skip to Main Content

Update onderhandelingen nieuwe Cao VVT

VVT

Op 1 en 15 februari hebben FBZ, FNV, NU’91 en CNV weer overleg gehad met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl over een nieuwe Cao VVT. Cao-partijen hebben de ambitie om op zo kort mogelijke termijn tot een nieuwe herschreven cao te komen waarin de medewerker centraal staat, maar de werkgevers hebben herhaaldelijk aangegeven dat de financiële ruimte beperkt is. Dat maakt het ingewikkeld om arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen te realiseren, terwijl dat wel nodig is: de werkdruk in de VVT is namelijk hoog.

Behoud van medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers vragen om een goede cao. FBZ wil daarom concrete afspraken maken over onder andere het terugdringen van de werkdruk, meer regie en zeggenschap van zorgprofessionals over hun eigen werk en wat ze daarvoor nodig hebben, en een aantrekkelijke loonsverbetering. Op 21 februari praten de cao-partijen verder.

×Close search
Zoeken