skip to Main Content

Vervolg onderhandelingen Cao Jeugdzorg

Jeugdzorg

Op 21 maart hebben vakbonden FNV, FBZ en CNV met Jeugdzorg Nederland het overleg vervolgd over een nieuwe Cao Jeugdzorg voor de ruim 32.000 jeugdzorgwerknemers. Het overleg lag vanaf eind oktober stil. 

Loonbod en looptijd

De werkgeversdelegatie deed een concreet loonbod:

  • 2% structureel vanaf 1 januari 2021
  • 3% structureel vanaf 1 januari 2022 plus een eenmalige uitkering van 500 euro.
  • 2-3% structureel vanaf 1 januari 2023

Dit loonbod is aanleiding om verder te praten. Of het daadwerkelijk voldoende is zal uit het vervolg van de onderhandelingen moeten blijken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een goed inhoudelijk totaalpakket voor een nieuwe cao die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2021.

Inhoudelijke verbeteringen

De vakbonden hebben de volgende onderwerpen op de onderhandelings-agenda gezet.
Sommige daarvan zijn op hoofdlijnen ook al verkend:

  • Regelruimte/privé-werkbalans, waaronder het recht om tijd en plaats-onafhankelijk te werken, inclusief bijbehorende tijd,-en vergoedingsregelingen. Maar ook een Individueel Keuze Budget (IKB) voor inzetten van verlof. Veder ligt als bespreekpunt de jaaruren-systematiek (JUS) op tafel.
  • Werkdruk verminderen
  • Scholingsfaciliteiten
  • Generatiebeleid en vitaliteit
  • Herziening functieboek, inclusief functieprofiel ervaringsdeskundige

Hoe verder?

Vakbonden willen nu snel handelen. Daarom zijn op korte termijn drie onderhandelingsdata gepland: 29 maart, 4 april en 8 april.

×Close search
Zoeken