmert stevig aan de…

Overleg nieuwe Cao Onderzoekinstellingen

In november en januari vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen vanaf 2018. Belangrijkste…

Jonge vrouwen hebben vaak een deeltijdbaan

Jonge vrouwen hebben vaak een deeltijdbaan en daardoor minder economisch zelfstandig. Dit blijkt uit de…

Hoe kijken werknemers tegen onregelmatig werken in de gehandicaptenzorg?

Welke gemakken en ongemakken ervaren medewerkers door onregelmatige werktijden en hoe kijken zij aan tegen…

Congres op 31 mei over taakherschikking in de zorg

Bij capaciteitsproblemen kan taken herschikken een oplossing zijn. Welke succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er in de…

Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start

Op 9 januari zijn de cao-partijen voor de Cao UMC voor een soort aftrapbijeenkomst bijeen…

Salarisinformatie Cao VVT 2018

In de salarisinformatie Cao VVT 2018 zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond…

Voorbereiding inzet nieuwe Cao VVT

De huidige Cao VVT eindigt 31 maart 2018. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao…

FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018

In het najaar hebben cao-partijen de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg vastgesteld. Een van de cao-afspraken is…

Heldere afbakening werkingssfeer Cao Ziekenhuizen en Cao ZKN

Cao-partijen van de Cao Ziekenhuizen en de cao-partijen van de Cao ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland)…

Een derde organisaties heeft moeite met inrichting medezeggenschap

Ruim een derde van organisaties heeft moeite om medezeggenschap in organisaties in te richten, ook…

Werkt u bij een umc, universiteit of onderzoekinstelling?

Bijna iedereen die formeel als ambtenaar werkt krijgt vanaf 2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst. Niet langer…

Cao-partijen vragen Tweede kamer om integrale verbeteragenda voor knelpunten jeugdzorg

In een brief aan de vaste commissie van VWS in de Tweede Kamer geven werknemersorganisaties…

Compleet vernieuwde app Cao GGZ nu beschikbaar

Altijd de laatste cao-afspraken uit de ggz op zak hebben? Download dan nu de compleet…

Van bul naar baan: do’s en don’ts bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Starter op de arbeidsmarkt? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Do’s en don’ts bij het aangaan…

FBZ onderzoekt ontwikkeling flexibele arbeid

Samen met haar 19 federatiepartners heeft FBZ het initiatief genomen onderzoek te doen naar flexibele…

Cao Ziekenhuizen: Kansen voor jong en oud met generatiebeleid

Cao-partijen, waaronder FBZ, hebben in de Cao Ziekenhuizen een afspraak gemaakt over Generatiebeleid. Naast het…

Werknemersbelangen lactatiekundigen nu ook vertegenwoordigd door FBZ

Onlangs is de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) federatiepartner geworden van FBZ. Daarmee worden nu…

×Close search
Zoeken