skip to Main Content

Nieuws

Goed op de hoogte blijven van het laatste cao-nieuws en de dynamiek op de arbeidsmarkt? Kijk dan geregeld op deze pagina. Of neem gewoon een (gratis) abonnement op onze nieuwsbrief.

Ook een cao voor fysiotherapeuten in de eerstelijn

Werkgeversvereniging WVF en Vakbond FBZ namens Fysiovakbond FDV hebben op 31 januari overeenstemming bereikt over…

NVZ trekt de stekker uit overleg Cao Ziekenhuizen

Op 30 januari is voor de zevende keer, zeer moeizaam, onderhandeld over een nieuwe Cao…

Persoonlijke aandacht grote invloed op werkplezier zorgmedewerkers

Onderzoeks- en adviesbureau FWG onderzocht als initiator van de Dag van het werkplezier in de…

Convenant regelt inspraak specialist ouderengeneeskunde

FBZ, de LAD, ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben het convenant ‘Rol en inspraak specialist ouderengeneeskunde’ ondertekend. Een belangrijke stap:…

Spanning loopt op bij cao-overleg ziekenhuizen: werkgevers zeggen overal nee tegen

Tijdens de zesde onderhandelingsronde op 20 januari tussen de vier werknemersorganisaties met de Nederlandse Vereniging…

Aftrap onderhandelingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 10 januari kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te praten over de nieuwe…

Vakbonden en werkgevers vragen Kamer om steun voor een aantrekkelijkere thuis- en verpleeghuiszorg!

Op 17 januari hebben zorgmedewerkers en zorgbestuurders het manifest ‘De medewerker op 1’ overhandigd aan…

Niets opgeschoten bij vijfde onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen

Op 13 januari vond de vijfde onderhandelingsronde plaats tussen de vier werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV…

Betere werk-privébalans in de gehandicaptenzorg door jaarurensystematiek

Werken met een jaarurensystematiek (JUS) in de gehandicaptenzorg biedt mogelijkheden voor creatieve en zorgvuldige planning…

Kijk eens in de keuken van een vaktherapeut

De FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) telt meer dan 4.000 leden waarvan er zo'n 2.000 in…

FBZ vraagt Tweede Kamer om nú in actie te komen voor zorgsector

De Tweede Kamer debatteert op 18 januari over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. FBZ vraagt…

FBZ stemt in met afspraak salarisverhoging umc-werknemers

Alle 24 FBZ-verenigingen hebben ingestemd met de afspraak over de loonstijging voor umc-werknemers in 2023.…

Hoge bevlogenheid en werkplezier onder druk

Vergeleken met andere sectoren zijn medewerkers in zorg en welzijn het meest bevlogen, bruisen meer…

Geen enkele vooruitgang bij overleg nieuwe Cao Ziekenhuizen

FBZ heeft samen met de andere vakbonden op 22 december voor de vierde keer overleg…

Enorme stap in Cao Eerstelijn Fysiotherapie gezet

Werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV hebben op 21 november 2022 op de belangrijkste punten overeenstemming…

Werknemers umc’s krijgen salarisverhoging van 10% in 2023

Vakbonden FBZ, LAD, FNV, NU’91 en CNV hebben op 21 december 2022 overeenstemming bereikt met…

Werknemers stemmen in met nieuwe Cao Arbo Unie

De achterban van FBZ en de andere werknemersorganisaties (FNV en CNV) hebben ingestemd met het…

FBZ teleurgesteld dat er geen extra geld komt voor beloning zorgprofessionals

Extra geld voor arbeidsvoorwaarden in de zorg en een marktconforme loonstijging zijn in geen geval…

Arbeidsvoorwaardelijke wetswijzigingen in 2023

Vanaf januari 2023 gaan een paar wetswijzigingen in. Over andere wetswijzigingen die later in werking…

31 januari: Werkplezier zorgprofessionals in de spotlights

Op de Dag van het werkplezier in de zorg (31 januari 2023) zet FWG Progressional…

Denk vanuit medezeggenschap mee over generatiebeleid in je ziekenhuis

Volgens de Cao Ziekenhuizen 2021-2023 moeten werkgevers van algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra voor het einde…

Bonden en werkgevers in de VVT in gesprek over de inflatie

Op initiatief van de bonden is er tijdens het reguliere overleg tussen bonden en werkgevers…

Eindbod Cao Arbo Unie 2023

Op 6 december heeft werkgever Arbo Unie na vijf onderhandelingsronden een eindbod neergelegd bij de…

Casus: Ziek tijdens een reorganisatie, wat zijn mijn rechten?

Orthopedagoog Patrick van Assen* werkt in een ggz-instelling en zit na een heftig verkeersongeval al…

Bewust bezig met je loopbaan met de Zorginspirator

Wil je een nieuwe stap maken binnen de zorg? Op het platform van de Zorginspirator…

Kijk eens in de keuken van een mondhygiënist

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van mondhygiënisten in dienstverband. Mondhygiënisten werken onder de Cao Ziekenhuizen,…

FBZ stelt arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2023 vast

FBZ heeft in het arbeidsvoorwaardenbeleid 2023 haar ambities geformuleerd voor de te vernieuwen collectieve arbeidsvoorwaarden…

FBZ ondertekent manifest VVT: De medewerker op 1

FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en Zorgthuisnl hebben op 30 november tijdens de VVT conferentie…

Salarisstijging Cao UMC: vakbonden overwegen juridische stappen

FBZ heeft op dinsdag 29 november 2022 samen met de andere vakbonden (FNV, NU’91, LAD…

Nieuwe baan? Geef het door aan je beroepsvereniging

Als je van baan verandert of in een andere sector gaat werken, is het belangrijk…

Voor helft zorgwerknemers is de werkdruk te hoog

Aan de hand van recent onderzoek naar de werkdruk en arbeidstevredenheid van werknemers in zorg…

Verzeker jezelf van goede zorg

Sommige zorgverzekeringen richten zich specifiek op zorgprofessionals. Met vergoedingen en voordelen afgestemd op het werk…

Grote tegenstellingen bij derde ronde cao-overleg ziekenhuizen

Op 18 november vond opnieuw overleg plaats over een nieuwe cao voor de 200.000 ziekenhuiswerknemers…

Bonden krijgen indruk dat NFU cao-afspraak niet gaat nakomen

Vakbonden FNV, FBZ, NU’91, LAD en CNV hebben op woensdag 9 november 2022 overleg gevoerd…

Bescherming tegen terugval in inkomen voor medewerkers in de VVT

Zorgmedewerkers in de VVT hoeven zich minder zorgen te maken over een terugval in inkomsten…

Aanmeldingen stromen binnen voor FWG-webinar. Goed nieuws, er is nog plek

Afgelopen weken hebben honderden zorgprofessionals zich aangemeld om deel te nemen aan het webinar dat…

Uitleg FBZ over bekostiging BIG-opleiding vanuit de Cao GGZ

Orthopedagoog i.o. tot gz-psycholoog Eline Kreuze interviewt FBZ-onderhandelaar Robert Barendse over wat er is afgesproken…

Meer zeggenschap voor zorgverleners

Dinsdag 1 november is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel van Tielen (VVD)…

Kijk eens in de keuken van een gz-psycholoog

Het nieuwe NIP (Nederlands Instituut van Psychologen*) telt meer dan 17.000 leden, waarvan ongeveer 35…

FAQ: Nieuwe FAQ over actuele wijzigingen in het arbeidsrecht

Per 1 augustus 2022 gelden tal van wijzigingen in het arbeidsrecht in verband met de…

Regeling zware beroepen van kracht in umc’s

Sinds 1 november 2022 is in umc’s de Regeling zware beroepen van kracht. Wie onder…

Voorstellen nieuwe Cao Ziekenhuizen lopen uiteen

Tijdens het tweede overleg op 31 oktober over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vanaf 31 januari…

Kort verzuim grootste veroorzaker van toename verzuim zorgsector 

Het ziekteverzuim in de zorgsector steeg sterk in een jaar tijd. Dit blijkt uit nieuwe…

Winactie voor extra waardering mantelzorgers

Op de Dag van de Mantelzorg (10 november) zet PGGM&CO mantelzorgers in de spotlights met…

Cao-app Gehandicaptenzorg 2021-2024 geactualiseerd

Sinds eind september is de geactualiseerde app voor de Cao-Gehandicaptenzorg beschikbaar. Daarmee sluit de app…

Update functies in FWG-systeem: physician assistant en bachelor medisch hulpverlener

In oktober zijn meerdere functies in het FWG-systeem geactualiseerd. Dit betreft onder andere de functie…

Project in umc’s en algemene ziekenhuizen voor aanpak ongewenst gedrag

SoFoKleS en StAZ, de arbeidsmarktfondsen voor respectievelijk umc’s en algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen, zijn een project gestart…

Kijk eens in de keuken van een verloskundige

De Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) is de beroeps- en brancheorganisatie voor verloskundigen. Verloskundigen…

Je kan nog gebruikmaken van het STAP-budget

1 november start de laatste aanvraagronde voor het STAP-budget voor 2022. Schrijf je in voor…

FBZ behartigt nu ook de werknemersbelangen van optometristen in dienstverband

FBZ heet de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) van harte welkom als nieuwe federatiepartner en is…

FBZ Rechtshulp praat PA’s in podcast bij over de cao

In een aflevering van De PA Podcast staat de cao centraal. Hosts Jill Muijrers en…

Teleurstellend overleg over salarisverhoging werknemers umc’s in 2023

FBZ heeft op 4 oktober 2022 samen met de andere vakbonden overleg gevoerd met de…

Urgentie ontbreekt bij plan arbeidsmarkttekort minister Helder: investeren is nú nodig

Door de snel stijgende zorgvraag en een tekort aan zorgprofessionals om die zorg te leveren,…

FBZ organiseert FWG-webinar op 16 januari

Als zorgprofessional wil je op een juiste en eerlijke manier gewaardeerd en beloond worden voor…

NVZ toont gebrek aan urgentie bij openingsoverleg nieuwe Cao Ziekenhuizen

Tijdens het eerste overleg tussen cao-partijen op 26 september bleek dat alleen de werknemersorganisaties het…

Mentale fitheid zorgwerknemers neemt af

Zorgwerknemers geven hun mentale fitheid een 6,8, terwijl deze in 2021 nog een 7,1 was.…

Reactie FBZ op Prinsjesdag: investeren in zorgprofessionals is essentieel

Het kabinet staat voor grote uitdagingen en investeert volgend jaar flink in het vergroten van…

Onderzoek IZZ verontrustend: 40% zorgmedewerkers overweegt vertrek uit de zorg

De gezondheid en welzijn van zorgmedewerkers wordt onevenredig hard geraakt en de intentie om de…

Hoe ga je vanuit de OR om met signalen van burn-out, grensoverschrijdend gedrag en discriminatie?

