skip to Main Content

Nieuws

Goed op de hoogte blijven van het laatste cao-nieuws en de dynamiek op de arbeidsmarkt? Kijk dan geregeld op deze pagina. Of neem gewoon een (gratis) abonnement op onze nieuwsbrief.

Symposium over kroonjuwelen van gezondheidscentra

Wat is de meerwaarde van gezondheidscentra en hoe moet het verder met de multidisciplinaire samenwerking?…

Aanpak zorgarbeidsmarkt moet van papier naar praktijk

Alle adviezen van een variëteit aan partijen wijzen dezelfde richting op, maar hebben nog onvoldoende…

Onderhandelingstraject nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gestart

Op 30 september vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. VGN (namens…

Werkgevers zetten samen in op talentontwikkeling voor behoud werknemers

Vijf regionale werkgevers binnen de Werkgeverij bieden hun werknemers een proeftuin om hun horizon verbreden…

Derde ronde Cao Ziekenhuizen: vervolgstappen richting nieuwe cao

De derde ronde van het cao-overleg ziekenhuizen op 6 oktober jl. verliep in constructieve sfeer.…

Werkgevers kraamzorg komen met loonbod 0%

Tijdens de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Kraamzorg heeft werkgeversorganisatie BO Geboortezorg duidelijk gemaakt…

FBZ start voorbereidingen zondagsdienst van 26 oktober

De NFU is niet ingegaan op het ultimatum dat de FBZ vorige week stelde. Dat…

Zorgmedewerker stelt eigen zorg uit

Op basis van de Monitor Gezond Werken blijkt dat het zorggebruik onder zorgmedewerkers is gedaald.…

FBZ wijst eindbod NFU af

De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU…

Aan het werk! Jeugdhulpprofessionals brengen kansen in beeld

De website www.blijfvoordejeugd.nl verzamelt ervaringsverhalen, praktische tools en informatie over thema’s als toekomstkansen, blijven leren,…

Eerste stap inhaalslag zorgsalarissen goed begin, maar nog niet voor iedereen

Onder druk van de Tweede Kamer is het kabinet over de streep; er komt 675…

FBZ teleurgesteld in kabinet: extra geld voor zorg blijft uit

Investeringen in de zorg worden door het kabinet opnieuw op de lange baan geschoven. Terwijl…

NFU sluit Cao UMC met enkel NU’91

Deze brief stuurden werknemersorganisaties FBZ, LAD, FNV en CNV op 17 september naar de NFU. …

Casus: kan ik aan de slag blijven in mijn praktijk als ik me heb ziekgemeld bij mijn instelling?

Marieke Halma* werkt vier dagen per week als diëtist in een ziekenhuis. Omdat ze flink…

Sociaal plannen en regelingen bij werkgevers

Een nieuwe pagina op deze website bundelt beschikbare sociaal plannen, overdrachtsprotocollen, sociaal convenanten en andere…

Ziekteverzuim zorg op hoogste niveau sinds 2003

In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg 6,5%. Hiermee…

U kunt uw verenigingscontributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun vereniging die bij…

Oproep zorgsector aan demissionaire kabinet: investeer nu in de zorg

Vakbonden waaronder FBZ, en werkgeversorganisaties in de zorg roepen het demissionaire kabinet in een open…

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg muurvast: vakbonden beraden zich

Tijdens de onderhandelingen op 7 september jl. over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn vakbonden en…

Voorbereiding nieuwe Cao GGZ van start

Op 1 december 2021 loopt de huidige Cao GGZ af. Daarom start FBZ de inhoudelijke…

Nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans heeft niet tot meer vaste contracten geleid

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet toe geleid dat werkgevers meer flexwerkers…

FBZ legt NFU-eindbod Cao UMC voor aan achterban

Na een langdurig en moeizaam traject en een ultimatum van de vakbonden heeft de NFU…

Na 45 jaar stoppen in de VVT nu mogelijk

Zorgprofessionals die vallen onder de Cao VVT kunnen per 1 september 2021 gebruikmaken van een…

Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hebben op 23 augustus een ultimatumbrief gestuurd naar de NFU. Als…

Definitief akkoord verlenging Cao VVT

De achterbannen van vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben…

Werknemers in de zorg melden zich steeds langer ziek

In het tweede kwartaal van dit jaar is het ziekteverzuim in de zorg gestegen naar…

Nieuwsgierig naar alle carrièremogelijkheden in de zorg? Bekijk ze op zorginspirator.nl

Heeft u een leuke baan, maar knaagt het toch een beetje? Ook voor zorgprofessionals met…

Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek

De tweede onderhandelingsronde op 13 juli stond geheel in het teken van duurzame inzetbaarheid, zoals…

PFZW: nieuwe zorgmedewerkers tevreden over baan

Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn hebben het na een half jaar goed naar hun…

Op 13 juli tweede ronde Cao Ziekenhuizen gepland

Op 2 juli zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen van start gegaan. De…

Interview: Cao helpt fysio’s in eerste lijn sterker te positioneren

Een interview van Fysiopromotor met Rob Koster, onderhandelaar bij FBZ en adviseur voor Fysiovakbond FDV…

2 juli: Aftrap overleg over nieuwe Cao Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft deze week de bonden uitgenodigd voor een eerste…

Cao Jeugdzorg: bonden doen voorstel om uit impasse te komen

Op 23 juni was de vierde onderhandelingsronde over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Tijdens het overleg…

Meer ziekteverzuim onder zorgmedewerkers in 1e kwartaal 2021

Verzuimdatabedrijf Vernet meldt een landelijk verzuimpercentage van 7,56 in de zorgsector. Daarmee is het verzuim…

Nieuwe Cao UMC ver weg

Onder leiding van een bemiddelaar gingen de werknemersorganisaties en de NFU op 24 juni opnieuw…

Onderhandelaarsakkoord over Cao VVT

Werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een overeenkomst bereikt over een verlenging van de Cao voor de…

Antwoord op vijf vragen over vakantie in coronatijd

In ziekenhuizen en op IC’s liggen steeds minder COVID-patiënten, maar de besmettingen nemen weer toe.…

Week van de RI&E 2021: precies wat je nodig hebt

Het Steunpunt RI&E organiseert onder het motto ‘precies wat je nodig hebt’ van 21 tot…

Onderhandelingen Cao UMC hervat

De werknemersorganisaties en de NFU hervatten de onderhandelingen over een nieuwe Cao UMC op 24…

Positief voor ziekenhuiswerknemers: regeling verschoven diensten is ongewijzigd verlengd

Op verzoek van de bonden is de cao-regeling ziekenhuizen voor verschoven diensten ongewijzigd verlengd: voor…

FBZ blij met SER-advies terugdringen flex

Werkgevers en vakbonden in de SER hebben gezamenlijk advies uitgebracht over hervorming van de arbeidsmarkt.…

Geen stap verder na derde ronde Cao Jeugdzorg

Op woensdag 26 mei was de derde onderhandelingsronde tussen vakbonden FBZ, FNV en CNV met…

Sociaal kader Espria zet in op behoud van werknemers

Onder de noemer Duurzame inzetbaarheid krijgen werknemers van een van de grootste zorgorganisaties in ons…

Urgente problemen in jeugdzorg op korte termijn aanpakken  

Om de meest urgente problemen in de jeugdzorg te verlichten adviseert de SER onder meer…

ActiZ publiceert branchebeeld 2020: jonge zorgmedewerkers positiever over werkbeleving

Zorgmedewerkers in de VVT waren in 2020 overwegend positief over hun werk. Dit meldt ActiZ…

Op zoek naar bemiddelaar om impasse Cao UMC te doorbreken

De partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC willen op zoek naar een…

Bonden willen snel komen tot nieuwe Cao UMC

In een gezamenlijk opinie-artikel dat op 19 mei in het AD verscheen, vragen de vijf…

Webinar over functiewaardering (FWG) op 5 juli

Als zorgprofessional moet je op een juiste en eerlijke manier gewaardeerd en beloond worden voor…

SER: baseer het zorgsysteem op vertrouwen

Er moet structureel extra budget komen voor een betere beloning in de zorg en het…

Generieke regeling voor pensioen na 45 jaar lastig uitvoerbaar

Volgens het kabinet bereikt een generieke en publiek gefinancierde dienstjarenregeling voor vervroegde uittreding niet het…

Welke beroepsgroepen vertegenwoordigt FBZ?

Het aantal beroepsgroepen dat FBZ aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van instellingen…

Jaarverslag 2020 is beschikbaar

In het jaarverslag van vakbond FBZ leest u over de activiteiten en resultaten in 2020,…

Invoering nieuw pensioenstelsel waarschijnlijk uitgesteld

Het nieuwe pensioenstelsel wordt niet op 1 januari 2022 ingevoerd, maar waarschijnlijk een jaar later.…

Casus FBZ Rechtshulp: mag een werkgever vakantieverlof intrekken?

Britt de Vrij* is Physician Assistant in een ziekenhuis. Na een jaar lang COVID-zorg te…

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

De Tweede Kamer stemde 20 april in met het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. Dit moet ouders…

Overzicht registratiekosten BIG- en kwaliteitsregisters beroepsgroepen FBZ

Behalve (her)registratie in het BIG-register heeft de achterban van FBZ vaak te maken met registratie…

“Ongewenst gedrag moet een halt worden toegeroepen”

Bijna driekwart van de zorgmedewerkers kreeg het afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag van…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban en van de leden van de andere werknemersorganisaties heeft…

Verzuim het hoogst in de zorg

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn kwam in het vierde kwartaal van 2020…

FBZ zoekt vertegenwoordiger voor ledenraad PGGM

De ledenraad van PGGM oefent invloed uit op het beleid van PGGM voor driekwart miljoen…

Tweede overlegronde Cao Jeugdzorg stelt vakbonden teleur

Op dinsdag 16 maart 2021 overlegden vakbonden FNV, CNV en FBZ voor de tweede maal…

Alarmdag 6 april bij universiteiten voor Normaal Academisch Peil  

Docenten, onderzoekers, studenten, bestuurders en alumni van alle 14 universiteiten luiden de noodklok op dinsdag…

NFU legt verantwoordelijkheid bij nieuw kabinet

De NFU ziet geen financiële ruimte voor een structurele salarisverhoging voor medewerkers in umc’s. De…

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Arbo Unie

FBZ, FNV en CNV hebben met Arbo Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao…

Brede coalitie presenteert ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’

Twaalf landelijke partijen die betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor de zorg en…

“Torn niet aan de pensioenopbouw”

Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB) laat zien dat diverse politieke…

Het Grote Zorgdebat gemist? Kijk het terug

De zorg is een van de belangrijkste thema’s bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart…

Casus FBZ Rechtshulp: onverwachts studiekosten terugbetalen

Elif Özkan* is fysiotherapeut en is onlangs gestart bij een nieuwe werkgever. Helaas kan ze…

Pensioenakkoord: waar staan we nu?

