skip to Main Content

Overleg extra loonsverhoging Gehandicaptenzorg hervat

Gehandicaptenzorg

De cao-partijen voor de Cao Gehandicaptenzorg, waaronder FBZ, hervatten op 30 mei het overleg over een extra loonsverhoging voor medewerkers in de gehandicaptenzorg. Eerder deze maand liep dat overleg op niets uit, omdat de vakbonden het bod van de werkgevers te laag vonden.

In maart vorig jaar bereikten de cao-partijen een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, die loopt tot en met 31 januari 2024. Daarin werd een loonsverhoging afgesproken die paste bij de situatie van toen (3,2% loonsverhoging per 1 mei 2023), maar die nu onvoldoende blijkt door de hoge inflatie van de afgelopen tijd en die ook achterloopt bij andere cao’s in de zorg die recenter zijn afgesloten.

Bod met te weinig verbetering

De vakbonden verzochten VGN daarom begin dit jaar of werknemers in 2023 een extra loonsverhoging kunnen krijgen, bovenop de afspraken in de lopende cao. Er vonden meerdere overleggen plaats, maar helaas leidde dat niet tot overeenstemming. De werkgeversdelegatie stelde een extra loonsverhoging voor van 5% in 2023 en nog eens 5% in 2024. Die percentages werden na salarisschaal 45 echter afgetopt op een nominaal bedrag, waardoor het loonbod voor veel zorgprofessionals te weinig verbetering biedt. Bovendien stelde de werkgeversdelegatie voor de looptijd van de cao te verlengen tot en met december 2024, zonder dat er voor dat jaar andere inhoudelijke verbeteringen konden worden afgesproken.

Nieuwe uitnodiging

De vakbonden, waaronder FBZ, hebben nu een nieuwe uitnodiging gekregen van de werkgevers om het overleg te hervatten. Ze hebben besloten daarop in te gaan, met de nadrukkelijke kanttekening dat er een beter voorstel moet komen waar álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg voldoende aan hebben.

×Close search
Zoeken