De OR heeft een belangrijke rol als het gaat om het welbevinden van werknemers en…

Sterke stijging verzuim jonge zorgwerknemers

Het verzuimpercentage van jonge werknemers (tot 26 jaar) in de zorgsector is in een jaar…

Er is een nieuwe Cao Kraamzorg

Alle cao-partijen bij de Cao Kraamzorg hebben het in juli bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe…

Wist je dat je je verenigingscontributie terug kan vragen?

De contributie die je als lid in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van een bij…

Casus: Mijn werkgever wil me zomaar ontslaan. Wat kan ik nu het beste doen?

De werkgever van diëtist Babette Jansen confronteerde haar vorige week plotseling met ontevredenheid over haar…

De nieuwe pensioenregels uitgelegd in klip-en-klare taal

Op de nieuwe website Onsnieuwepensioen.nl is heldere informatie te vinden over de voorgenomen nieuwe regels…

Geen lager maar juist hoger ziekteverzuim deze zomer

De zorgsector zag het ziekteverzuim in juli sterk zien toenemen in vergelijking tot vorig jaar.…

Vijf projecten voor duurzame inzetbaarheid in ziekenhuizen

In arbeidsmarktfonds StAZ werken we als sociale partner met de andere vakbonden en de Nederlandse…

Kijk eens in de keuken van een ergotherapeut

Ergotherapie Nederland telt in augustus meer dan 3.100 leden. Voor ruim 1.000 leden behartigt FBZ…

Routekaart helpt ziekenhuizen te sturen op uren

In de Cao Ziekenhuizen 2021-2023 is afgesproken dat voor meer regie op roosters, gezond roosteren…

Tip: Laat je arbeidscontract checken bij nieuwe baan

Aan het rondkijken naar een nieuwe baan? Of heb je een voorstel voor je contract…

Sociaal plannen op FBZ-site aangevuld

De lijst met sociaal plannen op de website van FBZ is deze zomer geactualiseerd. Sociaal…

Haal meer uit je cao

Afgelopen periode zijn veel grote zorgcao’s tot stand gekomen. Intussen hebben we met de andere…

Opnieuw record ziekteverzuim

Het verzuimpercentage zorgbreed in het tweede kwartaal van 2022 komt uit op 7,79. Een jaar…

FBZ adviseert OR’en niet in te stemmen met extra voorwaarden in generatieregeling

FBZ heeft haar OR-leden in de ziekenhuizen nadrukkelijk geadviseerd niet in te stemmen met een…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Kraamzorg

Na zeer intensieve onderhandelingen hebben vakbonden FNV, FBZ, CNV, NU’91 en AVV op 14 juli…

Oproep Zorginspirator: Landelijke campagne over regie op je loopbaan

Hoe blijf jij als zorgprofessionals gemotiveerd en geïnspireerd? De Zorginspirator voert tot medio augustus een…

Kijk eens in de keuken van een fysiotherapeut

In juli 2022 telt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) meer dan 17.000 leden.…

Tekst nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 is definitief vastgesteld. In de nieuwe cao-tekst…

Overleg nieuwe Cao Kraamzorg vervolgd op 14 juli

De afgelopen weken heeft een aantal overleggen plaatsgevonden voor een nieuwe Cao Kraamzorg. Hoewel de…

FBZ teleurgesteld in uitkomst debat arbeidsmarkt zorg

Minister Helder van VWS gaf op 6 juli tijdens het debat over de arbeidsmarkt in…

Oproep vakbonden en werkgevers: investeer in de arbeidsmarkt zorg

Op 5 juli hebben vakbonden (waaronder FBZ) en werkgeversorganisaties gezamenlijk een pamflet aangeboden aan de…

Ziekenhuiswerkgevers mogen niet afwijken van de cao

FNV, FBZ en CNV hebben in een gezamenlijke brief hun OR-leden bij de ziekenhuizen erop…

Definitieve tekst nieuwe Cao Jeugdzorg 2021-2023

Cao-partijen bij de jeugdzorg hebben overeenstemming bereikt over de tekst van de nieuwe Cao Jeugdzorg…

Kijk eens in de keuken van een geestelijk verzorger

25 juni is de dag van de levensvragen, een mooie dag om het beroep van…

Doe mee om het zzp-landschap in ziekenhuizen in kaart te brengen

Regelmatig zijn er signalen over een toenemend aantal flexwerkers in de zorg. Ook in de…

Werkdruk overschaduwt vakantiepret zorgwerknemers

Hoewel het merendeel van de zorg- en welzijnsmedewerkers (62%) meer behoefte heeft aan vakantie dan…

Achterban FBZ stemt in met Cao Nederlandse Universiteiten

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de…

Roosterproblemen in ziekenhuizen oplossen met serious game

Mutaties in dienstroosters zorgen voor een fysieke en sociale belasting bij ziekenhuispersoneel. Om bij teams…

FBZ steunt petitie voor een long-COVID fonds

FBZ steunt de petitie van de FNV die pleit voor een long-COVID fonds van 150…

Kijk eens in de keuken van een oefentherapeut

In juni 2022 telt De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) meer dan 1.700…

Casus: Kan ik als partner ook aanspraak maken op deels betaald ouderschapsverlof?

Hoewel de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 ingaat, krijgt FBZ Rechtshulp hier…

Regeling zware beroepen vastgesteld voor umc-werknemers

FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met de NFU op 20 mei 2022 een akkoord…

Albert Schweizer prijs zoekt jonge zorgprofessionals met slim idee voor betere Afrikaanse gezondheidszorg

Ben jij vindingrijk en ondernemend? Heb jij een passie voor gezondheid, innovatie en Afrika? Een…

Cao-partijen stellen tekst nieuwe Cao Ziekenhuizen vast

Cao-partijen zijn het eens geworden over de definitieve cao-tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen. En…

In een oogopslag de actuele arbeidsmarkt in beeld voor elke sector

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) laat in een…

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 12 mei 2022 heeft AC/FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland…

Nieuwe Cao Jeugdzorg rond

Jeugdzorgprofessionals van de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen met leden in deze sector stemden afgelopen weken…

Beroepsgroepen op het podium: ‘Kijk eens in de keuken van …’

Om lid-verenigingen te ondersteunen bij de profilering van hun beroepsgroep lanceert FBZ de nieuwe nieuwsbriefrubriek…

Werkgevers en werknemers PFZW bepalen voorkeursrichting voor transitie naar nieuw pensioenstelsel

Werkgevers- en werknemersorganisaties in alle sectoren die verbonden zijn aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW),…

Tekst Cao GGZ 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao GGZ.…

Ouders met een baby

Update overleg Cao Kraamzorg

Op 9 mei 2022 hebben werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV, NU’91 en…

Tekst Cao VVT 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao VVT.…

Kijk eens in de keuken van een (ortho)pedagoog en onderwijskundige

In mei 2022 telt de NVO meer dan 8.500 leden in dienstverband. Alle NVO-leden in dienstverband kunnen…

FBZ-achterban stemt in met Cao Gehandicaptenzorg

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de…

Tekst Cao UMC 2022-2023 gepubliceerd

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan de tekst voor de nieuwe Cao UMC.…

Onderhandelaarsakkoord voor een eigentijdse Cao Jeugdzorg

Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben met Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe…

Vakbond FBZ groeit met ruim 2000 zorgprofessionals

Uit de nieuwste ledentallen van de verenigingen blijkt dat FBZ in 2022 de werknemersbelangen behartigt…

FBZ stemt in met nieuwe Cao VVT

Een meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe Cao VVT.…

Nieuwe pensioenpagina met alle ins en outs over transitie pensioenstelsel

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel? Wat is de rol van FBZ als cao-partij? Welke…

Casus: Kan ik bij meer verantwoordelijkheden rekenen op een hogere schaal?

Kathleen de Jager* is physician assistant (PA) op de afdeling urologie bij een universitair medisch…

Wetsvoorstel toekomst pensioenen ligt bij Tweede Kamer

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel is…

Wat zijn de registratiekosten voor beroepsgroepen in BIG- en kwaliteitsregisters?