Na tien jaar onderhandelen kwam er in juni 2019 eindelijk een pensioenakkoord. Het doel van…

FBZ-voorzitter Maarten Faas: “Maak de zorg aantrekkelijker”

Geef de zorg meer ruimte. Daarvoor pleit FBZ-voorzitter Maarten Faas in een blog op Skipr,…

Nog geen nieuwe Cao UMC

De vijf werknemersorganisaties (FBZ, FNV, LAD, CNV en NU’91) hebben op 23 februari weer om…

Meer ruimte voor ziekenhuismedewerkers om wettelijke verlofuren 2020 op te nemen

Helaas houdt de corona-pandemie ons, en met name de medewerkers, nog volledig in zijn greep.…

Meld aan en volg Het Grote Zorgdebat op 8 maart

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat.…

FBZ: waarborg pensioenwaarde bij overgang naar nieuw stelsel

Het nieuwe pensioenstelsel biedt zeker aanknopingspunten om vertrouwen in het pensioen van de toekomst te…

Arbobalans: arbeidsomstandigheden weinig verbeterd

Uit de Arbobalans 2020 blijkt dat de werkomstandigheden de afgelopen twee jaar over het algemeen…

Motie betere beloning zorgmedewerkers alsnog aangenomen, maar besluit is aan volgend kabinet

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft eind januari alsnog ingestemd met een motie voor…

Stevige eerste ronde Cao Jeugdzorg

Op woensdag 3 februari 2021 hebben de vakbonden (FNV, CNV en FBZ) voor het eerst…

Update vierde onderhandelingsronde Cao UMC

De werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV, LAD en NU’91) en de NFU hebben op 29 januari…

Reactie FBZ op discussienota Toekomst van de zorg: Maak de zorg aantrekkelijker

Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse gezondheidszorg op langere termijn voor iedereen goed en…

Eerste ronde onderhandelingen over nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 3 februari a.s. begint het cao-traject voor een nieuwe Cao Jeugdzorg. De cao voor…

Ziekteverzuim zorgsector fors omhoog in coronajaar 2020

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in coronajaar 2020 sterk gestegen, meldt kennisnetwerk op…

Avond- of nachtdienst? Zorg dat u uw verklaringen op zak heeft

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in, die geldt van 21.00 tot 04.30 uur.…

U kunt uw contributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging die bij…

Voorbereiding nieuwe Cao Ziekenhuizen

In juli 2021 loopt de huidige Cao Ziekenhuizen af, in deze bijzondere tijd van een…

Over extra verlofsparen of eerder uittreden in de gehandicaptenzorg

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel ‘Eerder stoppen met werken en verlofsparen’ aangenomen. Wat…

Ontslagen worden in proeftijd: mag dat?

Karin Govers* is fysiotherapeut en heeft onlangs een nieuwe baan gevonden. In de arbeidsovereenkomst met…

Derde overleg Cao UMC leidt niet tot perspectief

De vakbonden hebben op vrijdag 15 januari samen met de NFU een nieuwe poging ondernomen…

Werkzaam in de jeugdzorg? Laat weten aan welke informatie jij behoefte hebt

Het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg waar FBZ deel van uitmaakt, werkt aan een aantrekkelijke sector, oftewel…

Milena Babovic treedt toe tot Bestuur FBZ

Per januari 2021 is Milena Babovic algemeen bestuurslid. In 2020 stemde de algemene vergadering in…

Relevante wetswijzigingen in 2021

Het is goed kennis te nemen van de op stapel staande wetswijzigingen. Op alfabetische volgorde…

Vernet: steeds meer zorgpersoneel ziek

Het aantal zorgmedewerkers dat ziek thuis is, is verder toegenomen. In november liep het verzuim…

Nieuwe website over werken in de gehandicaptenzorg

Op de vernieuwde site www.arbeidsmarktgehandicaptenzorg.nl vinden werknemers concrete handvatten over het werken in deze sector,…

Dit zijn de ingrediënten voor aantrekkelijke organisaties in jeugdhulp

Wat maakt een jeugdhulporganisatie aantrekkelijk om voor te werken? Het centraal stellen van het belang…

FBZ zet in 2021 in op kortlopende cao’s

In 2021 moeten alle grote zorg-cao’s vernieuwd worden, maar de onderhandelingen gaan allesbehalve makkelijk worden…

FBZ: ‘zorgbrede’ focus op arbeidsmarkttekort is essentieel

Begin december is de SER-commissie ‘Werken in de zorg’ gestart, die zich in opdracht van…

Update onderhandelingen Cao UMC

Op 11 december vond het tweede overleg plaats voor een nieuwe Cao UMC. In dit…

Leden stemmen in: Cao Kraamzorg een feit

De leden van zorgvakbonden – waaronder FBZ – en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg hebben ingestemd met…

(Na)scholing: wat is er in de Cao Ziekenhuizen en GGZ geregeld?

Wat is er precies in de cao geregeld als zorgprofessionals een opleiding willen volgen? Krijgen…

Cao Gehandicaptenzorg nu van toepassing op de hele branche

De Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat…

Vaccinatie van belang voor veiligheid zorgmedewerkers en patiënten

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen ontvangen in januari als eerste een oproep om zich te laten vaccineren…

Nieuw boek geeft inzicht in de gehandicaptenzorg

Op 18 november is het boek ‘Zó werkt de gehandicaptenzorg’ verschenen, de nieuwste special van…

Minister maakt geen extra geld vrij voor zorgpersoneel 

Ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel werkgevers als zorgvakbonden is minister Van Ark van Medische Zorg…

Terugkijken: webinar met tips bij een nieuwe baan en eerste hulp bij een arbeidsconflict

Bent u op zoek naar een nieuwe baan? Of dreigt er een arbeidsconflict? Kijk dan…

Overzicht zorgverzekeringen voor zorgprofessionals 2021

Er zijn in Nederland een aantal verzekeraars met een zorgverzekering speciaal voor zorgprofessionals. Inmiddels zijn…

Onderhandelingstraject nieuwe Cao UMC gestart

Op 27 november vond het eerste overleg plaats over een nieuwe Cao UMC. De NFU…

Capaciteitsorgaan adviseert meer opleidingsplekken voor 7 beroepen in de ggz

Het Capaciteitsorgaan heeft het advies voor het aantal opleidingsplaatsen van zeven beroepen in de ggz…

Zorg op tweede plek meeste vacatures

De arbeidsmarkt is wat opgekrabbeld na de enorme coronaklap van het tweede kwartaal. In de…

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg: 3% salarisverhoging, eenmalige uitkering én verhoging eindejaarsuitkering

Kraamverzorgenden en lactatiekundigen krijgen in 2020 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering én een verhoging van…

Pensioenfonds PFZW verhoogt pensioenpremie voor 2021 en 2022

Werknemers met een pensioen bij pensioenfonds PFZW gaan volgend jaar en het jaar erop meer…

Week van de werkstress 2020: Blijf in balans!

Van 16 tot en met 20 november 2020 is de Week van de Werkstress. Doel…

FBZ wil duidelijkheid over zorgbonus

FBZ wil van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) snel weten hoe het…

Interactief webinar arbeidsrecht: do’s en don’ts bij nieuwe baan en arbeidsconflict

Het webinar op donderdagavond 26 november a.s. is voor leden in dienstverband van aangesloten verenigingen…

KNMG vraagt steun publiek om pandemie onder controle te krijgen

Vanaf 2 november kijken zeven gezichten het publiek recht in de ogen. Zorgprofessionals vertellen wat…

Sterke stijging ziekteverzuim zorgsector

Van juli t/m september was zorgbreed sprake van 6,6% verzuim. Daardoor waren dagelijks ongeveer 60…

Zorgen om toenemend aantal besmettingen zorgmedewerkers

FBZ maakt zich zorgen om het toenemende aantal besmettingen met COVID-19 onder zorgprofessionals. Het is…

Pensioen in de specialistische ggz vanaf 1 januari naar PFZW

Op initiatief van sociale partners is de verplichtstelling voor pensioenen in de intra- en extramurale…

Advies: medisch mondneusmasker voor alle zorgmedewerkers

FBZ, FNV, CNV, NU’91, V&VN en Patiëntenfederatie Nederland adviseren alle zorgmedewerkers in principe een medisch…

Voorbereidingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten gestart

Omdat de Cao Nederlandse Universiteiten eind dit jaar afloopt is de voorbereiding van de nieuwe…

FBZ zit voortaan aan tafel bij Cao Arbo Unie

FBZ is toegetreden tot de cao-tafel voor de Cao Arbo Unie. FBZ vertegenwoordigt in deze…

PA’s in de schijnwerpers

Physician Assistants (PA’s) zijn niet meer weg te denken uit de zorg in Nederland en…

Casus FBZ Rechtshulp: ontslag na gesjoemel door collega?

Anneke van Vliet* is ergotherapeut met een leidinggevende positie. Bij haar aantreden hoort ze dat…

OPROEP:  wat werkt volgens jou om spanning en stressklachten te voorkomen?

