skip to Main Content

FBZ in beraad over onderhandelingsresultaat VVT

VVT

In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl voor een nieuwe Cao VVT. FBZ tekende niet, omdat de wensen van vooral de specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende zijn gerealiseerd. FBZ vindt het zeer teleurstellend dat werkgevers niet bereid bleken een goed cao-voorstel voor álle werknemers te bieden. Het FBZ-bestuur gaat nu eerst in beraad.

Uitgangspunt van alle cao-partijen was om tot een nieuwe herschreven cao te komen waarin de medewerker centraal staat. De werkgevers hebben wel herhaaldelijk aangegeven dat de financiële ruimte voor arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen beperkt is. FBZ heeft van meet af aan benadrukt dat die verbeteringen juist nu, in een periode waarin de druk op de VVT enorm is, noodzakelijk zijn – en dat die verbeteringen bovendien voor álle werknemers in de VVT moeten gelden.

Na een aantal intensieve overlegrondes werd vannacht een onderhandelingsresultaat bereikt. Daarin is afgesproken dat alle medewerkers op 1 maart 2022 een loonsverhoging van 2% krijgen, met een bodem van 65 euro per maand. De salarisschalen FWG 25 t/m 65 krijgen daar 1,25% bovenop. Op 1 maart 2023 krijgt iedereen er nog eens 3% bij. Daarnaast is onder andere een eerste stap gezet om de reiskostenvergoeding te verbeteren en krijgen werknemers meer regie over scholing en ontwikkeling.

Doorslaggevend

Het resultaat bevat een aantal goede verbeteringen, maar helaas zijn de belangrijkste wensen van specialisten ouderengeneeskunde niet gerealiseerd. Zo is een eigen inspraakregeling voor specialisten ouderengeneeskunde niet gehonoreerd. Bij de bereikbaarheidsdienst is met name de vergoeding onvoldoende.
FBZ vindt dat er een goede en aantrekkelijke cao voor alle werknemers moet komen en vindt dat daar nu geen sprake van is. Dat was de doorslaggevende reden om vannacht geen handtekening te zetten. Het FBZ-bestuur gaat nu eerst in beraad over het vervolg.

×Close search
Zoeken