skip to Main Content

Casus: Mijn functie wordt ineens minder gewaardeerd. Wat nu?

CasusFunctiewaarderingRechtshulp

Renée van Bommel* is diëtist bij een instelling voor ouderen. De instelling heeft de functie van diëtist recentelijk ingedeeld in het nieuwe functiehuis van de instelling onder de noemer Paramedisch behandelaar. Gevolg: René en haar collega’s vallen voortaan in FWG 50, in tegenstelling tot de ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die allemaal in 55 vallen. Renée neemt contact op met FBZ Rechtshulp voor advies.

Ze komt in contact met arbeidsjurist Marlies Welschen. Die wil eerst weten hoe deze verandering tot stand is gekomen en welke acties Renée al heeft ondernomen. Renée vertelt dat zij en haar collega’s bezwaar hebben ingediend tegen de nieuwe indeling en dat er binnenkort een hoorzitting is. De werkgever heeft al duidelijk laten doorschemeren dat een inschaling in 55 er echt niet in zit voor de diëtisten. Als Marlies verder doorvraagt over de totstandkoming van de nieuwe tekst van de functiebeschrijving, blijkt dat het traject niet helemaal is gegaan zoals het moet. De diëtisten waren onvoldoende op de hoogte van het traject van het opnieuw vastleggen en vaststelling van profielen en dan ook vooral welke rechten en mogelijkheden je hebt als werknemer in zo dit traject.

Wijzigingen

Renée: “Tijdens de sessies met werkgever over de nieuwe teksten bleek keer op keer dat onze voorstellen voor wijzigingen niet werden overgenomen“ Welschen vult aan: “Terwijl die wijzigingen wel moeten worden doorgevoerd als die de werkelijke uitoefening van de functie beschrijven. Dus als een diëtist bijvoorbeeld lichamelijk contact heeft met een patiënt omdat de diëtist metingen en wegingen uitvoert op de patiënt, dan moet dat worden opgenomen in de tekst.” Het was daarom des te vervelender toen de diëtisten erachter kwamen dat soortgelijke wijzigingen wel waren opgenomen in de omschrijvingen van de ergotherapeuten. Het ging de diëtisten niet eens zo zeer om de indeling van de functie maar vooral om de juiste omschrijving van de werkelijkheid. Renée: “En als die reële omschrijving vervolgens een hogere indeling tot gevolg heeft dan is dat uiteraard mooi meegenomen”.

Hoorzitting

Welschen is meegegaan naar de hoorzitting. De commissie en werkgever waren duidelijk in de veronderstelling dat de diëtisten enkel uit waren op een hogere inschaling. Welschen heeft tijdens de zitting benadrukt dat de eerste stap een functiebeschrijving is die recht doet aan de werkelijkheid. Welschen:  “Het traject naar die juiste en toekomstbestendige functieomschrijving was niet zorgvuldig verlopen en moest daarom over”. Hoewel het proces al in het stadium van inschaling was, heeft de commissie het bezwaar toch gegrond verklaard en bepaald dat partijen terug moesten naar de tekentafel om de juiste tekst te formuleren. Dat was erg goed nieuws voor de diëtisten die nu toch de omschrijving lijken te krijgen die hun echte werk weerspiegelt.

Lees meer over FBZ Rechtshulp

* Namen van cliënten zijn fictief i.v.m. de privacy van de cliënt.

 

×Close search
Zoeken