Behalve (her)registratie in het BIG-register hebben de leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen vaak…

Zorginspirator: in de zorg is meer mogelijk dan je denkt

Ook als je druk bent, is het goed af en toe stil te staan bij…

Extreme stijging ziekteverzuim in februari

Verzuimdatabedrijf Vernet kwam over februari uit op een extreme stijging van het ziekteverzuim in de…

Jaarverslag 2021: “alle voorspellingen kwamen uit”

De Algemene Vergadering van FBZ heeft het jaarverslag 2021 vastgesteld. Het is daarmee beschikbaar voor…

Nieuwe baan? Geef het door aan jouw beroepsvereniging

Als je van baan bent veranderd, is het belangrijk dat aan jouw beroepsvereniging door te…

Vervolg onderhandelingen Cao Jeugdzorg

Op 21 maart hebben vakbonden FNV, FBZ en CNV met Jeugdzorg Nederland het overleg vervolgd…

Tip: Hier moet je op letten voordat je een studiekostenovereenkomst afsluit

Cursussen en opleidingen dragen bij aan jouw professionele ontwikkeling en kwaliteit van patiëntenzorg. Het vooraf…

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

FBZ, FNV, NU’91 en CNV hebben in de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18…

Dit is de achterban van FBZ

In 2022 zijn 24 beroepsverenigingen van hoogopgeleide zorgprofessionals bij Vakbond FBZ aangesloten. We behartigen de…

FBZ in beraad over onderhandelingsresultaat VVT

In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat…

Overleg Cao Kraamzorg hervat

Werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV, NU’91 en AVV hebben op 7 maart…

1 op de 5 zorgprofessionals ervaart slaapklachten

Een op de vijf zorgprofessionals heeft klinische slaapklachten. Dat blijkt uit de IZZ Monitor Gezond…

Update Cao VVT

Op 9 maart worden de onderhandelingen over een nieuwe Cao VVT voortgezet. Wat FBZ betreft…

FBZ eist vertegenwoordiging in PFZW-bestuur

FBZ heeft een kort geding aangespannen tegen Pensioenfonds Zorg en welzijn (PFZW) om ervoor te…

Zo werkt het nieuwe STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Vanaf 1 maart 2022 kan je voor het volgen van een opleiding gebruikmaken van het…

Onderzoek naar variabele werktijden in de zorg laat zien waar het knelt

Zorgprofessionals moeten niet alleen worden beloond voor hun werk, maar ook voor de tijd dat…

Nog geen akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Op 10 en 17 februari is opnieuw onderhandeld over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, maar helaas…

Oproep: doe mee aan het pensioenpanel en vul af en toe een poll in

Een aantal verenigingen (NVO, FVB, NIP, LAD, NAPA , NVLF en de NVD) is al…

Update onderhandelingen nieuwe Cao VVT

Op 1 en 15 februari hebben FBZ, FNV, NU’91 en CNV weer overleg gehad met…

FBZ zet na raadpleging achterban alsnog handtekening onder akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

De achterban van FBZ heeft afgelopen weken met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken in…

Nieuwe acties in de jeugdzorg: hoe zit dat?

Op 15 maart wordt opnieuw actie gevoerd in de jeugdzorg. Dit is onderdeel van het…

Vakbond FBZ krijgt mooi rapportcijfer (8,5) voor individuele juridische dienstverlening

Zorgprofessionals weten goed hun weg te vinden naar de arbeidsjuristen van FBZ Rechtshulp. De dienstverlening…

Casus: Raak ik vakantieverlof kwijt als ik dit door roosterproblemen niet tijdig kan opmaken?

Marieke van den Oosten werkt als physician assistant in een zorginstelling en heeft door ziektepiek…

Aftrap onderhandelingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Op 31 januari kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te praten over de nieuwe…

Nieuw ‘record’ ziekteverzuim in de zorg

Sinds twee decennia is het ziekteverzuim met 8,24% in het vierde kwartaal 2021 naar recordhoogte…

Ruime meerderheid FBZ-achterban stemt in met akkoord Cao GGZ

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ heeft ingestemd met het akkoord voor de…

FBZ bezorgd over arbeidsmarkttekorten

FBZ maakt zich grote zorgen over de nieuwe prognoses voor de arbeidsmarkttekorten in de zorg.…

FBZ raadpleegt achterban over akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Het bestuur van FBZ heeft besloten het akkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen met een…

FBZ in beraad over onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Tijdens een extra overleg op 20 januari tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en…

Update gedragsdeskundige functies in FWG-systeem

In het najaar van 2021 zijn alle gedragsdeskundige functies in het FWG-systeem aangepast. Wat is…

Cao Arbo Unie een feit

De achterbannen van FBZ, FNV en CNV hebben ingestemd met het akkoord voor een nieuwe…

25 januari: dag van de ode aan de zorg

Onderzoeks- en adviesbureau FWG Progressional People organiseert op 25 januari de landelijke Dag van het…

Constructieve onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben op maandag 17 januari een constructieve onderhandelingsronde gehad…

Acties dreigen in ziekenhuizen; zorgbonden bieden NVZ laatste strohalm

Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een gezamenlijke brief…

Overleg Cao Ziekenhuizen geklapt

Ondanks grote druk van de achterban van FBZ, bewoog de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)…

Informatiebijeenkomst Capaciteitsorgaan over onderzoek ggz-professionals

Hoeveel zorgprofessionals van een bepaald beroep hebben we in de toekomst nodig om voldoende geestelijke…

Teken ook de FBZ-petitie: Forse verslechtering van koopkracht ziekenhuiswerknemers is onacceptabel

Alle ziekenhuiswerknemers zetten zich samen in om de zorg overeind te houden, maar als het…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao GGZ

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn hebben op maandagavond 20…

Onevenwichtig bod Cao Ziekenhuizen kan niet door de beugel

Raden van bestuur kunnen rekenen op reacties van boze medewerkers die buiten de boot vallen…

Akkoord nieuwe Cao Arbo Unie voor 2022

FBZ, FNV en CNV hebben op 17 december een onderhandelaarsakkoord bereikt met Arbo Unie voor…

Werknemer centraal in nieuwe Cao VVT

Sinds eind oktober zijn werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl…

Reactie FBZ op regeerakkoord: bezuinigen op zorg niet uit te leggen

In het op 15 december gepresenteerde regeerakkoord zit geen extra geld voor zorgpersoneel. Sterker nog,…

VGN komt met voorstel tijdens vierde onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Tijdens de vierde onderhandelingsronde op maandag 13 december heeft werkgeversorganisatie VGN een voorstel gedaan voor…

Casus: Wanneer heb ik recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof?

Fysiotherapeut Simone de Waal* zag onlangs iets op televisie over dat ouders vanaf volgend jaar…

Maarten Faas herbenoemd als voorzitter FBZ

De Algemene Vergadering heeft Maarten Faas unaniem herbenoemd als voorzitter van FBZ. De tweede termijn…

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van klinisch informatici

Omdat onze federatiepartner VVBZ binnenkort uitbreidt met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) genieten…

Geld en aandacht voor zeggenschap

De hernieuwde governancecode voor de zorg en meer geld voor professionele zeggenschap betekenen een belangrijke…

Werknemers kraamzorg in protest tegen 0% salarisverhoging

Werknemers in de kraamzorg trekken vandaag aan de noodklok: het personeelstekort en de geboortegolf in…

Vijfde ronde Cao Ziekenhuizen leidt niet tot resultaat: extra overlegronde ingelast 

De vijfde onderhandelingsronde op 8 december tussen vakbonden FNV, FBZ en CNV met de Nederlandse…

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2022: nieuwe cao’s afsluiten in periode van onzeker herstel

FBZ heeft in het arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 haar ambities geformuleerd voor de te vernieuwen collectieve arbeidsvoorwaarden…

ABP: geen stijging pensioenpremie 2022, ook geen indexatie

Het bestuur van pensioenfonds ABP heeft besloten om de pensioenpremie volgend jaar niet te verhogen.…

FBZ stemt in met Cao UMC 2022-2023

De afgelopen weken konden leden van FBZ-verenigingen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat op…

Voorbereiding nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De huidige Cao Nederlandse Universiteiten loopt 31 maart 2022 af. In verband met de voorbereiding…

Inspiratie en tips voor ludieke Sinterklaasacties in de jeugdzorg

Zoals bekend zijn de onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg vastgelopen en hebben werkgevers verenigd…

Derde onderhandelingsronde Cao VVT constructief verlopen

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao VVT zijn in volle gang. Cao-partijen kwamen vrijdag 19…

Collectieve acties in de jeugdzorg: wat betekent dit voor jou?

Werknemers in de jeugdzorg voeren de komende tijd collectieve acties om kracht bij te zetten…

Onderhandelingen Cao GGZ gestart

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ zijn op 18 november gestart. De cao-partijen, waaronder…

FBZ tegen verplichte vaccinatie

FBZ vindt niet dat de COVID-19 vaccinatie moet worden verplicht voor zorgmedewerkers. “We zijn groot…

Universiteiten van Nederland presenteren platform voor Leven Lang Ontwikkelen

De Universiteiten van Nederland (voorheen: VSNU) lanceren het nieuwe onlineplatform www.universitairdoorleren.nl. Dit platform moet academisch…

Vierde onderhandelingsronde ziekenhuizen: vakbonden en werkgevers nog mijlenver uiteen

Vakbonden FBZ, FNV en CNV zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de vierde onderhandelingsronde voor…

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe cao

Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD,…

Onderhandelingen Cao GGZ op 18 november van start

Op 18 november starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ. FBZ zet onder andere…

Recordaantal afdelingen academische ziekenhuizen doet mee aan derde actiedag

De onvrede onder medewerkers van de academische ziekenhuizen neemt steeds verder toe. Dat blijkt uit…

FAQ actietraject Cao Jeugdzorg

Op 26 oktober liepen de onderhandelingen voor de Cao Jeugdzorg vast. Met een ultimatumbrief aan…

Verkenningsfase onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg afgerond

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg op 8 november is onder andere…

Derde stakingsdag umc’s op 25 november als goed cao-akkoord uitblijft

Vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV gaan graag in op de uitnodiging van werkgeversorganisatie NFU…

Vakbonden stellen Jeugdzorg Nederland ultimatum

Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland doen vakbonden FBZ, FNV en CNV een uiterste poging…

FBZ behartigt ook de werknemersbelangen van psychodiagnostisch werkenden

FBZ heet de Vereniging van psychodiagnostisch werkenden (de VVP) van harte welkom als nieuwe federatiepartner…

Casus: Ik zie mijn vakantiegeld niet terug op mijn loonstrook. Hoe weet ik waar ik recht op heb? 

