skip to Main Content

Cao Ziekenhuizen: min-uren zijn tijdens de coronacrisis niet aan de orde

coronacovid-19Ziekenhuizen

Zorgvakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV hebben overleg gehad met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over de situatie voor werknemers onder de Cao Ziekenhuizen tijdens de coronacrisis. Onderwerpen zoals beschermingsmiddelen, min-uren en verlof zijn besproken.

De juiste beschermingsmiddelen

Zorgvakbonden konden met de NVZ niet tot een eenduidig beleid komen als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de NVZ gelden onverkort de richtlijnen van de RIVM. De ziekenhuiswerkgevers erkennen dat de angst onder het zorgpersoneel groot is en dat aanvullende afspraken wel op zijn plaats kunnen zijn. Aanvullende praktische afspraken in overleg met het personeel moeten op ziekenhuisniveau mogelijk zijn. De zorg over voldoende beschermingsmiddelen is wel nog een punt van aandacht bij de revalidatiecentra. Zeker omdat in revalidatie-instellingen de komende tijd veel patiënten worden verwacht. De doorloop vanuit de IC’s naar de revalidatie-instellingen gaat leiden tot een grote inzet van deze medewerkers.

Geen min-uren

De NVZ heeft toegezegd dat afspraken met medewerkers, zoals het gemiddelde aantal uren werken per week/maand, volledig worden nagekomen. Dat betekent betaling van het volledige loon en geen opbouw van min-uren die in een later stadium weer moeten worden ingehaald.

Dit kan door middel van passend vervangend werk voor werknemers die nu geen regulier werk hebben. Denk hierbij aan werknemers waarvan de geplande werkzaamheden uitgevallen zijn en zorgwerknemers van wie vakanties geannuleerd zijn en die weer willen werken.

Cao bij noodvoorzieningen zoals corona-hotels

Werknemers werkzaam in een noodvoorziening gericht op het ontlasten van algemene ziekenhuizen vallen onder de Cao Ziekenhuizen als zij werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Verlofuren als het kan opnemen, anders blijven ze langer staan

De zorgvakbonden en de NVZ hebben afspraken gemaakt over het meenemen van verlofdagen 2019/2020 naar volgend jaar als de werknemer deze niet vóór 1 juli 2020 kan opnemen. De termijn voor het wettelijke verlof wordt verlengd: voor 2019 naar 31-12-2020 en het wettelijk verlof voor 2020 naar 31-12-2021.

Overigens zijn de bonden van mening dat als werknemers verlof hebben, ze dit ook moeten kunnen opnemen. Het ziet ernaar uit dat niet iedereen van zijn vakantie zal kunnen genieten, maar verlof is belangrijk voor gezond en veilig werken. Voorwaarde is dan wel dat mensen zich volledig van het werk kunnen onttrekken en dat geen sprake is van toch beschikbaar (moeten) zijn. In dat geval zal moeten worden gekeken op welke wijze de medewerker op een later moment van zijn verlof kan genieten.

Tip: download nu de Cao Ziekenhuizen app

Er wordt hard gewerkt aan het verwerken van de cao-afspraken in de Cao Ziekenhuizen app. Download deze app (www.staz.nl/arbeidsverhoudingen/app-cao-ziekenhuizen/) zodra deze is bijgewerkt. Je hebt dan automatisch de juiste cao-afspraken bij de hand.

×Close search
Zoeken