skip to Main Content

Regeling zware beroepen vastgesteld voor umc-werknemers

UMC

FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met de NFU op 20 mei 2022 een akkoord bereikt over de Regeling zware beroepen, die als bijlage in de Cao UMC wordt opgenomen. Werknemers die onder de definitie van de regeling vallen, kunnen maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.

Oudere werknemers kunnen zich niet altijd goed voorbereiden op het verhogen van de AOW-leeftijd. In het Pensioenakkoord van juni 2019 is daarom afgesproken dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken. In de Cao UMC 2022-2023 staat dat de NFU en de werknemersorganisaties deze afspraak nader uitwerken. Dat is nu gebeurd in de Regeling zware beroepen.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor werknemers uit de geboortejaren 1956 tot en met 1961 die in de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2025 maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten. Als zij ten minste 20 dienstjaren hebben in de zorg (dit kan binnen een umc zijn, maar ook in een andere zorginstelling) en een functie (maximaal schaal 11) hebben zoals in de regeling is gedefinieerd, kunnen zij van de regeling gebruikmaken.

Wat houdt de regeling in?

Wie onder de definitie van de regeling valt, kan maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Je ontvangt dan, totdat je je AOW-leeftijd hebt bereikt, een uitkeringsbedrag gekoppeld aan de AOW. In 2022 is de maximale uitkering € 1.874 bruto per maand. Deze uitkering ontvang je naar rato van de omvang van je dienstverband. Voorwaarde is wel dat je naast deze uitkering geen betaald werk verricht.

Als meer duidelijk is hoe werknemers zich ervoor kunnen aanmelden, worden ze daarover door hun umc geïnformeerd.

×Close search
Zoeken