skip to Main Content

Wetsvoorstel toekomst pensioenen ligt bij Tweede Kamer

Pensioen

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel is 30 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet vormt de basis om tot een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel te komen. Na behandeling in de Tweede Kamer kunnen sociale partners aan de slag om het fundament uit te bouwen in goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Wat verandert er?

In het nieuwe systeem beweegt de pensioenopbouw meer mee met de economische ontwikkelingen. Ook komt het individueel opgebouwde vermogen meer centraal te staan in plaats van de einduitkering. De overgang naar een nieuw systeem moet ervoor zorgen dat het pensioen toekomstbestendig blijft, ook met een vergrijzende bevolking. Veel sterke punten uit het oude pensioenstelsel blijven overeind zoals risicodeling, in principe levenslange pensioenuitkeringen en behoud van de verplichtstelling, die ervoor zorgt dat veel mensen automatisch pensioen opbouwen. Wel wijzigt de manier waarop pensioen wordt opgebouwd. In plaats van een toegezegde uitkering, met een dekkingsgraad die sterk afhankelijk is van de rente, staat de ingelegde premie centraal om de pensioendoelstelling te behalen. Omdat pensioenregelingen meer meebewegen met de economie kunnen ze daarom eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen.

Hoe verder?

De nieuwe pensioenwetgeving moet eind dit jaar door beide Kamers worden aangenomen. De ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet is gepland op 1 januari 2023. Op 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen over zijn naar het nieuwe pensioensysteem. Dat betekent dat pensioenfondsen nu al hard bezig zijn de overgang voor te bereiden en daarin keuzes maken. De veranderingen zijn ingewikkeld en betekenen een fikse klus. Binnen de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen van PFZW zet FBZ zich in voor het pensioen voor zorgprofessionals. Een breed pensioenpanel uit de achterban van FBZ denkt met ons mee met de beoogde veranderingen.

Bekijk het wetsvoorstel (brief Tweede Kamer)

×Close search
Zoeken