skip to Main Content

FBZ adviseert OR’en niet in te stemmen met extra voorwaarden in generatieregeling

MedezeggenschapZiekenhuizen

FBZ heeft haar OR-leden in de ziekenhuizen nadrukkelijk geadviseerd niet in te stemmen met een generatieregeling die afwijkt van de afspraken in de huidige Cao Ziekenhuizen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling met de ondernemingsraad (OR) extra voorwaarden of beperkingen af te spreken die werknemers belemmeren om van de regeling gebruik te maken. Denk aan een hogere ondergrens voor te werken uren, het uitsluiten van beroepsgroepen of een aftopping in salarisgroepen. Feit is echter dat de Cao Ziekenhuizen een ‘standaard cao’ is: dat betekent dat de werkgever niet van de cao-afspraken mag afwijken, ook niet met instemming van de OR.

Aanleiding

Volgens de nieuwe Cao Ziekenhuizen moeten alle ziekenhuizen vanaf juli 2022 een generatiebeleid invoeren. De lokale ziekenhuiswerkgever doet dat in samenspraak met de ondernemingsraad. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de ziekenhuiswerkgevers daarover geïnformeerd. Maar over de mogelijkheid van een nadere uitwerking met de OR verschillen de vakbonden van inzicht met de NVZ.

Obstakel

Ondanks onze pogingen om met de NVZ op een lijn te komen, is het niet gelukt tot een eensluidend advies te komen. De NVZ wil echter niet op onze uitnodiging ingaan. Het probleem ligt daarmee op het bordje van de ziekenhuizen en de OR. Dit staat op verschillende plekken de invoering van een regeling in de weg. We vinden dat een zeer onwenselijke situatie. Een grote groep ondernemingsraden heeft inmiddels bij de bonden aan de bel getrokken en het overleg on hold gezet.

De NVZ is op de hoogte dat de bonden werknemers juridisch zullen bijstaan die in een generatieregeling in hun rechten worden beperkt.

×Close search
Zoeken