skip to Main Content

Achterban FBZ akkoord met principeakkoord Cao VVT

VVT

De achterbannen van werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV en de leden van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl, stemmen in met het principeakkoord voor de verlenging van de Cao VVT. De Cao VVT 2022-2024 is daarmee een feit. De gemaakte afspraken worden komende tijd uitgewerkt in een actuele cao-tekst.

De cao wordt met een jaar verlengd. Deze verlenging wordt gecombineerd met een structurele salarisverhoging van 10%, boven op de afspraken die reeds waren gemaakt in de lopende cao. Jan Willem, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden: “De aanvullende afspraken zijn een mooie ontwikkeling voor alle zorgprofessionals in deze sector, die hiermee erkenning krijgen voor hun waardevolle inzet en toewijding.”

Afspraken:

  • De looptijd van de cao wordt verlengd tot en met 31 december 2024.
  • Structurele extra salarisverhoging: Naast alle eerder gemaakte afspraken over salarisverhoging (2% per 1 maart 2022 en 3% per 1 maart 2023) ontvangen werknemers 5% per 1 oktober 2023 met een bodem van 125 euro, 2,5% per 1 maart 2024 met een bodem van 75 euro en nog eens 2,5% per 1 oktober 2024 met een bodem van 75 euro.
  • Vanaf 1 januari 2024 wordt de stagevergoeding voor coassistenten verhoogd, zodat zij dezelfde onkostenvergoeding ontvangen als andere stagiaires in de VVT.
  • Per 1 januari 2024 worden verbeteringen doorgevoerd in de Onregelmatigheidstoeslag (ORT) en bereikbaarheidsdienstenvergoeding. Ten eerste wordt de grens van het maximum uurloon geschrapt, waardoor de ORT wordt gebaseerd op het feitelijke uurloon. Daarnaast wordt de uitzondering voor functies ingedeeld in FWG 70 of hoger verwijderd, zodat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen functies bij de vergoeding van deze diensten.
  • Per 1 januari 2024 is er een betere de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. De tegemoetkoming wordt verhoogd van 0,09 naar 0,17 cent netto per kilometer en het maximumaantal kilometers per enkele reis per werkdag wordt verhoogd van 30 naar 40 kilometer.

Bekijk het principeakkoord voor meer informatie over de afspraken.

×Close search
Zoeken