skip to Main Content

Jaarverslag 2021: “alle voorspellingen kwamen uit”

Arbeidsmarktarbeidsomstandighedenarbeidsvoorwaarden

De Algemene Vergadering van FBZ heeft het jaarverslag 2021 vastgesteld. Het is daarmee beschikbaar voor de leden van de aangesloten verenigingen.

Alle voorspellingen kwamen uit

De zorg en de economie stonden nogal op zijn kop nadat corona in 2020 haar introductie deed. Zonder in een glazen bol te hoeven kijken wisten we dat 2021 een moeilijk jaar zou worden. Nota bene een jaar waarin alle grote zorgcao’s vernieuwd moesten worden tegen de achtergrond van een torenhoge inflatie. En een jaar waarin sinds twee decennia de ziekteverzuimcijfers nog niet zo hoog waren geweest, terwijl alle alarmbellen rinkelden voor de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt.

Alle voorspellingen kwamen uit. Uitgezonderd de ggz kwamen andere cao’s niet zonder slag of stoot tot stand. Onder druk van de aankondiging van een derde zondagsdienst lukte het een sterk verbeterd akkoord voor een Cao UMC te sluiten. Bij de ziekenhuizen was het noodzakelijk voor Kerst een petitie op touw te zetten. De handtekeningen van 4.200 professionals spoorden de NVZ aan met een evenwichtiger cao-voorstel te komen. Dat had effect, alleen nog niet voldoende om voor de jaarwisseling tot een nieuwe Cao Ziekenhuizen te komen. In de jeugdzorg worden nog steeds collectieve acties gevoerd terwijl ook daar de houdbaarheidsdatum is verstreken. In dit jaarverslag meer ‘details’.

Met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is de komende jaren veel werk aan de winkel over de arbeidsvoorwaarde pensioen als inkomen voor later. Mooi is dat een pensioenpanel met zorgprofessionals meedenkt wat nodig is voor een goed pensioen. We wijden een speciaal hoofdstuk aan relevante pensioenontwikkelingen.

Over de gehele linie groeit de invloed van FBZ en daar zijn we blij mee. Met meer aangesloten beroepsverenigingen neemt tegelijk onze zeggingskracht aan cao-tafels toe. We heten de beroepsverenigingen VVP en NVKI van harte welkom in vakbondsland. Arbeidsvoorwaarden zijn nooit ‘af’. Bij FBZ Rechtshulp signaleren we veel zorgprofessionals met vragen of problemen. We zijn blij dat dit aanbod aanslaat en de pilotstatus is ontgroeid, en erg trots dat zorgprofessionals onze individuele juridische dienstverlening gemiddeld het rapportcijfer 8,5 geven.

Bekijk het jaarverslag in vogelvlucht.

×Close search
Zoeken