skip to Main Content

Laatste bod Jeugdzorg Nederland biedt aanknopingspunten om weer aan tafel te gaan

Jeugdzorg

De vakbonden FBZ, FNV, en CNV hadden branchevereniging Jeugdzorg Nederland vorige maand een ultimatum gesteld, nadat het eindbod van de werkgevers massaal werd afgewezen door de leden van de drie bonden. Nu ligt er een verbeterd bod, waardoor de gesprekken kunnen worden hervat. Het ultimatum blijft, maar is verschoven naar 1 januari 2024, dan loopt de huidige cao af.

Eind september liepen de onderhandelingen voor een nieuwe cao vast, nadat Jeugdzorg Nederland een eindbod neerlegde waarvan de drie bonden vonden dat het onvoldoende concurrerend is met andere cao’s in vergelijkbare sectoren. Er werd een ultimatum verstuurd dat 1 november afliep. De druk van de bonden bleek voldoende om een nieuw, verbeterd bod te krijgen. Dit komt in de buurt van de eisen van de bonden. Daardoor hervatten de partijen de cao-gesprekken.

Salarisverhoging

Jeugdzorg Nederland is bereid om per 1 januari 2024 een salarisverhoging van 8% te betalen (in plaats van de oorspronkelijke 6,7%) en doet daar per 1 juli 2024 nog eens 1,25% bij. De lonen gaan dan over 2024 met 9,25% omhoog. Daar komt nog een eenmalige uitkering naar rato bij van 400 euro die aan het einde van 2024 wordt uitbetaald. Over 2025 willen de werkgevers 3% extra loon betalen en zijn ze bereid om de inflatiecompensatie in te voeren met een maximum van 2,25% (in plaats van een maximum van 2%), als de inflatie hoger is dan 3%. Het minimumloon gaat naar 15 euro per uur. De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar 3 euro per dag.

Inflatie

Voor de bonden is het belangrijk dat er snel meer geld komt voor medewerkers in de jeugdzorg, omdat de inflatie over 2023 dit jaar niet is gecompenseerd. Om die achterstand goed te maken is er wat de bonden betreft in 2024 in totaal 10% loonsverhoging nodig. Over 2025 moet er 5% bij. Ten slotte zijn werkdruk, agressie en veiligheid belangrijke aspecten van onze inzet, en het is voor ons van groot belang om daarover concrete afspraken te maken. De werkgevers geven in hun nieuwe bod aan bereid te zijn hierover te onderhandelen.

Actie opgeschort

FBZ vindt dat het nieuwe bod voldoende aanknopingspunten biedt om de onderhandelingen te hervatten. FBZ wil halverwege november opnieuw met de cao-partijen aan tafel zitten. We streven ernaar om gezamenlijk tot een nieuwe cao te komen. Dat betekent dat er voorlopig geen acties zullen plaatsvinden.

×Close search
Zoeken