skip to Main Content

Nieuws

Goed op de hoogte blijven van het laatste cao-nieuws en de dynamiek op de arbeidsmarkt? Kijk dan geregeld op deze pagina. Of neem gewoon een (gratis) abonnement op onze nieuwsbrief.

Verzuim in de VVT-sector daalt voor vijfde kwartaal op rij

Het verzuimpercentage onder medewerkers in de VVT-sector is voor het vijfde kwartaal op rij gedaald,…

Reactie vakbonden op AD-artikel rondom sociale veiligheid TU Delft

De vakbonden, waaronder FBZ, hebben woedend gereageerd op het gebrek aan sociale veiligheid op de…

Europese verkiezingen en zorg: wat betekent dit voor ons?

Op donderdag 6 juni gaan we naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. Welke macht…

Hoe staat het met de vernieuwing van het functiehuis voor de umc’s?

In najaar van 2023 is werkgeversorganisatie NFU met de vier zorgvakbonden gestart met de vernieuwing…

Bonden en NVZ stappen naar kantonrechter om duidelijkheid over vergoeding bereikbaarheidsdiensten te krijgen

De bonden CNV, NU’91, FNV en FBZ stappen samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen…

Met welke kwaliteitsregisters en kosten hebben onze beroepsgroepen te maken?

Behalve (her)registratie in het BIG-register hebben de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen veelal…

Eerste voorbereidingen begonnen voor vernieuwing grote zorgcao’s

Eind dit jaar lopen een paar grote zorgcao’s af: Cao VVT, Cao GGZ en de…

Reactie FBZ op Hoofdlijnenakkoord: bij goede arbeidsvoorwaarden horen investeringen

FBZ roept coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB op om het niet te laten bij…

Grote behoefte aan individuele juridische ondersteuning

In het eerste kwartaal 2024 lag het aantal vragen van zorgprofessionals 25% hoger dan in…

Uit welke beroepsgroepen bestaat onze achterban?

FBZ bestaat in 2024 uit 28 beroepsverenigingen van zorgprofessionals die werkzaam zijn in allerlei zorgsectoren.…

Verzuim onder zorgmedewerkers afgenomen

Opnieuw is het verzuim onder zorgmedewerkers gedaald. In het eerste kwartaal van 2024 komt het…

Kijk eens in de keuken van een medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige

Sinds januari 2024 vertegenwoordigt FBZ ook de werknemersbelangen van ruim 1.500 leden van de NVMBR:…

Meld je aan voor online bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid in ziekenhuizen

Hoe houd je alle ballen in de lucht en zorg je dat je vitaal en…

Werkgelegenheid arbeidsmarkt ziekenhuisbranche

In de algemene ziekenhuizen zijn meer zorgprofessionals gaan werken. Echter, de uitstroom nam ook toe.…

Psychologen: “Zet proactief in op psychologische veiligheid op de werkvloer”

Hoe is het gesteld met de psychologische veiligheid in jouw organisatie? Een veilige werkomgeving heeft…

Nieuwe baan? Geef het door aan je beroepsvereniging

Als je van baan verandert of overstapt naar een andere sector, is het belangrijk dat…

In gesprek met achterban over vervolg Cao Nederlandse Universiteiten

Voordat we als vakbonden verder kunnen met het overleg voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten…

Verzuimpercentage in VVT sector daalt in 2023, maar duur ziekteverzuim neemt toe

Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals in de VVT-sector is in vergelijking met het voorgaande jaar gedaald,…

Heb je de contributie van je vereniging al teruggevraagd?

De contributie die je als werknemer betaalt voor het lidmaatschap van een bij FBZ aangesloten…

Verschil van mening over bereikbaarheidsdiensten algemene ziekenhuizen

Vanuit diverse algemene ziekenhuizen zijn er signalen binnengekomen dat werkgevers bereikbaarheidsdiensten vervangen door consignatiediensten. Dit…

Zorginspirator lanceert eerste promotiecampagne om zorgprofessionals te ondersteunen en inspireren

Zorginspirator, hét platform dat speciaal is ontwikkeld om (potentiële) zorgprofessionals te ondersteunen bij het nadenken…

Gratis webinars voor zorgprofessionals in de gehandicaptenzorgover over hormonale klachten

Bijna iedereen kan direct of indirect met hormonale klachten te maken krijgen. Bijvoorbeeld als jijzelf,…

Casus: hoe zit het met het recht op compensatie als je parttime werkt en een erkende feestdag op je parttime dag valt?

Zorgprofessional Henk van der Wal* werkt parttime drie dagen per week in een perifeer ziekenhuis.…

Tweede onderhandelingsronde Cao NU

Op woensdag 27 maart vond de tweede onderhandelingsronde plaats tussen de vakbonden FBZ, FNV, CNV,…

FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao UMC

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de…

Jaarverslag FBZ over 2023

In 2023 sloot FBZ zes cao-akkoorden en 46 sociaal plannen af. Het ledental steeg naar…

Foto werk-privébalans

Als ggz-werknemer moet je voor 1 juli kiezen uit je Balansbudget

Als je in de ggz werkt moet je elk jaar voor 1 juli kiezen hoe…

Welke functies zijn aangepast in het FWG-systeem?

Voor tal van functies uit de achterban van FBZ is het functiemateriaal in het FWG-systeem…

Onderhandelingen gestart voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 6 maart is het overleg gestart tussen de vakbonden FNV, CNV, FBZ en Aob…

Reactie vakbonden op rapport Inspectie van het Onderwijs rondom sociale veiligheid TU Delft

De vakbonden, waaronder de FBZ, hebben gereageerd op het rapport van de Inspectie van het…

Vacature: FBZ is op zoek naar een secretaresse

FBZ is samen met de LAD op zoek naar een secretaresse (32 uur per week),…

Leden stemmen in: Cao Kraamzorg een feit

De leden van zorgvakbonden – waaronder FBZ – en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg hebben ingestemd met…

Kijk eens in de keuken van een medisch hulpverlener

De Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) is opgericht om de belangen van medisch…

Hoe het zit met je loon als je werkt op een schrikkeldag?

Eens in de vier jaar popt bij velen weer de vraag op: betekent schrikkeldag dat…

Vacature: onderhandelaar arbeidsvoorwaarden voor FBZ en LAD

Ben jij een belangenbehartiger (in spe) op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt en…

Meedoen aan de medezeggenschap versterkt je positie

FBZ ziet graag dat meer zorgprofessionals hun rol pakken in de medezeggenschap zodat zij kunnen…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao UMC

Na tien intensieve overlegrondes hebben de vakbonden, waaronder FBZ, op donderdagavond 15 februari 2024 een…

FBZ-voorzitter Maarten Faas: ‘Visie eerstelijnszorg vraagt óók om goede arbeidsvoorwaarden’

De ‘Visie eerstelijnszorg 2030’ vraagt óók om goede arbeidsvoorwaarden, zo pleit FBZ-voorzitter Maarten Faas in…

Gegevensuitwisseling in de zorg redt levens

Platform Zó werkt de zorg heeft een nieuw boek uitgebracht. In ‘Zo werkt gegevens delen…

Kijk eens in de keuken van een tandarts

FBZ behartigt de werknemersbelangen van ruim 140 tandartsen in dienstverband die lid zijn van de…

Mooi gratis aanbod voor ziekenhuiswerknemers voor een juiste werk-privé balans

Het is voor zorgprofessionals steeds uitdagender alle ballen in de lucht te houden. Daarom zetten…

Onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Kraamzorg

Na intensieve onderhandelingen hebben FBZ en de andere vakbonden samen met werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg op…

Casus: Hoe zit het met je loon als je langdurig ziek bent?

Zorgprofessional Emiel Huizen* kampt met burn-out klachten en is langdurig ziekgemeld bij zijn werkgever. Hij…

Teleurstellende reactie minister Helder op brandbrief kraamzorg

Vakbonden FBZ, FNV, CNV, NU’91 en AVV laten weten teleurgesteld te zijn in de reactie…

Live bijeenkomst over fysieke belasting in gehandicaptenzorg

De vier mini-webinars die de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) in december organiseerde over fysieke belasting…

Kortdurend verzuim daalt en langdurig verzuim toegenomen

Ten opzichte van piekjaar 2022 is er in 2023 minder verzuimd in de zorg. Maar…

Mooi rapportcijfer (9) voor onze juridische individuele dienstverlening

Zorgprofessionals hebben grote waardering voor de individuele juridische dienstverlening door onze arbeidsjuristen. Degenen die in…

Webinar voor medewerkers gehandicaptenzorg over vitaliteit en werkplezier

Werk je in de gehandicaptenzorg en wil je jouw medewerkers vitaal en met plezier aan…

Forse stappen gezet in overleg Cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV hebben op 18 januari samen met de NFU stappen…

Akkoord op nieuwe pensioenregeling PFZW

In november bereikten de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn…

Nieuwe arbeidsmarktprognose zorg vraagt om scherpe keuzes

Het tekort aan zorgmedewerkers loopt in 2033 op tot bijna 190.000 mensen. Dat staat in…

Gehandicaptenzorg

Projecten vitaal en met plezier aan het werk in de gehandicaptenzorg

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) heeft een aantal projecten ontwikkeld voor medewerkers in de gehandicaptenzorg…

FBZ verzorgt online sessie over blended zorg op 8 februari

FBZ doet dit jaar mee aan de Slimme Zorg Estafette. Op donderdag 8 februari organiseren…

FBZ verwelkomt nieuwe federatiepartner NVMBR

Met de toetreding van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming & Radiotherapie (NVMBR) behartigen we ook…

Vakbonden sturen brandbrief naar ministerie

Als er niet onmiddellijk wordt ingegrepen dan is er op korte termijn geen kraamzorg meer…

pensioenregeling

Ruime meerderheid FBZ-achterban kan zich vinden in nieuwe pensioenregeling PFZW

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ (91%) kan zich vinden in het onderhandelingsresultaat…

Vacature: FBZ zoekt hoofd collectieve belangenbehartiging

Ben jij een ervaren belangbehartiger die leiding kan geven en verbinden? Heb je daarnaast affiniteit…

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2024

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2024

Koopkrachtverbetering, een goede borging van zeggenschap van zorgprofessionals, het terugdringen van de hoge werkdruk en…

Casus: Hoe zit het met je rechten op een getuigschrift?

