skip to Main Content

Corona-overeenkomst voor jeugdzorg een feit

Jeugdzorg

De achterban van Jeugdzorg Nederland en van de vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben ingestemd met de afspraken over veilig werken in corona-tijd. Daarmee is de corona-overeenkomst voor de jeugdzorg een feit.

Omdat medewerkers veel vragen en zorgen hebben over de gevolgen van het corona-virus sloten cao-partijen begin juni een principeakkoord om het werken in jeugdzorg veiliger maken. De arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd of voortvloeiend uit de Cao Jeugdzorg blijven volledig intact.

De corona-overeenkomst bevat afspraken en aanbevelingen over onderwerpen zoals:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en testen
  • Werkdruk en werkbaarheid
  • Verlof
  • Thuiswerken

Bekijk alle afspraken in de corona-overeenkomst jeugdzorg

×Close search
Zoeken