skip to Main Content

Eerste gesprek over nieuwe Cao Jeugdzorg niet hoopgevend

Jeugdzorg

De gesprekken over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn 5 februari gestart. Werkgevers hebben ons direct bij aanvang laten weten dat er weinig tot geen financiële ruimte is waarmee zij de onderhandelingen kunnen starten. Voor een poging meer financiële ruimte te krijgen, zeggen werkgevers meer tijd nodig te hebben.

Jeugdzorg in crisis

De situatie in de jeugdzorg is op vele fronten nijpend. De werkdruk is torenhoog. Een hoog verloop en een hoog verzuim zorgen voor een extra verhoging van werkdruk. Maatregelen om verantwoord te kunnen werken zijn dringend noodzakelijk. Een goede cao is een van de maatregelen. Dit draagt eraan bij dat mensen in de jeugdzorg willen gaan werken, en om er te blijven werken. Als werkgevers constateren dat het onderhandelen over een goede cao niet lukt, dan is het van belang om snel te komen tot een aanpak die ervoor gaat zorgen dat dit wel gaat lukken.

Onze economie draait op volle toeren. Dat werkgevers geen of onvoldoende financiële ruimte ervaren, komt door politieke keuzes. Dit kan niet over de rug van professionals uitgevochten worden. Als werknemersorganisaties willen we zo snel mogelijk weten waar we aan toe zijn en hebben we aangedrongen op uitsluitsel: is er wel of geen ruimte om de onderhandelingen te starten? Aan de hand daarvan kunnen we onze verdere aanpak bepalen. Werkgevers hebben herhaald dat ze ons dat uitsluitsel op 5 februari niet konden geven.

De jeugdzorg heeft geen belang bij uitstel of vertraging

De houding van werkgevers is voor ons onbegrijpelijk; de nijpende situatie in de jeugdzorg en de tekorten komen niet uit de lucht vallen. Wij hebben daar immers in overleg, gezamenlijk en apart, acties op ondernomen. De urgentie voor maatregelen verkondigen wij al tijden en overal: naar individuele werkgevers, naar gemeenten, naar de minister. Ook de data voor de cao-onderhandelingen staan al lang gepland. Er had door werkgevers al veel eerder op deze situatie geacteerd moeten worden.

Hoe verder?

Vakbonden hebben werkgevers het volgende laten weten:

  • Dat we voor de eerstvolgende cao-onderhandeling (21 februari) een volledige inzet voor de cao verwachten;
  • Indien deze inzet niet voldoet aan wat werknemers verdienen en wat de sector nodig heeft, dan willen we een actieplan zien van de werkgevers waarin staat wat zij gaan doen om de nodige ruimte te verkrijgen;
  • Dat actieplan moet gericht zijn op het mogelijk maken van structurele verbeteringen.

Na het overleg van 21 februari volgt een update.

×Close search
Zoeken