skip to Main Content

Grote behoefte aan individuele juridische ondersteuning

Rechtshulp

In het eerste kwartaal 2024 lag het aantal vragen van zorgprofessionals 25% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Zorgprofessionals weten steeds beter de weg weten te vinden naar onze arbeidsjuristen.

Op dit moment kunnen 27.000 zorgprofessionals van 17 verenigingen die onze arbeidsrechtelijke hulp aanbieden, rechtstreeks voor raad en daad terecht bij onze arbeidsjuristen. FBZ Rechtshulp is exclusief voor leden van federatiepartners van FBZ. Het blijkt een waardevolle toevoeging aan het lidmaatschapspakket van de beroepsverenigingen.

Veelheid aan onderwerpen

Er is een grote variëteit aan onderwerpen waarvoor zorgprofessionals aan de bel trekken; van verzoeken om uitleg wat er precies in de cao staat, problemen met beperkende bedingen in de arbeidsovereenkomst, tot advies en hulp bij een dreigend arbeidsconflict of ontslag. Maar we zien wel een structurele top 3:

  1. Arbeidsovereenkomst: Deze kwesties variëren van het controleren van een (nieuwe) arbeidsovereenkomst tot discussie over eenzijdige wijziging of het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken.
  2. Salaris/inschaling: Zoals een geschil over de interpretatie van afspraken over variabele beloning, welk salaris meetelt voor de transitievergoeding, functieclassificatie en welke ervaringsjaren wel of niet meetellen.
  3. Functiewaardering: Dit betreft hulp bij trajecten om functies opnieuw te beschrijven en te waarderen en advies wat te doen als een zorgprofessional het niet eens is met de functiebeschrijving of de schaalindeling.

Signalen op de juiste plek

Onze cao-onderhandelaars werken nauw samen met de arbeidsjuristen. Als zich vaker knelpunten voordoen in bepaalde arbeidsvoorwaarden kunnen die collectief opgepakt worden. Als het bijvoorbeeld nodig is een cao-afspraak te verduidelijken kunnen we dat meenemen bij het overleg over de nieuwe cao.

 

 

×Close search
Zoeken