skip to Main Content

Ruime meerderheid FBZ-achterban kan zich vinden in nieuwe pensioenregeling PFZW

Pensioen

Een ruime meerderheid van de achterban van FBZ (91%) kan zich vinden in het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe pensioenregeling van PFZW. Onderhandelaar Robert Barendse is blij met die uitslag. “De zorgprofessionals die wij vertegenwoordigen, vinden dat de nieuwe pensioenregeling toekomstbestendig en evenwichtig is, en voldoende zekerheid biedt. Dat zijn precies de elementen die voor ons heel belangrijk waren tijdens de onderhandelingen.”

Op 10 november bereikten de vakbonden (waaronder FBZ) en werkgevers een onderhandelaarsresultaat over de overgang naar een nieuwe pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit was nodig op basis van de Wet toekomst pensioenen 2023. De achterban van FBZ die pensioen opbouwt bij PFZW, kon de afgelopen weken haar stem uitbrengen op de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

  • Heldere ambities over de hoogte van de pensioenuitkering (80% bij 42 dienstjaren)
  • Behoud van koopkracht en bestaanszekerheid door keuze voor de solidaire pensioenregeling
  • Oplossingen voor onverzekerbare risico’s via solidariteitsreserve
  • Verruiming van het nabestaandenpensioen
  • Behoud van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
  • Behoud van vrijwillige voortzetting van premieopbouw
  • Compensatie voor leeftijdsgroepen voor wie de afschaffing van de huidige regeling nadelig is
  • Omzetten van alle bestaande pensioenen en pensioenopbouw naar de nieuwe regeling (invaren)

Uitslag

De leden van de 27 beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij FBZ en die instemden met het onderhandelingsresultaat, lieten weten dat ze de inspanningen van FBZ bij de pensioenonderhandelingen en het uiteindelijke resultaat waarderen. Wel maken sommige leden zich zorgen over de complexiteit van de materie en over toekomstige gevolgen en mogelijke risico’s en onzekerheden. Zo gaven diverse zorgprofessionals aan “benieuwd te zijn of de afspraken ook werkelijkheid worden”. Een kleine minderheid die tegenstemde (9%) deed dat vooral omdat ze tegen de Wet toekomst pensioenen zijn, omdat ze ontevreden zijn over de compensatieregeling of omdat ze nooit 42 jaar kunnen werken en dus ook niet een pensioen van 80% van hun salaris kunnen opbouwen.

Meer weten over de nieuwe pensioenregeling? Ga dan naar onze dossierpagina Pensioen.

×Close search
Zoeken