Klinisch embryoloog Jeannette Peters* heeft besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan en is…

Wat verandert in 2024 voor werknemers?

Vanaf 1 januari 2024 treedt een aantal wetswijzigingen in werking. Wat betekent dit voor werknemers?…

Cao Jeugdzorg 2024-2025 is een feit

Een ruime meerderheid van de leden van alle cao-partijen, waaronder FBZ, heeft ingestemd met de…

Overzicht zorgverzekeringen voor zorgprofessionals

Sommige zorgverzekeringen richten zich specifiek op zorgprofessionals. Met vergoedingen en voordelen afgestemd op het werk…

Vakbonden doen eigen voorstel voor nieuwe Cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD hebben op 7 december 2023 een gezamenlijk voorstel gepresenteerd…

Onderhandelingen Cao Kraamzorg lopen vertraging op

Op 5 december vond er een overleg plaats tussen vakbond FBZ, de andere bonden en…

pensioenregeling

Start ledenraadpleging nieuwe pensioenregeling PFZW

Op 4 december start FBZ de ledenraadpleging over het onderhandelaarsresultaat en het transitieplan over de…

Mini-webinars voor medewerkers gehandicaptenzorg tegen overbelasting

Een baan in de gehandicaptenzorg vergt veel fysieke inspanning. Zo kun je kampen met allerlei…

Collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers in algemene ziekenhuizen

Voor alle werknemers in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen wordt een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De…

Helene Rompen benoemd tot bestuurslid FBZ

Helene Rompen benoemd tot bestuurslid FBZ

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met de benoeming van Helene Rompen als bestuurslid van FBZ.…

Kort verzuim onder zorgprofessionals daalt, maar wel meer langdurig verzuim

Vergeleken met het verzuimpercentage over het derde kwartaal 2022 (7,37) daalde het verzuim met 6,4%…

CBS meldt toename zelfstandigen in zorg en welzijn

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zelfstandigen in de sector zorg en…

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg

Op de dag dat er een actiedag in de jeugdzorg was aangekondigd, zijn werkgevers en…

FBZ teleurgesteld in bod voor nieuwe Cao UMC

Tijdens de vijfde overlegronde op vrijdag 17 november deed de NFU een bod voor een…

Betere nachtdiensten met vernieuwde Goedenacht app

Heb je weleens last van gezondheidsproblemen na een nachtdienst? Gebruik dan de Goedenacht app, een…

Cao Kraamzorg-onderhandelingen van start gegaan

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg zijn gestart. Vakbonden FBZ, CNV, NU'91 en AVV…

Ervaringen delen over werkdruk tijdens de Week van de Werkstress 2023

De werkdruk in de zorg is hoog, en juist daarom is (ver)binding essentiëler dan ooit.…

Nog weinig zicht op betere arbeidsvoorwaarden in nieuwe Cao UMC

Er is nog weinig zicht op betere arbeidsvoorwaarden in de nieuwe Cao UMC. Dat werd…

FBZ tevreden met onderhandelaarsresultaat pensioenregeling PFZW

FBZ tevreden met onderhandelaarsresultaat pensioenregeling PFZW

Op vrijdag 10 november hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een onderhandelaarsresultaat bereikt over de overgang naar…

De vinger op de zere plek tijdens het Grote Zorgdebat

Op dinsdag 13 november gingen negen kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met elkaar…

Laatste bod Jeugdzorg Nederland biedt aanknopingspunten om weer aan tafel te gaan

De vakbonden FBZ, FNV, en CNV hadden branchevereniging Jeugdzorg Nederland vorige maand een ultimatum gesteld,…

FBZ is op zoek naar een onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

FBZ is samen met de LAD op zoek naar een onderhandelaar arbeidsvoorwaarden (40 uur). Ben…

Onderhandelingen voor betere Cao UMC blijven uitdagend

In de derde overlegronde voor een nieuwe Cao UMC bleef het zicht op verbeterde arbeidsvoorwaarden…

Casus: Een liefdesrelatie op de werkvloer – Wat mag wel en niet?

Orthopedagoog Klaas Langemaat is verliefd op een collega en het gevoel is wederzijds! Een prachtige…

Kijk eens in de keuken van een SEH-arts

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de werknemersorganisatie voor (aankomende) artsen in dienstverband…

Meer subsidie voor versterken zeggenschap in zorgorganisaties

In een nieuwe subsidieronde stelt het ministerie van VWS budget beschikbaar waarmee 120 organisaties tot…

Ook klinisch embryologen hebben nu toegang tot FBZ Rechtshulp

Steeds meer beroepsgroepen van zorgprofessionals ontdekken de meerwaarde van onze individuele juridische dienstverlening. Vanaf 1…

FBZ lanceert verkiezingsvergelijker

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Omdat er de komende jaren flink wat…

Kandidaat-Kamerleden Het Grote Zorgdebat bekend

De kandidaat-Kamerleden die op 13 november met elkaar in debat gaan tijdens Het Grote Zorgdebat…

Constructieve sessie over toekomst kraamzorgsector

Op maandag 23 oktober heeft een strategische sessie plaatsgevonden over de toekomst van de kraamzorgsector…

Voorbereidingen gestart voor actietraject Cao Jeugdzorg

De vakbonden die aan tafel zitten bij de Cao Jeugdzorg, waaronder FBZ, hebben een ultimatumbrief…

Nieuwe baan? Geef het door aan je beroepsvereniging

Als je van baan verandert of in een andere sector gaat werken, is het belangrijk…

Advies RVS aan minister Helder: halveer de administratieve lastendruk in vijf jaar

De administratieve lastendruk in de zorg kan in vijf jaar tijd worden gehalveerd als de…

Meld je aan voor Het Grote Zorgdebat op 13 november

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaan kandidaat-Kamerleden op 13 november van 19.30 tot 21.00…

Overleg nieuwe Cao UMC gestart

Op 4 oktober zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe Cao UMC. FBZ zet onder…

Compensatievergoeding voor zorgmedewerkers met long-COVID

Zorgmedewerkers die in de allereerste coronagolf COVID kregen en long-COVID ontwikkelden, kunnen zich tot en…

Eindbod Jeugdzorg Nederland voor cao is onvoldoende

De onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn op een cruciaal punt aangekomen. Brancheorganisatie Jeugdzorg…

FBZ, FNV en CNV: Leg schuld financiële positie jeugdzorgorganisaties niet bij medewerkers

Vakbonden FBZ, FNV en CNV zijn overvallen door de reactie van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland op…

Onterecht leggen universiteiten relatie tussen cao-loonsverhoging en bezuinigingen

De vakbonden FBZ, FNV, AOb en CNV die betrokken zijn bij de Cao Nederlandse Universiteiten,…

Reactie FBZ op Prinsjesdag

De Miljoenennota 2023 bevat geen verrassende beleidsmaatregelen. Er is aandacht voor de stijgende zorgvraag, de…

Kijk eens in de keuken van een fysiotherapeut

Vanaf januari 2023 is Fysiovakbond FDV officieel aangesloten bij FBZ. FDV vertegenwoordigt fysiotherapeuten in de…

Interview: “Voor een steviger eerstelijn zijn betere arbeidsvoorwaarden bittere noodzaak”

Fysiovakbond FDV is sinds 2023 aangesloten bij FBZ, vakbond voor zorgprofessionals. Bij de cao-onderhandelingen heeft…

Werknemersorganisatie FBZ zoekt algemeen bestuurslid

Als expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden heeft werknemersorganisatie FBZ een stevige positie verworven in het vakbondsveld. We maken ons aantoonbaar sterk voor de arbeidsvoorwaarden van ruim 36.000 artsen en paramedici.

Overleg nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 12 september hebben vakbonden FBZ, FNV en CNV met Jeugdzorg Nederland overleg gevoerd over…

Je kan je verenigingscontributie terugvragen

De contributie die je als werknemer in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van een bij…

AZW brengt data zorgarbeidsmarkt beter in beeld

De vernieuwde en verbeterde website van het AZW-programma voorziet beleidsadviseurs, onderzoekers en beslissers van kennis…

STAP-budget in aangepaste vorm: nadruk op OCW-erkende opleidingen

Vanaf 18 september wordt het STAP-budget in aangepaste vorm voortgezet, met een specifieke nadruk op…

Uitstroom uit zorg en welzijn toegenomen, maar sector groeit nog steeds

Tussen het begin van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 zijn er in de…

Nieuwe tekst Cao Arbo Unie 2023 beschikbaar

De afspraken uit het eindbod ter verbetering van de Cao Arbo Unie 2023 zijn verwerkt…

Nu beschikbaar: tekst van de verlengde Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024

De afspraken uit het onderhandelingsresultaat voor een betere Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 zijn uitgewerkt in een…

Nieuwe baan? Laat je arbeidscontract checken door FBZ Rechtshulp

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Of heb je misschien al een sollicitatiebrief…

We behartigen de werknemersbelangen van deze beroepsgroepen

FBZ bestaat in 2023 uit 27 beroepsverenigingen van zorgprofessionals in alle zorgsectoren. We behartigen de…

Meerderheid achterban FBZ kan zich vinden in afspraken nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De leden van 10 beroepsverenigingen met leden bij een van de 14 universiteiten brachten afgelopen…

FBZ: uitdagingen in de zorg moeten hoog op politieke agenda

Investeer extra in goede arbeidsvoorwaarden, geef zorgprofessionals vertrouwen en initieer een maatschappelijke dialoog over de…

