skip to Main Content

‘Groeimagazine’ voor aanpak werkdruk bij universiteiten

Nederlandse Universiteiten

Universiteiten staan voor de uitdaging om de werkdruk en prestatiedruk beheersbaar te houden. Cijfers geven daar aanleiding toe: ongeveer driekwart van de wetenschappers geeft aan een (zeer) hoge werkdruk te ervaren. Bij ondersteunend en beheerspersoneel geldt dit voor de helft van de medewerkers.

Om die reden staat het thema werkdruk in 2020 bij partijen binnen arbeidsmarktfonds SoFoKleS hoog op de agenda. Met onder meer een onderzoek, e-conferenties, een werkdruknetwerk en de lancering van een magazine.

Inspiratie werkdrukaanpak

Het magazine laat zien wat er in de sector speelt rond de aanpak van werkdruk ter inspiratie voor een eigen aanpak. Omdat de aanpak van werkdruk op universiteiten volop in ontwikkeling is, is dit magazine een groeiende publicatie die gedurende het jaar steeds wordt aangevuld met nieuwe artikelen.

×Close search
Zoeken