skip to Main Content

FBZ wijst eindbod NFU af

UMC

De FBZ-achterban heeft de afgelopen twee weken kunnen stemmen over het eindbod van de NFU voor een nieuwe Cao UMC. Conclusie: de meerderheid van de leden stemt tegen het eindbod. De belangrijkste reden hiervoor is dat het oplossen van knelpunten in salaris en/of arbeidsmarkt bij een specifieke groep zorgprofessionals niet ten koste mag gaan van de arbeidsvoorwaarden van de rest. FBZ heeft nu een nieuw ultimatum gesteld: als de NFU vóór 28 september niet met een beter voorstel komt, volgen acties in de vorm van een of meer zondagsdiensten.

Het is voor FBZ niet mogelijk om nog deel te nemen aan de zondagsdienst die FNV en CNV organiseren op dinsdag 28 september 2021. FBZ kan voor de 28ste namelijk niet de juridisch vereiste aanzeggingen doen en veiligheidsoverleggen voeren. FBZ roept leden van aangesloten beroepsverenigingen wel op om zich dinsdag 28 september solidair op te stellen naar collega’s die wèl actievoeren. Aan acties die na 28 september worden georganiseerd neemt FBZ wel deel. Hier wordt u op een later moment over geïnformeerd.

Belangrijk om te weten over de zondagsdienst op 28 september

  • FBZ heeft niet deelgenomen aan de veiligheidsoverleggen en geen aanzegging voor de zondagsdienst naar de umc’s verzonden. Reden daarvoor is dat de ledenraadpleging nog liep. Dan kun je niet tegelijkertijd een actie aanzeggen.
  • Leden van bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen kunnen 28 september niet meedoen aan de zondagsdienst. Deze zorgprofessionals moeten hun werkzaamheden tijdens de actiedag gewoon uitvoeren.
  • Deelnemen aan actiebijeenkomsten of -activiteiten kan alleen in eigen tijd. Dus in een pauze of op een roostervrije of parttime dag.
  • Wel kunt u openlijk uw steun uiten door het ophangen van een uiting op uw deur of door uw steun uit te spreken in de koffiekamer.
×Close search
Zoeken