skip to Main Content

Duidelijkheid over inschaling bestaande opleidelingen in de ggz

GGZ

GGZ Nederland heeft onlangs de juridische grondslag laten toetsen van het cao-artikel rond de inschaling van bestaande opleidelingen in de nieuwe cao. FBZ kreeg van lid-verenigingen NVGzP en NIP signalen dat zij geen aanspraak konden maken op het cao-artikel over inschaling van opleidelingen.

FBZ voerde vervolgens gesprekken met GGZ Nederland om duidelijkheid te krijgen over de reikwijdte van de afspraken van het betreffende artikel. De uitkomst van de juridische toets is dat dit artikel (hoofdstuk 8, artikel 7) ook geldt voor bestaande opleidelingen. GGZ Nederland heeft aangegeven haar leden op de hoogte te stellen dat ook bestaande opleidelingen vanaf 1 juni 2019 (de ingangsdatum van de nieuwe cao) ingeschaald moeten worden volgens dit cao-artikel.

NVGzP en NIP geven aan blij te zijn met deze verheldering en dat op basis van deze uitkomst individuele zorgaanbieders nu afspraken kunnen maken met haar opleidelingen. Ze wijzen er aanvullend op dat een werknemer niet akkoord hoeft te gaan met een maatwerkvoorstel van hun werkgever met betrekking tot dit artikel. Zij kunnen volstaan hun werkgever erop te wijzen het betreffende artikel correct toe te passen.

Lees meer

×Close search
Zoeken