Ruime meerderheid achterban FBZ gaat akkoord met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Eind juni bereikten we samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland…

Cao Kraamzorg: extra salarisverhoging bovenop huidige cao-afspraken

Conform de Cao Kraamzorg 2022-2023 heeft de werkgeversdelegatie op grond van de financiële situatie aangegeven…

Achterban FBZ akkoord met principeakkoord Cao VVT

De achterbannen van werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU'91 en CNV en de leden van werkgeversorganisaties ActiZ…

Teleurstelling na overleg over nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 21 en 28 juni hebben vakbonden FBZ, FNV en CNV om tafel gezeten met…

Nu beschikbaar: cao-tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2023-2025

Afgelopen tijd hebben we met de andere cao-partijen de afspraken in het onderhandelingsresultaat voor de…

Zeggenschap van zorgprofessionals ligt per 1 juli wettelijk vast

Met de wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de zeggenschap…

Onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 28 juni 2023 hebben we met de andere vakbonden FNV, CNV en Aob tijdens…

Fysiotherapeut Hans Steijlen benoemd in ledenraad PGGM

FBZ is blij dat Hans Steijlen bereid is namens FBZ in de ledenraad van PGGM…

Gehandicaptenzorg

Onderhandelingsresultaat voor verlenging en extra salarisverhoging Cao Gehandicaptenzorg

FBZ en de andere vakbonden hebben op 27 juni alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt met de…

Nieuwe Wet Zeggenschap onbekend bij zorgmedewerkers

In aanloop naar de invoering van de nieuwe Wet Zeggenschap in de zorg op 1…

Principeakkoord bereikt voor verlenging Cao VVT met extra salarisverhoging

Werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl een principeakkoord bereikt…

FBZ is op zoek naar een onderhandelaar arbeidsvoorwaarden

FBZ is samen met de LAD op zoek naar een onderhandelaar arbeidsvoorwaarden (40 uur). Ben…

Aan de slag met preventie van verzuim en verloop

Stichting IZZ, Coöperatie PGGM en Stichting FWG bundelen hun krachten en maken werk van een…

Kijk eens in de keuken van een diëtist

FBZ is de organisatie die opkomt voor de belangen van meer dan 900 diëtisten in…

STAP-budget stopt, laatste kansen

Mensen stimuleren om te leren is het doel van het STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie), de regeling…

Cao-partijen stemmen in met tussentijdse salarisverhoging ggz

Alle cao-partijen hebben ingestemd met het bod voor de tussentijdse salarisverhoging in de ggz. Dat…

Casus: Mijn werkgever houdt me na betermelding administratief voor een paar procent ziek, mag dit?

Verloskundige Janneke Verhoeven is ruim een jaar ziek en ontving nog 70 procent van haar…

Zevende ronde nodig voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten zijn nog immer in volle gang. Cao-partijen kwamen…

VVT: onderzoek naar min- en plusuren, werktijden en roosters

De cao-partijen (FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en Zorgthuis.nl) starten in het kader van ‘De…

Handige keuzehulp voor gebruik van balansbudget in de ggz

Als je op 1 juli bij een ggz-organisatie in dienst bent of op jou de…

Eerste Kamer akkoord met nieuwe pensioenwet: sociale partners aan zet

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet, is het de beurt aan…

VGN doet voorstel voor tussentijdse salarisverhoging Gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een eindvoorstel gedaan voor een extra tussentijdse salarisverhoging voor…

Instroom nieuwe zorgmedewerkers teniet door hoge uitstroom

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stroomden in 2022…

Maak kennis met de arbeidsjuristen van FBZ Rechtshulp

Vanaf 1 juni kan je als lid bent (of wordt) van FDV rechtstreeks terecht bij…

Gehandicaptenzorg

Overleg extra loonsverhoging Gehandicaptenzorg hervat

De cao-partijen voor de Cao Gehandicaptenzorg, waaronder FBZ, hervatten op 30 mei het overleg over…

Overleg Cao VVT gestart

De cao-partijen zijn gestart met het overleg voor een nieuwe Cao VVT. De vakbonden en…

Bod voor extra salarisstijging ggz

FBZ en de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) hebben op 11 mei opnieuw overleg…

Financieel advies voor ziekenhuiswerknemers bij werkgerelateerde keuzes

Als je overweegt om meer of minder te gaan werken, een bepaalde loopbaan voor ogen…

Verwacht: publicatie over functiewaardering in algemene ziekenhuizen en ggz

In de loop van juni verschijnt een publicatie over de systematiek van FWG 3.0 en…

Hoe ervaar jij het functieboek in de jeugdzorg?

Voor de herziening van het functieboek in de jeugdzorg dat in 2014 is ingevoerd, hebben…

Extra overlegronde op 1 juni voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten zijn in volle gang. De cao-partijen kwamen…

Geen overeenstemming over extra loonsverhoging gehandicaptenzorg

FBZ en de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) hebben helaas geen overeenstemming bereikt over…

Persoonlijk financieel advies voor umc-medewerkers bij grote veranderingen

Wil je als umc-medewerker graag meer grip op je (toekomstige) financiële situatie? Bijvoorbeeld omdat je…

Dag van de zorg, wie stuur jij een #dikkedankjewel?

Op 12 mei is het de internationale Dag van de Verpleging, ook wel Dag van…

Cao-partijen GGZ om tafel over verbetering koopkracht

Vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 zaten op 2 mei met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz…

Kijk eens in de keuken van een psychodiagnostisch medewerker

FBZ behartigt de werknemersbelangen van ongeveer 150 leden in dienstverband die lid zijn van de…

Hoe Dan? gaat in gesprek over de zorg van morgen

Het is voor jou als zorgmedewerker geen nieuws dat we voor grote uitdagingen staan: de…

Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 algemeen verbindend verklaard

De Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat…

Vacature: FBZ is op zoek naar een secretaresse

FBZ is samen met de LAD op zoek naar een secretaresse (24 uur per week),…

FBZ zet in op inkomenszekerheid en compensatie bij overgang naar nieuw pensioenstelsel

De Eerste Kamer stemt naar verwachting in mei over de Wet toekomst pensioenen. De Kamer…

STAP-budget: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Op maandag 1 mei 10:00 uur kun je weer STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie) aanvragen bij het…

Handvatten voor meer zeggenschap in de zorg

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap heeft een landelijke visie gepubliceerd voor het versterken van zeggenschap, inclusief…

Casus: Onterechte kritiek op je functioneren … wat kan je dan doen?

Geestelijk verzorger Mandy van Leeuwen* krijgt te horen dat er aanmerkingen zijn op haar functioneren.…

Ook achterban van FBZ stemt in met afspraken nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een overgrote meerderheid van de zorgprofessionals van 24 beroepsverenigingen stemt in met het onderhandelingsresultaat voor…

Werknemers en werkgevers starten formeel overleg Cao VVT

Werknemersorganisaties in de VVT en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben besloten in overleg te gaan…

Update vierde onderhandelingsronde Cao Nederlandse Universiteiten

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten zijn in volle gang. De cao-partijen kwamen…

Nieuwe editie ‘Zó werkt de zorg in Nederland’

Bijna anderhalf miljoen mensen werken in de zorg, de sector waar we als maatschappij het…

Gehandicaptenzorg

Cao-partijen Gehandicaptenzorg verkennen mogelijkheden extra loonsverhoging

FBZ heeft samen met de andere vakbonden (FNV, CNV en NU’91) twee verkennende gesprekken gevoerd…

Vakbond FBZ groeit fiks

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat FBZ in 2023 de collectieve werknemersbelangen behartigt van ruim…

Zorgmedewerkers ervaren meer slaapproblemen

Bijna de helft (46%) van de medewerkers in de sector zorg en welzijn heeft te…

Jaarverslag FBZ over 2022

FBZ bereikte vorig jaar zeven cao-akkoorden, sloot 86 sociaal plannen af en verwelkomde drie nieuwe…

Nieuwe baan? Geef het door aan je beroepsvereniging

Als je van baan verandert of in een andere sector gaat werken, is het belangrijk…

Kijk eens in de keuken van een Physician Assistant

FBZ behartigt de werknemersbelangen van bijna 1600 Physician Assistants in dienstverband (oftewel PA’s), die lid…

Lazzo: Nieuw kennisplatform voor zorgmedewerkers in de VVT

De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (A+O VVT) met steun van…

FBZ breidt uit met de KLEM: ook oog voor werknemersbelangen van klinisch embryologen en IVF-analisten

Met de toetreding van de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) per 1 april behartigen we…

Cao VVT overleg gestart

Afgelopen maandag zaten de VVT-werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuiszorgnl met de vakbonden aan tafel over het…

Hoe zit het met vergoeding van de registratiekosten voor je beroep?

Behalve (her)registratie in het BIG-register hebben de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen vaak…

Nieuwe acties van de baan met verbeterd resultaat nieuwe Cao Ziekenhuizen

Vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een…

Vakbonden en NVZ hervatten cao-overleg Ziekenhuizen

Het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen wordt hervat. De vier vakbonden (FBZ, FNV, CNV…

Tweede landelijke actiedag ziekenhuizen medio april

Er komt medio april een tweede landelijke actiedag in de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nog…

Derde onderhandelingsronde Cao NU constructief verlopen

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten zijn in volle gang. De cao-partijen kwamen…

Actiedag Cao Ziekenhuizen succesvol verlopen

Duizenden ziekenhuismedewerkers hebben zich op donderdag 16 maart massaal uitgesproken voor een betere Cao Ziekenhuizen.…

Vernieuwde Cao VVT-app: altijd en overal antwoord op al je arbo-vragen

Met de vernieuwde Cao VVT-app kun je behalve lezen welke rechten en plichten je hebt…

Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona

De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond…

Op weg naar Individueel Keuzebudget binnen de jeugdzorg

Conform de Cao Jeugdzorg 2021-2023 voeren cao-partijen een Individueel Keuze Budget (IKB) in. Om de…

Oproep aan zorgprofessionals: laat je stem horen en zet ‘m op op 16 maart!

