skip to Main Content

Update functies in FWG-systeem: physician assistant en bachelor medisch hulpverlener

Functiewaardering

In oktober zijn meerdere functies in het FWG-systeem geactualiseerd. Dit betreft onder andere de functie van physician assistant (PA) en de bachelor medisch hulpverlener (BMH). Wat is er precies voor deze functies gewijzigd? Dit lichten we hieronder toe. 

Functies ontwikkelen mee

Veel branches in de zorg maken voor functiewaardering gebruik van het FWG-systeem. Door ontwikkelingen in de zorg veranderen functies voortdurend. Daarom analyseert Stichting FWG jaarlijks tal van functies en past na ruggenspraak met de vakbonden en werkgeversorganisaties functiemateriaal in het FWG-systeem aan de actualiteiten aan. De update van het functiemateriaal in het systeem vindt jaarlijks in oktober plaats.

Aanpassing functiemateriaal physician assistant

De verantwoordelijkheden en zelfstandigheid van physician assistants zijn de afgelopen jaren verder toegenomen. In het onderzoek is geconstateerd dat de functie van physician assistant in specifieke situaties niet meer past binnen de bandbreedte van functiegroep 60, en dus in functiegroep 65 thuishoort. FBZ en leden van NAPA hebben hier mede input voor geleverd. In het FWG-systeem is nu een toelichting opgenomen in welke situaties dit aan de orde kan zijn. Het functiemateriaal in FWG voor physician assistants betreft de algemene ziekenhuizen, ggz, VVT en gehandicaptenzorg.

Toevoeging bachelor medisch hulpverlener

De functiebenaming ‘medisch hulpverlener’ is in het FWG-systeem toegevoegd bij de functies SEH-verpleegkundige en anesthesiemedewerker. Deze functies zijn aangevuld om duidelijker te maken dat de functies veelomvattender zijn geworden. Ook is onderzocht of de komst van de opleiding BMH heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe functies binnen het ziekenhuis of een andere invulling van functies. Dit bleek vooralsnog niet het geval: medisch hulpverleners op de SEH en anesthesie worden op dit moment ingezet voor dezelfde taken als de SEH-verpleegkundige en anesthesiemedewerker. Om deze reden was het toevoegen van nieuw functiemateriaal specifiek voor de BMH niet nodig. De functies in de ambulancezorg zijn nu niet herzien.

De praktijk bepaalt de uiteindelijke indeling

De daadwerkelijke inhoud van een functie binnen een instelling bepaalt uiteindelijk altijd de bijbehorende indeling. Dus als een functie afwijkt van een ijkfunctie uit het FWG-systeem kan dit reden zijn om deze hoger of lager in te delen. Het is daarbij van belang een realistische functiebeschrijving te hebben. Heeft je instelling het voornemen aan de slag te gaan met een aangepaste functiebeschrijving en/of indeling, dan is het zaak dat je als werknemer hierover meedenkt en niet wacht totdat de functiebeschrijving is vastgesteld. Ook kan je zelf in veel gevallen een verzoek indienen om jouw functiebeschrijving of indeling aan te passen.

Behoefte aan meer informatie of advies?

In de uitgebreide FAQ functiewaardering kun je onder meer vinden hoe functiewaardering in zijn algemeenheid verloopt en wat de relatie is tussen de arbeidsovereenkomst en de functiebeschrijving. Maar ook bijvoorbeeld wat een ijkfunctie eigenlijk inhoudt of waarom functies worden aangepast. Wil je advies of ervaar je problemen op dit vlak? Leden van verenigingen die FBZ Rechtshulp aanbieden kunnen voor individuele juridische ondersteuning rechtstreeks terecht bij onze arbeidsjuristen. Kijk voor meer info op onze rechtshulppagina.

×Close search
Zoeken