skip to Main Content

Ook geestelijk verzorgers en orthopedagogen kunnen nu terecht bij FBZ Rechtshulp

Rechtshulp

Steeds meer (para)medische beroepsgroepen maken gebruik van FBZ Rechtshulp, onze individuele ledenservice. FBZ sloot met de beroepsverenigingen van (ortho)pedagogen (NVO) en geestelijk verzorgers (VGVZ) een overeenkomst op basis waarvan leden zich direct kunnen aanmelden bij FBZ Rechtshulp. De leden voor wie deze dienstverlening bedoeld is, hebben onlangs persoonlijk bericht ontvangen over dit nieuwe aanbod. De eerste vragen of kwesties van (ortho)pedagogen en geestelijk verzorgers zijn direct door onze experts behandeld.

FBZ Rechtshulp is te vergelijken met het bestaande aanbod, maar kent een aantal specifieke kenmerken. Allereerst is het aanbod exclusief voor leden van de bij FBZ aangesloten (beroeps)verenigingen. Dat betekent dat (para)medici die hiervan gebruik willen maken, lid moeten zijn (of worden) van een vereniging die deze service aan haar leden aanbiedt. Verder kent ons aanbod een aantal specifieke kenmerken.

Met rechtshulp een compleet ‘vakbondspakket’

Leden van NVO en VGVZ genieten automatisch van de voordelen van collectieve vakbondsactiviteiten. Bijvoorbeeld hebben ze inspraak en stemrecht over cao-afspraken. Ook kunnen ze hun verenigingscontributie terugvorderen op basis van wat daarover in de cao staat. Leden die zich aanmelden voor FBZ Rechtshulp beschikken over een volledig vakbondspakket. Daarmee behartigen we hun belangen zowel collectief als individueel.

Na aanmelding kunnen onze experts snel aan de slag. FBZ Rechtshulp is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Meer informatie?

×Close search
Zoeken