De voorbereidingen voor de actiedag op 16 maart zijn in volle gang. FBZ-onderhandelaars Rob Koster…

Nu ook advies op maat voor nachtwerkers in de Goedenachtapp

De vernieuwde Goedenachtapp die vanaf 13 maart beschikbaar is, is interactiever en heeft meer functies.…

Deze ziekenhuizen houden een zondagsdienst op 16 maart

In het draaiboek van het actiecomité van het betreffende ziekenhuis staan de afdelingen die hun…

Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart

Op donderdag 16 maart leggen ziekenhuismedewerkers voor 24 uur het werk neer. Dat gebeurt op…

De actiematerialen

Op 16 maart vindt een landelijke ziekenhuisstaking plaats bij 64 algemene ziekenhuizen: zij houden een…

Casus: Mag mijn werkgever mij nevenwerkzaamheden verbieden?

Pedagoog Sanne de Vliet start binnenkort met haar nieuwe baan bij een psychologische en orthopedagogische eerstelijnspraktijk voor…

FBZ blij met SER-advies: investeer snel in goede arbeidsvoorwaarden

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn snel drastische maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat…

Al meer dan 50 ziekenhuizen doen mee aan landelijke staking

Nu werkgeverskoepel NVZ het ultimatum naast zich heeft neergelegd, sluiten half maart ziekenhuizen in het…

Tweede ronde Cao NU: werkgroepen gaan aan de slag met cao-thema’s

Op 8 februari was de tweede onderhandelingsronde voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten tussen FBZ…

Help ook de druk voor een goede Cao Ziekenhuizen te verhogen

Als zorgprofessional heb je hartstocht voor de zorg, maar heeft jouw ziekenhuis wel een warm…

Staking ziekenhuizen dichtbij: Zorgvakbonden stellen werkgevers ultimatum

Vandaag heeft FBZ met de andere zorgvakbonden FNV, CNV en NU’91 een ultimatum gestuurd aan…

Vanaf 28 februari kan je weer STAP-budget aanvragen

De STAP-regeling stond even on hold, omdat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)…

Vier redenen waarom we het eindbod van de NVZ niet zien zitten

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt dat zij een prachtig cao-bod doet, maar als…

Eindbod van NVZ onder de maat: vakbonden bereiden ziekenhuisacties voor

Tijdens het zevende overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen op 30 januari waren de onderhandeldelegaties…

Ook een cao voor fysiotherapeuten in de eerstelijn

Werkgeversvereniging WVF en Vakbond FBZ namens Fysiovakbond FDV hebben op 31 januari overeenstemming bereikt over…

NVZ trekt de stekker uit overleg Cao Ziekenhuizen

Op 30 januari is voor de zevende keer, zeer moeizaam, onderhandeld over een nieuwe Cao…

Persoonlijke aandacht grote invloed op werkplezier zorgmedewerkers

Onderzoeks- en adviesbureau FWG onderzocht als initiator van de Dag van het werkplezier in de…

Convenant regelt inspraak specialist ouderengeneeskunde

FBZ, de LAD, ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben het convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ ondertekend. Een belangrijke stap:…

Spanning loopt op bij cao-overleg ziekenhuizen: werkgevers zeggen overal nee tegen

Tijdens de zesde onderhandelingsronde op 20 januari tussen de vier werknemersorganisaties met de Nederlandse Vereniging…

Aftrap onderhandelingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 10 januari kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te praten over de nieuwe…

Vakbonden en werkgevers vragen Kamer om steun voor een aantrekkelijkere thuis- en verpleeghuiszorg!

Op 17 januari hebben zorgmedewerkers en zorgbestuurders het manifest ‘De medewerker op 1’ overhandigd aan…

Niets opgeschoten bij vijfde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen

Op 13 januari vond de vijfde onderhandelingsronde plaats tussen de vier werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV…

Betere werk-privébalans in de gehandicaptenzorg door jaarurensystematiek

Werken met een jaarurensystematiek (JUS) in de gehandicaptenzorg biedt mogelijkheden voor creatieve en zorgvuldige planning…

Kijk eens in de keuken van een vaktherapeut

De FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) telt meer dan 4.000 leden waarvan er zo'n 2.000 in…

FBZ vraagt Tweede Kamer om nú in actie te komen voor zorgsector

De Tweede Kamer debatteert op 18 januari over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. FBZ vraagt…

FBZ stemt in met afspraak salarisverhoging umc-werknemers

Alle 24 FBZ-verenigingen hebben ingestemd met de afspraak over de loonstijging voor umc-werknemers in 2023.…

Gehandicaptenzorg

Hoge bevlogenheid en werkplezier onder druk

Vergeleken met andere sectoren zijn medewerkers in zorg en welzijn het meest bevlogen, bruisen meer…

Geen enkele vooruitgang bij overleg nieuwe Cao Ziekenhuizen

FBZ heeft samen met de andere vakbonden op 22 december voor de vierde keer overleg…

Enorme stap in Cao Eerstelijn Fysiotherapie gezet

Werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV hebben op 21 november 2022 op de belangrijkste punten overeenstemming…

Werknemers umc’s krijgen salarisverhoging van 10% in 2023

Vakbonden FBZ, LAD, FNV, NU’91 en CNV hebben op 21 december 2022 overeenstemming bereikt met…

Werknemers stemmen in met nieuwe Cao Arbo Unie

De achterban van FBZ en de andere werknemersorganisaties (FNV en CNV) hebben ingestemd met het…

FBZ teleurgesteld dat er geen extra geld komt voor beloning zorgprofessionals

Extra geld voor arbeidsvoorwaarden in de zorg en een marktconforme loonstijging zijn in geen geval…

Arbeidsvoorwaardelijke wetswijzigingen in 2023

Vanaf januari 2023 gaan een paar wetswijzigingen in. Over andere wetswijzigingen die later in werking…

31 januari: Werkplezier zorgprofessionals in de spotlights

Op de Dag van het werkplezier in de zorg (31 januari 2023) zet FWG Progressional…

Denk vanuit medezeggenschap mee over generatiebeleid in je ziekenhuis

Volgens de Cao Ziekenhuizen 2021-2023 moeten werkgevers van algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra voor het einde…

Bonden en werkgevers in de VVT in gesprek over de inflatie

Op initiatief van de bonden is er tijdens het reguliere overleg tussen bonden en werkgevers…

Eindbod Cao Arbo Unie 2023

Op 6 december heeft werkgever Arbo Unie na vijf onderhandelingsronden een eindbod neergelegd bij de…

Casus: Ziek tijdens een reorganisatie, wat zijn mijn rechten?

Orthopedagoog Patrick van Assen* werkt in een ggz-instelling en zit na een heftig verkeersongeval al…

Bewust bezig met je loopbaan met de Zorginspirator

Wil je een nieuwe stap maken binnen de zorg? Op het platform van de Zorginspirator…

Kijk eens in de keuken van een mondhygiënist

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van mondhygiënisten in dienstverband. Mondhygiënisten werken onder de Cao Ziekenhuizen,…

FBZ stelt arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2023 vast

FBZ heeft in het arbeidsvoorwaardenbeleid 2023 haar ambities geformuleerd voor de te vernieuwen collectieve arbeidsvoorwaarden…

FBZ ondertekent manifest VVT: De medewerker op 1

FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en Zorgthuisnl hebben op 30 november tijdens de VVT conferentie…

Salarisstijging Cao UMC: vakbonden overwegen juridische stappen

FBZ heeft op dinsdag 29 november 2022 samen met de andere vakbonden (FNV, NU’91, LAD…

Nieuwe baan? Geef het door aan je beroepsvereniging

Als je van baan verandert of in een andere sector gaat werken, is het belangrijk…

Voor helft zorgwerknemers is de werkdruk te hoog

Aan de hand van recent onderzoek naar de werkdruk en arbeidstevredenheid van werknemers in zorg…

Verzeker jezelf van goede zorg

Sommige zorgverzekeringen richten zich specifiek op zorgprofessionals. Met vergoedingen en voordelen afgestemd op het werk…

Grote tegenstellingen bij derde ronde cao-overleg ziekenhuizen

Op 18 november vond opnieuw overleg plaats over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers…

Bonden krijgen indruk dat NFU cao-afspraak niet gaat nakomen

Vakbonden FNV, FBZ, NU’91, LAD en CNV hebben op woensdag 9 november 2022 overleg gevoerd…

Bescherming tegen terugval in inkomen voor medewerkers in de VVT

Zorgmedewerkers in de VVT hoeven zich minder zorgen te maken over een terugval in inkomsten…

Aanmeldingen stromen binnen voor FWG-webinar. Goed nieuws, er is nog plek

Afgelopen weken hebben honderden zorgprofessionals zich aangemeld om deel te nemen aan het webinar dat…

Uitleg FBZ over bekostiging BIG-opleiding vanuit de Cao GGZ

Orthopedagoog i.o. tot gz-psycholoog Eline Kreuze interviewt FBZ-onderhandelaar Robert Barendse over wat er is afgesproken…

Meer zeggenschap voor zorgverleners

Dinsdag 1 november is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel van Tielen (VVD)…

Kijk eens in de keuken van een gz-psycholoog

Het nieuwe NIP (Nederlands Instituut van Psychologen*) telt meer dan 17.000 leden, waarvan ongeveer 35…

FAQ: Nieuwe FAQ over actuele wijzigingen in het arbeidsrecht

Per 1 augustus 2022 gelden tal van wijzigingen in het arbeidsrecht in verband met de…

Regeling zware beroepen van kracht in umc’s

Sinds 1 november 2022 is in umc’s de Regeling zware beroepen van kracht. Wie onder…

Voorstellen nieuwe Cao Ziekenhuizen lopen uiteen

Tijdens het tweede overleg op 31 oktober over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vanaf 31 januari…

