skip to Main Content

Casus: Ontslag na gesjoemel door collega?

CasusRechtshulp

Anneke van Vliet* is ergotherapeut met een leidinggevende positie. Bij haar aantreden hoort ze dat er diverse kwaliteitsslagen moeten worden gemaakt in de instelling waar ze werkt. Ze pakt die rol voortvarend op. Als ongeregeldheden aan het licht komen, dreigt Anneke hiervan de dupe te worden: haar werkgever wil haar ontslaan. Ze neemt contact op met FBZ Rechtshulp om haar bij te staan.

Anneke ziet de verbeterpunten in haar instelling als uitdaging en zet acties in gang om diverse interne processen te verbeteren. Natuurlijk stuit zij daarbij wel eens op weerstand, maar ze wint het vertrouwen van haar collega’s. Haar jaarcontract wordt verlengd en in 2020 ziet het ernaar uit dat ze een contract voor onbepaalde tijd krijgt.

Ongeregeldheden

Door diverse ongeregeldheden komt alles echter in een totaal ander daglicht te staan. Er is gesjoemeld met facturen en voorraden. Een intern onderzoek brengt aan het licht welke medewerker hiervoor verantwoordelijk is; die wordt ontslagen. De interim bestuurder die intussen is aangesteld, besluit daarop ook een onderzoek door een externe partij te laten uitvoeren, om alle processen door te lichten. Kort daarop krijgt Anneke te horen dat ze wel een contract voor onbepaalde tijd krijgt aangeboden, maar met een voorbehoud in afwachting van het externe onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt een aantal weken later dat diverse processen verbetering behoeven. Volgens de werkgever is dat Anneke aan te rekenen, die vervolgens een voorstel krijgt voor een vaststellingsovereenkomst om het contract te beëindigen.

Uit het veld geslagen

Anneke komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen, die de gang van zaken opmerkelijk vindt. Ze leest in verslagen van functioneringsgesprekken dat de inspanningen van Anneke juist worden geprezen. “De instelling was er nog niet, maar uit alles bleek dat Anneke op de goede weg was”, aldus Marlies, die het voorstel van de werkgever onacceptabel vindt. Anneke stemt er dan ook niet mee in, waarna de werkgever een ontbindingsverzoek indient bij de kantonrechter. Marlies voert namens Anneke verweer bij de kantonrechter. “Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe ontslagregels. Vroeger moest een werkgever een ontslaggrond volledig kunnen onderbouwen, maar sinds dit jaar kunnen meerdere ontslaggronden samen ook voldoende aanleiding geven tot ontslag. Dat wordt de cumulatiegrond genoemd. Stel dat een werkgever iemand wil ontslaan vanwege disfunctioneren maar geen compleet dossier heeft opgebouwd, dan kan het ontslag toch worden gerechtvaardigd in combinatie met een andere ontslaggrond, zoals een verstoorde arbeidsverhouding.”

Uitspraak rechter

Precies dat is wat de werkgever doet: hij beroept zich op disfunctioneren én een verstoorde arbeidsrelatie, maar gebruikt hier dezelfde argumenten voor. Vervolgens beroept hij zich ook nog op de cumulatiegrond. De rechter gaat daar niet in mee: het disfunctioneren is nooit besproken en er zijn ook geen verbeteracties ingezet. Sterker nog: uit de functioneringsgesprekken bleek dat Anneke goed functioneerde. Als van een verstoorde arbeidsrelatie al sprake zou zijn, had de werkgever pogingen moeten doen die te herstellen. De rechter vindt een beroep op de cumulatiegrond niet aan de orde. Conclusie: de arbeidsovereenkomst kan niet worden ontbonden en Anneke kan weer aan het werk. “Er is me vaak gevraagd of ik daar nog wel zin in had, maar ik heb geen moment getwijfeld”, zegt ze. “Dit voelde zo onrechtvaardig. Ik wilde heel graag de verbeterprocessen die ik in gang had gezet, afmaken. Er is een nieuwe bestuurder aangesteld, met wie ik een nieuwe start kan maken. En van mijn collega’s krijg ik alle steun.”

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen?

FBZ en haar partners staan klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen. Tal van verenigingen bieden de individuele ledenservice van FBZ Rechtshulp aan. Kijk voor meer info op www.fbz.nl/rechtshulp.

* Namen van cliënten zijn fictief i.v.m. de privacy van de cliënt.

 

×Close search
Zoeken