skip to Main Content

Werknemersorganisatie FBZ zoekt nieuw bestuurslid

Als expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden heeft werknemersorganisatie FBZ een stevige positie verworven in het vakbondsveld. We maken ons aantoonbaar sterk voor de arbeidsvoorwaarden van ruim 36.000 artsen en paramedici. Zo sluiten we cao’s en sociaal plannen voor de leden van 20 (beroeps)verenigingen in een sector met 1,4 miljoen werknemers. Verder oefenen we landelijke invloed uit op het pensioen en stimuleren we een evenwichtige arbeidsmarkt. Ook bouwen we onze dienstverlening voor onze achterban steeds verder uit. Hun belang staat immers voorop. Kortom, FBZ is een groeiende en bruisende club waar bestuursleden met regelmaat belangrijke beslissingen nemen.

Het profiel

  • Een goede feeling met het zorgveld is een must, u bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg. We zoeken een bevlogen bestuurder die betrokken is bij een van de bij FBZ aangesloten lid-verenigingen (bijvoorbeeld een bestuurslid of een werknemer van een van de lid-verenigingen). Het nieuwe bestuurslid is maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met de behartiging van werknemersbelangen. U bent in staat strategisch op hoofdlijnen te besturen in het brede belang van de achterban van onze verenigingen. Bij onze versteviging past een groter wordend netwerk. Brengt u die mee, dan is dat een pre. Klinkt het verder uitbouwen van onze dynamische organisatie en het mede versterken van onze externe zichtbaarheid u als inspirerend in de oren, dan ligt voor u wellicht een mooie bestuurlijke uitdaging in het verschiet.
  • U ziet kansen en speelt in op nieuwe ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de positie van onze achterban. Inrichting en bekostiging van zorg veranderen en u acteert hierop, in afstemming met onze leden en partners.
  • U onderschrijft het principe van collegiaal besturen en bent in staat te functioneren in een bestuur op afstand.

Over de functie

Een van de huidige bestuurders treedt af per januari 2020 en dient per dan opgevolgd te worden. De werkzaamheden vereisen gemiddeld 2 uur per week. Bestuursleden ontvangen een onkosten- en een reiskostenvergoeding. De bestuurstermijn is maximaal vier jaar en kan verlengd worden met een tweede termijn.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 15 oktober 2019 via bureau@fbz.nl uw motivatie met CV naar Caroline van den Brekel, directeur. Op dinsdag(ochtend) 29 oktober 2019 voeren we gesprekken. De benoemingscommissie met afgevaardigden van de lid-organisaties, draagt één kandidaat voor aan de Algemene Vergadering van FBZ. Als hoogste orgaan in onze ledenorganisatie bepalen zij wie de nieuwe bestuurder wordt.

Wilt u meer weten of eerst van gedachten wisselen? Bekijk het volledige profiel. Neem gerust via (088) – 1344111 via bureau@fbz.nl contact op met directeur Caroline Van den Brekel of onze voorzitter Maarten Faas.

×Close search
Zoeken