Feikje Bosman* is fysiotherapeut en werkt met veel plezier in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. De sfeer…

Ouders met een baby

Kraamverzorgenden starten petitie voor betere cao

Meer geboortes en minder collega’s. Het water staat werknemers in de kraamzorgsector aan de lippen.…

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg gestagneerd

Vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben op 26 oktober vastgesteld dat ze uit-onderhandeld zijn met…

Duizenden umc-werknemers doen mee aan zondagsdienst

Op dinsdag 26 oktober 2021 is in alle umc’s massaal geapplaudisseerd voor meer waardering in…

Ziekenhuiswerknemers praten mee over ongewenst gedrag

De StAZ organiseert twee online focussessies over intern ongewenst gedrag. Wil jij dit thema hoger…

Onderhandelingen Cao VVT van start gegaan

Het cao-traject voor een nieuwe Cao VVT is van start gegaan. Op donderdag 21 oktober…

279 umc-afdelingen doen mee aan zondagsdienst op 26 oktober

In alle umc’s wordt op dinsdag 26 oktober 2021 een zondagsdienst georganiseerd. In totaal doen…

Symposium over kroonjuwelen van gezondheidscentra

Wat is de meerwaarde van gezondheidscentra en hoe moet het verder met de multidisciplinaire samenwerking?…

Aanpak zorgarbeidsmarkt moet van papier naar praktijk

Alle adviezen van een variëteit aan partijen wijzen dezelfde richting op, maar hebben nog onvoldoende…

Onderhandelingstraject nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gestart

Op 30 september vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. VGN (namens…

Werkgevers zetten samen in op talentontwikkeling voor behoud werknemers

Vijf regionale werkgevers binnen de Werkgeverij bieden hun werknemers een proeftuin om hun horizon verbreden…

Derde ronde Cao Ziekenhuizen: vervolgstappen richting nieuwe cao

De derde ronde van het cao-overleg ziekenhuizen op 6 oktober jl. verliep in constructieve sfeer.…

Werkgevers kraamzorg komen met loonbod 0%

Tijdens de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Kraamzorg heeft werkgeversorganisatie BO Geboortezorg duidelijk gemaakt…

FBZ start voorbereidingen zondagsdienst van 26 oktober

De NFU is niet ingegaan op het ultimatum dat de FBZ vorige week stelde. Dat…

Zorgmedewerker stelt eigen zorg uit

Op basis van de Monitor Gezond Werken blijkt dat het zorggebruik onder zorgmedewerkers is gedaald.…

FBZ wijst eindbod NFU af

De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU…

Aan het werk! Jeugdhulpprofessionals brengen kansen in beeld

De website www.blijfvoordejeugd.nl verzamelt ervaringsverhalen, praktische tools en informatie over thema’s als toekomstkansen, blijven leren,…

Eerste stap inhaalslag zorgsalarissen goed begin, maar nog niet voor iedereen

Onder druk van de Tweede Kamer is het kabinet over de streep; er komt 675…

FBZ teleurgesteld in kabinet: extra geld voor zorg blijft uit

Investeringen in de zorg worden door het kabinet opnieuw op de lange baan geschoven. Terwijl…

NFU sluit Cao UMC met enkel NU’91

Deze brief stuurden werknemersorganisaties FBZ, LAD, FNV en CNV op 17 september naar de NFU. …

Casus: kan ik aan de slag blijven in mijn praktijk als ik me heb ziekgemeld bij mijn instelling?

Marieke Halma* werkt vier dagen per week als diëtist in een ziekenhuis. Omdat ze flink…

Sociaal plannen en regelingen bij werkgevers

Een nieuwe pagina op deze website bundelt beschikbare sociaal plannen, overdrachtsprotocollen, sociaal convenanten en andere…

Ziekteverzuim zorg op hoogste niveau sinds 2003

In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg 6,5%. Hiermee…

U kunt uw verenigingscontributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun vereniging die bij…

Oproep zorgsector aan demissionaire kabinet: investeer nu in de zorg

Vakbonden waaronder FBZ, en werkgeversorganisaties in de zorg roepen het demissionaire kabinet in een open…

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg muurvast: vakbonden beraden zich

Tijdens de onderhandelingen op 7 september jl. over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn vakbonden en…

Voorbereiding nieuwe Cao GGZ van start

Op 1 december 2021 loopt de huidige Cao GGZ af. Daarom start FBZ de inhoudelijke…

Nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans heeft niet tot meer vaste contracten geleid

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet toe geleid dat werkgevers meer flexwerkers…

FBZ legt NFU-eindbod Cao UMC voor aan achterban

Na een langdurig en moeizaam traject en een ultimatum van de vakbonden heeft de NFU…

Na 45 jaar stoppen in de VVT nu mogelijk

Zorgprofessionals die vallen onder de Cao VVT kunnen per 1 september 2021 gebruikmaken van een…

Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hebben op 23 augustus een ultimatumbrief gestuurd naar de NFU. Als…

Definitief akkoord verlenging Cao VVT

De achterbannen van vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben…

Werknemers in de zorg melden zich steeds langer ziek

In het tweede kwartaal van dit jaar is het ziekteverzuim in de zorg gestegen naar…

Nieuwsgierig naar alle carrièremogelijkheden in de zorg? Bekijk ze op zorginspirator.nl

Heeft u een leuke baan, maar knaagt het toch een beetje? Ook voor zorgprofessionals met…

Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek

De tweede onderhandelingsronde op 13 juli stond geheel in het teken van duurzame inzetbaarheid, zoals…

PFZW: nieuwe zorgmedewerkers tevreden over baan

Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn hebben het na een half jaar goed naar hun…

Op 13 juli tweede ronde Cao Ziekenhuizen gepland

Op 2 juli zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen van start gegaan. De…

Interview: Cao helpt fysio’s in eerste lijn sterker te positioneren

Een interview van Fysiopromotor met Rob Koster, onderhandelaar bij FBZ en adviseur voor Fysiovakbond FDV…

2 juli: Aftrap overleg over nieuwe Cao Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft deze week de bonden uitgenodigd voor een eerste…

Cao Jeugdzorg: bonden doen voorstel om uit impasse te komen

Op 23 juni was de vierde onderhandelingsronde over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens het overleg…

Meer ziekteverzuim onder zorgmedewerkers in 1e kwartaal 2021

Verzuimdatabedrijf Vernet meldt een landelijk verzuimpercentage van 7,56 in de zorgsector. Daarmee is het verzuim…

Nieuwe Cao UMC ver weg

Onder leiding van een bemiddelaar gingen de werknemersorganisaties en de NFU op 24 juni opnieuw…

Onderhandelaarsakkoord over Cao VVT

Werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een overeenkomst bereikt over een verlenging van de Cao voor de…

FAQ: Antwoord op vijf vragen over vakantie in coronatijd

In ziekenhuizen en op IC’s liggen steeds minder COVID-patiënten, maar de besmettingen nemen weer toe.…

Week van de RI&E 2021: precies wat je nodig hebt

Het Steunpunt RI&E organiseert onder het motto ‘precies wat je nodig hebt’ van 21 tot…

Onderhandelingen Cao UMC hervat

De werknemersorganisaties en de NFU hervatten de onderhandelingen over een nieuwe Cao UMC op 24…

Positief voor ziekenhuiswerknemers: regeling verschoven diensten is ongewijzigd verlengd

Op verzoek van de bonden is de cao-regeling ziekenhuizen voor verschoven diensten ongewijzigd verlengd: voor…

FBZ blij met SER-advies terugdringen flex

Werkgevers en vakbonden in de SER hebben gezamenlijk advies uitgebracht over hervorming van de arbeidsmarkt.…

Geen stap verder na derde ronde Cao Jeugdzorg

Op woensdag 26 mei was de derde onderhandelingsronde tussen vakbonden FBZ, FNV en CNV met…

Sociaal kader Espria zet in op behoud van werknemers

Onder de noemer Duurzame inzetbaarheid krijgen werknemers van een van de grootste zorgorganisaties in ons…

Urgente problemen in jeugdzorg op korte termijn aanpakken  

Om de meest urgente problemen in de jeugdzorg te verlichten adviseert de SER onder meer…

ActiZ publiceert branchebeeld 2020: jonge zorgmedewerkers positiever over werkbeleving

Zorgmedewerkers in de VVT waren in 2020 overwegend positief over hun werk. Dit meldt ActiZ…

Op zoek naar bemiddelaar om impasse Cao UMC te doorbreken

De partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC willen op zoek naar een…

Bonden willen snel komen tot nieuwe Cao UMC

In een gezamenlijk opinie-artikel dat op 19 mei in het AD verscheen, vragen de vijf…

Webinar over functiewaardering (FWG) op 5 juli

Als zorgprofessional moet je op een juiste en eerlijke manier gewaardeerd en beloond worden voor…

SER: baseer het zorgsysteem op vertrouwen

Er moet structureel extra budget komen voor een betere beloning in de zorg en het…

Generieke regeling voor pensioen na 45 jaar lastig uitvoerbaar

Volgens het kabinet bereikt een generieke en publiek gefinancierde dienstjarenregeling voor vervroegde uittreding niet het…

Welke beroepsgroepen vertegenwoordigt FBZ?

Het aantal beroepsgroepen dat FBZ aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van instellingen…

Jaarverslag 2020 is beschikbaar

In het jaarverslag van vakbond FBZ leest u over de activiteiten en resultaten in 2020,…

Invoering nieuw pensioenstelsel waarschijnlijk uitgesteld

Het nieuwe pensioenstelsel wordt niet op 1 januari 2022 ingevoerd, maar waarschijnlijk een jaar later.…

Casus: Mag een werkgever vakantieverlof intrekken?

Britt de Vrij* is Physician Assistant in een ziekenhuis. Na een jaar lang COVID-zorg te…

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

De Tweede Kamer stemde 20 april in met het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. Dit moet ouders…

Overzicht registratiekosten BIG- en kwaliteitsregisters beroepsgroepen FBZ

Behalve (her)registratie in het BIG-register heeft de achterban van FBZ vaak te maken met registratie…

“Ongewenst gedrag moet een halt worden toegeroepen”

Bijna driekwart van de zorgmedewerkers kreeg het afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag van…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban en van de leden van de andere werknemersorganisaties heeft…

Verzuim het hoogst in de zorg

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn kwam in het vierde kwartaal van 2020…

FBZ zoekt vertegenwoordiger voor ledenraad PGGM

De ledenraad van PGGM oefent invloed uit op het beleid van PGGM voor driekwart miljoen…

Tweede overlegronde Cao Jeugdzorg stelt vakbonden teleur

Op dinsdag 16 maart 2021 overlegden vakbonden FNV, CNV en FBZ voor de tweede maal…

Alarmdag 6 april bij universiteiten voor Normaal Academisch Peil  

Docenten, onderzoekers, studenten, bestuurders en alumni van alle 14 universiteiten luiden de noodklok op dinsdag…

NFU legt verantwoordelijkheid bij nieuw kabinet

De NFU ziet geen financiële ruimte voor een structurele salarisverhoging voor medewerkers in umc’s. De…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

FBZ, FNV en CNV hebben met Arbo Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao…

Brede coalitie presenteert ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’

Twaalf landelijke partijen die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor de zorg en…

“Torn niet aan de pensioenopbouw”

Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat diverse politieke…

Het Grote Zorgdebat gemist? Kijk het terug

De zorg is een van de belangrijkste thema’s bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart…

Casus: Onverwachts studiekosten terugbetalen

Elif Özkan* is fysiotherapeut en is onlangs gestart bij een nieuwe werkgever. Helaas kan ze…

Pensioenakkoord: waar staan we nu?

