skip to Main Content

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Kraamzorg

Kraamzorg

Na zeer intensieve onderhandelingen hebben vakbonden FNV, FBZ, CNV, NU’91 en AVV op 14 juli een onderhandelingsresultaat bereikt met Bo Geboortezorg over een nieuwe Cao Kraamzorg. Werknemers krijgen in 2022 een loonsverhoging van 3% en krijgen er in 2023 nog eens 2% bij. Volgens FBZ-onderhandelaar Robert Barendse is het resultaat minimaal maar gegeven de omstandigheden het hoogst haalbare.

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kraamzorg verliepen vanaf het begin uiterst moeizaam en liepen in oktober vorig jaar zelfs vast. Begin dit jaar liet Bo Geboortezorg weten dat ze van haar leden mandaat had om te onderhandelen over een akkoord voor 2022 en 2023. Dat leidde ertoe dat het overleg in maart werd hervat.

Resultaat

Na negen moeizame onderhandelrondes bereikten de cao-partijen uiteindelijk op 14 juli een resultaat met de volgende afspraken:

  • De nieuwe cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.
  • Werknemers krijgen op 1 maart 2022 een salarisverhoging van 3%. Op 1 februari 2023 wordt het salaris nog eens met 2% verhoogd.
  • Per 1 januari 2023 vervallen de onderste twee periodieken in de schalen 15 t/m 50 en wordt een extra periodiek toegevoegd aan het eind van de schalen 35 t/m 50.
  • Per 1 januari 2023 wordt de vergoeding van alle reiskosten € 0,21 netto per kilometer. Voor de kraamverzorgenden die ver rijden wordt een extra bepaling opgenomen; zij ontvangen vanaf 23 kilometer € 0,26 per afgelegde kilometer.
  • De wachtdienstvergoeding wordt op 1 januari 2023 verhoogd naar 150% als de kraamverzorgende niet wordt opgeroepen. Ook wordt tijdens de looptijd van de cao onderzocht hoe de organisatie van wachtdienst optimaal vorm kan krijgen, zodat er een betere afstemming tussen de werk-privébalans kan worden bereikt en kan worden voldaan aan de wensen en mogelijkheden van zowel werknemers als werkgevers.
  • Tijdens de looptijd van de cao willen de cao-partijen een set aan maatregelen ontwikkelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zodat werken in alle levensfasen goed vol te houden is.
  • Daarnaast gaan de cao-partijen instrumenten/programma’s ontwikkelen die de mogelijkheden voor invloed, (mede)zeggenschap) en mee-spraak bevorderen en faciliteren.

Bekijk alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat.

Maximaal haalbare

Volgens Barendse hadden de bonden gehoopt op meer, vooral wat betreft de salarisparagraaf, aangezien de vorige cao al eind 2020 afliep en er geen afspraken zijn gemaakt voor 2021. “Gezien de impasse waar we vandaan komen en het zeer moeizame overleg is dit echter het maximaal haalbare resultaat. Verder onderhandelen had niet meer opgeleverd en we vonden het niet in het belang van werknemers als ze nóg een cao-loos jaar zouden ingaan. Het is belangrijk dat er rust komt in de sector.”

Het FBZ-bestuur buigt zich de komende dagen over het resultaat, waarna samen met de FBZ-beroepsverenigingen wordt besloten hoe het resultaat aan de werknemers in de kraamzorg wordt voorgelegd. “Uiteindelijk is het aan onze achterban om te bepalen of ze met het resultaat instemmen”, aldus Barendse.

×Close search
Zoeken