skip to Main Content

Relevante wetswijzigingen in 2021

Het is goed kennis te nemen van de op stapel staande wetswijzigingen. Op alfabetische volgorde hebben we er een paar op een rijtje gezet.  

Loondoorbetaling bij ziekte

  • Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk.
  • Vanaf 2021 ontvangen (kleine) werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar.
  • Werkende AOW’ers worden minder lang doorbetaald bij ziekte (beoogd per 1 april 2021).

Omscholing

Het belang van scholing is toegenomen door de coronacrisis. De gerichte vrijstelling voor scholing geldt vanaf 2021 ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeit uit uw vroegere arbeid. Zo kunnen werkgevers scholing die aan bepaalde voorwaarden voldoet onbelast laten, waarmee de werkgever geen loonheffingen verschuldigd is over deze scholingskosten. Meer weten? Lees het artikel in Rendement.

Roken

Alle rookruimtes op het werk moeten vanaf 1 januari 2022 definitief gesloten zijn. Vanaf 1 juli 2021 gaan rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen vast op slot.

Thuiswerken

Vanaf 2021 vervalt het doorbetalen van de vergoeding woon-werkverkeer voor werknemers die thuiswerken. Het waarjewerkt-budget komt hiervoor (soms) in de plaats.

Werkkostenregeling: onbelaste vergoedingen

Op basis van de werkkostenregeling kan de werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers verstrekken. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon wordt in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

×Close search
Zoeken