skip to Main Content

Project in umc’s en algemene ziekenhuizen voor aanpak ongewenst gedrag

GezondenveiligwerkenUMCZiekenhuizen

SoFoKleS en StAZ, de arbeidsmarktfondsen voor respectievelijk umc’s en algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen, zijn een project gestart om interne agressie en ongewenst gedrag aan te pakken. Uit onderzoek van het ministerie van VWS en PGGM&CO blijkt dat een derde van de medewerkers in ziekenhuizen ongewenst gedrag ervaart.

FBZ is, samen met andere vakbonden en werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in SoFoKleS en de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Deze fondsen voeren cao-afspraken uit en zetten projecten op gericht op het verbeteren van de arbeidsmarkt. De bonden en werkgeversorganisaties zien in de uitkomsten van het onderzoek door VWS en PGGM&CO noodzaak om de aanpak van ongewenst gedrag hoog op de agenda te zetten. Het onderzoek laat namelijk zien dat ongewenst gedrag in alle zorg- en welzijnssectoren voorkomt, maar verbale agressie, pesten en seksuele intimidatie scoren in ziekenhuizen significant hoger dan andere sectoren. De umc’s scoren het hoogst op ervaren interne agressie door collega’s of leidinggevenden.

Met behulp van subsidie van het ministerie van VWS is een project gestart, dat loopt tot en met mei 2023. Aan het project nemen alle umc’s deel en is ruimte voor deelname door tien ziekenhuizen of revalidatie-instellingen.

Vijf fasen

Het project bestaat uit vijf fasen:
1. Deskresearch: de normen en gedragsregels en beschikbare aanpakken, instrumenten en interventies worden in kaart gebracht, ook uit andere publieke sectoren.
2. Dialoogsessies: er worden dialoogsessies georganiseerd over handvatten, interventies en verantwoordelijkheden voor verschillende functies: raden van bestuur/directies/leidinggevenden, OR-vertegenwoordigers, vertrouwenspersonen/bedrijfsmaatschappelijk werk/HR en medewerkers uit het primaire proces.
3. Toepassing van interventies: ziekenhuizen gaan aan de slag met de toepassing van één of meer interventies. Belangrijk is dat deze een aanvulling zijn op de bestaande aanpak en aansluiten op de behoefte van medewerkers.
4. Evalueren van interventies: aan het eind van de projectperiode vindt een evaluatie plaats.
5. Een plan voor borging: de deelnemende instellingen beschrijven hoe de interventies na evaluatie worden geborgd en hoe het thema continu aandacht blijft krijgen.

×Close search
Zoeken