skip to Main Content

Aftrap onderhandelingen nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Nederlandse Universiteiten

Op 31 januari kwamen cao-partijen voor het eerst bijeen om te praten over de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten. Deze cao voor 55.000 universiteitswerknemers die bij een van de 14 universiteiten in dienst zijn loopt 31 maart 2022 af.

Bij de aftrap hebben de onderhandeldelegaties van werkgevers (Universiteiten van Nederland) en werknemers (FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb) teruggeblikt op het vorige cao-proces om na te gaan waarmee rekening te houden bij de komende cao-ronde. Ook zijn al wat thema’s benoemd waarover afspraken gemaakt moeten worden in de nieuwe cao.

Partijen zijn bezig met de voorbereiding van hun inzet. AC/FBZ* heeft daarvoor afgelopen tijd input ontvangen vanuit de beroepsverenigingen met leden onder deze cao.

Het eerstvolgende overleg is gepland op 18 maart.

* Door de aansluiting van de beroepsverenigingen bij het Ambtenarencentrum (AC) voeren we vanuit AC/FBZ de onderhandelingen over deze cao.
×Close search
Zoeken