skip to Main Content

Ziekenhuismedewerkers in Rotterdam, Schiedam, Groningen en Haarlem pakken estafettestokje zondagsdiensten over

Ziekenhuizen

Ziekenhuismedewerkers van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam (2 oktober), het Franciscus Vlietland in Schiedam (2 oktober), het Martini Ziekenhuis in Groningen (3 oktober) en het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid (3 oktober) voeren volgende week acties in het kader van de cao-acties ziekenhuizen. Dan draaien zij 24 uur lang zondagsdiensten*; de ‘stakingsvariant voor ziekenhuizen’. De operatiekamers, radiologie en tientallen andere afdelingen zijn die dag gesloten voor niet-spoedeisende zaken vanwege de cao-acties.

De ingeroosterde ziekenhuismedewerkers zijn aanwezig om actie te voeren. Zij komen ook een aantal keer samen voor het ziekenhuis tijdens een protestbijeenkomst om kracht te zetten bij hun eisen. Ook vragen zij hun raden van bestuur te tekenen voor steun en om zich achter hun personeel te stellen in het conflict met werkgeversvereniging de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In het Franciscus Gasthuis en Vlietland werken zo’n 4.200 medewerkers, in het Martini Ziekenhuis ruim 3.000 en in het Spaarne Gasthuis in totaal 4.000 medewerkers.

Eindbod moet van tafel

De vakbonden zijn te allen tijde bereid om weer aan de onderhandelingstafel te komen wanneer de ziekenhuiswerkgevers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen – NVZ) bereid zijn om goede afspraken te maken over loon en werkdruk voor álle 200.000 ziekenhuismedewerkers. Zolang het eindbod** van de NVZ met een te lage structurele loonstijging niet van tafel is, is dit niet het geval. Vakbonden FNV, FBZ, NU’91 en CNV zijn inmiddels uitgenodigd voor een formeel overleg met de NVZ. Vakbonden willen op dit moment eerst informeel overleggen om te kijken of verder formeel onderhandelen zinvol is. Zolang dit niet het geval is, gaan de geplande acties en zondagsdiensten de komende periode onverminderd door.

Vervolgacties

Vorige week sloten actievoerende ziekenhuismedewerkers in het Ommelander Ziekenhuis Groningen de deuren voor niet-spoedeisende zaken. Deze week gebeurt dat op donderdag 26 september in Drachten, Heerlen en Sittard. Ook na volgende week staan ziekenhuismedewerkers weer klaar om het estafettestokje over te nemen.

Meer loon en afspraken over gezond en veilig werken

FNV, FBZ, NU’91 en CNV willen een goede cao voor ziekenhuismedewerkers met een salarisverhoging van 5% en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers. Er vallen 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland.

* Over zondagsdiensten
Tijdens zondagsdiensten sluiten afdelingen 24 uur de deuren voor niet-spoedeisende zaken. Binnen de ziekenhuizen is dit een ultiem middel van actievoeren, want staken is niet mogelijk. Tijdens de zondagdiensten worden spoedeisende zaken vanzelfsprekend behandeld en staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop.

**Over het eindbod
In het eindbod van de NVZ was een loonsverhoging opgenomen van 3,25% in november voor 2019, 2% per juli 2020 en 2,5% in juni 2021. Omdat de cao 31 maart 2019 al verliep, betekent dit een gemiddelde loonsverhoging van 2,58% op jaarbasis. Ook wilde de NVZ geen (goede) afspraken maken over ontwikkeling en beschikbaarheid. Daarmee was het eindbod onacceptabel.

×Close search
Zoeken