skip to Main Content

Advies RVS aan minister Helder: halveer de administratieve lastendruk in vijf jaar

De administratieve lastendruk in de zorg kan in vijf jaar tijd worden gehalveerd als de verantwoording anders wordt ingericht. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies ‘Is dit wel verantwoord?’. FBZ pleit al jaren voor minder regeldruk en is blij met het rapport.

Nu de zorg voor ongekende uitdagingen staat, zoals het personeelstekort en de vergrijzing, is het volgens de RVS nodig om verantwoording in de sector anders te organiseren en daarvoor een transitieteam in te stellen. De zorgsector moet nu veel te veel verantwoorden aan zorgverzekeraars en toezichthouders. Dit moet en kan volgens de RVS echt minder.
FBZ vraagt al jaren om verlaging van de regeldruk bij de Tweede Kamer en ook bij de verantwoordelijke ministeries. We hebben voorbeelden verzameld bij onze aangesloten verenigingen van ‘onzinnige regels’ en die onder andere aangedragen bij Kamerleden Fleur Agema (PVV) en Joba van den Berg (CDA). Zij hebben, ook met input van andere partijen, een lijst opgesteld met overbodige administratieve handelingen. Dit hebben ze tijdens het commissiedebat in de Tweede Kamer over het Integraal Zorgakkoord aangeboden aan minister Helder.

Wat moet er gebeuren volgens de adviesraad?

De RVS doet diverse handreikingen om de administratieve lastendruk te verminderen. Zo zouden zorgverzekeraars en toezichthouders verplicht moeten worden de door professionals en zorgorganisaties eenmalig verzamelde gegevens te hergebruiken. Zij krijgen wat de RVS betreft dus een verbod om ieder voor zich steeds dezelfde gegevens bij artsen en verpleegkundigen en hun werkgevers op te vragen. Daarnaast moet het grote aantal kwaliteitsregistraties worden afgebouwd. Vertrouwen (tussen financiers of toezichthouders, zorgverleners en zorgorganisaties) is daarbij het uitgangspunt. Dit kan de administratieve lasten voor zorgverleners fors verminderen.

Drastische aanpassing van wet- en regelgeving

Alle betrokken partijen dragen verantwoordelijkheid voor het verminderen van de regeldruk en moeten hier volgens de RVS een bijdrage aan leveren. Zo moet de overheid wet- en regelgeving drastisch aanpassen, bijvoorbeeld voor het afdwingen van hergebruik van verzamelde gegevens. Beroeps- en brancheverenigingen moeten de ontwikkeling van richtlijnen en daaraan gekoppelde verantwoording beperken. Ook patiëntenorganisaties zullen de verwachtingen op dit vlak moeten bijstellen. De Raad adviseert om vertegenwoordigers van alle betrokken partijen samen te voegen in een breed transitieteam, ingesteld door het ministerie van VWS, maar met mandaat. De leden van dit transitieteam dragen zo gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze urgente aanpassingen van het verantwoordingsproces. FBZ onderschrijft die aanpak en vindt het belangrijk dat zorgprofessionals goed vertegenwoordigd zijn in zo’n transitieteam.

Download het volledige advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving.

×Close search
Zoeken