skip to Main Content

Het Grote Zorgdebat gemist? Kijk het terug

Arbeidsmarkt

De zorg is een van de belangrijkste thema’s bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart a.s. Wat willen de politieke partijen de komende jaren veranderen? Tijdens Het Grote Zorgdebat op 8 maart debatteerden kandidaat-Kamerleden over wat zij nodig vinden voor de toekomst van de zorg.

In vier rondes gingen ze in op de volgende stellingen:

  • Preventie: 10% uit het totale zorgbudget moet naar preventie
  • Digitale zorg: patiënten moeten altijd en overal bij elke zorgverlener de keuze hebben voor digitale zorg
  • Overheidsregie: om de zorg en maatschappelijke ondersteuning te verbeteren moet er strakke regie komen uit Den Haag
  • Arbeidsmarkt: de grens van het maximaal aantal mensen dat in de zorg kan werken is bereikt

U kunt Het Grote Zorgdebat vanaf 30 minuten in zijn geheel terugkijken via: https://www.hetgrotezorgdebat.nl/ (of ga gelijk naar het debat over de arbeidsmarkt bij 1.41 minuten). Of bekijk de nabeschouwing op www.skipr.nl/zorgdebat.

Debat arbeidsmarkt: “Geef de professional de ruimte”

Tijdens het debat over de arbeidsmarkt waren politici het erover eens dat de bureaucratie omlaag moet, zodat zorgprofessionals meer tijd overhouden voor daadwerkelijke zorgverlening en ze hun werk met plezier en passie kunnen doen. Ook het belang van autonomie en (mede)zeggenschap werd herhaaldelijk onderstreept. De werknemers moeten serieus genomen worden als we ze willen behouden voor de zorg. De (meeste) kandidaat-Kamerleden zijn voorstander van een betere waardering.

FBZ-verkiezingsblog

In de aanloop naar het debat deelden de organiserende partijen in een blog op skipr hun visie over wat nodig is voor de toekomst van de zorg. Als vakbond voor zorgprofessionals maakten we graag van deze gelegenheid gebruik. Wat FBZ betreft moet de zorg aantrekkelijker gemaakt worden om in te werken. Een structureel betere beloning is een van de knoppen waaraan je kunt draaien, maar er is meer nodig dan dat. FBZ roept op de zorg weer de ruimte te geven. “Geef zorgprofessionals zeggenschap en investeer in hen via professionele ontwikkeling en scholing.” Bekijk onze verkiezingsblog.

Deelnemende zorgorganisaties

Het Grote Zorgdebat 2021 is georganiseerd door:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×Close search
Zoeken