skip to Main Content

Werknemers stemmen in met nieuwe Cao Arbo Unie

Arbo Unie

De achterban van FBZ en de andere werknemersorganisaties (FNV en CNV) hebben ingestemd met het eindbod voor de nieuwe Cao Arbo Unie. De nieuwe cao, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, is daarmee een feit.

Er zijn onder andere afspraken gemaakt over een structurele salarisverhoging en een eenmalige bruto-uitkering. Ook de thuiswerkvergoeding, eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding worden verhoogd. Daarnaast is er een afspraak gemaakt over terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

De belangrijkste afspraken

  • Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een salarisverhoging van 4% met een nominale ondergrens van € 150,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.
  • De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 3,0% naar 3,5%.
  • Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een eenmalige bruto-uitkering van € 1.500 bij een fulltime dienstverband en naar rato van de datum dat ze in dienst zijn getreden.
  • De thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar € 2,15 per werkdag.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd naar € 0,21 per kilometer.

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbo Unie sluit een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af voor medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn. De verzekering geeft een aanvulling op het inkomen tot 70% van het laatstverdiende salaris. De premie wordt volledig door de werkgever betaald.

Meer weten?

Download hier het eindbod.

Het eindbod wordt de komende tijd uitgewerkt in een cao-tekst. Deze zal binnenkort beschikbaar zijn.

×Close search
Zoeken