skip to Main Content

Tweede ronde Cao NU: werkgroepen gaan aan de slag met cao-thema’s

Nederlandse Universiteiten

Op 8 februari was de tweede onderhandelingsronde voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten tussen FBZ en de andere werknemersorganisaties met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL). De huidige cao voor 55.000 werknemers bij 14 universiteiten loopt 31 maart 2023 af. 

De thema’s die bij de eerste ronde voor de nieuwe cao aan de orde kwamen (zie eerdere berichtgeving) zijn tijdens dit overleg onderverdeeld in twee gezamenlijke en paritaire werkgroepen met afgevaardigden van de gezamenlijke vakbonden en de werkgevers.

Thema’s uitwerken
Zo zal een werkgroep zich gaan bezighouden met het thema ‘vaste contracten voor docenten en onderzoekers’. De werkgroep is nog in afwachting van de definitieve versie van het onderzoeksrapport over het verbeteren van de contractuele positie van docenten en onderzoekers. Een andere werkgroep buigt zich over ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘diversiteit & inclusie’.

Bij de derde onderhandelingsronde op 9 maart koppelen de werkgroepen hun bevindingen terug.

×Close search
Zoeken