skip to Main Content

FBZ eist vertegenwoordiging in PFZW-bestuur

Pensioen

FBZ heeft een kort geding aangespannen tegen Pensioenfonds Zorg en welzijn (PFZW) om ervoor te zorgen dat de vakbond voor zorgprofessionals in 2022 vertegenwoordigd blijft in het bestuur. PFZW besloot eerder het bestuur te verkleinen, waardoor FBZ per 1 januari 2023 een bestuurszetel moet gaan delen met NU’91. Voor het jaar 2022 is echter niets geregeld, terwijl juist 2022 een cruciaal jaar is in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Besluiten die genomen gaan worden hebben vergaande gevolgen voor het pensioen van werknemers. FBZ vindt daarom dat zij ook in 2022 in het bestuur vertegenwoordigd moet blijven. Het kort geding dient 24 februari 2022.

PFZW beroept zich op de vrijheid van het bestuur om te bepalen uit hoeveel mensen dit bestaat. De pensioenraad van PFZW heeft met de statutenwijziging ingestemd en daarmee is voor het pensioenfonds de kous af. Het bestuur vindt dat FBZ zaken kan inbrengen in de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP), een commissie van werkgevers en werknemers waarin inhoudelijke keuzes worden uit-onderhandeld.

Cruciaal jaar

FBZ ziet dit anders. Voorzitter Maarten Faas: “Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is 2022 een cruciaal jaar. Belangrijke keuzes over het soort pensioencontract worden dit jaar en begin volgend jaar gemaakt. Het bestuur moet kijken of alle belangen goed zijn meegewogen. En het PFZW-bestuur besluit ook over zaken waar de commissie van sociale partners niet over gaat, bijvoorbeeld over de manier waarop gecommuniceerd wordt naar de deelnemers en over eventuele compensatie voor groepen werknemers voor wie de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel slecht uitpakt. Het kan niet zo zijn dat in zo’n belangrijk jaar de achterban van FBZ niet in het bestuur vertegenwoordigd is. Zeker omdat onze achterban door geen enkele andere sociale partner vertegenwoordigd wordt.”

Representatief

FBZ heeft zich eerder verzet tegen de verkleining van het bestuur en tegen het feit dat FBZ en NU’91 een zetel moeten gaan delen. PFZW geeft aan dat hiervoor representativiteit en diversiteit belangrijke criteria zijn. Faas: “Het is vreemd dat PFZW voor het delen van een zetel dan bij FBZ uitkomt. Wij hebben meer werkende leden dan het CNV en een achterban die door geen enkele andere vakbond wordt vertegenwoordigd. Wij vinden dus sowieso dat er duidelijke criteria moeten komen om te bepalen wie recht heeft op een eigen bestuurszetel. Maar in het kort geding gaat het vooral over het jaar 2022. Als PFZW meent dat ze het belangrijk vindt dat de achterban van FBZ in het bestuur vertegenwoordigd blijft, dan moeten ze een overgangsregeling maken waarin dat ook voor dit jaar het geval is.”

×Close search
Zoeken