skip to Main Content

U kunt uw contributie terugvragen

haalmeeruitjecao

De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun (beroeps)vereniging die bij FBZ is aangesloten heeft de status van vakbondscontributie.

Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moeten dit zelf bij hun werkgever kenbaar maken. Dat kan gedurende het hele jaar op basis van de factuur van uw beroepsvereniging, maar doe het in elk geval voor half november, zodat de werkgever het tijdig met uw salaris kan verrekenen.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Meer weten?
Kijk wat in uw cao staat over de teruggave. Of zie de FAQ met antwoord op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld hoe dit terug te vragen bij de werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.

 

×Close search
Zoeken