skip to Main Content

U kunt uw contributie terugvragen

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging heeft de status van vakbondscontributie. Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moeten dit zelf bij hun werkgever kenbaar maken.  

Dat kan gedurende het hele jaar, maar in elk geval voor half november, zodat de werkgever het tijdig met het salaris kan verrekenen.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. Dit voordeel geldt voor leden van verenigingen die federatiepartner zijn vakbond FBZ en vallen onder een van onze cao’s. De betreffende verenigingen zijn in de cao vermeld.

Meer weten?

Bekijk het overzicht wat er in uw cao over de teruggave staat. Of zie de FAQ met antwoord op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld hoe dit terug te vragen bij de werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.

×Close search
Zoeken