skip to Main Content

Kijk eens in de keuken van een ergotherapeut

ErgotherapeutErgotherapie Nederland
Ergotherapie Nederland telt in augustus meer dan 3.100 leden. Voor ruim 1.000 leden behartigt FBZ de werknemersbelangen aan de cao-tafels. Maar wat doen ergotherapeuten precies? Waar werken ze en welke loopbaanperspectieven zijn er? Op deze vragen wordt in de rubriek ‘Kijk eens in de keuken van’ kort antwoord gegeven. Om een beter beeld te krijgen van het vak in de praktijk, is er een interview met ergotherapeut Rosanne de Langen.

Wat doen ergotherapeuten en waar werken ze?

Een ergotherapeut maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving. Indien mensen (en hun mantelzorger) door gezondheidsproblemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Ergotherapeuten werken in ergotherapiepraktijken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, ggz-instellingen, re-integratie-instellingen, scholen en in de Wmo.

Loopbaanperspectief

In Nederland zijn vijf hogescholen waar je de voltijd opleiding kunt volgen en één waar je de deeltijd opleiding kunt volgen. Na het behalen van je hbo-diploma kun je je specialiseren. Binnen ergotherapie zijn er 3 erkende specialisaties:

  • hand-ergotherapie
  • ouderen-ergotherapie
  • kinder-ergotherapie

Na het behalen van je hbo-diploma kun je er voor kiezen verder te studeren op wo-masterniveau. Dit is een in Nederland geaccrediteerde (goedgekeurde) Engelstalige studie met een internationaal karakter. De master wordt aangeboden in Amsterdam in samenwerking met vier andere Europese ergotherapie-opleidingen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor ergotherapeuten en andere paramedische beroepsgroepen. Doel is het zichtbaar maken van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar, waaronder die van ergotherapeuten. De criteria worden elke vijf jaar herzien en bestaan uit twee onderdelen:

  • Werkervaring: hiermee wordt aangetoond dat de geregistreerde voldoet aan de minimale eis van het aantal uren werkervaring.
  • Deskundigheidsbevordering: er is een aantal activiteiten die de geregistreerde kan ondernemen om zijn/haar deskundigheid te bevorderen. Deskundigheid wordt onderverdeeld in bij- en nascholing en overige deskundigheids-bevorderende activiteiten. Aan overige activiteiten worden competenties gekoppeld.

Interview met ergotherapeut Rosanne de Langen

“Nooit een standaardadvies”

Een ergotherapeut kijkt niet alleen naar de beperking, aandoening of problemen van de cliënt. Als ergotherapeut kijk je vooral naar wat iemand nodig heeft om daarmee te kunnen omgaan. Rosanne de Langen, ergotherapeut in de ouderenzorg, vertelt: “Natuurlijk leer je ook over de medische kant, zodat je kunt begrijpen wat een aandoening is en wat voor impact die op iemand heeft. Maar die impact is voor iedere cliënt anders. Samen kijk je naar wat de cliënt nog wél kan.”

Een ergotherapeut adviseert en traint op zo’n manier dat de cliënt dagelijkse activiteiten die voor hem of haar belangrijk zijn weer zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren. Soms lukt dit met bepaalde oefeningen en soms is een hulpmiddel nodig. Rosanne vertelt: “Het vakgebied van de ergotherapeut is heel breed. Een cliënt kan voor vrijwel elke uitdaging in iedere levensfase bij ons terecht. Dat is best bijzonder. Ergotherapeuten zien veel verschillende aandoeningen voorbij komen: van beroertes tot burnouts. We begeleiden zowel kinderen, als volwassenen en ouderen.”

Advies op maat
“Zelf werk ik met een oudere doelgroep, die vaak meerdere aandoeningen heeft en die ook nog eens met elkaar interacteren. Doordat zoveel wisselende factoren een rol spelen, is er eigenlijk nooit een standaardadvies mogelijk. Je moet het advies altijd personaliseren. En dan zijn er ook nog de persoonlijke voorkeuren van een cliënt.”

‘Wens van de cliënt’
“Als ergotherapeut werk je veel samen met professionals uit andere beroepen, afhankelijk van de wens van een cliënt. Gaat het om mobiliteit, dan werk je samen met de fysiotherapeut. En bij gedrag werk je samen met een psycholoog. De laatste tijd merk ik dat maatschappelijke thema’s een steeds grotere rol spelen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte. In zo’n geval werk je weer samen met een sociaal werker. Wij zorgen ervoor dat de wens van de cliënt centraal blijft staan. Wanneer een fysiotherapeut concludeert dat een knie niet goed werkt en dat een cliënt oefeningen moet doen, kijken wij naar het effect hiervan op het dagelijks functioneren. Dat is wel echt onze meerwaarde.”

Simpele oplossing, groot verschil
“Met een heel simpele oplossing een verschil maken, dat vind ik het mooiste aan mijn werk. Als uitgangspunt nemen we wat een cliënt op een dag wil of moet kunnen doen. De activiteiten die betekenisvol zijn voor de cliënt, zijn leidend. Dit doen we altijd samen met de cliënt en vaak ook met zijn of haar sociale netwerk. Als ergotherapeut heb je geen voorschrijvend beroep, maar werk je veel meer in afstemming.”

 

×Close search
Zoeken