Kort verzuim grootste veroorzaker van toename verzuim zorgsector 

Het ziekteverzuim in de zorgsector steeg sterk in een jaar tijd. Dit blijkt uit nieuwe…

Winactie voor extra waardering mantelzorgers

Op de Dag van de Mantelzorg (10 november) zet PGGM&CO mantelzorgers in de spotlights met…

Cao-app Gehandicaptenzorg 2021-2024 geactualiseerd

Sinds eind september is de geactualiseerde app voor de Cao-Gehandicaptenzorg beschikbaar. Daarmee sluit de app…

Update functies in FWG-systeem: physician assistant en bachelor medisch hulpverlener

In oktober zijn meerdere functies in het FWG-systeem geactualiseerd. Dit betreft onder andere de functie…

Project in umc’s en algemene ziekenhuizen voor aanpak ongewenst gedrag

SoFoKleS en StAZ, de arbeidsmarktfondsen voor respectievelijk umc’s en algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen, zijn een project gestart…

Kijk eens in de keuken van een verloskundige

De Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) is de beroeps- en brancheorganisatie voor verloskundigen. Verloskundigen…

Je kan nog gebruikmaken van het STAP-budget

1 november start de laatste aanvraagronde voor het STAP-budget voor 2022. Schrijf je in voor…

FBZ behartigt nu ook de werknemersbelangen van optometristen in dienstverband

FBZ heet de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) van harte welkom als nieuwe federatiepartner en is…

FBZ Rechtshulp praat PA’s in podcast bij over de cao

In een aflevering van De PA Podcast staat de cao centraal. Hosts Jill Muijrers en…

Teleurstellend overleg over salarisverhoging werknemers umc’s in 2023

FBZ heeft op 4 oktober 2022 samen met de andere vakbonden overleg gevoerd met de…

Urgentie ontbreekt bij plan arbeidsmarkttekort minister Helder: investeren is nú nodig

Door de snel stijgende zorgvraag en een tekort aan zorgprofessionals om die zorg te leveren,…

FBZ organiseert FWG-webinar op 16 januari

Als zorgprofessional wil je op een juiste en eerlijke manier gewaardeerd en beloond worden voor…

NVZ toont gebrek aan urgentie bij openingsoverleg nieuwe Cao Ziekenhuizen

Tijdens het eerste overleg tussen cao-partijen op 26 september bleek dat alleen de werknemersorganisaties het…

Mentale fitheid zorgwerknemers neemt af

Zorgwerknemers geven hun mentale fitheid een 6,8, terwijl deze in 2021 nog een 7,1 was.…

Reactie FBZ op Prinsjesdag: investeren in zorgprofessionals is essentieel

Het kabinet staat voor grote uitdagingen en investeert volgend jaar flink in het vergroten van…

Onderzoek IZZ verontrustend: 40% zorgmedewerkers overweegt vertrek uit de zorg

De gezondheid en welzijn van zorgmedewerkers wordt onevenredig hard geraakt en de intentie om de…

Hoe ga je vanuit de OR om met signalen van burn-out, grensoverschrijdend gedrag en discriminatie?

De OR heeft een belangrijke rol als het gaat om het welbevinden van werknemers en…

Sterke stijging verzuim jonge zorgwerknemers

Het verzuimpercentage van jonge werknemers (tot 26 jaar) in de zorgsector is in een jaar…

Er is een nieuwe Cao Kraamzorg

Alle cao-partijen bij de Cao Kraamzorg hebben het in juli bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe…

Wist je dat je je verenigingscontributie terug kan vragen?

De contributie die je als lid in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van een bij…

Casus: Mijn werkgever wil me zomaar ontslaan. Wat kan ik nu het beste doen?

De werkgever van diëtist Babette Jansen confronteerde haar vorige week plotseling met ontevredenheid over haar…

De nieuwe pensioenregels uitgelegd in klip-en-klare taal

Op de nieuwe website Onsnieuwepensioen.nl is heldere informatie te vinden over de voorgenomen nieuwe regels…

Geen lager maar juist hoger ziekteverzuim deze zomer

De zorgsector zag het ziekteverzuim in juli sterk zien toenemen in vergelijking tot vorig jaar.…

Vijf projecten voor duurzame inzetbaarheid in ziekenhuizen

In arbeidsmarktfonds StAZ werken we als sociale partner met de andere vakbonden en de Nederlandse…

Kijk eens in de keuken van een ergotherapeut

Ergotherapie Nederland telt in augustus meer dan 3.100 leden. Voor ruim 1.000 leden behartigt FBZ…

Routekaart helpt ziekenhuizen te sturen op uren

In de Cao Ziekenhuizen 2021-2023 is afgesproken dat voor meer regie op roosters, gezond roosteren…

Tip: Laat je arbeidscontract checken bij nieuwe baan

Aan het rondkijken naar een nieuwe baan? Of heb je een voorstel voor je contract…

Sociaal plannen op FBZ-site aangevuld

De lijst met sociaal plannen op de website van FBZ is deze zomer geactualiseerd. Sociaal…

Haal meer uit je cao

Afgelopen periode zijn veel grote zorgcao’s tot stand gekomen. Intussen hebben we met de andere…

Opnieuw record ziekteverzuim

Het verzuimpercentage zorgbreed in het tweede kwartaal van 2022 komt uit op 7,79. Een jaar…

FBZ adviseert OR’en niet in te stemmen met extra voorwaarden in generatieregeling

FBZ heeft haar OR-leden in de ziekenhuizen nadrukkelijk geadviseerd niet in te stemmen met een…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Kraamzorg

Na zeer intensieve onderhandelingen hebben vakbonden FNV, FBZ, CNV, NU’91 en AVV op 14 juli…

Oproep Zorginspirator: Landelijke campagne over regie op je loopbaan

Hoe blijf jij als zorgprofessionals gemotiveerd en geïnspireerd? De Zorginspirator voert tot medio augustus een…

Kijk eens in de keuken van een fysiotherapeut

In juli 2022 telt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) meer dan 17.000 leden.…

Gehandicaptenzorg

Tekst nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 is definitief vastgesteld. In de nieuwe cao-tekst…

Overleg nieuwe Cao Kraamzorg vervolgd op 14 juli

De afgelopen weken heeft een aantal overleggen plaatsgevonden voor een nieuwe Cao Kraamzorg. Hoewel de…

FBZ teleurgesteld in uitkomst debat arbeidsmarkt zorg

Minister Helder van VWS gaf op 6 juli tijdens het debat over de arbeidsmarkt in…

Oproep vakbonden en werkgevers: investeer in de arbeidsmarkt zorg

Op 5 juli hebben vakbonden (waaronder FBZ) en werkgeversorganisaties gezamenlijk een pamflet aangeboden aan de…

Ziekenhuiswerkgevers mogen niet afwijken van de cao

FNV, FBZ en CNV hebben in een gezamenlijke brief hun OR-leden bij de ziekenhuizen erop…

Definitieve tekst nieuwe Cao Jeugdzorg 2021-2023

Cao-partijen bij de jeugdzorg hebben overeenstemming bereikt over de tekst van de nieuwe Cao Jeugdzorg…

Kijk eens in de keuken van een geestelijk verzorger

25 juni is de dag van de levensvragen, een mooie dag om het beroep van…

Doe mee om het zzp-landschap in ziekenhuizen in kaart te brengen

Regelmatig zijn er signalen over een toenemend aantal flexwerkers in de zorg. Ook in de…

Werkdruk overschaduwt vakantiepret zorgwerknemers

Hoewel het merendeel van de zorg- en welzijnsmedewerkers (62%) meer behoefte heeft aan vakantie dan…

Achterban FBZ stemt in met Cao Nederlandse Universiteiten

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de…

Roosterproblemen in ziekenhuizen oplossen met serious game

Mutaties in dienstroosters zorgen voor een fysieke en sociale belasting bij ziekenhuispersoneel. Om bij teams…

FBZ steunt petitie voor een long-COVID fonds

FBZ steunt de petitie van de FNV die pleit voor een long-COVID fonds van 150…

Kijk eens in de keuken van een oefentherapeut

In juni 2022 telt De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) meer dan 1.700…

Casus: Kan ik als partner ook aanspraak maken op deels betaald ouderschapsverlof?

Hoewel de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 ingaat, krijgt FBZ Rechtshulp hier…

Regeling zware beroepen vastgesteld voor umc-werknemers

FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met de NFU op 20 mei 2022 een akkoord…

Albert Schweizer prijs zoekt jonge zorgprofessionals met slim idee voor betere Afrikaanse gezondheidszorg

Ben jij vindingrijk en ondernemend? Heb jij een passie voor gezondheid, innovatie en Afrika? Een…

Cao-partijen stellen tekst nieuwe Cao Ziekenhuizen vast

Cao-partijen zijn het eens geworden over de definitieve cao-tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen. En…

In een oogopslag de actuele arbeidsmarkt in beeld voor elke sector

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) laat in een…

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 12 mei 2022 heeft AC/FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland…

Nieuwe Cao Jeugdzorg rond

Jeugdzorgprofessionals van de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen met leden in deze sector stemden afgelopen weken…

Beroepsgroepen op het podium: ‘Kijk eens in de keuken van …’

Om lid-verenigingen te ondersteunen bij de profilering van hun beroepsgroep lanceert FBZ de nieuwe nieuwsbriefrubriek…

Werkgevers en werknemers PFZW bepalen voorkeursrichting voor transitie naar nieuw pensioenstelsel

Werkgevers- en werknemersorganisaties in alle sectoren die verbonden zijn aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW),…

Tekst Cao GGZ 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao GGZ.…

Ouders met een baby

Update overleg Cao Kraamzorg

Op 9 mei 2022 hebben werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV, NU’91 en…

Tekst Cao VVT 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao VVT.…

Kijk eens in de keuken van een (ortho)pedagoog en onderwijskundige

In mei 2022 telt de NVO meer dan 8.500 leden in dienstverband. Alle NVO-leden in dienstverband kunnen…

FBZ-achterban stemt in met Cao Gehandicaptenzorg

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de…

Tekst Cao UMC 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao UMC.…

Onderhandelaarsakkoord voor een eigentijdse Cao Jeugdzorg

Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe…

Vakbond FBZ groeit met ruim 2000 zorgprofessionals

Uit de nieuwste ledentallen van de verenigingen blijkt dat FBZ in 2022 de werknemersbelangen behartigt…

FBZ stemt in met nieuwe Cao VVT

Een meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao VVT.…

Nieuwe pensioenpagina met alle ins en outs over transitie pensioenstelsel

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel? Wat is de rol van FBZ als cao-partij? Welke…

Casus: Kan ik bij meer verantwoordelijkheden rekenen op een hogere schaal?