Na tien jaar onderhandelen kwam er in juni 2019 eindelijk een pensioenakkoord. Het doel van…

FBZ-voorzitter Maarten Faas: “Maak de zorg aantrekkelijker”

Geef de zorg meer ruimte. Daarvoor pleit FBZ-voorzitter Maarten Faas in een blog op Skipr,…

Nog geen nieuwe Cao UMC

De vijf werknemersorganisaties (FBZ, FNV, LAD, CNV en NU’91) hebben op 23 februari weer om…

Meer ruimte voor ziekenhuismedewerkers om wettelijke verlofuren 2020 op te nemen

Helaas houdt de corona-pandemie ons, en met name de medewerkers, nog volledig in zijn greep.…

Meld aan en volg Het Grote Zorgdebat op 8 maart

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat.…

FBZ: waarborg pensioenwaarde bij overgang naar nieuw stelsel

Het nieuwe pensioenstelsel biedt zeker aanknopingspunten om vertrouwen in het pensioen van de toekomst te…

Arbobalans: arbeidsomstandigheden weinig verbeterd

Uit de Arbobalans 2020 blijkt dat de werkomstandigheden de afgelopen twee jaar over het algemeen…

Motie betere beloning zorgmedewerkers alsnog aangenomen, maar besluit is aan volgend kabinet

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft eind januari alsnog ingestemd met een motie voor…

Stevige eerste ronde Cao Jeugdzorg

Op woensdag 3 februari 2021 hebben de vakbonden (FNV, CNV en FBZ) voor het eerst…

Update vierde onderhandelingsronde Cao UMC

De werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV, LAD en NU’91) en de NFU hebben op 29 januari…

Reactie FBZ op discussienota Toekomst van de zorg: Maak de zorg aantrekkelijker

Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse gezondheidszorg op langere termijn voor iedereen goed en…

Eerste ronde onderhandelingen over nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 3 februari a.s. begint het cao-traject voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. De cao voor…

Ziekteverzuim zorgsector fors omhoog in coronajaar 2020

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in coronajaar 2020 sterk gestegen, meldt kennisnetwerk op…

Avond- of nachtdienst? Zorg dat u uw verklaringen op zak heeft

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in, die geldt van 21.00 tot 04.30 uur.…

U kunt uw contributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging die bij…

Voorbereiding nieuwe Cao Ziekenhuizen

In juli 2021 loopt de huidige Cao Ziekenhuizen af, in deze bijzondere tijd van een…

Over extra verlofsparen of eerder uittreden in de gehandicaptenzorg

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ‘Eerder stoppen met werken en verlofsparen’ aangenomen. Wat…

Casus: Ontslagen worden in proeftijd: mag dat?

Karin Govers* is fysiotherapeut en heeft onlangs een nieuwe baan gevonden. In de arbeidsovereenkomst met…

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

De vakbonden hebben op vrijdag 15 januari samen met de NFU een nieuwe poging ondernomen…

Werkzaam in de jeugdzorg? Laat weten aan welke informatie jij behoefte hebt

Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg waar FBZ deel van uitmaakt, werkt aan een aantrekkelijke sector, oftewel…

Milena Babovic treedt toe tot Bestuur FBZ

Per januari 2021 is Milena Babovic algemeen bestuurslid. In 2020 stemde de algemene vergadering in…

Relevante wetswijzigingen in 2021

Het is goed kennis te nemen van de op stapel staande wetswijzigingen. Op alfabetische volgorde…

Vernet: steeds meer zorgpersoneel ziek

Het aantal zorgmedewerkers dat ziek thuis is, is verder toegenomen. In november liep het verzuim…

Nieuwe website over werken in de gehandicaptenzorg

Op de vernieuwde site www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl vinden werknemers concrete handvatten over het werken in deze sector,…

Dit zijn de ingrediënten voor aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp

Wat maakt een jeugdhulporganisatie aantrekkelijk om voor te werken? Het centraal stellen van het belang…

FBZ zet in 2021 in op kortlopende cao’s

In 2021 moeten alle grote zorg-cao’s vernieuwd worden, maar de onderhandelingen gaan allesbehalve makkelijk worden…

FBZ: ‘zorgbrede’ focus op arbeidsmarkttekort is essentieel

Begin december is de SER-commissie ‘Werken in de zorg’ gestart, die zich in opdracht van…

Update onderhandelingen Cao UMC

Op 11 december vond het tweede overleg plaats voor een nieuwe Cao UMC. In dit…

Leden stemmen in: Cao Kraamzorg een feit

De leden van zorgvakbonden – waaronder FBZ – en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg hebben ingestemd met…

(Na)scholing: wat is er in de Cao Ziekenhuizen en GGZ geregeld?

Wat is er precies in de cao geregeld als zorgprofessionals een opleiding willen volgen? Krijgen…

Cao Gehandicaptenzorg nu van toepassing op de hele branche

De Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat…

Vaccinatie van belang voor veiligheid zorgmedewerkers en patiënten

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen ontvangen in januari als eerste een oproep om zich te laten vaccineren…

Nieuw boek geeft inzicht in de gehandicaptenzorg

Op 18 november is het boek ‘Zó werkt de gehandicaptenzorg’ verschenen, de nieuwste special van…

Minister maakt geen extra geld vrij voor zorgpersoneel 

Ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel werkgevers als zorgvakbonden is minister Van Ark van Medische Zorg…

Terugkijken: webinar met tips bij een nieuwe baan en eerste hulp bij een arbeidsconflict

Bent u op zoek naar een nieuwe baan? Of dreigt er een arbeidsconflict? Kijk dan…

Overzicht zorgverzekeringen voor zorgprofessionals 2021

Er zijn in Nederland een aantal verzekeraars met een zorgverzekering speciaal voor zorgprofessionals. Inmiddels zijn…

Onderhandelingstraject nieuwe Cao UMC gestart

Op 27 november vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao UMC. De NFU…

Capaciteitsorgaan adviseert meer opleidingsplekken voor 7 beroepen in de ggz

Het Capaciteitsorgaan heeft het advies voor het aantal opleidingsplaatsen van zeven beroepen in de ggz…

Zorg op tweede plek meeste vacatures

De arbeidsmarkt is wat opgekrabbeld na de enorme coronaklap van het tweede kwartaal. In de…

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg: 3% salarisverhoging, eenmalige uitkering én verhoging eindejaarsuitkering

Kraamverzorgenden en lactatiekundigen krijgen in 2020 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering én een verhoging van…

Pensioenfonds PFZW verhoogt pensioenpremie voor 2021 en 2022

Werknemers met een pensioen bij pensioenfonds PFZW gaan volgend jaar en het jaar erop meer…

Week van de werkstress 2020: Blijf in balans!

Van 16 tot en met 20 november 2020 is de Week van de Werkstress. Doel…

FBZ wil duidelijkheid over zorgbonus

FBZ wil van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) snel weten hoe het…

Interactief webinar arbeidsrecht: do’s en don’ts bij nieuwe baan en arbeidsconflict

Het webinar op donderdagavond 26 november a.s. is voor leden in dienstverband van aangesloten verenigingen…

KNMG vraagt steun publiek om pandemie onder controle te krijgen

Vanaf 2 november kijken zeven gezichten het publiek recht in de ogen. Zorgprofessionals vertellen wat…

Sterke stijging ziekteverzuim zorgsector

Van juli t/m september was zorgbreed sprake van 6,6% verzuim. Daardoor waren dagelijks ongeveer 60…

Zorgen om toenemend aantal besmettingen zorgmedewerkers

FBZ maakt zich zorgen om het toenemende aantal besmettingen met COVID-19 onder zorgprofessionals. Het is…

Pensioen in de specialistische ggz vanaf 1 januari naar PFZW

Op initiatief van sociale partners is de verplichtstelling voor pensioenen in de intra- en extramurale…

Advies: medisch mondneusmasker voor alle zorgmedewerkers

FBZ, FNV, CNV, NU’91, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland adviseren alle zorgmedewerkers in principe een medisch…

Voorbereidingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten gestart

Omdat de Cao Nederlandse Universiteiten eind dit jaar afloopt is de voorbereiding van de nieuwe…

FBZ zit voortaan aan tafel bij Cao Arbo Unie

FBZ is toegetreden tot de cao-tafel voor de Cao Arbo Unie. FBZ vertegenwoordigt in deze…

PA’s in de schijnwerpers

Physician Assistants (PA’s) zijn niet meer weg te denken uit de zorg in Nederland en…

Casus: Ontslag na gesjoemel door collega?

Anneke van Vliet* is ergotherapeut met een leidinggevende positie. Bij haar aantreden hoort ze dat…

OPROEP:  wat werkt volgens jou om spanning en stressklachten te voorkomen?

