skip to Main Content

Kijk eens in de keuken van een fysiotherapeut

FysiotherapeutKNGF
In juli 2022 telt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) meer dan 17.000 leden. Voor de leden in dienstverband behartigt FBZ de werknemersbelangen aan de cao-tafels. Maar wat doen fysiotherapeuten precies? Waar werken ze en welke loopbaanperspectieven zijn er? Op deze vragen wordt in de rubriek ‘kijk eens in de keuken van’ kort antwoord gegeven. Om een beter beeld te krijgen van het vak in de praktijk, is er een interview te lezen met fysiotherapeut Linda van Heusden- Scholtalbers.

Wat doen fysiotherapeuten en waar werken ze?

Een fysiotherapeut is een expert in houding en beweging. Hij helpt je bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van je lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat je weer optimaal kunt bewegen. De zorg van een fysiotherapeut past bij jouw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat jij wilt bereiken. Als fysiotherapeut ben je breed opgeleid. Je kunt aan de slag bij centra voor meervoudig, gehandicapten, fitnessclubs, gezondheidscentra, psychiatrische ziekenhuizen, revalidatiecentra, sportverenigingen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Ook een eigen fysiotherapiepraktijk beginnen of in dienst gaan bij een vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk is mogelijk.

Loopbaanperspectief
Om fysiotherapeut te worden, moet je een hbo-opleiding Fysiotherapie doen. De opleiding wordt op tien verschillende hogescholen aangeboden. Je kunt de opleiding zowel voltijd als in deeltijd doen. Na een afgeronde hbo-opleiding fysiotherapie kun je je specialiseren in bepaalde categorieën cliënten (kinderen, ouderen, topsporters) of op bepaalde klachten, ziekten of lichaamsgebieden (je bent specialist in knieën en voeten, of gespecialiseerd in de behandeling van mensen met longaandoeningen). Er zijn diverse nascholingscursussen en masteropleidingen op deze terreinen te volgen. Je kunt aanvullende opleidingen doen, bijvoorbeeld manuele therapie of bedrijfsfysiotherapie. Wil je je verbreden en je vakgebied uitbreiden, dan kun je (bij sommige universiteiten) kiezen voor een verkorte opleiding Geneeskunde, Fysiotherapiewetenschap of Bewegingswetenschappen (bron: carrièretijger).

Kwaliteitsregister
KRF NL is hét kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland. Een modern kwaliteitsregister dat stimuleert, kwaliteit borgt en transparant maakt. Voor patiënten, scholingsaanbieders, specialisten en verwijzers. Zorgverzekeraars stellen in hun contracten met fysiotherapeuten, registratie in een kwaliteitsregister verplicht.


Interview met fysiotherapeut Linda van Heusden-Scholtalbers

“Elke dag is weer anders”

Linda van Heusden- Scholtalbers (37) is fysiotherapeut en lid van het KNGF. Naast de opleiding fysiotherapie heeft zij ook een master psychologie gevolgd. Als gedragswetenschapper combineert zij het vak fysiotherapie met psychologie. Momenteel werkt zij als fysiotherapeut in het ziekenhuis en houdt zij zich bezig met allerlei ontwikkelingen rondom oncologische chirurgie. Daarnaast is ze ook bestuurslid én voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF).

Gedragsverandering
Van Heusden-Scholtalbers kwam in aanraking met fysiotherapie door haar buurman die fysiotherapeut was. “Na een open dag bij de opleiding fysiotherapie was ik overtuigd. Iemand weer beter laten functioneren, trok mij aan. Tijdens de opleiding vond ik de rol van  ‘gedrag’  interessant. We hebben als fysiotherapeut veel te maken met gedragsverandering, dat is gewoon een onderdeel van ons vak. Je moet een onzekere of angstige patiënt kunnen laten inzien dat iets wel of niet kan. Ik werk vaak op de preoperatieve poli. Daar bereid ik patiënten voor op hun operatie. De fysiotherapeut speelt een grote rol in de bewustwording van de situatie waar de patiënt zich in bevindt. De patiënt leert door middel van oefeningen en bewegingen met als doel meer grip te krijgen op zijn situatie. Hij moet natuurlijk wel willen veranderen. Als iemand niet wil, verandert er ook niks”, legt Van Heusden- Scholtalbers uit.

Veelzijdig vak
“Een fysiotherapeut speelt niet alleen een grote rol in de behandeling van een patiënt. Van voorbereiding tot herstel van een operatie, de fysiotherapeut komt in alle fases van de behandeling aan bod.” Van Heusden-Scholtalbers heeft vaak te maken met heel zieke patiënten. “Het klinkt gek, maar deze patiënten vind ik het interessantst om te behandelen. Het werken in een ziekenhuis is erg dynamisch en veelzijdig. Elke dag is weer anders.” De veelzijdigheid spreekt haar het meeste aan. “Het uitdagendste vind ik patiënten te helpen met complexe ziektes. Ze kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Daarentegen krijgen we ook vaak patiënten die we maar één keer zien. Bijvoorbeeld als een patiënt wordt doorverwezen naar de eerste lijn. Het is dan een uitdaging goed in te schatten of iemand zelf de verantwoordelijkheid kan nemen over zijn houding, bewegingen en/of oefeningen. Andersom worden patiënten ook doorverwezen naar ons. Denk aan patiënten die eerst op een IC of MC hebben gelegen, uit een ander ziekenhuis komen, uit een revalidatiecentrum komen of al onder behandeling zijn van een fysiotherapeut in de eerste lijn. Verder werken wij ook multidisciplinair. We werken nauw samen met verschillende disciplines zoals een logopedist, ergotherapeut, osteopaat of een arts.”

Vooroordelen van een fysiotherapeut
Verder vertelt ze de vooroordelen die mensen vaak hebben over het vak: “Heb je last van je nek of schouder? Dan denken vooral ouderen vaak aan een fysiotherapeut. Ons vak is veel breder. De meerderheid van de patiënten weet niet dat een fysiotherapeut zich bijvoorbeeld kan specialiseren in oncologie en daarmee kankerpatiënten kan begeleiden. Niet alleen bij patiënten, maar ook bij verwijzers is er nog veel onwetendheid.”

Toekomstvisie
Voordat Van Heusden- Scholtalbers bestuurlijk actief werd, voerde zij een projectonderzoek uit voor het KNGF en de NVZF. Daarna vertrok zij naar het buitenland. Toen ze terug naar Nederland kwam, wilde ze graag meehelpen met het organiseren van congressen bij het KNGF. Tijdens de aanmelding kreeg Van Heusden- Scholtalbers de vraag of het haar leuk lijkt

bestuurlijk actief te worden en dat leek haar wel wat. Na vier jaar bestuurlijk actief te zijn geweest, werd ze voorzitter. “Ik heb altijd al de drive gehad om de beroepsgroep op de kaart te zetten en te laten zien wat voor meerwaarde een ziekenhuisfysiotherapeut heeft. Verder vind ik het leuk om op verschillende manieren mijn input te geven en met een specifieke expertise naar iets te kijken. Denk aan richtlijn ontwikkeling specifiek voor een ziekenhuissetting. Daarbij heb ik nu veel contact met andere beroepsinhoudelijke verenigingen en het KNGF-bestuur. Netwerken vind ik onwijs leuk.”

×Close search
Zoeken