skip to Main Content

FBZ: betrek zorgprofessionals bij flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

Arbeidsmarkt

Beperk flex, pak de oorzaken van het toenemende zzp-schap aan en betrek zorgprofessionals bij de inhoud en organisatie van de zorg. Die oproep doet FBZ vandaag in aanloop naar het algemeen overleg in de Tweede Kamer op 13 februari over de Arbeidsmarkt in de zorg. FBZ wil dat zorgprofessionals worden betrokken bij het gesprek over flexibilisering van de arbeidsmarkt en is graag bereid de stem te vertegenwoordigen van de 36.000 zorgprofessionals die bij FBZ zijn aangesloten.

Op 10 februari stuurde het kabinet een brief naar de Tweede Kamer over flexibilisering in de zorg. De brief bestaat uit een analyse van de doorgeslagen flex en uit een aantal voorstellen en concrete maatregelen om ongewenste flex in de zorg terug te dringen.

FBZ deelt de conclusie dat flexibilisering in de zorg is doorgeschoten. De analyse van het kabinet komt overeen met de geluiden die FBZ hoort uit het veld en met de resultaten van onderzoek dat CAOP in 2017 in opdracht van FBZ uitvoerde. Daaruit bleek dat dat de inzet van flexkrachten voor structureel werk toeneemt en dat dit negatieve gevolgen heeft voor de kosten en kwaliteit van de zorg. Zorgprofessionals gaven bovendien aan dat de werkdruk bij medewerkers in loondienst toeneemt, bijvoorbeeld omdat avond-, nacht- en weekenddiensten en administratieve processen in toenemende mate op hun schouders terecht komen. In die zin onderstreept de analyse van het kabinet nogmaals het beeld dat uit gesprekken en onderzoeken in de zorg naar voren komt.

Beperk flex tot ‘piek, ziek en uniek’

FBZ wil graag worden betrokken bij het brede overleg dat dit voorjaar start over de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg en en vindt de volgende punten van groot belang:

  • Beperk flex in de zorg tot ‘piek, ziek en uniek’, zoals het kabinet voorstelt. Dit is beter voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg en het aantrekkelijk houden van de zorg voor alle werkenden;
  • Pak de oorzaken van toenemend zzp-schap aan. Dit betekent het vergroten van professionele autonomie, meer zeggenschap van werknemers over werktijden, diensten en roosters, eerlijke verdeling van bijvoorbeeld ANW-diensten over alle werkenden (dus ook zzp’ers) en het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk;
  • Zorg dat goed werkgeverschap niet alleen bestaat uit betere regelingen, maar ook uit erkenning en waardering voor medewerkers en het betrekken van zorgprofessionals bij de inhoud en organisatie van de zorg en het instellingsbeleid;
  • Focus bij moderne vormen van flex en vast op zaken die het werken in de zorg aantrekkelijk maken, zoals meer autonomie, meer invloed bij de inhoud en organisatie van de zorg en het vergroten van de inzetbaarheid van zorgprofessionals.
  • Zie af van proefballonnetjes als het eenzijdig kunnen aanpassen van functie, uren of salaris door de werkgever, zoals onlangs geopperd door de commissie Borstlap. Dit soort maatregelen past uitdrukkelijk niet bij een aantrekkelijke zorgsector en zal de vlucht naar zzp-schap of het vertrek van werknemers uit de zorg alleen maar versterken;
  • Stop de concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Kies voor maatregelen als minimum- en maximumtarieven, het fiscaal gelijkwaardig behandelen van flexwerkers en professionals in loondienst en maximalisering van het percentage flexkrachten binnen een sector of instelling.
  • Zorg voor collectieve regelingen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen, ook voor flexkrachten.
×Close search
Zoeken