skip to Main Content

Geen gedwongen ontslagen bij Treant

Ziekenhuizen

Na de bekendmaking dat werkgever Treant 500 banen schrapt is op 10 oktober een ledenbijeenkomst gehouden. Tijdens het daaropvolgende overleg met de werkgever is afgesproken dat geen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. Ook zijn de zorgen van de werknemers gedeeld met de werkgever.

Partijen willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk werknemers werkgelegenheid behouden. Daarom wordt alle energie gericht op het intensiveren en stimuleren van vrijwillige mobiliteit. Welke maatregelen daarvoor nodig zijn, is nu onderwerp van gesprek tussen de bonden en de werkgever.

Insteek van Treant en de bonden is dat er op 1 april 2020 geen sprake meer is van boventalligheid. Afspraak is eind februari 2020 te bezien hoeveel effect de mobiliteitsmaatregelen hebben gehad. Op basis daarvan zal verder gesproken over het sociaal plan.

Vragen over uw arbeidssituatie?
Als lid van een van onze (beroeps)verenigingen kunt u voor individuele vragen of kwesties veelal terecht bij uw vereniging. Tal van verenigingen bieden FBZ Rechtshulp aan, onze individuele ledenservice. Kijk op www.fbz.nl/rechtshulp.nl voor meer informatie en hoe u (direct) met ons contact opneemt.

 

×Close search
Zoeken