skip to Main Content

Nog 1 dag te gaan: landelijke ziekenhuisstaking op 20 november

Ziekenhuizen

Dit is de eindstand: op woensdag 20 november doen 83 ziekenhuislocaties, 32 poliklinieken en 4 revalidatiecentra mee aan de eerste landelijke ziekenhuisstaking in de historie. Zij houden een zondagsdienst. Dan wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het een zondag is. Bekijk de interactieve kaart voor de actievoerende locaties.

De zondagsdienst is de stakingsvariant voor de ziekenhuizen. Spoedzorg gaat altijd door en het ingeroosterde personeel is aanwezig op de werkplek. Het werk helemaal neerleggen in een ziekenhuis kan nu eenmaal niet. Een ziekenhuis kan niet dicht. Maar afdelingen wel.

Laatste voorbereidingen klaar

De puntjes staan inmiddels op de i: alle 119 draaiboeken van de lokale actiecomités zijn door de actiejuristen gecontroleerd, besproken met de raden van bestuur en daarna definitief gemaakt. Zo gingen de juridische aanzeggingen afgelopen week de deur uit. De ziekenhuizen hebben vervolgens afspraken met patiënten verzet.

Noodzakelijke maatregelen voor de nieuwe cao

Een goede salarisverhoging is nodig om het werken in een ziekenhuis aantrekkelijk te houden. Daarnaast moeten er goede afspraken worden gemaakt over het verminderen van de werkdruk, door de hersteltijd na bereikbaarheidsdiensten en nachtdiensten te verlengen. Permanent aan staan lijkt de nieuwe norm te zijn geworden. Dat verstoort de balans tussen werk en privé. Ook willen we een hogere vergoeding voor diensten voor álle beroepsgroepen; natuurlijk hoort flexibiliteit bij het werken in een ziekenhuis, maar daar mag wel wat tegenover staan. Verder moet generatiebeleid meer van de grond komen, zodat iedereen gezond de eindstreep kan halen. En coassistenten moeten een fatsoenlijke tegemoetkoming krijgen, net als hun collega’s in de umc’s waar dit wel goed geregeld is.

Struikelblokken

Zie de belangrijkste verschillen van inzicht tussen de werkgevers en werknemers. Ondanks 25 estafetteacties die afgelopen tijd in de ziekenhuizen werden gehouden blijft de NVZ hardnekkig aan haar cao-voorstellen vasthouden. Daarom waren de bonden genoodzaakt een landelijke staking uit te roepen.

Hoe ziet de stakingsdag eruit?

Het zwaartepunt op 20 november ligt bij de 119 ziekenhuizen, poli’s en revalidatiecentra die meedoen, want daar vindt immers de zondagsdienst plaats. Vele afdelingen sluiten hun deuren voor niet-spoedeisende zorg. De ingeroosterde werknemers staan paraat voor als het nodig is. Ze verrichten op de actiedag andere werkzaamheden, bijvoorbeeld achterstallige administratieve werkzaamheden. Ook zal er extra aandacht zijn voor de patiënt. Verder kunnen ze meedoen aan activiteiten die samenhangen met de acties.

Landelijke manifestatie

Op het Jaarbeursplein vindt vanaf 12.00 uur een landelijke manifestatie plaats in aanwezigheid van de bonden en vertegenwoordigers van de lokale actiecomités. De bonden overhandigen een petitie aan Ad Melkert, voorzitter NVZ. Een aantal medewerkers komt aan het woord. De bijeenkomst is om 13.00 uur afgelopen. De werknemers gaan weer terug naar hun werk. Alle hoop is erop gevestigd dat de NVZ eindelijk luistert naar de werknemers en het cao-conflict eindigt. Er ligt na de actiedag uiteraard niet gelijk een nieuwe cao. Daarvoor moeten eerst de onderhandelingen opgestart worden.

Landelijke staking gaat door: bemoeienis minister heeft geen invloed op ziekenhuisacties

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft de cao-partijen uitgenodigd om te komen praten over de impasse in het cao-traject ziekenhuizen. Deze uitnodiging verrast de partijen een dag voor de landelijke staking. Op dinsdag praten de vakbonden met de minister, op woensdag komt werkgeversorganisatie NVZ aan de beurt. Als vakbonden zijn we ingegaan op deze uitnodiging om onze standpunten toe te lichten, er is daarbij niet gesproken over bemiddeling door de minister. De onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden doen wij met de ziekenhuiswerkgevers, de NVZ, en niet met de politiek. We staan in principe niet onwelwillend tegenover een onafhankelijke mediator, mits de NVZ hun eindbod van tafel haalt. Het gat tussen onze eis en het loonbod is niet onoverkomelijk groot, wel moet een aantal verslechteringen van tafel, waaronder de door de NVZ voorgestelde verlaging van de loondoorbetaling in het eerste ziektejaar. Maar hiertoe blijkt de NVZ niet bereid, waardoor de staking woensdag nog steeds een feit is. Daar doet het gesprek op het ministerie niets aan af.

×Close search
Zoeken