skip to Main Content

Start voorbereiding Cao Jeugdzorg vanaf 2021

Jeugdzorg

De huidige Cao Jeugdzorg loopt nog tot en met 31 december 2020. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen leden van verenigingen met leden onder deze cao onderwerpen aandragen voor onze inzet. Welke knelpunten ervaren ze in hun arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken zou FBZ in de nieuwe cao moeten onderhandelen? Leden kunnen input tot half september doorgeven aan hun (beroeps)vereniging.

Op basis van de inbreng van verschillende beroepsgroepen uit onze achterban in de jeugdzorg, stellen de onderhandelaars een agenda op met de onderwerpen die aan de orde moeten komen tijdens de cao-onderhandelingen. Zodra de eerste besprekingen gepland zijn, maken we dat bekend in de agenda op onze website.

Zie de cao-pagina jeugdzorg voor alle informatie over de huidige cao alsook recente ontwikkelingen in de jeugdzorg.

×Close search
Zoeken