skip to Main Content

Welke beroepsgroepen vertegenwoordigt FBZ?

Het aantal (para)medisch beroepsgroepen die FBZ aan cao-tafels en bij het overleg met werkgevers van instellingen vertegenwoordigt is een veelvoud van het aantal federatiepartners. Immers, door verschillende specialisaties is sprake van meerdere beroepsgroepen.

Onderstaande lijst is een groeimodel. Maar het geeft een indruk van wie onze achterban nou eigenlijk is.

A(n)ios | Arts | Arts Maatschappij & Gezondheid | Arts voor Verstandelijk Gehandicapten | Bedrijfsarts |Beeldend therapeut | Biomedisch technoloog
| Coassistent | Danstherapeut | Diëtist | Dramatherapeut | Ergotherapeut | Fysiotherapeut | Geestelijk verzorger | GZ-psycholoog | Hidha (Huisarts in dienst van een huisarts) | Huisarts | Jeugdarts | Klinisch chemicus | Klinisch fysicus | Klinisch fysisch medewerker | Kraamverzorgende | Lactatiekundige | Logopedist | Medisch specialist | Mondhygiënist | Muziektherapeut | Oefentherapeut Cesar | Oefentherapeut Mensendieck | Onderwijskundige | Orthopedagoog-generalist | Orthoptist | Pedagoog | Physician assistant | Psychiater | Psycholoog | Psychomotorisch kindertherapeut | Psychomotorisch therapeut | SEH-arts | Specialist huisartsgeneeskunde | Specialist ouderengeneeskunde | Speltherapeut | Tandarts | Tandarts-specialist | Technisch geneeskundige | Verloskundige | Verslavingsarts | Verzekeringsarts | Ziekenhuisapotheker

×Close search
Zoeken