skip to Main Content

Dit is de achterban van FBZ

Arbeidsmarkt

In 2022 zijn 24 beroepsverenigingen van hoogopgeleide zorgprofessionals bij Vakbond FBZ aangesloten. We behartigen de werknemersbelangen van hun leden in dienstverband. Door allerlei specialisaties is sprake een veelheid aan beroepsgroepen.

Dit overzicht geeft een indruk van onze huidige achterban.

Arts in opleiding tot specialist (aios) | Arts niet in opleiding tot specialist (anios) | Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde | Arts Maatschappij + Gezondheid (M+G) | Arts voor Verstandelijk Gehandicapten | Bachelor Medisch Hulpverlener | Basisarts | Bedrijfsarts | Beeldend therapeut | Biomedisch technoloog | Coassistent | Danstherapeut | Diëtist | Dramatherapeut | Ergotherapeut | Fysiotherapeut | Geestelijk verzorger | Gedragswetenschapper | GZ-psycholoog | Huisarts | Klinisch chemicus | Klinisch fysicus | Klinisch fysisch medewerker | Klinisch genetische laboratorium-specialist | Klinisch informaticus | Klinisch psycholoog | Klinisch neuropsycholoog | Klinisch technoloog | Kraamverzorgende | Lactatiekundige | Logopedist | Medisch specialist | Militair arts | Mondhygiënist | Muziektherapeut | Oefentherapeut Cesar | Oefentherapeut Mensendieck | Onderwijskundige | Orthopedagoog-generalist | Orthoptist | Pedagoog | Physician assistant | Psychodiagnostisch werkende | Psycholoog | Psychomotorisch kindertherapeut | Psychomotorisch therapeut | Psychotherapeut | SEH-arts | Specialist ouderengeneeskunde | Speltherapeut | Tandarts | Tandarts-specialist | Technisch geneeskundige | Verloskundige | Verslavingsarts | Verzekeringsarts/arts Arbeid & Gezondheid | Ziekenhuisapotheker | Ziekenhuisarts

×Close search
Zoeken