Kathleen de Jager* is physician assistant (PA) op de afdeling urologie bij een universitair medisch…

Wetsvoorstel toekomst pensioenen ligt bij Tweede Kamer

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel is…

Wat zijn de registratiekosten voor beroepsgroepen in BIG- en kwaliteitsregisters?

Behalve (her)registratie in het BIG-register hebben de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen vaak…

Zorginspirator: in de zorg is meer mogelijk dan je denkt

Ook als je druk bent, is het goed af en toe stil te staan bij…

Extreme stijging ziekteverzuim in februari

Verzuimdatabedrijf Vernet kwam over februari uit op een extreme stijging van het ziekteverzuim in de…

Jaarverslag 2021: “alle voorspellingen kwamen uit”

De Algemene Vergadering van FBZ heeft het jaarverslag 2021 vastgesteld. Het is daarmee beschikbaar voor…

Nieuwe baan? Geef het door aan jouw beroepsvereniging

Als je van baan bent veranderd, is het belangrijk dat aan jouw beroepsvereniging door te…

Vervolg onderhandelingen Cao Jeugdzorg

Op 21 maart hebben vakbonden FNV, FBZ en CNV met Jeugdzorg Nederland het overleg vervolgd…

Tip: Hier moet je op letten voordat je een studiekostenovereenkomst afsluit

Cursussen en opleidingen dragen bij aan jouw professionele ontwikkeling en kwaliteit van patiëntenzorg. Het vooraf…

Gehandicaptenzorg

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18…

Dit is de achterban van FBZ

In 2022 zijn 24 beroepsverenigingen van hoogopgeleide zorgprofessionals bij Vakbond FBZ aangesloten. We behartigen de…

FBZ in beraad over onderhandelingsresultaat VVT

In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat…

Overleg Cao Kraamzorg hervat

Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV, NU’91 en AVV hebben op 7 maart…

1 op de 5 zorgprofessionals ervaart slaapklachten

Een op de vijf zorgprofessionals heeft klinische slaapklachten. Dat blijkt uit de IZZ Monitor Gezond…

Update Cao VVT

Op 9 maart worden de onderhandelingen over een nieuwe Cao VVT voortgezet. Wat FBZ betreft…

FBZ eist vertegenwoordiging in PFZW-bestuur

FBZ heeft een kort geding aangespannen tegen Pensioenfonds Zorg en welzijn (PFZW) om ervoor te…

Zo werkt het nieuwe STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Vanaf 1 maart 2022 kan je voor het volgen van een opleiding gebruikmaken van het…

Onderzoek naar variabele werktijden in de zorg laat zien waar het knelt

Zorgprofessionals moeten niet alleen worden beloond voor hun werk, maar ook voor de tijd dat…

Gehandicaptenzorg

Nog geen akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Op 10 en 17 februari is opnieuw onderhandeld over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, maar helaas…

Oproep: doe mee aan het pensioenpanel en vul af en toe een poll in

Een aantal verenigingen (NVO, FVB, NIP, LAD, NAPA , NVLF en de NVD) is al…

Update onderhandelingen nieuwe Cao VVT

Op 1 en 15 februari hebben FBZ, FNV, NU’91 en CNV weer overleg gehad met…

FBZ zet na raadpleging achterban alsnog handtekening onder akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

De achterban van FBZ heeft afgelopen weken met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken in…

Nieuwe acties in de jeugdzorg: hoe zit dat?

Op 15 maart wordt opnieuw actie gevoerd in de jeugdzorg. Dit is onderdeel van het…

Vakbond FBZ krijgt mooi rapportcijfer (8,5) voor individuele juridische dienstverlening

Zorgprofessionals weten goed hun weg te vinden naar de arbeidsjuristen van FBZ Rechtshulp. De dienstverlening…

Casus: Raak ik vakantieverlof kwijt als ik dit door roosterproblemen niet tijdig kan opmaken?

Marieke van den Oosten werkt als physician assistant in een zorginstelling en heeft door ziektepiek…

Aftrap onderhandelingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 31 januari kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te praten over de nieuwe…

Nieuw ‘record’ ziekteverzuim in de zorg

Sinds twee decennia is het ziekteverzuim met 8,24% in het vierde kwartaal 2021 naar recordhoogte…

Ruime meerderheid FBZ-achterban stemt in met akkoord Cao GGZ

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het akkoord voor de…

FBZ bezorgd over arbeidsmarkttekorten

FBZ maakt zich grote zorgen over de nieuwe prognoses voor de arbeidsmarkttekorten in de zorg.…

FBZ raadpleegt achterban over akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Het bestuur van FBZ heeft besloten het akkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen met een…

FBZ in beraad over onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Tijdens een extra overleg op 20 januari tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en…

Update gedragsdeskundige functies in FWG-systeem

In het najaar van 2021 zijn alle gedragsdeskundige functies in het FWG-systeem aangepast. Wat is…

Cao Arbo Unie een feit

De achterbannen van FBZ, FNV en CNV hebben ingestemd met het akkoord voor een nieuwe…

25 januari: dag van de ode aan de zorg

Onderzoeks- en adviesbureau FWG Progressional People organiseert op 25 januari de landelijke Dag van het…

Gehandicaptenzorg

Constructieve onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben op maandag 17 januari een constructieve onderhandelingsronde gehad…

Acties dreigen in ziekenhuizen; zorgbonden bieden NVZ laatste strohalm

Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een gezamenlijke brief…

Overleg Cao Ziekenhuizen geklapt

Ondanks grote druk van de achterban van FBZ, bewoog de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)…

Informatiebijeenkomst Capaciteitsorgaan over onderzoek ggz-professionals

Hoeveel zorgprofessionals van een bepaald beroep hebben we in de toekomst nodig om voldoende geestelijke…

Teken ook de FBZ-petitie: Forse verslechtering van koopkracht ziekenhuiswerknemers is onacceptabel

Alle ziekenhuiswerknemers zetten zich samen in om de zorg overeind te houden, maar als het…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao GGZ

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn hebben op maandagavond 20…

Onevenwichtig bod Cao Ziekenhuizen kan niet door de beugel

Raden van bestuur kunnen rekenen op reacties van boze medewerkers die buiten de boot vallen…

Akkoord nieuwe Cao Arbo Unie voor 2022

FBZ, FNV en CNV hebben op 17 december een onderhandelaarsakkoord bereikt met Arbo Unie voor…

Werknemer centraal in nieuwe Cao VVT

Sinds eind oktober zijn werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl…

Reactie FBZ op regeerakkoord: bezuinigen op zorg niet uit te leggen

In het op 15 december gepresenteerde regeerakkoord zit geen extra geld voor zorgpersoneel. Sterker nog,…

Gehandicaptenzorg

VGN komt met voorstel tijdens vierde onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Tijdens de vierde onderhandelingsronde op maandag 13 december heeft werkgeversorganisatie VGN een voorstel gedaan voor…

Casus: Wanneer heb ik recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof?

Fysiotherapeut Simone de Waal* zag onlangs iets op televisie over dat ouders vanaf volgend jaar…

Maarten Faas herbenoemd als voorzitter FBZ

De Algemene Vergadering heeft Maarten Faas unaniem herbenoemd als voorzitter van FBZ. De tweede termijn…

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van klinisch informatici

Omdat onze federatiepartner VVBZ binnenkort uitbreidt met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) genieten…

Geld en aandacht voor zeggenschap

De hernieuwde governancecode voor de zorg en meer geld voor professionele zeggenschap betekenen een belangrijke…

Werknemers kraamzorg in protest tegen 0% salarisverhoging

Werknemers in de kraamzorg trekken vandaag aan de noodklok: het personeelstekort en de geboortegolf in…

Vijfde ronde Cao Ziekenhuizen leidt niet tot resultaat: extra overlegronde ingelast 

De vijfde onderhandelingsronde op 8 december tussen vakbonden FNV, FBZ en CNV met de Nederlandse…

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2022: nieuwe cao’s afsluiten in periode van onzeker herstel

FBZ heeft in het arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 haar ambities geformuleerd voor de te vernieuwen collectieve arbeidsvoorwaarden…

ABP: geen stijging pensioenpremie 2022, ook geen indexatie

Het bestuur van pensioenfonds ABP heeft besloten om de pensioenpremie volgend jaar niet te verhogen.…

FBZ stemt in met Cao UMC 2022-2023

De afgelopen weken konden leden van FBZ-verenigingen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat op…

Voorbereiding nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De huidige Cao Nederlandse Universiteiten loopt 31 maart 2022 af. In verband met de voorbereiding…

Inspiratie en tips voor ludieke Sinterklaasacties in de jeugdzorg

Zoals bekend zijn de onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg vastgelopen en hebben werkgevers verenigd…

Derde onderhandelingsronde Cao VVT constructief verlopen

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao VVT zijn in volle gang. Cao-partijen kwamen vrijdag 19…

Collectieve acties in de jeugdzorg: wat betekent dit voor jou?