Mentaal welbevinden is belangrijk, zeker voor mensen die in de zorg werken. Juist ook nu…

Zorgvakbonden: mogelijkheid preventieve beschermingsmiddelen in de zorg als regel en niet de uitzondering

Minister De Jonge van VWS heeft maandag 12 oktober een brief naar de Tweede Kamer…

Campagne maakt ouder worden bespreekbaar

De VVT is met meer dan 400.000 medewerkers nu al de grootste zorgsector van Nederland,…

Oproep: doe mee aan serious roostergame voor beter roosteren in ziekenhuizen

Hoe helpt een online game een beter rooster te realiseren, waarvan zowel de medewerker als…

Zorgvakbonden eisen handtekening VWS op richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen

De zorgvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91 eisen dat minister van Ark voor Medische Zorg…

Handreiking SER voor overleg tussen OR en bestuurder ivm gevolgen COVID-19

Deze handreiking van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) gaat in op de rol van het…

PFZW en IZZ lanceren platform ‘stress de baas’

PFZW en IZZ hebben het platform ‘stress de baas’ gelanceerd met handige informatie, hulpmiddelen en…

FBZ: voer regeling zorgbonus ruimhartig uit

De langverwachte regeling rond de zorgbonus, die op 17 september in de Staatscourant werd gepubliceerd,…

Wat kan ik doen als een conflict dreigt met mijn werkgever? 5 gouden tips

Geheel onverwacht een slecht beoordelingsgesprek gehad en wil je werkgever ineens een verbetertraject afspreken? Of…

FBZ teleurgesteld in RIVM wegens gebrek aan transparantie over mondmaskers

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de richtlijn voor het gebruik van mondmaskers in de…

IZZ publiceert Monitor Gezond werken 2020 tijdens COVID-19

Hoe ervaren mensen in de zorg de coronacrisis op het werk? Wat is de invloed…

Meer aandacht kabinet nodig voor verbetering werkomstandigheden

Precies volgens de verwachtingen staan de voornemens van het kabinet bij Prinsjesdag geheel in het…

Algemene beschouwingen: meer nodig voor structurele verbetering arbeidsvoorwaarden

Zorgmedewerkers uit alle sectoren hebben op 16 september voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen de Tweede…

Op zoek naar inspiratie voor je loopbaan?

Aan het begin van een nieuw seizoen denken veel mensen na over nieuwe activiteiten in…

Nationale HR Zorg Award 2020: op zoek naar werkplezier in coronatijd

Elke zorgorganisatie in Nederland kan meedoen aan de vierde Nationale HR Zorg Award. Bij deze…

‘Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden’

‘Als ik een advies geef, krijg ik regelmatig van verzorgenden terug dat ze er de…

‘Het gaat steeds meer om kwantiteit’

‘Het lijkt erop dat het in de zorg steeds meer gaat om de kwantiteit in…

‘Jonge mensen haken snel weer af’

‘Er kiezen te weinig jonge mensen voor de psychiatrie en degenen die het wel doen,…

‘Er moet geld bij om te zorgen dat mensen het blijven volhouden’

‘Iedereen heeft het er altijd over dat er al zoveel geld naar de zorg gaat.…

Vakbonden: 2,25 miljard euro extra nodig voor de zorg

FNV, FBZ en CNV hebben berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is…

“De druk is heel erg hoog”

“De druk in de zorg is heel erg hoog en het stoort me, nu de…

“Iedereen in de zorg verdient een 10”

“Zo’n vijftig procent van de zorgmedewerkers heeft wel eens overwogen de zorg te verlaten. Ik…

Eerste filmpje #een10voordezorg online

“Iedereen in de zorg is gedreven en ambitieus om elke dag het beste te doen…

Vakbonden in actie voor structureel betere beloning zorgmedewerkers

FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn – de drie grootste vakbonden…

Coronarichtlijnen voor medewerkers in de ggz

De cao-partijen van de Cao GGZ hebben overeenstemming bereikt over een schema voor persoonlijke beschermingsmiddelen…

‘Onbetaalde overwerkuren’-kwestie anios aangekaart

FBZ heeft van De Jonge Specialist (DJS) en de LAD diverse signalen ontvangen dat anios…

Handreiking omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona in gehandicaptenzorg

De verwachting is dat het coronavirus nog een tijd onder ons zal blijven. Daarom hebben…

Mag mijn werkgever mij verplichten vakantieverlof op te nemen voor thuisquarantaine?

Joke de Wit* staat op het punt oma te worden. Haar dochter woont in de…

Infographics: nieuwste cijfers en trends zorgarbeidsmarkt

Het onderzoeksprogramma zorg en welzijn (AZW) heeft voor alle branches in zorg en welzijn een…

Start voorbereiding Cao Jeugdzorg vanaf 2021

De huidige Cao Jeugdzorg loopt nog tot en met 31 december 2020. Voordat de onderhandelingen…

Op vakantie in coronatijd? Bekijk onze uitgebreide FAQ

In deze periode krijgen we veel corona-gerelateerde vragen van leden in verband met hun vakantieplannen.…

Weg vrij voor nieuw pensioenstelsel

Nu het FNV-ledenparlement ook heeft ingestemd met de uitwerking van het pensioenakkoord, staan alle seinen…

Corona-overeenkomst voor jeugdzorg een feit

De achterban van Jeugdzorg Nederland en van de vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben ingestemd…

Partijen onderhandelen weer over nieuwe Cao Kraamzorg

Tijdens het overleg op 29 juni hebben werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FNV, FBZ, CNV…

Brochures arbeidsongeschiktheid vernieuwd voor umc-werknemers

De cao-partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC, hebben de twee brochures over…

Casus: moet ik vakantiedagen opnemen als er te weinig werk is?

Yolanda van Huffelen* bood tijdens de coronacrisis ondersteuning aan andere afdelingen in het verzorgingshuis, maar…

VVT: meer tijd voor zorg door minder regels

Voor zorgmedewerkers is het zorgplan in de VVT de grootste bron van regeldruk. Ze twijfelen…

Jeugdzorg Werkt! organiseert trainingen/workshops om werkdruk aan te pakken

De aanpak van werkdruk is een van de speerpunten voor werknemers in de jeugdzorg. Daarom…

Opname persoonlijk budget verlengd voor werknemers umc’s

Het benutten van het persoonlijk budget is vanwege de COVID-19 crisis niet altijd mogelijk voor…

FBZ: bonus moet gelden voor álle zorgmedewerkers

FBZ vindt dat de bonus voor zorgpersoneel moet gelden voor álle zorgmedewerkers die zich tijdens…

FBZ, FNV en CNV pleiten voor structureel hogere beloning

Samen met de FNV en het CNV roept FBZ Tweede Kamerleden op om kleur te…

FBZ over SER-rapport toekomst zorg: tijd voor vertrouwen in zorgprofessional

Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden en het tekort…

Tekst Cao Onderzoekinstellingen 2020 online

De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Onderzoekinstellingen zijn verwerkt in een nieuwe cao-tekst.…

Gesprekken over uitwerking pensioenakkoord afgerond

Minister Koolmees presenteerde 12 juni de uitwerking van het pensioenakkoord waaraan kabinet en sociale partners…

Cao Ziekenhuizen: actuele afspraken op een rij

Werknemersorganisaties FNV, FBZ, CNV en NU’91 hebben op 9 juni jl. geconstateerd dat het na…

Ook werknemers in de jeugdzorg kunnen nu gezond en veilig aan het werk dankzij corona-protocol

FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben samen met Jeugdzorg Nederland…

Definitief akkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben…

Casus: Wat kan je doen als een concurrentiebeding je loopbaan in de weg staat?

Na een paar jaar in dienst te zijn geweest bij zijn werkgever, wil tandarts Michiel…

Handreiking ‘Veilig werken’ biedt duidelijkheid voor iedere zorgprofessional

De afgelopen weken hebben FNV, CNV, NU’91 en FBZ er als werknemersorganisaties samen op aangedrongen…

Tijdsparen in de VVT om minder of eerder te stoppen kan al

Cao-partijen in de VVT werken momenteel de afspraken over het invoeren van het zogeheten BalansBudget…

Landelijke handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 ook voor VVT

Voor werkgeversorganisaties en vakbonden in de VVT staat voorop dat medewerkers veilig hun werk moeten…

Onderzoek naar gevolgen coronacrisis voor de arbeidsmarkt

De komende vijf maanden observeert onderzoeksbureau Newcom, in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en…

Achterban AC/FBZ brengt stem uit over onderhandelaarsakkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

De achterbanraadpleging is van start over het onderhandelaarsakkoord dat AC/FBZ en de andere bonden 11…

IZZ doet onderzoek naar gezond werken tijdens de COVID-19-uitbraak

Werken in de zorg is bijdragen aan de maatschappij. Echter staat de zorg enorm onder…

FBZ behartigt werknemersbelangen van steeds meer zorgprofessionals

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat FBZ in 2020 de werknemersbelangen van ruim 38.000 professionals…

Actuele App Cao Ziekenhuizen 2019-2021

Onlangs verscheen de tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen 2019-2021 al als pdf. Maar nu…

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor Cao Nederlandse Universiteiten 2020

Werkgeversvereniging VSNU en werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over…

‘Groeimagazine’ voor aanpak werkdruk bij universiteiten

Universiteiten staan voor de uitdaging om de werkdruk en prestatiedruk beheersbaar te houden. Cijfers geven…

Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent.…

Cao Ziekenhuizen: declareren collegegeld coassistenten wordt in veel gevallen mogelijk

Goed nieuws voor coassistenten: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een handreiking voor ziekenhuizen…

Cao Ziekenhuizen: min-uren zijn tijdens de coronacrisis niet aan de orde

Zorgvakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV hebben overleg gehad met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen…

Aanvullend beleid voor opnemen en intrekken vakantieverlof: mag dat?

FBZ heeft de afgelopen weken signalen gekregen van zorgprofessionals dat hun werkgever tijdelijk beleid heeft…

Lees nu het Jaarverslag FBZ 2019

Het afsluiten van cao’s ging in 2019 niet eenvoudig. Keer op keer kreeg FBZ aan…

Vakbonden jeugdzorg willen ‘Corona-afspraken’ maken met werkgevers

De vakbonden van de Cao Jeugdzorg-tafel (FNV, CNV en FBZ) hebben vandaag een brief gestuurd naar…

Website Cao Jeugdzorg vernieuwd

Werkt u onder de Cao Jeugdzorg en zoekt u informatie over salaris of verlof? De…

Tips om mentaal en fysiek fit te blijven

De zorg staat momenteel flink onder druk als gevolg van COVID-19. Sommige zorgprofessionals kunnen hun…

Brandbrief FBZ aan ministers van VWS

FBZ heeft vandaag een brandbrief gestuurd aan ministers De Jonge en Van Rijn van VWS…

Cao VVT 2019-2021 nu van toepassing op hele sector

De Cao VVT 2019-2021 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend…

Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

De Cao GGZ 2019-2020 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent…

Individuele juridische dienstverlening voor alle NVO-leden in loondienst

Vanaf woensdag 1 april kunnen alle 7.000 leden van NVO in loondienst gratis en rechtstreeks…

#mijnhartvoordezorg als steun voor zorgprofessionals

Om alle mensen in de zorg te steunen in de strijd tegen COVID-19, roepen verenigingen…

App Cao Gehandicaptenzorg vernieuwd

Wilt u snel en eenvoudig de Cao Gehandicaptenzorg inzien? Download dan nu de app Cao…

Tools corona-crisis voor zorgprofessionals

Verenigingen ondersteunen hun zorgprofessionals vakinhoudelijk bij de bestrijding van de corona-crisis. Zo gelden er richtlijnen…

Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen…

Nieuw platform koppelt zorgpersoneel aan vacatures voor COVID-19

Er is een vacatureplatform gelanceerd dat zorgmedewerkers die een bijdrage willen én kunnen leveren in…

Arbeidsrechtelijke vragen over COVID-19? 