Mentaal welbevinden is belangrijk, zeker voor mensen die in de zorg werken. Juist ook nu…

Zorgvakbonden: mogelijkheid preventieve beschermingsmiddelen in de zorg als regel en niet de uitzondering

Minister De Jonge van VWS heeft maandag 12 oktober een brief naar de Tweede Kamer…

Campagne maakt ouder worden bespreekbaar

De VVT is met meer dan 400.000 medewerkers nu al de grootste zorgsector van Nederland,…

Oproep: doe mee aan serious roostergame voor beter roosteren in ziekenhuizen

Hoe helpt een online game een beter rooster te realiseren, waarvan zowel de medewerker als…

Zorgvakbonden eisen handtekening VWS op richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen

De zorgvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91 eisen dat minister van Ark voor Medische Zorg…

Handreiking SER voor overleg tussen OR en bestuurder ivm gevolgen COVID-19

Deze handreiking van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat in op de rol van het…

PFZW en IZZ lanceren platform ‘stress de baas’

PFZW en IZZ hebben het platform ‘stress de baas’ gelanceerd met handige informatie, hulpmiddelen en…

FBZ: voer regeling zorgbonus ruimhartig uit

De langverwachte regeling rond de zorgbonus, die op 17 september in de Staatscourant werd gepubliceerd,…

Tips: Wat kan ik doen als een conflict dreigt met mijn werkgever? 5 gouden tips

Geheel onverwacht een slecht beoordelingsgesprek gehad en wil je werkgever ineens een verbetertraject afspreken? Of…

FBZ teleurgesteld in RIVM wegens gebrek aan transparantie over mondmaskers

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de richtlijn voor het gebruik van mondmaskers in de…

IZZ publiceert Monitor Gezond werken 2020 tijdens COVID-19

Hoe ervaren mensen in de zorg de coronacrisis op het werk? Wat is de invloed…

Meer aandacht kabinet nodig voor verbetering werkomstandigheden

Precies volgens de verwachtingen staan de voornemens van het kabinet bij Prinsjesdag geheel in het…

Algemene beschouwingen: meer nodig voor structurele verbetering arbeidsvoorwaarden

Zorgmedewerkers uit alle sectoren hebben op 16 september voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen de Tweede…

Op zoek naar inspiratie voor je loopbaan?

Aan het begin van een nieuw seizoen denken veel mensen na over nieuwe activiteiten in…

Nationale HR Zorg Award 2020: op zoek naar werkplezier in coronatijd

Elke zorgorganisatie in Nederland kan meedoen aan de vierde Nationale HR Zorg Award. Bij deze…

‘Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden’

‘Als ik een advies geef, krijg ik regelmatig van verzorgenden terug dat ze er de…

‘Het gaat steeds meer om kwantiteit’

‘Het lijkt erop dat het in de zorg steeds meer gaat om de kwantiteit in…

‘Jonge mensen haken snel weer af’

‘Er kiezen te weinig jonge mensen voor de psychiatrie en degenen die het wel doen,…

‘Er moet geld bij om te zorgen dat mensen het blijven volhouden’

‘Iedereen heeft het er altijd over dat er al zoveel geld naar de zorg gaat.…

Vakbonden: 2,25 miljard euro extra nodig voor de zorg

FNV, FBZ en CNV hebben berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is…

“De druk is heel erg hoog”

“De druk in de zorg is heel erg hoog en het stoort me, nu de…

“Iedereen in de zorg verdient een 10”

“Zo’n vijftig procent van de zorgmedewerkers heeft wel eens overwogen de zorg te verlaten. Ik…

Eerste filmpje #een10voordezorg online

“Iedereen in de zorg is gedreven en ambitieus om elke dag het beste te doen…

Vakbonden in actie voor structureel betere beloning zorgmedewerkers

FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn – de drie grootste vakbonden…

Coronarichtlijnen voor medewerkers in de ggz

De cao-partijen van de Cao GGZ hebben overeenstemming bereikt over een schema voor persoonlijke beschermingsmiddelen…

‘Onbetaalde overwerkuren’-kwestie anios aangekaart

FBZ heeft van De Jonge Specialist (DJS) en de LAD diverse signalen ontvangen dat anios…

Handreiking omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona in gehandicaptenzorg

De verwachting is dat het coronavirus nog een tijd onder ons zal blijven. Daarom hebben…

Casus: Mag mijn werkgever mij verplichten vakantieverlof op te nemen voor thuisquarantaine?

Joke de Wit* staat op het punt oma te worden. Haar dochter woont in de…

Infographics: nieuwste cijfers en trends zorgarbeidsmarkt

Het onderzoeksprogramma zorg en welzijn (AZW) heeft voor alle branches in zorg en welzijn een…

Start voorbereiding Cao Jeugdzorg vanaf 2021

De huidige Cao Jeugdzorg loopt nog tot en met 31 december 2020. Voordat de onderhandelingen…

FAQ: Op vakantie in coronatijd? Bekijk onze uitgebreide FAQ

In deze periode krijgen we veel corona-gerelateerde vragen van leden in verband met hun vakantieplannen.…

Weg vrij voor nieuw pensioenstelsel

Nu het FNV-ledenparlement ook heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord, staan alle seinen…

Corona-overeenkomst voor jeugdzorg een feit

De achterban van Jeugdzorg Nederland en van de vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben ingestemd…

Partijen onderhandelen weer over nieuwe Cao Kraamzorg

Tijdens het overleg op 29 juni hebben werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FNV, FBZ, CNV…

Brochures arbeidsongeschiktheid vernieuwd voor umc-werknemers

De cao-partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC, hebben de twee brochures over…

Casus: moet ik vakantiedagen opnemen als er te weinig werk is?

Yolanda van Huffelen* bood tijdens de coronacrisis ondersteuning aan andere afdelingen in het verzorgingshuis, maar…

VVT: meer tijd voor zorg door minder regels

Voor zorgmedewerkers is het zorgplan in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze twijfelen…

Jeugdzorg Werkt! organiseert trainingen/workshops om werkdruk aan te pakken

De aanpak van werkdruk is een van de speerpunten voor werknemers in de jeugdzorg. Daarom…

Opname persoonlijk budget verlengd voor werknemers umc’s

Het benutten van het persoonlijk budget is vanwege de COVID-19 crisis niet altijd mogelijk voor…

FBZ: bonus moet gelden voor álle zorgmedewerkers

FBZ vindt dat de bonus voor zorgpersoneel moet gelden voor álle zorgmedewerkers die zich tijdens…

FBZ, FNV en CNV pleiten voor structureel hogere beloning

Samen met de FNV en het CNV roept FBZ Tweede Kamerleden op om kleur te…

FBZ over SER-rapport toekomst zorg: tijd voor vertrouwen in zorgprofessional

Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden en het tekort…

Tekst Cao Onderzoekinstellingen 2020 online

De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Onderzoekinstellingen zijn verwerkt in een nieuwe cao-tekst.…

Gesprekken over uitwerking pensioenakkoord afgerond

Minister Koolmees presenteerde 12 juni de uitwerking van het pensioenakkoord waaraan kabinet en sociale partners…

Cao Ziekenhuizen: actuele afspraken op een rij

Werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV en NU’91 hebben op 9 juni jl. geconstateerd dat het na…

Ook werknemers in de jeugdzorg kunnen nu gezond en veilig aan het werk dankzij corona-protocol

FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben samen met Jeugdzorg Nederland…

Definitief akkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben…

Casus: Wat kan je doen als een concurrentiebeding je loopbaan in de weg staat?

Na een paar jaar in dienst te zijn geweest bij zijn werkgever, wil tandarts Michiel…

Handreiking ‘Veilig werken’ biedt duidelijkheid voor iedere zorgprofessional

De afgelopen weken hebben FNV, CNV, NU’91 en FBZ er als werknemersorganisaties samen op aangedrongen…

Tijdsparen in de VVT om minder of eerder te stoppen kan al

Cao-partijen in de VVT werken momenteel de afspraken over het invoeren van het zogeheten BalansBudget…

Landelijke handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 ook voor VVT

Voor werkgeversorganisaties en vakbonden in de VVT staat voorop dat medewerkers veilig hun werk moeten…

Onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor de arbeidsmarkt

De komende vijf maanden observeert onderzoeksbureau Newcom, in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en…

Achterban AC/FBZ brengt stem uit over onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

De achterbanraadpleging is van start over het onderhandelaarsakkoord dat AC/FBZ en de andere bonden 11…

IZZ doet onderzoek naar gezond werken tijdens de COVID-19-uitbraak

Werken in de zorg is bijdragen aan de maatschappij. Echter staat de zorg enorm onder…

FBZ behartigt werknemersbelangen van steeds meer zorgprofessionals

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat FBZ in 2020 de werknemersbelangen van ruim 38.000 professionals…

Actuele App Cao Ziekenhuizen 2019-2021

Onlangs verscheen de tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2019-2021 al als pdf. Maar nu…

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor Cao Nederlandse Universiteiten 2020

Werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over…

‘Groeimagazine’ voor aanpak werkdruk bij universiteiten

Universiteiten staan voor de uitdaging om de werkdruk en prestatiedruk beheersbaar te houden. Cijfers geven…

Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent.…

Cao Ziekenhuizen: declareren collegegeld coassistenten wordt in veel gevallen mogelijk

Goed nieuws voor coassistenten: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een handreiking voor ziekenhuizen…

Cao Ziekenhuizen: min-uren zijn tijdens de coronacrisis niet aan de orde

Zorgvakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV hebben overleg gehad met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen…

Casus: Aanvullend beleid voor opnemen en intrekken vakantieverlof: mag dat?