Werknemers in de jeugdzorg voeren de komende tijd collectieve acties om kracht bij te zetten…

Onderhandelingen Cao GGZ gestart

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ zijn op 18 november gestart. De cao-partijen, waaronder…

FBZ tegen verplichte vaccinatie

FBZ vindt niet dat de COVID-19 vaccinatie moet worden verplicht voor zorgmedewerkers. “We zijn groot…

Universiteiten van Nederland presenteren platform voor Leven Lang Ontwikkelen

De Universiteiten van Nederland (voorheen: VSNU) lanceren het nieuwe onlineplatform www.universitairdoorleren.nl. Dit platform moet academisch…

Vierde onderhandelingsronde ziekenhuizen: vakbonden en werkgevers nog mijlenver uiteen

Vakbonden FBZ, FNV en CNV zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de vierde onderhandelingsronde voor…

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe cao

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD,…

Onderhandelingen Cao GGZ op 18 november van start

Op 18 november starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ. FBZ zet onder andere…

Recordaantal afdelingen academische ziekenhuizen doet mee aan derde actiedag

De onvrede onder medewerkers van de academische ziekenhuizen neemt steeds verder toe. Dat blijkt uit…

FAQ actietraject Cao Jeugdzorg

Op 26 oktober liepen de onderhandelingen voor de Cao Jeugdzorg vast. Met een ultimatumbrief aan…

Gehandicaptenzorg

Verkenningsfase onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg afgerond

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg op 8 november is onder andere…

Derde stakingsdag umc’s op 25 november als goed cao-akkoord uitblijft

Vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV gaan graag in op de uitnodiging van werkgeversorganisatie NFU…

Vakbonden stellen Jeugdzorg Nederland ultimatum

Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland doen vakbonden FBZ, FNV en CNV een uiterste poging…

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van psychodiagnostisch werkenden

FBZ heet de Vereniging van psychodiagnostisch werkenden (de VVP) van harte welkom als nieuwe federatiepartner…

Casus: Ik zie mijn vakantiegeld niet terug op mijn loonstrook. Hoe weet ik waar ik recht op heb? 

Feikje Bosman* is fysiotherapeut en werkt met veel plezier in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. De sfeer…

Ouders met een baby

Kraamverzorgenden starten petitie voor betere cao

Meer geboortes en minder collega’s. Het water staat werknemers in de kraamzorgsector aan de lippen.…

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg gestagneerd

Vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben op 26 oktober vastgesteld dat ze uit-onderhandeld zijn met…

Duizenden umc-werknemers doen mee aan zondagsdienst

Op dinsdag 26 oktober 2021 is in alle umc’s massaal geapplaudisseerd voor meer waardering in…

Ziekenhuiswerknemers praten mee over ongewenst gedrag

De StAZ organiseert twee online focussessies over intern ongewenst gedrag. Wil jij dit thema hoger…

Onderhandelingen Cao VVT van start gegaan

Het cao-traject voor een nieuwe Cao VVT is van start gegaan. Op donderdag 21 oktober…

279 umc-afdelingen doen mee aan zondagsdienst op 26 oktober

In alle umc’s wordt op dinsdag 26 oktober 2021 een zondagsdienst georganiseerd. In totaal doen…

Symposium over kroonjuwelen van gezondheidscentra

Wat is de meerwaarde van gezondheidscentra en hoe moet het verder met de multidisciplinaire samenwerking?…

Aanpak zorgarbeidsmarkt moet van papier naar praktijk

Alle adviezen van een variëteit aan partijen wijzen dezelfde richting op, maar hebben nog onvoldoende…

Gehandicaptenzorg

Onderhandelingstraject nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gestart

Op 30 september vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. VGN (namens…

Werkgevers zetten samen in op talentontwikkeling voor behoud werknemers

Vijf regionale werkgevers binnen de Werkgeverij bieden hun werknemers een proeftuin om hun horizon verbreden…

Derde ronde Cao Ziekenhuizen: vervolgstappen richting nieuwe cao

De derde ronde van het cao-overleg ziekenhuizen op 6 oktober jl. verliep in constructieve sfeer.…

Werkgevers kraamzorg komen met loonbod 0%

Tijdens de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Kraamzorg heeft werkgeversorganisatie BO Geboortezorg duidelijk gemaakt…

FBZ start voorbereidingen zondagsdienst van 26 oktober

De NFU is niet ingegaan op het ultimatum dat de FBZ vorige week stelde. Dat…

Zorgmedewerker stelt eigen zorg uit

Op basis van de Monitor Gezond Werken blijkt dat het zorggebruik onder zorgmedewerkers is gedaald.…

FBZ wijst eindbod NFU af

De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU…

Aan het werk! Jeugdhulpprofessionals brengen kansen in beeld

De website www.blijfvoordejeugd.nl verzamelt ervaringsverhalen, praktische tools en informatie over thema’s als toekomstkansen, blijven leren,…

Eerste stap inhaalslag zorgsalarissen goed begin, maar nog niet voor iedereen

Onder druk van de Tweede Kamer is het kabinet over de streep; er komt 675…

FBZ teleurgesteld in kabinet: extra geld voor zorg blijft uit

Investeringen in de zorg worden door het kabinet opnieuw op de lange baan geschoven. Terwijl…

NFU sluit Cao UMC met enkel NU’91

Deze brief stuurden werknemersorganisaties FBZ, LAD, FNV en CNV op 17 september naar de NFU. …

Casus: kan ik aan de slag blijven in mijn praktijk als ik me heb ziekgemeld bij mijn instelling?

Marieke Halma* werkt vier dagen per week als diëtist in een ziekenhuis. Omdat ze flink…

Sociaal plannen en regelingen bij werkgevers

Een nieuwe pagina op deze website bundelt beschikbare sociaal plannen, overdrachtsprotocollen, sociaal convenanten en andere…

Ziekteverzuim zorg op hoogste niveau sinds 2003

In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg 6,5%. Hiermee…

U kunt uw verenigingscontributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun vereniging die bij…

Oproep zorgsector aan demissionaire kabinet: investeer nu in de zorg

Vakbonden waaronder FBZ, en werkgeversorganisaties in de zorg roepen het demissionaire kabinet in een open…

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg muurvast: vakbonden beraden zich

Tijdens de onderhandelingen op 7 september jl. over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn vakbonden en…

Voorbereiding nieuwe Cao GGZ van start

Op 1 december 2021 loopt de huidige Cao GGZ af. Daarom start FBZ de inhoudelijke…

Nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans heeft niet tot meer vaste contracten geleid

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet toe geleid dat werkgevers meer flexwerkers…

FBZ legt NFU-eindbod Cao UMC voor aan achterban

Na een langdurig en moeizaam traject en een ultimatum van de vakbonden heeft de NFU…

Na 45 jaar stoppen in de VVT nu mogelijk

Zorgprofessionals die vallen onder de Cao VVT kunnen per 1 september 2021 gebruikmaken van een…

Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hebben op 23 augustus een ultimatumbrief gestuurd naar de NFU. Als…

Definitief akkoord verlenging Cao VVT

De achterbannen van vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben…

Werknemers in de zorg melden zich steeds langer ziek

In het tweede kwartaal van dit jaar is het ziekteverzuim in de zorg gestegen naar…

Nieuwsgierig naar alle carrièremogelijkheden in de zorg? Bekijk ze op zorginspirator.nl

Heeft u een leuke baan, maar knaagt het toch een beetje? Ook voor zorgprofessionals met…

Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek

De tweede onderhandelingsronde op 13 juli stond geheel in het teken van duurzame inzetbaarheid, zoals…

PFZW: nieuwe zorgmedewerkers tevreden over baan

Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn hebben het na een half jaar goed naar hun…

Op 13 juli tweede ronde Cao Ziekenhuizen gepland

Op 2 juli zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen van start gegaan. De…

Interview: Cao helpt fysio’s in eerste lijn sterker te positioneren

Een interview van Fysiopromotor met Rob Koster, onderhandelaar bij FBZ en adviseur voor Fysiovakbond FDV…

2 juli: Aftrap overleg over nieuwe Cao Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft deze week de bonden uitgenodigd voor een eerste…

Cao Jeugdzorg: bonden doen voorstel om uit impasse te komen

Op 23 juni was de vierde onderhandelingsronde over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens het overleg…

Meer ziekteverzuim onder zorgmedewerkers in 1e kwartaal 2021

Verzuimdatabedrijf Vernet meldt een landelijk verzuimpercentage van 7,56 in de zorgsector. Daarmee is het verzuim…

Nieuwe Cao UMC ver weg

Onder leiding van een bemiddelaar gingen de werknemersorganisaties en de NFU op 24 juni opnieuw…

Onderhandelaarsakkoord over Cao VVT

Werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een overeenkomst bereikt over een verlenging van de Cao voor de…

FAQ: Antwoord op vijf vragen over vakantie in coronatijd

In ziekenhuizen en op IC’s liggen steeds minder COVID-patiënten, maar de besmettingen nemen weer toe.…

Week van de RI&E 2021: precies wat je nodig hebt

Het Steunpunt RI&E organiseert onder het motto ‘precies wat je nodig hebt’ van 21 tot…

Onderhandelingen Cao UMC hervat

De werknemersorganisaties en de NFU hervatten de onderhandelingen over een nieuwe Cao UMC op 24…

Positief voor ziekenhuiswerknemers: regeling verschoven diensten is ongewijzigd verlengd

Op verzoek van de bonden is de cao-regeling ziekenhuizen voor verschoven diensten ongewijzigd verlengd: voor…

FBZ blij met SER-advies terugdringen flex

Werkgevers en vakbonden in de SER hebben gezamenlijk advies uitgebracht over hervorming van de arbeidsmarkt.…

Geen stap verder na derde ronde Cao Jeugdzorg

Op woensdag 26 mei was de derde onderhandelingsronde tussen vakbonden FBZ, FNV en CNV met…

Sociaal kader Espria zet in op behoud van werknemers

Onder de noemer Duurzame inzetbaarheid krijgen werknemers van een van de grootste zorgorganisaties in ons…

Urgente problemen in jeugdzorg op korte termijn aanpakken  

Om de meest urgente problemen in de jeugdzorg te verlichten adviseert de SER onder meer…

ActiZ publiceert branchebeeld 2020: jonge zorgmedewerkers positiever over werkbeleving

Zorgmedewerkers in de VVT waren in 2020 overwegend positief over hun werk. Dit meldt ActiZ…

Op zoek naar bemiddelaar om impasse Cao UMC te doorbreken

De partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC willen op zoek naar een…

Bonden willen snel komen tot nieuwe Cao UMC

In een gezamenlijk opinie-artikel dat op 19 mei in het AD verscheen, vragen de vijf…

Webinar over functiewaardering (FWG) op 5 juli

Als zorgprofessional moet je op een juiste en eerlijke manier gewaardeerd en beloond worden voor…

SER: baseer het zorgsysteem op vertrouwen

Er moet structureel extra budget komen voor een betere beloning in de zorg en het…

Generieke regeling voor pensioen na 45 jaar lastig uitvoerbaar

Volgens het kabinet bereikt een generieke en publiek gefinancierde dienstjarenregeling voor vervroegde uittreding niet het…

Welke beroepsgroepen vertegenwoordigt FBZ?