Het coronavirus leidt bij zorgprofessionals niet alleen tot zorginhoudelijke maar ook tot arbeidsrechtelijke vragen. Op…

Ziekteverzuim in 2019 verder toegenomen

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid steeg in 2019 tot 4,4 procent…

FBZ laat eigen bijeenkomsten en vergaderingen via videoconferentie plaatsvinden

Alle zorgprofessionals hebben direct of indirect te maken met het coronavirus (COVID-19). Op grond van…

Duidelijkheid over inschaling bestaande opleidelingen in de ggz

GGZ Nederland heeft onlangs de juridische grondslag laten toetsen van het cao-artikel rond de inschaling…

Cao Onderzoekinstellingen 2020 een feit

De achterban van AC/FBZ heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen. Ook…

Onderzoeksprogramma AZW brengt trends arbeidsmarkt zorgbranches in kaart

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn heeft via infographics opvallende trends in de verschillende branches…

Adempauze voor onderhandelingen Cao Kraamzorg

De cao onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg verlopen moeizaam. Tijdens de laatste onderhandelingsronde zijn…

Krijg ik nog loon als mijn werkgever uitstel van betaling heeft aangevraagd?

Esther van Engelen werkt bij een kleine zorgorganisatie met vijftien medewerkers. Ze is door de…

Liever geen sociaal plan dan een slecht sociaal plan

Met de meeste werkgevers van zorginstellingen lukt het in goed overleg tot een sociaal plan…

U kunt uw contributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging heeft de…

Cao Jeugdzorg nu van toepassing op hele branche

De Cao Jeugdzorg is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent…

Werkzaam in de VVT? Vul de enquête in over stoppen na 45 werkjaren

In de Cao VVT 2019-2021 staan afspraken die werknemers meer regie geven over hun werk-/privébalans…

App Cao-VVT vernieuwd

De app voor de Cao VVT is geheel vernieuwd. De afspraken uit de Cao VVT…

Overeenstemming over teksten Cao Ziekenhuizen

In januari en februari is hard gewerkt aan het omzetten van het onderhandelaarsresultaat voor de…

Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te…

FBZ: betrek zorgprofessionals bij flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

Beperk flex, pak de oorzaken van het toenemende zzp-schap aan en betrek zorgprofessionals bij de…

Nieuwe baan? Laat je contract checken door een jurist van FBZ Rechtshulp

Aan het rondkijken naar een nieuwe baan? Of misschien al een sollicitatiebrief de deur uit…

Met Zorginspirator regisseren professionals hun carrière

Op 12 februari is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig…

Inspectie SZW voert campagne om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken

Werkstress, oftewel pychosociale arbeidsbelasting (PSA), komt in bijna elke sector en op elke leeftijd voor.…

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Onderzoekinstellingen

Vakbonden AC/FBZ, FNV Overheid, CNV Overheid en AOb hebben met werkgeversorganisatie WVOI een onderhandelaarsakkoord bereikt…

Grote maatschappelijke steun voor manifest Lijm de Zorg

Het manifest Lijm de Zorg is een initiatief van patiënten en hulpverleners om de ggz…

ABP zal beter informeren over opties bij AOW-leeftijd

Naar aanleiding van een klacht van een gepensioneerde over de effecten van het verschuiven van…

Andere oplossingen nodig voor terugdringen flex arbeidsmarkt

FBZ herkent de analyse van de commissie Borstlap dat flexibilisering op de arbeidsmarkt compleet is…

Cao Kraamzorg: hoe kunnen we onze eisen kracht bij zetten?

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg zijn weer hervat. Helaas liggen de inzet van…

Magazine werkplezier werkt: boordevol inspiratie voor werkplezier in de jeugdzorg

Partijen in het Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg hebben een online inspiratiemagazine over werkplezier uitgebracht. Het bevat…

Ervaringsdeskundigen jeugdzorg zetten hun hulpverlener in het zonnetje

Ervaringsdeskundigen van ExpEx (Experienced Experts) starten een videocampagne om positieve herinneringen aan hun hulpverlener te…

OR-lid? Agendeer de werkdruk in uw ggz-instelling

Hoe kunnen werknemers en werkgevers samen de werkdruk aanpakken? Dat is kort gezegd de insteek…

Vakbonden en Pluryn maken constructieve afspraken over sluiting en afbouw Hoenderloo Groep

Drie van de vier vakbonden en jeugdzorginstelling Pluryn maken in goed overleg afspraken om de…

Nieuwe brancherapportages en infographics arbeidsmarkt

Voor iedere branche binnen de sector zorg en welzijn heeft het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en…

Mijn functie wordt ineens minder gewaardeerd. Wat nu?

Renée van Bommel* is diëtist bij een instelling voor ouderen. De instelling heeft de functie…

FBZ behartigt nu ook werknemersbelangen van Bachelor Medisch Hulpverleners

Met de toetreding van de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) per 1 januari…

Aanbevelingen WRR voor verbetering van kwaliteit van werk

Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen…

Nieuwe tekst Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd

De tekst voor de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is vastgesteld en nu te downloaden op de…

Nieuwe Arbocatalogus VVT: nu óók voor medewerkers

FBZ lanceert samen met ActiZ, Zorgthuisnl, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en…

FBZ-achterban stemt in met nieuwe Cao Ziekenhuizen

Een ruime meerderheid van de FBZ-achterban heeft ingestemd met het aangaan van de nieuwe Cao…

Ins en outs wijzigingen Wet arbeidsmarkt in balans

Vanaf 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in…

Goed werkgeverschap essentieel voor behoud jonge zorgmedewerkers

Het lukt zorginstellingen steeds beter om nieuw personeel te werven, maar het lukt niet om…

Cao VVT: nieuwe tekst beschikbaar

De afspraken uit het onderhandelingsresultaat Cao VVT zijn uitgewerkt tot een definitieve tekst. Deze tekst…

Onderzoek RTL Nieuws: Risico’s door personeelstekort ziekenhuis

Het tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen leidt tot gevaarlijke situaties voor patiënten. Dat blijkt uit…

Van VeiligPlus-aanpak naar InDialoog

Al sinds 2016 werkt StAG (Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg) met de VeiligPlus-aanpak aan veilig werken in…

Tekst nieuwe Cao GGZ gepubliceerd

De tekst van de nieuwe Cao GGZ 2019-2021 is als webversie beschikbaar. Hierin zijn alle…

Kun je sneller ontslagen worden door de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans?

Oefentherapeut Karin de Vree heeft een slecht functioneringsgesprek gehad. Ze heeft in diverse media iets…

Inzet voor cao’s in 2020

Een minimale looneis van 4%, voldoende hersteltijd in roosters en meer regelingen voor levensfasebewust personeelsbeleid:…

Eindelijk resultaat voor nieuwe Cao Ziekenhuizen na maandenlang actietraject

Na een lange periode van actievoeren en een zeer intensief onderhandelingstraject is het in de…

Tekst Cao Onderzoekinstellingen is Wnra-proof

In verband met de inwerkingtreding van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per januari 2020, zijn…

FBZ federatiepartner rijker: VKGL sluit zich aan

De Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) is vanaf 1 januari 2020 aangesloten bij FBZ, de…

Tekst nieuwe Cao Jeugdzorg beschikbaar

De tekst voor de nieuwe Cao Jeugdzorg is beschikbaar. In de tekst zijn alle afspraken…

Corien van der Haar benoemd tot bestuurslid FBZ

De algemene vergadering heeft ingestemd met de benoeming van Corien van der Haar als bestuurslid…

Actuele ontwikkelingen voor umc-medewerkers

De cao-partijen voor de Cao UMC hebben een landelijke afspraak gemaakt over de compensatie van…

CBS: Meer werknemers in de zorg stromen in dan er weggaan

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal…

Alle cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat Cao VVT

De nieuwe Cao VVT is een feit. De leden van vakbonden FNV Zorg & Welzijn,…

Tweede Kamer akkoord met tijdelijke regeling om pensioenverlaging te voorkomen

Op 21 november debatteerde de Tweede Kamer met minister Koolmees over een tijdelijke regeling om…

Verkenning moet overleg over nieuwe Cao Ziekenhuizen op gang brengen

Met heel veel ziekenhuismedewerkers beleefden we een memorabele landelijke staking op 20 november bij 83…

Casus rechtshulp: mag een werkgever aanvullend geboorteverlof weigeren?

Stefan in ‘t Veld is ergotherapeut en werkt bij een gezondheidscentrum in een kleine plaats…

Uitstel onderhandelingen Cao Kraamzorg

Op 30 oktober jl. kwamen cao-partijen (werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en vakbonden FBZ, FNV, CNV en…

Verkenner aangesteld om cao-impasse te doorbreken

Minister Bruins van Medische Zorg schuift verkenner Wim Kooijman naar voren om de cao-impasse te…

Nog 1 dag te gaan: landelijke ziekenhuisstaking op 20 november

Dit is de eindstand: op woensdag 20 november doen 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4…

Landelijke ziekenhuisstaking 20 november: wie doen allemaal mee?

In totaal: 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra. Bekijk de interactieve kaart. Ziekenhuislocaties die…

Landelijke ziekenhuisstaking 20 november: de puntjes op de i

Op woensdag 20 november is het zover: de landelijke actiedag waarbij bijna alle ziekenhuizen door…

Leden denken mee tijdens onderhandelingen Cao Kraamzorg

Onlangs kwamen cao-partijen Bo Geboortezorg (namens werkgevers) en FBZ, FNV en CNV (namens werknemers) bijeen…

Doe mee aan RTL Nieuws onderzoek over gevolgen personeelstekorten

In alle zorgsectoren spelen personeelstekorten. RTL Nieuws onderzoekt welke invloed dit heeft op de dagelijkse…

Nagenoeg gehele FBZ-achterban stemt in met Cao VVT

Leden van verenigingen die werkzaam zijn onder de Cao VVT konden afgelopen weken hun stem…

Intimidatie door jouw ziekenhuiswerkgever: wat doe je in zo’n geval?

