skip to Main Content

Cao Nederlandse Universiteiten

Werknemers in dienst bij een van de 14 universiteiten vallen onder de Cao Nederlandse Universiteiten (afgekort: NU). Het gaat om 52.000 werknemers. Terwijl gesprekken gaande zijn over de inhoud van de nieuwe cao, is de cao-tekst in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per januari 2020 vast daaraan aangepast. Deze cao loopt tot en met 31 december 2020.

De basis Salaris en vergoeding Contracten Werktijden Vakantie en verlof Ziekte

De basis

Looptijd
31 december 2019 tot en met 31 december 2020. Terwijl de onderhandelingen lopen over de nieuwe inhoudelijke cao zijn, is de tekst van de cao 2017-2019 aangepast aan de Wnra.

Soort cao
De cao heeft het karakter van een standaard cao, maar kent een aantal bepalingen op basis waarvan  nadere invulling kan worden gegeven instellingsniveau. Lees hier wat het verschil is tussen een standaard en een minimum cao.

Cao-partijen
Werknemersorganisaties: FNV, AC/FBZ, CNV Overheid, VAWO/CMHF
Werkgeversorganisatie: Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU)

Pensioenfonds
Het pensioen is ondergebracht bij ABP.

Belangrijkste cao-resultaten

  • Op 1 mei 2018 vindt een structurele salarisverhoging plaats van 2,0%.
  • Op 1 februari 2019 worden de salarissen structureel met 2,6% verhoogd.
  • Werknemers krijgen een eenmalige uitkering van bruto 0,6% van het jaarsalaris (september 2018).

Salaris en vergoedingen

De werknemer krijgt een salaris volgens de bepalingen in hoofdstuk 3 in de cao en de salaristabellen in Bijlage A.

Contracten

Arbeidsovereenkomst
In beginsel wordt een dienstverband aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een dienstverband voor bepaalde tijd noodzakelijk wordt geacht.

Opzegtermijn
De opzegtermijn kan verschillen afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst. In artikel 8.1 in de cao wordt hierop ingegaan.

Werktijden

Arbeidsduur
De volledige arbeidsduur per week is 38 uur.
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft een werknemer recht op een flexibele werkduur, die afwijkt van de gebruikelijke volledige werktijd van 38 uren per week. De werknemer en werkgever maken daarover samen afspraken.

Vakantie en verlof

Vakantiedagen
Bij een volledige arbeidsduur van 38 uren heeft een werknemer recht op 232 uur vakantie. Dit bestaat uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren.

Ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte
Een zieke werknemer heeft recht op loondoorbetaling overeenkomstig de ZANU.

×Close search
Zoeken