FBZ heeft de afgelopen weken signalen gekregen van zorgprofessionals dat hun werkgever tijdelijk beleid heeft…

Lees nu het Jaarverslag FBZ 2019

Het afsluiten van cao’s ging in 2019 niet eenvoudig. Keer op keer kreeg FBZ aan…

Vakbonden jeugdzorg willen ‘Corona-afspraken’ maken met werkgevers

De vakbonden van de Cao Jeugdzorg-tafel (FNV, CNV en FBZ) hebben vandaag een brief gestuurd naar…

Website Cao Jeugdzorg vernieuwd

Werkt u onder de Cao Jeugdzorg en zoekt u informatie over salaris of verlof? De…

Tips om mentaal en fysiek fit te blijven

De zorg staat momenteel flink onder druk als gevolg van COVID-19. Sommige zorgprofessionals kunnen hun…

Brandbrief FBZ aan ministers van VWS

FBZ heeft vandaag een brandbrief gestuurd aan ministers De Jonge en Van Rijn van VWS…

Cao VVT 2019-2021 nu van toepassing op hele sector

De Cao VVT 2019-2021 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend…

Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

De Cao GGZ 2019-2020 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent…

Individuele juridische dienstverlening voor alle NVO-leden in loondienst

Vanaf woensdag 1 april kunnen alle 7.000 leden van NVO in loondienst gratis en rechtstreeks…

#mijnhartvoordezorg als steun voor zorgprofessionals

Om alle mensen in de zorg te steunen in de strijd tegen COVID-19, roepen verenigingen…

App Cao Gehandicaptenzorg vernieuwd

Wilt u snel en eenvoudig de Cao Gehandicaptenzorg inzien? Download dan nu de app Cao…

Tools corona-crisis voor zorgprofessionals

Verenigingen ondersteunen hun zorgprofessionals vakinhoudelijk bij de bestrijding van de corona-crisis. Zo gelden er richtlijnen…

Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen…

Nieuw platform koppelt zorgpersoneel aan vacatures voor COVID-19

Er is een vacatureplatform gelanceerd dat zorgmedewerkers die een bijdrage willen én kunnen leveren in…

FAQ: Arbeidsrechtelijke vragen over COVID-19

Het coronavirus leidt bij zorgprofessionals niet alleen tot zorginhoudelijke maar ook tot arbeidsrechtelijke vragen. Op…

Ziekteverzuim in 2019 verder toegenomen

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid steeg in 2019 tot 4,4 procent…

FBZ laat eigen bijeenkomsten en vergaderingen via videoconferentie plaatsvinden

Alle zorgprofessionals hebben direct of indirect te maken met het coronavirus (COVID-19). Op grond van…

Duidelijkheid over inschaling bestaande opleidelingen in de ggz

GGZ Nederland heeft onlangs de juridische grondslag laten toetsen van het cao-artikel rond de inschaling…

Cao Onderzoekinstellingen 2020 een feit

De achterban van AC/FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen. Ook…

Onderzoeksprogramma AZW brengt trends arbeidsmarkt zorgbranches in kaart

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn heeft via infographics opvallende trends in de verschillende branches…

Adempauze voor onderhandelingen Cao Kraamzorg

De cao onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg verlopen moeizaam. Tijdens de laatste onderhandelingsronde zijn…

Krijg ik nog loon als mijn werkgever uitstel van betaling heeft aangevraagd?

Esther van Engelen werkt bij een kleine zorgorganisatie met vijftien medewerkers. Ze is door de…

Liever geen sociaal plan dan een slecht sociaal plan

Met de meeste werkgevers van zorginstellingen lukt het in goed overleg tot een sociaal plan…

U kunt uw contributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging heeft de…

Cao Jeugdzorg nu van toepassing op hele branche

De Cao Jeugdzorg is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent…

Werkzaam in de VVT? Vul de enquête in over stoppen na 45 werkjaren

In de Cao VVT 2019-2021 staan afspraken die werknemers meer regie geven over hun werk-/privébalans…

App Cao-VVT vernieuwd

De app voor de Cao VVT is geheel vernieuwd. De afspraken uit de Cao VVT…

Overeenstemming over teksten Cao Ziekenhuizen

In januari en februari is hard gewerkt aan het omzetten van het onderhandelaarsresultaat voor de…

Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te…

FBZ: betrek zorgprofessionals bij flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

Beperk flex, pak de oorzaken van het toenemende zzp-schap aan en betrek zorgprofessionals bij de…

Tip: Nieuwe baan? Laat je contract checken door een jurist van FBZ Rechtshulp

Aan het rondkijken naar een nieuwe baan? Of misschien al een sollicitatiebrief de deur uit…

Met Zorginspirator regisseren professionals hun carrière

Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig…

Inspectie SZW voert campagne om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken

Werkstress, oftewel pychosociale arbeidsbelasting (PSA), komt in bijna elke sector en op elke leeftijd voor.…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Onderzoekinstellingen

Vakbonden AC/FBZ, FNV Overheid, CNV Overheid en AOb hebben met werkgeversorganisatie WVOI een onderhandelaarsakkoord bereikt…

Grote maatschappelijke steun voor manifest Lijm de Zorg

Het manifest Lijm de Zorg is een initiatief van patiënten en hulpverleners om de ggz…

ABP zal beter informeren over opties bij AOW-leeftijd

Naar aanleiding van een klacht van een gepensioneerde over de effecten van het verschuiven van…

Andere oplossingen nodig voor terugdringen flex arbeidsmarkt

FBZ herkent de analyse van de commissie Borstlap dat flexibilisering op de arbeidsmarkt compleet is…

Cao Kraamzorg: hoe kunnen we onze eisen kracht bij zetten?

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg zijn weer hervat. Helaas liggen de inzet van…

Magazine werkplezier werkt: boordevol inspiratie voor werkplezier in de jeugdzorg

Partijen in het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg hebben een online inspiratiemagazine over werkplezier uitgebracht. Het bevat…

Ervaringsdeskundigen jeugdzorg zetten hun hulpverlener in het zonnetje

Ervaringsdeskundigen van ExpEx (Experienced Experts) starten een videocampagne om positieve herinneringen aan hun hulpverlener te…

OR-lid? Agendeer de werkdruk in uw ggz-instelling

Hoe kunnen werknemers en werkgevers samen de werkdruk aanpakken? Dat is kort gezegd de insteek…

Vakbonden en Pluryn maken constructieve afspraken over sluiting en afbouw Hoenderloo Groep

Drie van de vier vakbonden en jeugdzorginstelling Pluryn maken in goed overleg afspraken om de…

Nieuwe brancherapportages en infographics arbeidsmarkt

Voor iedere branche binnen de sector zorg en welzijn heeft het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en…

Casus: Mijn functie wordt ineens minder gewaardeerd. Wat nu?

Renée van Bommel* is diëtist bij een instelling voor ouderen. De instelling heeft de functie…

FBZ behartigt nu ook werknemersbelangen van Bachelor Medisch Hulpverleners

Met de toetreding van de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) per 1 januari…

Aanbevelingen WRR voor verbetering van kwaliteit van werk

Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen…

Nieuwe tekst Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

De tekst voor de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is vastgesteld en nu te downloaden op de…

Nieuwe Arbocatalogus VVT: nu óók voor medewerkers

FBZ lanceert samen met ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en…

FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het aangaan van de nieuwe Cao…

Ins en outs wijzigingen Wet arbeidsmarkt in balans

Vanaf 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in…

Goed werkgeverschap essentieel voor behoud jonge zorgmedewerkers

Het lukt zorginstellingen steeds beter om nieuw personeel te werven, maar het lukt niet om…

Cao VVT: nieuwe tekst beschikbaar

De afspraken uit het onderhandelingsresultaat Cao VVT zijn uitgewerkt tot een definitieve tekst. Deze tekst…

Onderzoek RTL Nieuws: Risico’s door personeelstekort ziekenhuis

Het tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen leidt tot gevaarlijke situaties voor patiënten. Dat blijkt uit…

Van VeiligPlus-aanpak naar InDialoog

Al sinds 2016 werkt StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg) met de VeiligPlus-aanpak aan veilig werken in…

Tekst nieuwe Cao GGZ gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao GGZ 2019-2021 is als webversie beschikbaar. Hierin zijn alle…

Casus: Kun je sneller ontslagen worden door de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans?

Oefentherapeut Karin de Vree heeft een slecht functioneringsgesprek gehad. Ze heeft in diverse media iets…

Inzet voor cao’s in 2020

Een minimale looneis van 4%, voldoende hersteltijd in roosters en meer regelingen voor levensfasebewust personeelsbeleid:…

Eindelijk resultaat voor nieuwe Cao Ziekenhuizen na maandenlang actietraject

Na een lange periode van actievoeren en een zeer intensief onderhandelingstraject is het in de…

Tekst Cao Onderzoekinstellingen is Wnra-proof

In verband met de inwerkingtreding van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per januari 2020, zijn…

FBZ federatiepartner rijker: VKGL sluit zich aan

De Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) is vanaf 1 januari 2020 aangesloten bij FBZ, de…

Tekst nieuwe Cao Jeugdzorg beschikbaar

De tekst voor de nieuwe Cao Jeugdzorg is beschikbaar. In de tekst zijn alle afspraken…

Corien van der Haar benoemd tot bestuurslid FBZ

De algemene vergadering heeft ingestemd met de benoeming van Corien van der Haar als bestuurslid…

Actuele ontwikkelingen voor umc-medewerkers

De cao-partijen voor de Cao UMC hebben een landelijke afspraak gemaakt over de compensatie van…

CBS: Meer werknemers in de zorg stromen in dan er weggaan

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal…

Alle cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat Cao VVT

De nieuwe Cao VVT is een feit. De leden van vakbonden FNV Zorg & Welzijn,…

Tweede Kamer akkoord met tijdelijke regeling om pensioenverlaging te voorkomen

Op 21 november debatteerde de Tweede Kamer met minister Koolmees over een tijdelijke regeling om…

Verkenning moet overleg over nieuwe Cao Ziekenhuizen op gang brengen

Met heel veel ziekenhuismedewerkers beleefden we een memorabele landelijke staking op 20 november bij 83…

Casus: mag een werkgever aanvullend geboorteverlof weigeren?

Stefan in ‘t Veld is ergotherapeut en werkt bij een gezondheidscentrum in een kleine plaats…

Uitstel onderhandelingen Cao Kraamzorg

Op 30 oktober jl. kwamen cao-partijen (werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV en…

Verkenner aangesteld om cao-impasse te doorbreken

Minister Bruins van Medische Zorg schuift verkenner Wim Kooijman naar voren om de cao-impasse te…

Nog 1 dag te gaan: landelijke ziekenhuisstaking op 20 november

Dit is de eindstand: op woensdag 20 november doen 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4…

Landelijke ziekenhuisstaking 20 november: wie doen allemaal mee?

