skip to Main Content

Voorbereiding nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten

Nederlandse Universiteiten
De huidige Cao Nederlandse Universiteiten loopt 31 maart 2022 af. In verband met de voorbereiding voor de nieuwe cao, willen we graag weten wat de wensen zijn van onze achterban. 

Universiteitswerknemers die lid zijn van een van de bij ons aangesloten verenigingen kunnen de komende weken bij hun vereniging suggesties aanleveren. Vanuit AC/FBZ voeren we voeren namens negen beroepsverenigingen de onderhandelingen over deze cao.

Hoe verder?

Op basis van de input van leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid stellen we een inzet op. Vervolgens treden we in overleg met de andere vakbonden (FNV, CNV en Aob) om na te gaan of een gezamenlijke inzet tot de mogelijkheden behoort. Naar verwachting zal in januari de startbijeenkomst voor de nieuwe cao plaatsvinden met werkgeversdelegatie Universiteiten van Nederland (voorheen: VSNU).
×Close search
Zoeken