skip to Main Content

Sociaal kader Espria zet in op behoud van werknemers

Arbeidsmarktsociaalplan

Onder de noemer Duurzame inzetbaarheid krijgen werknemers van een van de grootste zorgorganisaties in ons land een sociaal kader met innovatieve afspraken over loopbaanontwikkeling, leren en opleidingen. Bij Espria werken zo’n 16.000 werknemers. De ambitie is zoveel mogelijk werknemers te behouden voor de zorg.

De afgelopen maanden vonden intensieve onderhandelingen plaats om te komen tot het sociaal kader. De verwachting is dat het eind mei een feit is. Onderhandelaar Brigitte Sprokholt: “Naast gebruikelijke afspraken die de positie van werknemers bij toekomstige veranderingen zoveel mogelijk veiligstelt, hebben we afspraken gemaakt om voortdurend te investeren in werknemers, dus ook zonder dat sprake is van een reorganisatie. Dit maakt het voor werknemers aantrekkelijk bij hun werkgever te blijven. Wij zijn blij dat Espria als werkgever investeert in behoud van hun werknemers, en niet in hun vertrek. We hebben het sociaal kader dan ook met een positief stemadvies aan onze zorgprofessionals voorgelegd.”

Voor de bonden is een aantal randvoorwaarden van belang om eventuele nadelige gevolgen van organisatieveranderingen zo goed mogelijk op te vangen. Speerpunten zijn bijvoorbeeld geen gedwongen ontslagen, een transparant herplaatsingsbeleid, behoud van salaris bij plaatsing in een andere functie en goede afspraken over arbeidsmobiliteit. In het sociaal kader zijn daarnaast afspraken opgenomen die werknemers faciliteren bij het werken aan vitaliteit en vakmanschap.

De bonden en Espria hebben voor het sociaal kader een looptijd van 5 jaar afgesproken (1 juni 2021 tot en met 31 mei 2026). Daarmee committeren partijen zich voor langere termijn aan de ambities van het sociaal kader.

Espria is de overkoepelende holding van zorgaanbieders van onder meer ggz, jeugdzorg, VVT en gehandicaptenzorg. Het sociaal kader geldt voor Stichting Zorggroep Meander, Stichting De Trans, Stichting Icare, Stichting Evean Zorg, Stichting GGZ Drenthe, Stichting Icare Jeugd Gezondheidszorg, Stichting Thuiszorg Service Espria, Espria Participaties B.V., Zorg Centrale Noord, Stichting Missiehuis Vrijland, Stichting Evean Caro en ConnectZorg B.V.

×Close search
Zoeken