In totaal: 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. Bekijk de interactieve kaart. Ziekenhuislocaties die…

Landelijke ziekenhuisstaking 20 november: de puntjes op de i

Op woensdag 20 november is het zover: de landelijke actiedag waarbij bijna alle ziekenhuizen door…

Leden denken mee tijdens onderhandelingen Cao Kraamzorg

Onlangs kwamen cao-partijen Bo Geboortezorg (namens werkgevers) en FBZ, FNV en CNV (namens werknemers) bijeen…

Doe mee aan RTL Nieuws onderzoek over gevolgen personeelstekorten

In alle zorgsectoren spelen personeelstekorten. RTL Nieuws onderzoekt welke invloed dit heeft op de dagelijkse…

Nagenoeg gehele FBZ-achterban stemt in met Cao VVT

Leden van verenigingen die werkzaam zijn onder de Cao VVT konden afgelopen weken hun stem…

Intimidatie door jouw ziekenhuiswerkgever: wat doe je in zo’n geval?

Natuurlijk hebben ziekenhuiswerkgevers liever niet dat hun werknemers actie voeren. Dat is niet goed voor…

Nieuwe Cao Jeugdzorg is een feit

Inmiddels is de uitslag van de ledenraadplegingen van alle cao-partijen (werkgevers en werknemers) bekend: een…

Geen gedwongen ontslagen bij Treant

Na de bekendmaking dat werkgever Treant 500 banen schrapt is op 10 oktober een ledenbijeenkomst…

“Dat het in Nederland zo gesteld is met de zorg, is écht gênant”

Werknemers in ziekenhuizen luiden de noodklok. Personeelstekorten zijn enorm, maar geen enkele zorgmedewerker laat patiënten…

Bijna alle ziekenhuizen doen mee aan ‘ziekenhuisstaking’ op 20 november

Actiecomités van 82 ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben gereageerd op de oproep van de vakbonden FNV,…

Al ruim de helft van de ziekenhuizen geeft gehoor aan oproep landelijke staking

De actiecomités in de algemene ziekenhuizen hebben nu al 55 ziekenhuizen doorgegeven waar medewerkers mee…

Ook biomedisch technologen hebben toegang tot FBZ Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen ontdekken de meerwaarde van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. Vanaf 1…

Zeer ruime meerderheid achterban FBZ stemt in met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Afgelopen weken hebben de leden van aangesloten verenigingen hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsakkoord voor…

Steeds meer jeugdzorginstellingen onder financiële druk

Ondanks een omzetstijging en meer cliënten schrijft bijna een kwart van de instellingen in de…

Universiteitsbonden roepen medezeggenschap op de druk richting Den Haag op te voeren

Zolang er nog geen fatsoenlijk landelijk akkoord voor de financiering van het wetenschappelijk onderwijs is,…

Veranderingen per 1 januari 2020 voor werknemers umc’s en overheid

Wie in een umc, universiteit, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling werkt, is formeel in de…

Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht

Vandaag (17 oktober) roepen werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg &…

Alleen-spoed voor zeven ziekenhuizen tijdens de cao-acties ziekenhuizen

Ziekenhuismedewerkers uit Alkmaar, Den Helder, Sneek, Den Haag, Nieuwegein, Utrecht en Woerden, waar in totaal…

Vernieuwing in Cao VVT

Werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 en werkgeversvereniging ActiZ …

Voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Het ministerie van SZW start een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de…

Cao-acties ziekenhuizen: NVZ maakt rare sprongen

Terwijl de vakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV nog vorige week de Nederlandse Vereniging van…

Ruim 20.000 ziekenhuismedewerkers nemen het estafettestokje over

Ziekenhuismedewerkers uit Amsterdam, Breda, Oosterhout, Hoorn, Purmerend, Zwolle, Meppel, Roosendaal en Bergen op Zoom, waar…

Casus: Kan je zomaar ontslagen worden bij niet goed functioneren?

Chantal de Jong* is 45 jaar en is tandarts. Ze werkt bijna vijf jaar bij…

Cao-akkoord voor de jeugdzorg

We zijn recent uitgenodigd door de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland om te praten over een…

Wat doet FBZ voor zorgprofessionals bij Treant?

FBZ organiseert binnenkort samen met de andere werknemersorganisaties een bijeenkomst voor de medewerkers die werken…

Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk

Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot…

Cao Ziekenhuizen binnen handbereik: de keuze is aan NVZ

Ziekenhuisvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU'91 roepen in een open brief de raden van bestuur…

Vier redenen waarom de bonden het voorstel van de NVZ niet zien zitten

De NVZ verpakt haar nieuwe bod mooi, maar je kan je er lelijk op verkijken.…

Cao-partijen VVT zetten alles op alles voor een nieuwe cao

FBZ en de andere bonden hebben met de werkgevers in de VVT afgesproken alles op…

Zorgvakbonden tekenen alleen voor goede cao álle ziekenhuismedewerkers

Woensdagavond 25 september zijn vakbonden FNV, FBZ, NU'91 en CNV niet verder gekomen met de…

Werkzaam in de jeugdzorg? Kom op 11 november naar het event Werkplezier XL

Hoe verhoog je je werkplezier? En dat van je medewerkers? Wat zorgt voor meer werkgeluk? Hoe versterk je je eigen veerkracht? Dit zijn enkele voorbeelden van thema’s die aan bod komen tijdens het gratis event Werkplezier XL, op maandagmiddag 11 november in Nieuwegein.

Voorbereidingen nieuwe Cao Kraamzorg

Onze achterban kan de komende weken input leveren voor de nieuwe Cao Kraamzorg. Omdat deze cao eind 2019 afloopt zijn de eerste voorbereidingen van start.

Ziekenhuismedewerkers in Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem pakken estafettestokje zondagsdiensten over

Ziekenhuismedewerkers van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam (2 oktober), het Franciscus Vlietland in Schiedam (2 oktober), het Martini Ziekenhuis in Groningen (3 oktober) en het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid (3 oktober) voeren volgende week acties in het kader van de cao-acties ziekenhuizen. Dan draaien zij 24 uur lang zondagsdiensten*; de ‘stakingsvariant voor ziekenhuizen’. De operatiekamers, radiologie en tientallen andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

Deze week zondagsdiensten in Drachten, Heerlen en Sittard

Ziekenhuismedewerkers van het Nij Smellinghe in Drachten en het Zuyderland in Sittard en Heerlen pakken het estafettestokje over in de ziekenhuisacties voor een goede cao. Zij draaien op donderdag 26 september zondagsdiensten. De operatiekamers, radiologie en tal van andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

Akkoord voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg mooie opsteker voor de sector

Na een lange dag van intensieve onderhandelingen bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 uiteindelijk in de nacht van 17 op 18 september een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Dat is goed nieuws voor de 170.000 werknemers in deze sector. Er zijn tal van afspraken gemaakt die het aantrekkelijk maken om in de gehandicaptenzorg te blijven werken.

In september en oktober estafetteacties in veel ziekenhuizen

Ziekenhuiswerknemers in heel Nederland, van oost tot west en van noord tot zuid, staan klaar om het hardste actiemiddel, de zondagsdienst, in te zetten om zo de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) te overtuigen om met betere voorstellen voor de Cao Ziekenhuizen te komen. Om te beginnen in minstens 17 ziekenhuizen, en meer als nodig. Zo voeren werknemers en bonden de druk op de NVZ en de ziekenhuisbesturen op. Ze laten er geen enkel misverstand over bestaan dat er echt een goede cao moet komen.

Universiteiten verschuiven geen geld van alfastudies naar bèta en techniek

Minister Van Engelshoven van onderwijs wil budgetten tussen de studierichtingen verdelen ten gunste van bèta en techniek. Maar de algemene universiteiten vinden dat geen goed plan. Ze volgen een andere koers omdat ze juist interdisciplinaire samenwerking willen bevorderen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

Casus: Hoe zit het met je loon als je langdurig ziek bent?

Karl Derksen* werkt als diëtist een ziekenhuis. Vorig jaar werd Karl ziek en kon zijn…

Financiële resultaten ggz-sector flink verslechterd

Ondanks een flinke omzetstijging en meer cliënten (bijna 1 miljoen) zijn de financiële resultaten van de ggz-sector in 2018 flink verslechterd. Het gezamenlijk behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met maar liefst 65% tot 38 miljoen euro.

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

De contributie die u als lid betaalt voor het lidmaatschap van uw vereniging (mits die federatiepartner is van FBZ), heeft de status van vakbondscontributie. Als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging over dit jaar, dan moet u dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het levert u in elk geval flink voordeel op. U kunt uw verzoek nog tot half november bij uw werkgever indienen. Eerder kan natuurlijk ook.

Verzuim en verloop bij zorginstellingen opnieuw gestegen

Opnieuw nam het ziekteverzuim in de zorgsector toe en verlieten meer medewerkers de sector. Vooral de gehandicaptenzorg, de vvt en de ggz hebben hier last van. De onderzoekers voorzien voorlopig geen verbetering. Dat staat in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019 van accountants- en advieskantoor EY.

Werknemersorganisatie FBZ zoekt nieuw bestuurslid

Als expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden heeft werknemersorganisatie FBZ een stevige positie verworven in het vakbondsveld. We maken ons aantoonbaar sterk voor de arbeidsvoorwaarden van ruim 36.000 artsen en paramedici.

FBZ roept werkgevers in de jeugdzorg op tot goed werkgeverschap

FBZ roept namens haar achterban de werkgevers in de jeugdzorg op goed werkgeverschap te tonen en alles op alles te zetten om middelen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg te verkrijgen zodat het overleg over een nieuwe Cao Jeugdzorg echt kan gaan plaatsvinden.

Cao Ziekenhuizen: NVZ verschuilt zich achter politiek

In een brief aan Minister Bruins vraagt NVZ-voorzitter Ad Melkert om geld uit Den Haag om salarisverhogingen voor het personeel te kunnen doorvoeren. FBZ vindt dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de verantwoordelijkheid over hun personeel zelf moet nemen, in plaats van deze af te schuiven op de politiek.

Actie #breekeenlansvoordeco groot succes

Honderden geneeskundestudenten, artsen en zorgprofessionals hebben op 22 augustus één ding duidelijk gemaakt: er moet een tegemoetkoming komen voor álle coassistenten. Op Facebook, Instagram en Twitter werden massaal foto’s en filmpjes gedeeld waarin een lans werd gebroken voor de co, waardoor #breekeenlansvoordeco lange tijd trending topic was op Twitter. De Geneeskundestudent en de LAD zijn dankbaar voor de steun en bedanken iedereen die heeft meegedaan.