Natuurlijk hebben ziekenhuiswerkgevers liever niet dat hun werknemers actie voeren. Dat is niet goed voor…

Nieuwe Cao Jeugdzorg is een feit

Inmiddels is de uitslag van de ledenraadplegingen van alle cao-partijen (werkgevers en werknemers) bekend: een…

Geen gedwongen ontslagen bij Treant

Na de bekendmaking dat werkgever Treant 500 banen schrapt is op 10 oktober een ledenbijeenkomst…

“Dat het in Nederland zo gesteld is met de zorg, is écht gênant”

Werknemers in ziekenhuizen luiden de noodklok. Personeelstekorten zijn enorm, maar geen enkele zorgmedewerker laat patiënten…

Bijna alle ziekenhuizen doen mee aan ‘ziekenhuisstaking’ op 20 november

Actiecomités van 82 ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben gereageerd op de oproep van de vakbonden FNV,…

Al ruim de helft van de ziekenhuizen geeft gehoor aan oproep landelijke staking

De actiecomités in de algemene ziekenhuizen hebben nu al 55 ziekenhuizen doorgegeven waar medewerkers mee…

Ook biomedisch technologen hebben toegang tot FBZ Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen ontdekken de meerwaarde van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. Vanaf 1…

Zeer ruime meerderheid achterban FBZ stemt in met nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Afgelopen weken hebben de leden van aangesloten verenigingen hun stem uitgebracht over het onderhandelaarsakkoord voor…

Steeds meer jeugdzorginstellingen onder financiële druk

Ondanks een omzetstijging en meer cliënten schrijft bijna een kwart van de instellingen in de…

Universiteitsbonden roepen medezeggenschap op de druk richting Den Haag op te voeren

Zolang er nog geen fatsoenlijk landelijk akkoord voor de financiering van het wetenschappelijk onderwijs is,…

Veranderingen per 1 januari 2020 voor werknemers umc’s en overheid

Wie in een umc, universiteit, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling werkt, is formeel in de…

Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht

Vandaag (17 oktober) roepen werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, NU’91 en CNV Zorg &…

Alleen-spoed voor zeven ziekenhuizen tijdens de cao-acties ziekenhuizen

Ziekenhuismedewerkers uit Alkmaar, Den Helder, Sneek, Den Haag, Nieuwegein, Utrecht en Woerden, waar in totaal…

Vernieuwing in Cao VVT

Werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NU’91 en werkgeversvereniging ActiZ …

Voorlichtingscampagne over nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Het ministerie van SZW start een voorlichtingstraject om werkgevers en werknemers te informeren over de…

Cao-acties ziekenhuizen: NVZ maakt rare sprongen

Terwijl de vakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV nog vorige week de Nederlandse Vereniging van…

Ruim 20.000 ziekenhuismedewerkers nemen het estafettestokje over

Ziekenhuismedewerkers uit Amsterdam, Breda, Oosterhout, Hoorn, Purmerend, Zwolle, Meppel, Roosendaal en Bergen op Zoom, waar…

Kan je zomaar ontslagen worden bij niet goed functioneren?

Chantal de Jong* is 45 jaar en is tandarts. Ze werkt bijna vijf jaar bij…

Cao-akkoord voor de jeugdzorg

We zijn recent uitgenodigd door de werkgeversdelegatie van Jeugdzorg Nederland om te praten over een…

Wat doet FBZ voor zorgprofessionals bij Treant?

FBZ organiseert binnenkort samen met de andere werknemersorganisaties een bijeenkomst voor de medewerkers die werken…

Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk

Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot…

Cao Ziekenhuizen binnen handbereik: de keuze is aan NVZ

Ziekenhuisvakbonden FNV, FBZ, CNV en NU'91 roepen in een open brief de raden van bestuur…

Vier redenen waarom de bonden het voorstel van de NVZ niet zien zitten

De NVZ verpakt haar nieuwe bod mooi, maar je kan je er lelijk op verkijken.…

Cao-partijen VVT zetten alles op alles voor een nieuwe cao

FBZ en de andere bonden hebben met de werkgevers in de VVT afgesproken alles op…

Zorgvakbonden tekenen alleen voor goede cao álle ziekenhuismedewerkers

Woensdagavond 25 september zijn vakbonden FNV, FBZ, NU'91 en CNV niet verder gekomen met de…

Werkzaam in de jeugdzorg? Kom op 11 november naar het event Werkplezier XL

Hoe verhoog je je werkplezier? En dat van je medewerkers? Wat zorgt voor meer werkgeluk? Hoe versterk je je eigen veerkracht? Dit zijn enkele voorbeelden van thema’s die aan bod komen tijdens het gratis event Werkplezier XL, op maandagmiddag 11 november in Nieuwegein.

Voorbereidingen nieuwe Cao Kraamzorg

Onze achterban kan de komende weken input leveren voor de nieuwe Cao Kraamzorg. Omdat deze cao eind 2019 afloopt zijn de eerste voorbereidingen van start.

Ziekenhuismedewerkers in Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem pakken estafettestokje zondagsdiensten over

Ziekenhuismedewerkers van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam (2 oktober), het Franciscus Vlietland in Schiedam (2 oktober), het Martini Ziekenhuis in Groningen (3 oktober) en het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid (3 oktober) voeren volgende week acties in het kader van de cao-acties ziekenhuizen. Dan draaien zij 24 uur lang zondagsdiensten*; de ‘stakingsvariant voor ziekenhuizen’. De operatiekamers, radiologie en tientallen andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

Deze week zondagsdiensten in Drachten, Heerlen en Sittard

Ziekenhuismedewerkers van het Nij Smellinghe in Drachten en het Zuyderland in Sittard en Heerlen pakken het estafettestokje over in de ziekenhuisacties voor een goede cao. Zij draaien op donderdag 26 september zondagsdiensten. De operatiekamers, radiologie en tal van andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

Akkoord voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg mooie opsteker voor de sector

Na een lange dag van intensieve onderhandelingen bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 uiteindelijk in de nacht van 17 op 18 september een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao met werkgeversorganisatie VGN. Dat is goed nieuws voor de 170.000 werknemers in deze sector. Er zijn tal van afspraken gemaakt die het aantrekkelijk maken om in de gehandicaptenzorg te blijven werken.

In september en oktober estafetteacties in veel ziekenhuizen

Ziekenhuiswerknemers in heel Nederland, van oost tot west en van noord tot zuid, staan klaar om het hardste actiemiddel, de zondagsdienst, in te zetten om zo de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) te overtuigen om met betere voorstellen voor de Cao Ziekenhuizen te komen. Om te beginnen in minstens 17 ziekenhuizen, en meer als nodig. Zo voeren werknemers en bonden de druk op de NVZ en de ziekenhuisbesturen op. Ze laten er geen enkel misverstand over bestaan dat er echt een goede cao moet komen.

Universiteiten verschuiven geen geld van alfastudies naar bèta en techniek

Minister Van Engelshoven van onderwijs wil budgetten tussen de studierichtingen verdelen ten gunste van bèta en techniek. Maar de algemene universiteiten vinden dat geen goed plan. Ze volgen een andere koers omdat ze juist interdisciplinaire samenwerking willen bevorderen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

Hoe zit het met je loon als je langdurig ziek bent?

Karl Derksen* werkt als diëtist een ziekenhuis. Vorig jaar werd Karl ziek en kon zijn…

Financiële resultaten ggz-sector flink verslechterd

Ondanks een flinke omzetstijging en meer cliënten (bijna 1 miljoen) zijn de financiële resultaten van de ggz-sector in 2018 flink verslechterd. Het gezamenlijk behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met maar liefst 65% tot 38 miljoen euro.

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

De contributie die u als lid betaalt voor het lidmaatschap van uw vereniging (mits die federatiepartner is van FBZ), heeft de status van vakbondscontributie. Als u in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van uw vereniging over dit jaar, dan moet u dit zelf bij uw werkgever kenbaar maken. Het levert u in elk geval flink voordeel op. U kunt uw verzoek nog tot half november bij uw werkgever indienen. Eerder kan natuurlijk ook.

Verzuim en verloop bij zorginstellingen opnieuw gestegen

Opnieuw nam het ziekteverzuim in de zorgsector toe en verlieten meer medewerkers de sector. Vooral de gehandicaptenzorg, de vvt en de ggz hebben hier last van. De onderzoekers voorzien voorlopig geen verbetering. Dat staat in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019 van accountants- en advieskantoor EY.

Werknemersorganisatie FBZ zoekt nieuw bestuurslid

Als expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden heeft werknemersorganisatie FBZ een stevige positie verworven in het vakbondsveld. We maken ons aantoonbaar sterk voor de arbeidsvoorwaarden van ruim 36.000 artsen en paramedici.

FBZ roept werkgevers in de jeugdzorg op tot goed werkgeverschap

FBZ roept namens haar achterban de werkgevers in de jeugdzorg op goed werkgeverschap te tonen en alles op alles te zetten om middelen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg te verkrijgen zodat het overleg over een nieuwe Cao Jeugdzorg echt kan gaan plaatsvinden.

Cao Ziekenhuizen: NVZ verschuilt zich achter politiek

In een brief aan Minister Bruins vraagt NVZ-voorzitter Ad Melkert om geld uit Den Haag om salarisverhogingen voor het personeel te kunnen doorvoeren. FBZ vindt dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de verantwoordelijkheid over hun personeel zelf moet nemen, in plaats van deze af te schuiven op de politiek.

Actie #breekeenlansvoordeco groot succes

Honderden geneeskundestudenten, artsen en zorgprofessionals hebben op 22 augustus één ding duidelijk gemaakt: er moet een tegemoetkoming komen voor álle coassistenten. Op Facebook, Instagram en Twitter werden massaal foto’s en filmpjes gedeeld waarin een lans werd gebroken voor de co, waardoor #breekeenlansvoordeco lange tijd trending topic was op Twitter. De Geneeskundestudent en de LAD zijn dankbaar voor de steun en bedanken iedereen die heeft meegedaan.

Zorgbenchmark 2019: financiële schets zorgsectoren

De benchmark zorgrating 2019 schetst op basis van financiële analyse van 900 zorginstellingen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de sector. De rating maakt onderscheid in vier deelsectoren: ggz, gehandicaptenzorg, vvt en ziekenhuizen. De belangrijkste conclusies.

