skip to Main Content

Arbobalans: arbeidsomstandigheden weinig verbeterd

Gezondenveiligwerken

Uit de Arbobalans 2020 blijkt dat de werkomstandigheden de afgelopen twee jaar over het algemeen weinig zijn verbeterd. Het tweejaarlijkse onderzoek geeft op basis van cijfers van TNO, het CBS en het RIVM een beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid en hoe het staat met het arbobeleid in ons land. De cijfers dateren van vóór de COVID-19 pandemie. 

Belangrijkste bevindingen

  • De arbeidsomstandigheden zijn het beste voor zzp’ers en werknemers met een vaste arbeidsrelatie.
  • Uitzendkrachten hebben de meest ongunstige arbeidsomstandigheden en ongunstig op fysieke belasting, omgevingsbelasting, werkdruk en intern ongewenst gedrag. Ook is de algehele gezondheid het laagst onder deze groep.
  • De zelfgerapporteerde algehele gezondheid is goed onder het merendeel van de werknemers, maar licht afgenomen door meer burn-outklachten.
  • Meer bedrijven voldoen aan verplichtingen van de Arbowet en nemen meer arbomaatregelen.

Cijfers

  • Het gemiddelde ziekteverzuim is in de periode 2014-2019 toegenomen. In sectoren met veel fysiek en/of mentaal belastend werk, is het verzuimpercentage bovengemiddeld hoog.
  • In 2019 verzuimden 114.000 werknemers (1,5%) van werk door een arbeidsongeval.
  • De kosten die samenhangen met beroepsziekten zijn meer dan verdubbeld: van 1,2 miljard euro in 2014 naar 2,5 miljard euro in 2018.
  • Van alle beroepsziekten komen psychische beroepsziekten het vaakst voor.

Vervolgstappen

In zijn kamerbrief pleit de minister voor een grotere inzet op preventie van ziekten en ziekteverzuim, onder andere door voorlichting. Er volgt een hoofdlijnennotitie Arbovisie 2040 met de uitgangspunten voor een effectief arbostelsel in de toekomst.

Meer weten?

×Close search
Zoeken