skip to Main Content

Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 algemeen verbindend verklaard

Gehandicaptenzorg

De Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 is algemeen verbindend verklaard (AVV) door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg.

Waarom een AVV?

Zolang een cao niet algemeen verbindend is verklaard, is de cao alleen van toepassing op instellingen die zijn aangesloten bij de werkgeversorganisatie(s) die aan tafel zitten bij de cao. In dit geval zijn dat Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en MEE NL. Cao-partijen willen graag dat de cao voor de hele sector geldt, zodat de arbeidsvoorwaarden in iedere gehandicaptenzorginstelling gelijk zijn er geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden kan plaatsvinden. Daarom hebben ze de minister gevraagd de nieuwe cao te laten gelden voor de hele branche.

Wat betekent dit?

Door het besluit van de minister zijn de afspraken in de ge-avv’de cao nu van toepassing op alle werkgevers en daarmee ook op alle werknemers in de hele branche gehandicaptenzorg. Hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt die strijdig zijn met de ge-avv’de cao? Dan zijn die nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de ge-avv’de cao.

Download de Gehandicaptenzorg 2021-2024.

×Close search
Zoeken