Coassistenten en artsen in actie voor tegemoetkoming

Coassistenten en artsen in heel Nederland doen vandaag mee aan de actiedag #breekeenlansvoordeco, omdat ze een tegemoetkoming willen in algemene ziekenhuizen. Nu krijgen alleen co's in umc's zo'n tegemoetkoming. De tegemoetkoming is een van de punten uit de inzet van FBZ voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen.

Nieuwe Cao GGZ een feit

Een ruime meerderheid van de leden van FBZ-verenigingen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ. Ook de leden van de andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de nieuwe cao een feit is. Het salaris stijgt tussen 1 juni 2019 en 1 december 2021 met gemiddeld 3,3% per jaar en er komt een onderzoek naar gezonde roosters.

Veel partijen in zorg en welzijn dragen Manifest voor het Kind

Op de Internationale Dag van het Kind op 1 juni 2019 onderstrepen vele organisaties die…

Vakbonden spreken met Jeugdzorg Nederland over noodzakelijke stimulansen

Omdat Jeugdzorg Nederland bij de start van de onderhandelingen over een nieuwe Cao Jeugdzorg liet…

Ziekenhuismedewerkers sturen hun vakantiegroet

Namens de 200.000 ziekenhuismedewerkers overhandigden de bonden tijdens de algemene ledenvergadering van de NVZ eind…

Als je thuiszit door een conflict op het werk: biedt mediation uitkomst?

Mieke Bruinsma* meldt zich ziek vanwege spannings- en vermoeidheidsklachten. Die worden veroorzaakt door een conflict…

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland

Actiecomités in ziekenhuizen en vakbonden gebruiken de zomerperiode om nieuwe zondagsdiensten voor te bereiden. Vanaf…

Kosten externe inhuur VVT met 19% gestegen

De kosten van de externe inhuur van personeel in de vvt zijn in 2018 met…

Zondagsdienst bij het Catharina Ziekenhuis: een heus spektakel

Vijf afdelingen bij het Catharina Ziekenhuis sloten op 10 juli 2019 hun deuren voor niet-spoedeisende…

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

FBZ heeft samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over…

Onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg zitten muurvast: bonden beraden zich

De onderhandelingen over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg zijn op 28 juni jl. helaas vastgelopen. Werknemersorganisaties…

Inspirerende voorbeelden voor veilig werken in de gehandicaptenzorg

Steeds meer organisaties zijn aan de slag met de VeiligPlus-aanpak zodat werknemers veilig kunnen werken…

Generatieregeling UMCG

In het UMCG is met twee werknemersorganisaties (FNV en CNV) een akkoord bereikt over een…

Cao-tekst Nederlandse Universiteiten anticipeert op Wnra

In verband met de inwerkingtreding van Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) per januari 2020, zijn…

Ziekenhuiswerknemers gaan actiezomer in

De financiële positie van ziekenhuizen is vorig jaar verder verbeterd en toch is er volgens…

Zorgelijke situatie kraamzorgorganisaties; meeste draaien verlies

De meeste kraamzorgorganisaties in Nederland draaiden de afgelopen jaren verlies. De verwachting is dat de…

Petitie tegen dreigende bezuinigingen op medische alfa- en gammastudies

Verschillende partijen, waaronder AC/FBZ, vinden dat de voorgenomen verschuivingen van universiteitsbudgetten niet ten koste mogen…

Alkmaar trapt acties af voor een goede cao Ziekenhuizen

Tijdens de werknemersbijeenkomst op 24 juni kwamen op honderden werknemers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in…

Nog weinig schot in overleg nieuwe Cao GGZ

Werknemersorganisaties zijn in het overleg van 20 juni met GGZ Nederland geen millimeter opgeschoten om…

Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum voor betere cao: werknemers voeren actie

Werkgeversorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is niet ingegaan op het ultimatum voor een…

7 op de 10 zorgprofessionals kunnen zich vinden in pensioenakkoord

Ruim 1.400 artsen, zorgprofessionals en paramedici reageerden op een poll die werknemersorganisatie FBZ en de…

Meer tijd nodig voor nieuwe Cao VVT

Er is meer tijd nodig om tot een nieuwe Cao VVT te komen omdat werkgeversorganisaties…

Werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NVZ

Werknemersorganisaties waaronder ook FBZ geven de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tot woensdag 19 juni…

Nog geen goed totaalpakket voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Tijdens de onderhandelingen op 6 juni jl. voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg maakte werkgeversorganisatie VGN…

Actietraject Cao Ziekenhuizen: wat gaat er gebeuren?

Op 3 juni is het overleg over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastgelopen. De werknemersorganisaties hebben…

Afschaffen van doorsneepremie is pensioenpuzzel van 60 miljard

Met het deze week bereikte principeakkoord is een belangrijke stap gezet op weg naar een…

Gezocht: ideeën voor gezond roosteren in de ggz

Heeft u een goed idee om gezond te roosteren in de ggz en medewerkers minder…

Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk

Op 3 juni is het overleg over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastgelopen. De vakbonden hebben…

Consultatie wetsvoorstel: betere positie werknemers bij doorstart

Alle werknemers van een failliete onderneming komen na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden…

Beschikbaar budget is hobbel voor nieuwe Cao Gehandicaptenzorg

Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg in maart bleek een groot verschil tussen…

Wet Arbeidsmarkt in Balans: anticiperen op wijzigingen arbeidsrecht

Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde in op 28 mei 2019 met het wetsvoorstel…

Sneller dan verwacht loopt personeelstekort terug

Het personeelstekort in de zorg loopt sneller terug dan verwacht. Het kabinet pompt veel geld…

Rollen werkgevers en werknemers in de jeugdzorg bij arbeidsvoorwaarden

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het overleg met de overheid over financiële ruimte voor de jeugdzorg.…

Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

Tijdens de eerste onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ op 23 mei hebben GGZ Nederland…

Ultieme poging bonden om nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand te brengen

Cao-partijen hebben op 21 mei onderhandelingen gevoerd om te komen tot een nieuwe Cao Ziekenhuizen…

Jaarverslagen 2018 pensioenfondsen PFZW en ABP

PFZW spreekt over een lastig jaar. De financiële situatie liet een (gedeeltelijke) indexering van de…

Jaarverslag FBZ 2018 beschikbaar

Aan meerdere cao-tafels was het in 2018 onrustig. Tegen de achtergrond van een economie die…

FBZ Rechtshulp staat bij met raad en daad

Een groep physician assistants (PA’s) vroeg FBZ Rechtshulp om hulp in verband met een slepend…

Wetswijziging voor werknemers bij overheidsinstelling

Werknemers in een umc, universiteit, onderzoekinstelling, GGD, ministerie of andere overheidsinstelling, zijn in de meeste…

Nieuwe pensioenactiedag op 29 mei

De drie vakcentrales (FNV, CNV en VCP) voeren op 29 mei actie om het kabinet…

CBS: nieuw hoogtepunt spanning arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal…

App Cao UMC vernieuwd

De app voor de Cao UMC is geheel vernieuwd. De afspraken uit de Cao UMC…

Arbeidsmarkontwikkelingen in het sociale domein

Werken in het sociale domein is aan tal van veranderingen onderhevig. Daarom heeft onderzoeksbureau Regioplan…

Ook ergotherapeuten, lactatiekundigen en biomedisch technologen hebben toegang tot FBZ Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen maken gebruik van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. Nu hebben ook…

Teleurstellend loonbod Cao Ziekenhuizen

Voor de 200.000 werknemers in de ziekenhuizen is er nog geen zicht op koopkrachtverbetering. Na…

Eerste Kamer zet nog veel vraagtekens bij WAB

De Eerste Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze moet de…

FBZ blijft kritisch op plannen InEen voor Cao Gezondheidscentra

Werkgeversorganisatie InEen heeft deze week samen met werknemersorganisaties NVDA en FNV een bericht uitgebracht over…

Inzicht in vertrekredenen moet onnodig vertrek voorkomen

Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun…

FBZ groeit naar ruim 36.000 leden

Met zo’n 2.500 nieuwe leden groeit het ledental van FBZ in 2019 naar ruim 36.000.…

Uitgebreid thema’s verkend tijdens derde onderhandelronde Cao Ziekenhuizen

Tijdens de derde onderhandelronde op 12 april 2019 hebben cao-partijen uitgebreid belangrijke thema’s voor de…

Suggesties gevraagd voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

De Cao Nederlandse Universiteiten eindigt op 31 december 2019. Daarom stellen we onze achterban via…

Verkennende fase Cao VVT bijna afgerond

Op maandag 25 maart voerden cao-partijen overleg voor een nieuwe Cao VVT. Een aantal onderwerpen…

Onderzoek psychosociale belasting op de spoedeisende hulp

Werken op de spoedeisende hulp (SEH) is werken onder bijzondere omstandigheden. Veel hectiek, onverwachte gebeurtenissen,…

Cao Jeugdzorg automatisch verlengd tot 1 april 2020

De cao had 1 april 2019 als einddatum. Maar omdat de cao niet is opgezegd…

Thema flex centraal tijdens tweede ronde Cao Ziekenhuizen

Tijdens het tweede overleg over een nieuwe Cao Ziekenhuizen op 1 april hebben cao-partijen uitgebreid…

Leon van Halder overleden

FBZ ontving gisteren het droevige bericht dat Leon van Halder (1955), tot voor kort bestuursvoorzitter…

Verdieping thema’s centraal tijdens derde overleg Cao Gehandicaptenzorg

Tijdens het derde overleg over een nieuwe cao op 26 maart zijn cao-partijen dieper ingegaan…

Actieplan voor de jeugdzorg moet financiële ruimte creëren

Bij de start van onderhandelingen voor een nieuwe Cao Jeugdzorg lieten de werkgevers weten geen…

Schrapsessies bestrijden de regeldruk in de VVT

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met als doel om onnodige regeldruk te verminderen, kwamen…

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

De contributie die u als lid betaalt voor het lidmaatschap van uw vereniging (mits die…

Onderhandelingen nieuwe Cao Ziekenhuizen officieel gestart

Op dinsdag 19 maart zijn de onderhandelingen voor de ruim 200.000 werknemers in de ziekenhuizen…

Ook geestelijk verzorgers en orthopedagogen kunnen nu terecht bij FBZ Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen maken gebruik van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. FBZ sloot met…

