skip to Main Content

Leden stemmen in: Cao Kraamzorg een feit

Kraamzorg

De leden van zorgvakbonden – waaronder FBZ – en werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Kraamzorg 2020. De nieuwe cao is daarmee een feit. Afgesproken is dat werknemers per 1 juli 2020 een loonsverhoging van 3% krijgen, de eindejaarsuitkering in 2020 van 6,2% naar 7,7% gaat én dat kraamverzorgende een eenmalige uitkering krijgen van €150,- bruto. De Cao Kraamzorg loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

De betrokken partijen zetten zich in voor een goede cao voor de kraamzorgsector en haar medewerkers. Dit zit volgens partijen in goede afspraken over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Ondanks een gezamenlijke visie en een lang onderhandelingstraject moeten partijen concluderen dat zij nu op een aantal punten niet tot overeenstemming konden komen. Partijen hebben daarom besloten voor nu een kortlopende cao af te sluiten met daarin een passende loonontwikkeling voor 2020. Werknemers mogen tenslotte niet de dupe worden van de moeizame gesprekken aan de onderhandelingstafel.

Vervolg

Cao-partijen FBZ, FNV, CNV, NU’91 en Bo Geboortezorg spreken elkaar begin volgend jaar weer over een cao voor 2021 en daarna. Onderwerpen die wat betreft FBZ bij volgende onderhandelingen aan bod komen zijn werk- privé balans, de hoogte van de wachtdienstvergoeding en naleving van de cao. Uiteraard houdt FBZ u op de hoogte van nieuwe onderhandelingen.

Download het onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg 2020 hier.

×Close search
Zoeken