Het aantal beroepsgroepen dat FBZ aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van instellingen…

Jaarverslag 2020 is beschikbaar

In het jaarverslag van vakbond FBZ leest u over de activiteiten en resultaten in 2020,…

Invoering nieuw pensioenstelsel waarschijnlijk uitgesteld

Het nieuwe pensioenstelsel wordt niet op 1 januari 2022 ingevoerd, maar waarschijnlijk een jaar later.…

Casus: Mag een werkgever vakantieverlof intrekken?

Britt de Vrij* is Physician Assistant in een ziekenhuis. Na een jaar lang COVID-zorg te…

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

De Tweede Kamer stemde 20 april in met het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. Dit moet ouders…

Overzicht registratiekosten BIG- en kwaliteitsregisters beroepsgroepen FBZ

Behalve (her)registratie in het BIG-register heeft de achterban van FBZ vaak te maken met registratie…

“Ongewenst gedrag moet een halt worden toegeroepen”

Bijna driekwart van de zorgmedewerkers kreeg het afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag van…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban en van de leden van de andere werknemersorganisaties heeft…

Verzuim het hoogst in de zorg

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn kwam in het vierde kwartaal van 2020…

FBZ zoekt vertegenwoordiger voor ledenraad PGGM

De ledenraad van PGGM oefent invloed uit op het beleid van PGGM voor driekwart miljoen…

Tweede overlegronde Cao Jeugdzorg stelt vakbonden teleur

Op dinsdag 16 maart 2021 overlegden vakbonden FNV, CNV en FBZ voor de tweede maal…

Alarmdag 6 april bij universiteiten voor Normaal Academisch Peil  

Docenten, onderzoekers, studenten, bestuurders en alumni van alle 14 universiteiten luiden de noodklok op dinsdag…

NFU legt verantwoordelijkheid bij nieuw kabinet

De NFU ziet geen financiële ruimte voor een structurele salarisverhoging voor medewerkers in umc’s. De…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

FBZ, FNV en CNV hebben met Arbo Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao…

Brede coalitie presenteert ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’

Twaalf landelijke partijen die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor de zorg en…

“Torn niet aan de pensioenopbouw”

Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat diverse politieke…

Het Grote Zorgdebat gemist? Kijk het terug

De zorg is een van de belangrijkste thema’s bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart…

Casus: Onverwachts studiekosten terugbetalen

Elif Özkan* is fysiotherapeut en is onlangs gestart bij een nieuwe werkgever. Helaas kan ze…

Pensioenakkoord: waar staan we nu?

Na tien jaar onderhandelen kwam er in juni 2019 eindelijk een pensioenakkoord. Het doel van…

FBZ-voorzitter Maarten Faas: “Maak de zorg aantrekkelijker”

Geef de zorg meer ruimte. Daarvoor pleit FBZ-voorzitter Maarten Faas in een blog op Skipr,…

Nog geen nieuwe Cao UMC

De vijf werknemersorganisaties (FBZ, FNV, LAD, CNV en NU’91) hebben op 23 februari weer om…

Meer ruimte voor ziekenhuismedewerkers om wettelijke verlofuren 2020 op te nemen

Helaas houdt de corona-pandemie ons, en met name de medewerkers, nog volledig in zijn greep.…

Meld aan en volg Het Grote Zorgdebat op 8 maart

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat.…

FBZ: waarborg pensioenwaarde bij overgang naar nieuw stelsel

Het nieuwe pensioenstelsel biedt zeker aanknopingspunten om vertrouwen in het pensioen van de toekomst te…

Arbobalans: arbeidsomstandigheden weinig verbeterd

Uit de Arbobalans 2020 blijkt dat de werkomstandigheden de afgelopen twee jaar over het algemeen…

Motie betere beloning zorgmedewerkers alsnog aangenomen, maar besluit is aan volgend kabinet

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft eind januari alsnog ingestemd met een motie voor…

Stevige eerste ronde Cao Jeugdzorg

Op woensdag 3 februari 2021 hebben de vakbonden (FNV, CNV en FBZ) voor het eerst…

Update vierde onderhandelingsronde Cao UMC

De werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV, LAD en NU’91) en de NFU hebben op 29 januari…

Reactie FBZ op discussienota Toekomst van de zorg: Maak de zorg aantrekkelijker

Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse gezondheidszorg op langere termijn voor iedereen goed en…

Eerste ronde onderhandelingen over nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 3 februari a.s. begint het cao-traject voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. De cao voor…

Ziekteverzuim zorgsector fors omhoog in coronajaar 2020

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in coronajaar 2020 sterk gestegen, meldt kennisnetwerk op…

Avond- of nachtdienst? Zorg dat u uw verklaringen op zak heeft

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in, die geldt van 21.00 tot 04.30 uur.…

U kunt uw contributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging die bij…

Voorbereiding nieuwe Cao Ziekenhuizen

In juli 2021 loopt de huidige Cao Ziekenhuizen af, in deze bijzondere tijd van een…

Gehandicaptenzorg

Over extra verlofsparen of eerder uittreden in de gehandicaptenzorg

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ‘Eerder stoppen met werken en verlofsparen’ aangenomen. Wat…

Casus: Ontslagen worden in proeftijd: mag dat?

Karin Govers* is fysiotherapeut en heeft onlangs een nieuwe baan gevonden. In de arbeidsovereenkomst met…

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

De vakbonden hebben op vrijdag 15 januari samen met de NFU een nieuwe poging ondernomen…

Werkzaam in de jeugdzorg? Laat weten aan welke informatie jij behoefte hebt

Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg waar FBZ deel van uitmaakt, werkt aan een aantrekkelijke sector, oftewel…

Milena Babovic treedt toe tot Bestuur FBZ

Per januari 2021 is Milena Babovic algemeen bestuurslid. In 2020 stemde de algemene vergadering in…

Relevante wetswijzigingen in 2021

Het is goed kennis te nemen van de op stapel staande wetswijzigingen. Op alfabetische volgorde…

Vernet: steeds meer zorgpersoneel ziek

Het aantal zorgmedewerkers dat ziek thuis is, is verder toegenomen. In november liep het verzuim…

Gehandicaptenzorg

Nieuwe website over werken in de gehandicaptenzorg

Op de vernieuwde site www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl vinden werknemers concrete handvatten over het werken in deze sector,…

Dit zijn de ingrediënten voor aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp

Wat maakt een jeugdhulporganisatie aantrekkelijk om voor te werken? Het centraal stellen van het belang…

FBZ zet in 2021 in op kortlopende cao’s

In 2021 moeten alle grote zorg-cao’s vernieuwd worden, maar de onderhandelingen gaan allesbehalve makkelijk worden…

FBZ: ‘zorgbrede’ focus op arbeidsmarkttekort is essentieel

Begin december is de SER-commissie ‘Werken in de zorg’ gestart, die zich in opdracht van…

Update onderhandelingen Cao UMC

Op 11 december vond het tweede overleg plaats voor een nieuwe Cao UMC. In dit…

Leden stemmen in: Cao Kraamzorg een feit

De leden van zorgvakbonden – waaronder FBZ – en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg hebben ingestemd met…

(Na)scholing: wat is er in de Cao Ziekenhuizen en GGZ geregeld?

Wat is er precies in de cao geregeld als zorgprofessionals een opleiding willen volgen? Krijgen…

Cao Gehandicaptenzorg nu van toepassing op de hele branche

De Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat…

Vaccinatie van belang voor veiligheid zorgmedewerkers en patiënten

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen ontvangen in januari als eerste een oproep om zich te laten vaccineren…

Gehandicaptenzorg

Nieuw boek geeft inzicht in de gehandicaptenzorg

Op 18 november is het boek ‘Zó werkt de gehandicaptenzorg’ verschenen, de nieuwste special van…

Minister maakt geen extra geld vrij voor zorgpersoneel 

Ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel werkgevers als zorgvakbonden is minister Van Ark van Medische Zorg…

Terugkijken: webinar met tips bij een nieuwe baan en eerste hulp bij een arbeidsconflict

Bent u op zoek naar een nieuwe baan? Of dreigt er een arbeidsconflict? Kijk dan…

Overzicht zorgverzekeringen voor zorgprofessionals 2021

Er zijn in Nederland een aantal verzekeraars met een zorgverzekering speciaal voor zorgprofessionals. Inmiddels zijn…

Onderhandelingstraject nieuwe Cao UMC gestart

Op 27 november vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao UMC. De NFU…

Capaciteitsorgaan adviseert meer opleidingsplekken voor 7 beroepen in de ggz

Het Capaciteitsorgaan heeft het advies voor het aantal opleidingsplaatsen van zeven beroepen in de ggz…