Duidelijkheid nodig over pensioenopbouw in ggz

NIP en FBZ vinden het van groot belang dat voor zoveel mogelijk leden het pensioen…

Doe mee aan de hackathon ‘Droombaan in de ggz’

Het O&O-fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds waarbinnen de cao-partijen van de Cao GGZ samenwerken, organiseert op…

FBZ steunt pensioenactiedag op 18 maart

Op 18 maart doen werknemers in vrijwel alle sectoren mee aan de landelijke pensioenactiedag. Doel…

Stand van zaken nieuwe Cao VVT

Het overleg over een nieuwe Cao VVT tussen werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV en…

Generatiebeleid voor werknemers umc’s

De cao-partijen voor de Cao UMC zijn op 8 maart een Kader Generatiebeleid overeengekomen, dat…

UWV: meer dan 140 duizend zorgvacatures in 2019

De personeelstekorten in de zorgsector nemen toe, waarschuwt uitkeringsinstantie UWV. In 2018 zijn er naar…

Aan de slag met veilig werken in de gehandicaptenzorg

Hoe jaag je de dialoog over veilig werken in de gehandicaptenzorg aan? Met dat vraagstuk…

Tweede onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

De cao-partijen voor de Cao Gehandicaptenzorg (werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91)…

Vakbonden in jeugdzorg eisen aanvalsplan tegen bezuinigingsbeleid

Jeugdzorg Nederland moet uiterlijk 19 maart een aanvalsplan opleveren om geld vrij te maken voor…

Behoud kwaliteit wetenschappelijk onderwijs vraagt om meer investering

AC/FBZ staat achter het doel van de landelijke actie op 15 maart van werknemers in…

Generatiebeleid in de branche ziekenhuizen komt goed van de grond

Zo’n 36 procent van de ondervraagde HR-medewerkers en OR-leden in algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale…

Grote zorgen over Cao Jeugdzorg

De drie werknemersorganisaties die aan tafel zitten voor de Cao Jeugdzorg houden een crisisberaad, aangezien…

FBZ Rechtshulp ook voor diëtisten

Vanaf 1 maart staan de experts van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice, ook klaar voor…

Aantal medewerkers VVT aanzienlijk gegroeid

Uit cijfers van het onderzoeksprogramma AZW blijkt dat het aantal medewerkers in de VVT tussen…

Werkgevers mogen niet tornen aan vergoeding wachtdienst kraamverzorgenden

Kraamverzorgenden mogen maximaal achtereen twee blokken van 8 uur wachtdienst draaien. Per blok ontvangen ze…

Alle werkgevers moeten nu Cao Kraamzorg toepassen

Vanaf 15 februari moeten alle werkgevers de cao toepassen. Dat komt omdat de minister van…

FBZ ondersteunt acties vakcentrales voor beter pensioen

Op 11 februari jl. begonnen zichtbare acties van politiebonden in Den Haag voor een beter…

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 5 februari jl. de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen.…

Eerste gesprek over nieuwe Cao Jeugdzorg niet hoopgevend

De gesprekken over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn 5 februari gestart. Werkgevers hebben ons direct…

Rapport Verkenning Arbeidsmarkt jeugdsector van VWS brengt geen nieuws

Sociale partners binnen de jeugdzorg vinden dat er meer nodig is van minister Hugo de…

Aftrap onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg

Omdat de huidige cao eind maart afloopt, zijn afgelopen tijd de voorbereidingen gestart voor de…

Eerste maand rechtshulp levert variëteit aan vragen/kwesties

Vanuit het team arbeidsjuristen behandelt Marlies Welschen arbeidsrechtelijke vragen en kwesties van NAPA-leden en van…

Bovengemiddelde groei werknemersbanen in zorg en welzijn

In het derde kwartaal van 2018 waren er 1,4 miljoen werknemersbanen in de zorg en…

Opnieuw minder zorginstellingen verliesgevend

Volgens nieuwste cijfers van het CBS zijn er minder verliesgevende zorginstellingen in 2017 dan in…

Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit…

Herverzekering derde WW-jaar voor de hele VVT een feit

Onlangs heeft SZW de regeling voor herverzekering van het derde WW-jaar algemeen verbindend verklaard, waarmee…

5 feb: Start onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg

Op 5 februari a.s. gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao Jeugdzorg van start. De…

Kom naar de ‘slimme ochtenddienst’ op 14 maart

Hoe maak je een rooster zodanig dat werknemers optimaal worden ingezet? Voor veel zorginstellingen is…

Tips voor gezond werken via Dokterhoe

Dokterhoe, een website voor alle werknemers van umc’s, is vernieuwd. De website bevat praktische informatie…

Nieuwe factsheet Samen krijgen we meer voor elkaar

De beroeps(vereniging) ondersteunt leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen…

Eerste vragen stromen binnen bij FBZ Rechtshulp

Vanaf 2019 biedt FBZ ook individuele dienstverlening aan, een nieuw aanbod van FBZ, de werknemersorganisatie…

Welke beroepsgroepen vertegenwoordigt FBZ?

Het aantal (para)medisch beroepsgroepen die FBZ aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van…

Gehandicaptenzorg deelt voorbeelden over veilig werken

Professionals in de gehandicaptenzorg staan soms voor lastige keuzes. Kiezen ze voor hun eigen veiligheid…

Wat verandert er op 1 januari 2019?

Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie…

Overzicht zorgverzekeringen 2019

Zorgverzekeraars hebben hun premies en voorwaarden voor 2019 bekendgemaakt. Welke kortingen/aanbiedingen zijn er zoal? Een…

Situatie Cao Gezondheidscentra steeds verontrustender

Ondanks het aanbod van FBZ om samen te zoeken naar oplossingen, is ontmanteling van de…

Vergoeding coassistenten uiterlijk in april uitbetaald

Coassistenten in een umc krijgen de maandelijkse vergoeding die onlangs in de Cao UMC is…

Cao-partijen maken concrete afspraken over terugdringen werkdruk in umc’s

AC/FBZ heeft samen met de andere werknemersorganisaties nadere afspraken gemaakt met de NFU over het…

Meer griep bij nachtdienst in het ziekenhuis

Ziekenhuismedewerkers die regelmatig nachtdiensten draaien, hebben 20 procent meer kans op griep- en luchtwegklachten dan…

Nieuw arbeidsmarktplatform: Jeugdzorg werkt!

Om de werknemers in de jeugdzorg beter van dienst te kunnen zijn hebben sociale partners…

Steeds moeilijker voor zestigplussers om gezond de AOW te halen

Zestigplussers hebben steeds meer moeite om gezond de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. De kans dat…

Pensioenpremies PFZW en ABP voor 2019 bekend

PFZW Bij PFZW blijft de pensioenpremie voor 2019 op hetzelfde niveau als 2018: 23,5% van…

FBZ start met rechtshulp

Over een aantal weken gaat FBZ Rechtshulp van start, de individuele ledenservice van FBZ. Vanaf…

Teken de petitie tegen ontmanteling Cao Gezondheidscentra

Ontmanteling van de Cao Gezondheidscentra kan grote gevolgen hebben voor uw arbeidsvoorwaarden. FBZ heeft daarom…

GGZ Nederland publiceert kencijfers ggz-arbeidsmarkt

De ggz is een razend interessante zorgsector om in te werken. Toch heeft ook de…

Idee ‘Hack de Procedure Dag’ sterk concept voor de ouderenzorg

‘Hack de Procedure Dag’ is het winnende idee van het team van zorgmedewerkers en werkgevers…

Ziekteverzuim ggz gestegen

In het derde kwartaal van 2018 komt in de ggz het verzuimpercentage op 5,57. In…

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2019: onze ambities voor de nieuwe cao’s

De algemene vergadering van FBZ heeft het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2019 vastgesteld. FBZ zet zich in…

InEen zegt Cao Gezondheidscentra op

Werkgeversorganisatie InEen heeft de Cao Gezondheidscentra/ Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019…

Achterban FBZ levert input voor de nieuwe Cao VVT

Binnenkort start de voorbereidingsfase voor een nieuwe Cao VVT omdat de huidige cao eind juni…

Verzuim VVT in alle regio’s gestegen

Het verzuimpercentage van VVT is in het derde kwartaal gestegen van 6,03 in 2017 naar…

FBZ dient bedenkingen in tegen herverzekering derde WW-jaar VVT

FBZ vindt het om tal van redenen geen goede ontwikkeling als de afspraken voor herverzekering…

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Het kabinet heeft op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het CBS de…

In de VVT leidt zeggenschap over werktijden tot meer tevredenheid

Ruimte geven aan medewerkers en teams om samen met cliënten de juiste zorg op het…

Maak kennis met de vaktherapeut in de week van 12 t/m 18 november

Vaktherapie is een andere manier van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek. Niet praten maar…

Umc’s staan er financieel gezond voor

De acht universitair medisch centra in Nederland zijn financieel 'kerngezond', dit in tegenstelling tot een…

Grote zorgen over gevolgen ontmanteling Cao Gezondheidscentra

Ruim 100 werknemers uit gezondheidscentra kwamen op 30 oktober en 5 november naar de FBZ-bijeenkomsten…

Cao UMC is een feit

Alle werknemersorganisaties die aan tafel zitten bij de Cao UMC hebben intussen ingestemd met het…

Veel inzet onbevoegd personeel in zorg

In veel zorginstellingen worden mensen ingezet die het werk dat ze uitvoeren niet mogen én…

Werkzaam in de ouderenzorg? Bouw dan mee aan een toekomstbestendige ouderenzorg!

Doe mee aan de hackathon die VWS, werkgevers en vakbonden, waaronder FBZ, op 29 en…

Universiteit Utrecht stapt af van tijdelijke contracten

Tijdelijke docenten krijgen vanaf volgend jaar een contract voor vier jaar. Universiteit Utrecht (UU) wil…

FBZ breidt uit met NVGzP

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) is per 1 januari 2019 nieuwe federatiepartner van FBZ.…

Publiekscampagne Ik Zorg moet nieuwe werknemers aantrekken

Op 1 november gaven minister Hugo de Jonge, minister Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis…

AC/FBZ stemt in met eindbod Cao UMC

AC/FBZ heeft vandaag aan de NFU laten weten in te stemmen met het eindbod voor…

Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart

De Cao Jeugdzorg 2017-2019 loopt per 1 april af. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe…

Voorbereidingen nieuwe Cao Gehandicaptenzorg van start

De huidige Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 loopt 31 maart a.s. af. Voordat de onderhandelingen over de…

Input gevraagd voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen

De huidige Cao Ziekenhuizen 2017-2019 loopt per 1 april af. Voordat de onderhandelingen over de…

Veel vragen over situatie MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen

Het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen zijn donderdag 25 oktober failliet verklaard. Wat betekent…

Cao VVT-app is vernieuwd. App jij ‘m weer?

In verband met de vernieuwde arbeidsvoorwaarden in de Cao VVT 2018-2019 is de bijbehorende app…

Cao-partijen gehandicaptenzorg hervatten overleg voor uitwerking cao-afspraken

VGN en de werknemersorganisaties hebben het overleg over zowel de arbeidsvoorwaarden in de gehandicaptenzorg als…

Safe the date Schrapsessie Regeldruk in verpleeghuiszorg: 27 november

Administratieve lasten zorgen voor frustraties in de zorg. Daar gaan we wat aan doen tijdens…

Voortgangsbrief Actieprogramma Werken in de zorg

Op 4 oktober jl. informeerde minister De Jonge de Tweede Kamer over de voortgang van…

Meer verlof voor partner bij geboorte baby

De instemming van de Tweede Kamer met de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) betekent…

VGVZ blij met doorbraak financiering voor geestelijke verzorging thuis

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden…

Campagne Ik Check Oud wil jongeren inspireren voor de ouderenzorg

Om zoveel mogelijk jongeren een goed beeld te geven van hoe mooi, leuk en grappig…

Welke beroepsgroepen mogen wat in de geneeskunde?

Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn sinds 1 september 2018 definitief bevoegd om onder randvoorwaarden…

Nieuwe Cao Gezondheidscentra een feit, maar achterban FBZ wil geen ontmanteling van de cao

De leden van alle beroepsverenigingen aangesloten bij FBZ en onder deze cao vallen hebben ingestemd…

Cao-tekst Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019 beschikbaar

Cao-partijen hebben de tekst van de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten vastgesteld. In juli stemden de…

Cao VVT 2018-2019 nu van toepassing op hele branche

De Cao VVT is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent…

Zorgmedewerkers opnieuw vaker naar fysiotherapeut en psycholoog

Het aantal zorgmedewerkers dat zelf gebruik maakte van fysiotherapie en psychische zorg is in 2017…

Rijksoverheid: Ontwikkelen tijdens loopbaan moet vanzelfsprekend worden

Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom…

“Eindbod Cao UMC is marktconform”

De NFU heeft op 19 september een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. “De…

Dit is hoe wij onze leden raadplegen bij een cao

Omdat FBZ aan cao-tafels meestal 8, vaak 12 en soms ook alle 19 (beroeps)verenigingen vertegenwoordigt,…

Arts heeft steeds vaker te maken met intimidatie

Artsen hebben vaker te maken met intimidatie door patiënten of derden. Van de dokters in…

SER lanceert nieuwe handreiking voor de OR: In vijf stappen naar een scholingsplan

Goede scholing is belangrijk voor elke ondernemingsraad (OR). Maar hoe pakken ze dit aan? Nieuwe…

Toegenomen verzuim gehandicaptenzorg betreft alle leeftijdsklassen

Er is een stijging zichtbaar in het ziekteverzuim in de gehandicaptensector in alle leeftijdsklassen. Dit…

Geen perspectief op nieuwe Cao UMC

Op 6 september hebben de werknemersorganisaties een tweede informeel verkennend gesprek gehad met de NFU.…

Zorgrendement neemt toe bij penibel personeelsplaatje

Na jaren van daling steeg de winst van zorgaanbieders in Nederland in 2017 van 1…

SZW rapporteert over stages na opleiding (werkervaringsplaatsen)

De NVO en het NIP hebben input gegeven voor een onderzoek door het ministerie van…

Informeel gesprek met NFU krijgt vervolg

Op 30 augustus heeft AC/FBZ samen met de andere werknemersorganisaties een informeel verkennend gesprek gehad…

Landelijke OR-dag ziekenhuizen: Impact van technologie

Wat is de invloed van nieuwe technologieën op het werk in de ziekenhuisbranche? Wat betekent…

Aantal werknemers zorg en welzijn stijgt sterk

  In alle branches in de zorg- en welzijnssector is de werkgelegenheid vorig jaar fors…

Achterban FBZ stemt in met onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg

De leden van AVBZ/VHP-zorg (kraamverzorgers) en NVL (lactatiekundigen) hebben aangegeven dat ze kunnen instemmen met…

Al 6.500 umc-medewerkers kwamen in actie

Er is nog geen beweging bij de NFU, anders dan de uitnodiging voor een informeel…

Toename zzp’ers in de zorg

Dagblad Trouw berichtte onlangs dat er in de Nederlandse ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties 50…

(Bijna) afgestudeerd psycholoog of pedagoog? Maak een goede start op de arbeidsmarkt

Als net afgestudeerde psycholoog of pedagoog ben je vaak allang blij dat je een baan…

Werkgevers pakken werkstress actiever aan

Steeds meer werkgevers voeren actief beleid tegen werkstress. In 2014 deed 69 procent dit, in…

Startfinanciering voor plan van aanpak werk- en regeldruk ggz

Ggz-instellingen kunnen via het O&O-fonds GGZ een startfinanciering krijgen voor de uitvoering van een plan…

Tekst Cao VVT beschikbaar

De tekst van de nieuwe Cao VVT is beschikbaar. Hierin zijn alle afspraken uit het…

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg

De vier werknemersorganisaties (FBZ, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en NU’91) die…

Meer acties in umc’s

Werknemers in umc’s laten er deze zomer geen twijfel over bestaan dat ze een goede…

Goede voorbeelden hoe veilig te werken in de gehandicaptenzorg

Professionals in de gehandicaptenzorg staan soms voor lastige keuzes. Kiezen ze voor hun eigen veiligheid…

OR krijgt meer invloed op beloningen en vergoedingen bestuurders

De OR (bij meer dan 100 werknemers) heeft uitbreiding van zijn overlegrecht gekregen door de…

Ouderenzorg steeds afhankelijker van vrijwilligers

Verpleeghuizen worden door het tekort aan medewerkers steeds afhankelijker van vrijwilligers en stagiaires. Dat meldt…

SSFG Symposium over aanpak van uitdagingen in de gezondheidscentra

Sociale partners in SSFG, waaronder FBZ, nodigen de medezeggenschap: leden van PvT, OR, Lokaal Overleg…

Checklist ‘Gezonde roosters en belastende diensten’ binnenkort beschikbaar

De checklist ‘Gezonde roosters en belastende diensten’ voor werknemers in de ggz komt binnenkort beschikbaar,…

Treant wijst bonden de deur

Tijdens een overleg over een enquête onder het personeel heeft Treant vakbonden FNV, FBZ, CNV…

De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen!

De aftrap is maandag 9 juli met stiptheidsacties in het LUMC. En komende weken volgen…

Nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten een feit!

Met de instemming van de leden is de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten (NU) een feit.…

Salarissen Cao VVT per 1 oktober 2018

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de Cao VVT verhoogd met 4%. Binnenkort…

Bonden trekken overleg Cao Kraamzorg vlot; hoogste tijd voor een resultaat!

Al ruim een half jaar wordt er overlegd over een nieuwe Cao Kraamzorg, maar er…

Werknemers denken en doen mee om een goede Cao UMC voor elkaar te krijgen!

Uit de reactie van de NFU op het ultimatum van AC/FBZ, CMHF, FNV en CNV…

Plannen van aanpak werkdruk universiteiten beschikbaar

Conform cao-afspraken hebben alle universiteiten een werkplan over werkdruk en duurzame inzetbaarheid opgesteld. Gedurende de…

Rol voor fysiotherapeuten en diëtisten bij leefstijlcoaching overgewicht en obesitas

Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het…

Sociale partners lanceren reeleprijzenwijzer.nl

De sociale partners in de VVT hebben gezamenlijk het initiatief genomen om reeleprijzenwijzer te lanceren.…

Acties in voorbereiding voor een goede Cao UMC

Het ultimatum dat de werknemersorganisaties in de zorg afgelopen week aan de Nederlandse Federatie van…

Door griepgolf bovengemiddeld ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is…

Update Cao Gezondheidscentra

Werkgeversvereniging InEen wil onderzoeken of de werknemers die nu onder de Cao Gezondheidscentra vallen, onder…

Werknemersorganisaties stellen een ultimatum aan de NFU

Samen met de andere werknemersorganisaties heeft AC-FBZ vandaag een brief verstuurd aan de NFU waarin…

Campagne Ikkanhet.nl over rol NVO-pedagoog en orthopedagoog

De NVO voert samen met haar 8.000 leden campagne om meer bekendheid te geven aan…

Universiteiten willen nieuwe baankansen realiseren

Door de inwerkingtreding van de Quotumwet is de urgentie toegenomen om mensen met een arbeidsbeperking…

Cao Ziekenhuizen nu van toepassing op alle algemene ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat…

FVB: Opleidingen wijzigen naam van Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie naar Vaktherapie

Vaktherapie wordt de overkoepelende benaming voor de verschillende opleidingsrichtingen, zoals beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie…

Achterbannen alle cao-partijen stemmen in met akkoord nieuwe Cao VVT

De achterbannen van alle cao-partijen (ActiZ, BTN, FNV, CNV, FBZ en NU’91) hebben ingestemd met…

Binnenkort: bijeenkomsten in alle umc’s

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liggen stil. Werkgevers blijven vasthouden aan hun voorstellen.…

FWG ontwikkelt missing link voor de zorgarbeidsmarkt

Welke mensen hebben we nu en in de toekomst nodig en hoe realiseren we dat?…

Twee vertegenwoordigers Ambtenarencentrum in Verantwoordingsorgaan ABP

Namens het Ambtenarencentrum (AC) nemen Henk Kingma en Peter van der Spoel deel aan het…

UWV: nog nooit zoveel banen in Nederland

De gunstige economische ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2017 steeg het aantal…

Vakbonden blazen gesprek met werkgevers over Cao Kraamzorg af

Tijdens de eerste formele onderhandelingsronde op 15 mei constateerden FNV, FBZ, CNV en NU’91 dat…

Bedrijfscommissies van de SER bieden hulp bij medezeggenschap

De door de Sociaal-Economische Raad (SER) ingestelde bedrijfscommissies bemiddelen in geval van conflicten rondom medezeggenschap.…